Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere

706 views

Published on

Keynote på ELEV-afslutningskonference, Norge, 23. august 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere

 1. 1. Ikt-medieret grænsekrydsningsdidaktik - en søgemodel for erhvervsskolelærere Marianne Riis, lektor, Ph.d. Carsten Lund Rasmussen & Anna Brodersen Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) ELEV afslutningskonference - 23. august 2017 - UiA/Hotel Norge, Kristiansand
 2. 2. Udfordringen i det duale erhvervsuddanelsessystem
 3. 3. Nordic VET systems (Helms Jørgensen, 2016)
 4. 4. Forskningsspørgsmål 1. På hvilke måder og hvorfor inddrager og anvender erhvervsskolelærere ikt-baserede artefakter som grænseobjekter med henblik på at skabe mulighed for produktiv grænsekrydsning og kontinuitet i og imelllem forskellige kontekster?  Udvikling af didaktisk materiale
 5. 5. Fra transfer til grænsekrydsning  Grænsekrydsning er en udvidelse af transferbegrebet  Grænser er sociokulturelle forskelle, der kan lede til diskontinuitet (manglende sammenhæng for eleven)  Grænsekrydsning indebærer løbende, to-sidede handlinger og interaktioner i og imellem kontekster  Grænsekrydsning anerkender forskelle og modsætninger som læringspotentiale (Akkerman & Bakker, 2012 & 2011)  Grænsekrydsning skal stilladseres
 6. 6. 4 typer af grænsekrydsning (Akkerman & Bakker, 2011) Læringsmekanismer (dialogiske læreprocesser) som udgør idealtypiske krydsninger i og imellem forskellige grænsekontekster (fx. skole-virksomhed) 1. Identifikation 2. Koordination 3. Reflection 4. Transformation
 7. 7. Grænseobjekter og teknologi Grænseobjekter  Artefakter, som medierer krydsninger – kan være analoge og/eller digitale (Akkerman & Bakker, 2011) Teknologi  Skaber mulighed for et tredje rum for læring og integration af teori og praksis (Schwendimann et al, 2015; Nortvig & Eriksen, 2013) Medierende artefakter (revideret ift. Henningsen & Mogensen, 2013) 1. Dokumentation 2. Simulation 3. Konstruktion 4. Interaktion Teknologi-medierede grænseobjekter (TGO’er) Betydningsfulde handlemuligheder (baseret på affordances – jf. Lerstrup & van den Bosch, 2017; Olesen, 2016)
 8. 8. TGOK-søgemodel 1.0
 9. 9. Feltvalidering
 10. 10. Fund – eksempler på teknologier
 11. 11. Fund – fortsat I relation til selve modellen  Kategorisering af TGO’er er uklar og skal præciseres  Kategorisering afhænger af didaktisk intention og opfattelse af handlemuligheder (affordances)  Søgemodel version 2.0 I relation til anvendelse af modellen  Anvendelsen skal yderligere stilladseres  En didaktisk model En matrix (søgemodel) Didaktiske designprincipper Case/scenarier eksempler
 12. 12. Stilladsering → TGOK-matrix
 13. 13. som grænseobjekt (1) Del af Office-pakke, der fungerer som e-portfolio • Som grænseobjekt, der anvendes til: • Dokumentation (relevante uddannelsespapirer) • Konstruktion (opgavebesvarelser, praksisbeskrivelser og –refleksion) • Interaktion (løbende mellem elev, oplærer og lærer) • Denne praksis leder til grænsekrydsningsarbejde … især refleksion.
 14. 14. OneNote™ som grænseobjekt (2) Erhvervsskolelærer: ”Det jeg har gjort er, at når de har skrevet noget til mig, så har jeg været inde og kommentere på det. Så det bliver sådan en fortløbende læringsproces for dem (eleverne)”. ”Jeg tror, at de kan blive mere bevidste om at reflektere, de kan godt. Når de skal ud i praktik… så har de gjort deres forarbejde fra første skoleperiode og så kommer de ud i praktikken og så tænker de ”nå, men det kunne jeg faktisk godet bruge, det jeg lærte på skolen”. Eller omvendt, som gør at de kan tage erfaringer med tilbage på skolen.”
 15. 15. OneNote™ som grænseobjekt (3) Erhvervsskoleelev: ”Jeg har været rigtig glad for at have et sted til noter og til at huske faglige emner, som jeg kan vende tilbage til (under praktikken). Korte videoer kan genses. Når jeg støder på noget i praktikken, kan jeg gå i OneNote og sige ”hvad var det, det skal jeg lige tjekke”… Og det betyder rigtig meget at lærerne bruger det hensigtsmæssigt og at de har undervist i hvordan, vi skal bruge det!”
 16. 16. Pointer Lærerne har mange forskellige opfattelser af og praksisser for transfer og grænsekrydsning Grænsekrydsning som grundlæggende didaktisk princip Ikt skal ikke erstatte, men supplere Ikt kan skabe forbindelser, sammenhæng og kontinuitet i aktivitet og læreprocesser, MEN det er ikke givet ↓↓↓ Både grænsekrydsning og anvendelse af ikt skal stilladseres for både lærere og elever!
 17. 17. Forskningsrapport og didaktisk materiale – ultimo 2017 https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 18. 18. Tak for opmærksomheden (-: Kontakt Marianne Riis, Lektor, Ph.d. E-mail: marr@phmetropol.dk Twitter: @Marianne_Riis Forskningsblog: https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 19. 19. Referencer  Akkerman, S.F., and Bakker, A. (2012). Crossing Boundaries Between School and Work During Apprenticeships. Vocations and Learning, 5(1), p. 153, DOI 10.1007/s12186-011- 9073-6  Akkerman, S.F., and Bakker, A. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169  Henningsen, S.E. and Mogensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelser [Between theory and practice. About transfer in vocational educations]. VIA Systime  Jørgensen, C.H. (2016). Præsentation fra NordYrk-konference: http://nordyrk.net/wp- content/uploads/2016/06/4-Christian-Helms-J%C3%B5rgensen.pdf  Lerstrup, I. & van den Bosch, C.K. (2017). Affordances of outdoor settings for children in preeschool: revisiting heft’s functional taxonomy. Journal of Landscpae, volume 42, 2017, Issue 1, p. 47-62  Nortvig, A.M. and Eriksen, K.K., (2013). Teknologistøttet simuleringsundervisning – som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen [Technology-supported simulation instruction – as translocation for theoretical knowledge and practical action]. Læring & Medier, 11(1), p. 1-21  Olesen, M. (2016). Affordance. Interantional Encyclopedia of Communication The ory and Philosophy. Vol. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016, p. 38-46  Schwendimann, B.A., Cattaneo, A.A.P., Zufferey, J.D., Gurtner, J.L., Bétrancourt, M., and Dillenbourg, P., (2015). The ‘Erfahrraum’: a pedagogical model for designing educational technologies in dual vocational systems. Journal of Vocational Education & Training, 67(3), p.367, DOI: 10.1080/13636820.2015.1061041

×