Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MĒS SAMAZINĀM ATTĀLUMUS!
Fakti par Latviju
• Platība- 64 000 km²
• Iedzīvotāju skaits- 2.0 milj.
• IKP- 25.0 mljrd. EUR (2016)
• Transporta un uzgl...
Rīgas brīvosta 2016.gadā
• Pēc kravu apgrozījuma Rīga ir otra lielākā
Baltijas valstu osta (37.1 milj.t)
• Daudzfunkcionāl...
Rīgas osta– 11% pilsētas teritorijas
4
Fakti par ostu
Ostas robeža –––
Dzelzceļi - - -
Autoceļi –––
Apzīmējumi
Ostas terit...
Vairāk nekā 800 gadu ilga vēsture
• Daugavas upe tiek izmantota kā
tirdzniecības ceļš jau 5. – 9. gs.
• 12. gs. – pirmo ap...
Ostu konkurence Baltijas jūras austrumu krastā
(apgrozījums sadalījumā pa valstīm 2016.g.)
6
15 ostas konkurē par tranzītk...
Kravu apgrozījums BJAR ostās (milj.t 2012.-2016.g.)
7
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
20...
BJAR valstu īpatsvars jūras kravu apgrozījumā (%)
8
Igaunija
7.4%
Somija
6.5%
Latvijas ostu īpatsvars samazinājies,
taču p...
Beramkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta
ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta)
9
Darbības rādītāji - BJ...
Ģenerālkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta
ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta)
10
Darbības rādītāji -...
Lejamkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta
ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta)
11
Darbības rādītāji - B...
Kravu apgrozījums Baltijas valstu ostās
2012.-2016.gadā (milj.t)
12
Rīga
22%
Darbības rādītāji – Baltijas valstis
Klaipēda...
Ostu īpatsvars Baltijas valstu ostu apgrozījumā
2016.gadā
13
Darbības rādītāji - BJAR
Igaunija
7.4%
Somija
6.5%
Klaipēda
2...
Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas
14
Savienojumi
Containerships
Rīga – Tīsporta – Temzporta –
Roterdama – Zēbrige ...
Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas
15
Savienojumi
Containerships
Hapag Lloyd
MSC
Maersk Line/Seago Line
Unifeeder C...
Iekšzemes savienojumi- regulārie konteineru
vilcieni no Rīgas
16
Savienojumi
Konteineru vilciens
“Zubr”
(Rīga-Minska-Iļjič...
Ostas infrastruktūra
17
Infrastruktūra
Ostas teritorija 6 348 ha
Ostas zeme 1 962 ha
Brīvās zemes 445 ha
Piestātņu garums ...
Kravu pārkraušanas iespējas
• Kravu pārkraušanas jauda- 63 milj.t/gadā
• Kravu apgrozījums 2016. gadā- 37,1 milj.t
• Izman...
Ostas uzņēmumi
Kopumā ostā strādā 198 uzņēmumi no kuriem :
88 uzņēmumi nomā zemi
• 35 stividorkompānijas (kravu termināļi)...
Beramkravu pārkraušanas iespējas
• Kopējā jauda- 35 milj.t/gadā
• Galvenie kravu veidi:
ogles, minerālmēsli, koksnes granu...
Ģenerālkravu pārkraušanas iespējas
(izņemot konteinerus)
• Kopējā jauda- 6 milj.t/gadā
• Galvenie kravu veidi:
kokmateriāl...
Konteineru pārkraušanas iespējas
• Kopējā jauda- 660 tūkst. TEU/gadā
• 3 termināļi:
SIA Baltic Container Terminal, SIA Rīg...
Konteinerkravu apgrozījums Rīgas ostā
2000.-2016.g. (milj.t.)
23
Ar vidējo pieaugumu 10% gadā
kravu apgrozījums pārskata p...
Konteineru pārkraušanas termināļi (1/3)
SIA Baltic Container Terminal
(specializēts konteineru terminālis)
Pārkraušanas ja...
Konteineru pārkraušanas termināļi (2/3)
SIA Rīgas Universālais termināls
(daudzfunkcionāls terminālis )
Pārkraušanas jauda...
Konteineru pārkraušanas termināļi (3/3)
SIA Riga container terminal
(specializēts konteineru terminālis)
Pārkraušanas jaud...
Lejamkravu pārkraušanas iespējas
• Kopējā jauda- 14 milj.t/gadā
• Galvenie kravu veidi:
naftas produkti t.sk. - benzīns, d...
28
Kuģu satiksme Rīgas brīvostā
Darbības rādītāji
• 2016. gadā Rīgas ostu apmeklēja 3 521
tirdzniecības kuģis ar kopējo br...
Kravu apgrozījums Rīgas ostā
2000.-2016.g. (milj.t)
29
Ar vidējo pieaugumu 5.9% gadā
kravu apgrozījums pārskata periodā ir...
Saņemtās un nosūtītās kravas 2016.gadā
30
Darbības rādītāji
78% no Rīgas brīvostā pārkrautajām kravām 2016.g. bija tranzīt...
Lielākie kravu veidi 2016.gadā
31
Darbības rādītāji
Ogles 35.9%
13 292 tūkst.t (-8.5%)
Naftas produkti 21.9%
8 166 tūkst.t...
32
Pasažieru skaits (tūkst. pasažieru)
• 2016. gadā Rīgas brīvostā apkalpoti 581,6 tūkst. pasažieri.
Tai skaitā - 71,4 tūk...
Prāmju satiksme
33
• Tallink nodrošina ikdienas pasažieru
pārvadājumus maršrutā Rīga-Stokholma;
• Tallink nodrošina 88% no...
34
Darbības rādītāji
2016.g. sezonā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradās
111 valstu tūristi
Kruīza kuģu satiksme
Vācija
38%
ASV
1...
Kruīzu līnijas Rīgas ostā
35
Darbības rādītāji
Attīstības projekti(2010 - 2020) (1/2)
36
Attīstība
Rīgas brīvostas pārvaldes investīcijas Kopējās investīcijas Rīgas ostā...
Attīstības projekti (2010 - 2020) (2/2)
37
Attīstība
Privātās investīcijas
Bioetanola pārkraušanas termināļa
attīstīšana V...
Kuģošanas kanāla padziļināšana (1/5)
38
Attīstība
Pašreizējais kuģošanas
kanāla dziļums
Kuģošanas kanāla padziļināšana (2/5)
39
Attīstība
• 1. posms:
2012-2017: kanāla padziļināšana līdz 15.5m
• 2. posms:
2014-...
Beramkravu komplekss Krievu salā
• Projekts: “Infrastruktūras attīstība Krievu salā
ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsēt...
41
Daudzfunkcionāls beramkravu komplekss
(jauda 17 milj.t gadā) EUR 152 milj.
Investīcijas: RBP
Infrastruktūras attīstība ...
Dažāda profila kravu termināļi Kundziņsalā
• Kopējā platība: 181 ha;
• Projektu realizācija: 2010.-2020.g.;
• Investīcijas...
Dažāda profila kravu termināļi Daugavgrīvā,
Mangaļsalā un Voleros
• Kopējā platība: 80 ha
• Projektu realizācija: 2010.-20...
44
Minerālmēslu terminālis (jauda: 2 milj.t/gadā)
EUR 66 milj.
Investīcijas: Rīgas brīvostas uzņēmumi
TOP-3 pēdējos gados:...
45
Baltijā lielākā daudzfunkcionāla ģenerālkravu noliktava
EUR 36 milj.
TOP-3 pēdējos gados : “TFS Trans”
Investīcijas: Rī...
46
TOP-3 pēdējos gados : “Riga Bulk Terminal”
Beramkravu terminālis (jauda: 1.5 milj.t/gadā)
EUR 21 milj.
Investīcijas: Rī...
Investīciju iespējas Rīgas brīvostā
• Ilgtermiņa zemes nomas līgumi ar
izdevīgiem nosacījumiem (līdz 45 gadiem)
• 445 ha b...
Brīvās teritorijas attīstībai
48
Investīcijas
• Aptuveni 445 ha ostas
teritorijas šobrīd ir pieejamas
jaunu ostas termināļ...
Investīciju klimats Latvijā
• Bizness bez robežām: ES dalībvalsts
• Priekšrocības un pieredze darbā ar Krieviju un
NVS val...
Licencētas komercdarbības statuss un
Brīvās zonas režīms
Brīvostas statuss nodrošina būtiskus nodokļu
atvieglojumus
• Lice...
Rīgas brīvostas pārvalde
Funkcijas atbilstoši Likumam par ostām:
• Landlord funkcija (infrastruktūras
nodrošināšana)
• Kuģ...
Valdes sastāvs
52
Valsts pilnvarotie
pārstāvji
Rīgas domes
pilnvarotie pārstāvji
Satiksmes ministrija
Ekonomikas ministrij...
Rīgas brīvostas pārvaldes struktūra
53
Valde
Pārvaldnieks
Finanšu departaments
Mārketinga departaments
Ostas policija
Brīv...
Mūsu vīzija un misija
• klientu pirmo izvēli, jo Rīgas brīvosta ir vieta,
kur klienti var saņemt drošus un kvalificētus
pa...
Kvalitātes vadība
• 1999.g. Rīgas brīvostas pārvaldē tika
ieviesta Kvalitātes vadības sistēma (KVS)
• Kvalitātes sertifikā...
Drošība un aizsardzība
• Drošības prasības pamatojas uz ISPS
Kodeksu un citām starptautiskajām regulām
• Vienota ostas aiz...
Rīgas brīvostas loma starptautiskajā ostu kopienā (1/2)
• Starptautiskā ostu asociācija (IAPH)
• Starptautiskā ostas pilsē...
Rīgas brīvostas loma starptautiskajā ostu kopienā (2/2)
• Santanderas osta (Spānija)
• Rijekas osta (Horvātija)
• Havras o...
Sociālās atbildības projekti
• Atbalsts un aktīva iesaistīšanās projektā
“Lielā talka”
• Ostas un pilsētas sadarbība
• Ost...
Vides aizsardzības aktivitātes (1/2)
• Vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO
14001:2004
• Vides kvalitātes uzraudzība...
Vides aizsardzības aktivitātes (2/2)
Lielākie vides aizsardzības projekti:
• Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija
Sarkanda...
Rīgas ostas salīdzinošās priekšrocības (1/2)
• Stratēģiski izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis
spēcīgu ekonomisko reģionu tuv...
Rīgas ostas salīdzinošās priekšrocības (2/2)
Priekšrocības un pieredze darbā ar Krieviju un
NVS
• Tuvākā ES osta Maskavai
...
Pateicamies par Jūsu uzmanību!
64
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rīgas Brīvostas prezentācija

14,897 views

Published on

 • Be the first to comment

Rīgas Brīvostas prezentācija

 1. 1. MĒS SAMAZINĀM ATTĀLUMUS!
 2. 2. Fakti par Latviju • Platība- 64 000 km² • Iedzīvotāju skaits- 2.0 milj. • IKP- 25.0 mljrd. EUR (2016) • Transporta un uzglabāšanas nozare veido 10.08 % no IKP (2014) • Transporta un uzglabāšanas nozare veido 9.1% no kopējās pievienotās vērtības (2016) • EU un NATO dalībvalsts kopš 2004. gada un PTO dalībvalsts kopš1998. gada • 3 lielas neaizsalstošas ostas un 7 mazās ostas • 4 speciālās ekonomiskās zonas 2 Latvija
 3. 3. Rīgas brīvosta 2016.gadā • Pēc kravu apgrozījuma Rīga ir otra lielākā Baltijas valstu osta (37.1 milj.t) • Daudzfunkcionāla osta ar pārkraušanas jaudu 63 milj.t/gadā • Apkalpoti 3521 kuģi ar tonnāžu 43.7 milj.GT • Apkalpoti 582 tūkst. pasažieru, t.sk. 71 tūkst. kruīza pasažieri • Ostā nodarbināti ~5 000 strādājošo un papildus radītas ap 15 000 netiešās darba vietas (dzelzceļā, autopārvadājumos, loģistikā, kuģu aģentēšanā, u.c.) 3 Fakti par ostu
 4. 4. Rīgas osta– 11% pilsētas teritorijas 4 Fakti par ostu Ostas robeža ––– Dzelzceļi - - - Autoceļi ––– Apzīmējumi Ostas teritorija 6 348 ha Kopējais piestātņu garums 21.0 km Maksimālais dziļums 16.0 m Maksimālā iegrime 15.0 m Galvenie infrastruktūras rādītāji
 5. 5. Vairāk nekā 800 gadu ilga vēsture • Daugavas upe tiek izmantota kā tirdzniecības ceļš jau 5. – 9. gs. • 12. gs. – pirmo apdzīvoto apmetņu veidošanās Daugavas grīvā • 1201. g. – Rīgas pilsētas dibināšana • 13. – 15. gs. Rīgas osta izaug par vienu no Hanzas savienības nozīmīgākajām ostām • 18. – 20. gs. Rīga ir pirmā Cariskās Krievijas osta Baltijas jūrā un impērijas lielākā eksporta osta • Padomju Savienības laikā Rīgas osta ir svarīgs ārējās tirdzniecības mezgls ar strauji augošu infrastruktūru 5 Vēsture
 6. 6. Ostu konkurence Baltijas jūras austrumu krastā (apgrozījums sadalījumā pa valstīm 2016.g.) 6 15 ostas konkurē par tranzītkravām no/uz Krieviju, citām NVS valstīm 2016.gadā kravu apgrozījums BJAR ostās sasniedza 400 milj.t Ostu sektors Baltijas jūras austrumu reģionā (BJAR) RUS- 236.6 milj.t EST 26.4 milj.t LIT 49.4 milj.t FIN 25.0 milj.t Kravu apgrozījums BJRA krasta ostās 2016.g. * Somijas ostas (Hamina/Kotka, Helsinki) Novietojums LAT- 63.1 milj.t
 7. 7. Kravu apgrozījums BJAR ostās (milj.t 2012.-2016.g.) 7 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2012.-2016.g. kravu apgrozījums BJAR ostās palielinājies par 9% Darbības rādītāji - BJAR Rīga ir piektā lielākā osta- īpatsvars 9.3%
 8. 8. BJAR valstu īpatsvars jūras kravu apgrozījumā (%) 8 Igaunija 7.4% Somija 6.5% Latvijas ostu īpatsvars samazinājies, taču pieaug Krievijas ostu īpatsvars Krievija 51% Igaunija 11% Latvija 18% Lietuva 12% Somija 8% 2012.gads Krievija 59% Igaunija 7% Latvija 16% Lietuva 12% Somija 6% 2016.gads Darbības rādītāji - BJAR
 9. 9. Beramkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta) 9 Darbības rādītāji - BJAR Igaunija 7.4% Somija 6.5% Ustjluga 26% Rīga 21% Klaipēda 15% Sanktpēterburg a 7% Visocka 6% Kaļiņingrada 5% Ventspils 5% Kotka/Hamina 5% Liepāja 4% Tallina 3% Sillamē 1% Viborga 1% Helsinki 1% Kopējais beramkravu apgrozījums Baltijas jūras austrumu krasta ostās- 108 milj.t Beramkravas Rīga – otra lielākā reģiona beramkravu osta
 10. 10. Ģenerālkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta) 10 Darbības rādītāji - BJAR Igaunija 7.4% Somija 6.5% Sanktpēterburga 40% Klaipēda 14% Helsinki 12% Tallina 8% Rīga 8% Kotka/Hamina 6% Kaļiņingrada 4% Ustjuga 4% Ventspils 3% Liepāja 1% Sillamē 0.2% Viborga 0.1% Kopējais ģenerālkravu apgrozījums Baltijas jūras austrumu krasta ostās- 86 milj.t Ģenerālkravas
 11. 11. Lejamkravu tirgus Baltijas jūras austrumu krasta ostās 2016.gadā (ostu tirgus daļa % no segmenta) 11 Darbības rādītāji - BJAR Igaunija 7.4% Somija 6.5% Primorska 32% Ustjluga 31% Klaipēda 5% Visocka 5% Ventspils 5% Tallina 5% Būtiņģe 5% Rīga 4% Sanktpēterburga 3% Sillamē 2% Kotka/ Hamina 1.6% Kaļiņingrada 1.2% Liepāja 0.2% Helsinki 0.1% Viborga 0.02% Kopējais lejamkravu apgrozījums Baltijas jūras austrumu krasta ostās- 204 milj.t Lejamkravas
 12. 12. Kravu apgrozījums Baltijas valstu ostās 2012.-2016.gadā (milj.t) 12 Rīga 22% Darbības rādītāji – Baltijas valstis Klaipēda Rīga Tallina Ventspils Būtiņģe Sillamē Liepāja 2012 2013 2014 2015 2016 Rīga ir otrā lielākā osta- īpatsvars 27.0%
 13. 13. Ostu īpatsvars Baltijas valstu ostu apgrozījumā 2016.gadā 13 Darbības rādītāji - BJAR Igaunija 7.4% Somija 6.5% Klaipēda 29% Rīga 27% Tallina 15% Ventspils 14% Būtiņģe 7% Sillamē 4% Liepāja 4%
 14. 14. Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas 14 Savienojumi Containerships Rīga – Tīsporta – Temzporta – Roterdama – Zēbrige – Lībeka – Helsinki – Sanktpēterburga – Klaipēda – Orhūsa UniFeeder Container Service Roterdama – Hamburga/ Brēmerhāfene – Rīga – Klaipēda – Gdiņa/Gdaņska X-Press Container Lines Rīga – Ustjluga – Kotka – Helsinki – Tallina – Hamburga Mediterranean Shipping Company (MSC) Antverpene-Brēmenhāfene-Rīga-Tallina Hapag-Lloyd AG Gdiņa – Klaipēda – Rīga – Tallina – Rauma – Hamburga – Brēmerhāfene Maersk Line / Seago Line Gdaņska – Brēmerhāfene – Hamburga – Gdaņska – Kaļiņingrada – Rīga Tallink (ro-pax) Rīga-Stokholma
 15. 15. Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas 15 Savienojumi Containerships Hapag Lloyd MSC Maersk Line/Seago Line Unifeeder Container Service X-Press Container Lines Tallink (ro pax) Regulārās konteinerkuģu līnijas Regulārās konteinerkuģu un prāmju līnijas
 16. 16. Iekšzemes savienojumi- regulārie konteineru vilcieni no Rīgas 16 Savienojumi Konteineru vilciens “Zubr” (Rīga-Minska-Iļjičevska) Konteineru vilciens “Baltika-Transit” (Rīga-Kazahstāna/ Centrālāzija) Konteineru blokvilciens “Riga Express” (Rīga-Maskava) Konteineru vilciens “EURASIA 1” (Rīga-Polotska- Aktobe – Centrālāzija) Iekšzemes savienojumi- regulārie konteineru vilcieni no Rīgas
 17. 17. Ostas infrastruktūra 17 Infrastruktūra Ostas teritorija 6 348 ha Ostas zeme 1 962 ha Brīvās zemes 445 ha Piestātņu garums 21,0 km Max dziļums 16,0 m Max kuģu iegrime 15,0 m Ostas infrastruktūra Ostas infrastruktūra
 18. 18. Kravu pārkraušanas iespējas • Kravu pārkraušanas jauda- 63 milj.t/gadā • Kravu apgrozījums 2016. gadā- 37,1 milj.t • Izmantotā jauda ~ 59 % 18 Infrastruktūra Atklātie kravu laukumi 1 872 842 m² Slēgtās noliktavas 370 736 m² Saldētavu ietilpība 46 600 m³ Saldētavas (platība) 15 623 m² Saldētavas (kravu apjoms) 14 000 t Beramkravu rezervuāru ietilpība 359 800 m³ Lejamkravu rezervuāru ietilpība 502 063 m³ Kuģu maksimālie parametri Garums 295 m Platums 44 m Iegrime 15 m
 19. 19. Ostas uzņēmumi Kopumā ostā strādā 198 uzņēmumi no kuriem : 88 uzņēmumi nomā zemi • 35 stividorkompānijas (kravu termināļi) • 35 uzņēmumi, kas piedāvā noliktavu pakalpojumus • 17 uzņēmumi, kas piedāvā muitas noliktavu pakalpojumus • 8 ražošanas uzņēmumi • 3 uzņēmumi, kas nodrošina kuģu būves un remonta pakalpojumus 73 uzņēmumi noslēguši līgumus ar RBP un sniedz dažādus ostas pakalpojumus 29 kuģu aģentēšanas uzņēmumi 8 kuģu bunkurēšanas un velkoņu pakalpojumi 19 Infrastruktūra
 20. 20. Beramkravu pārkraušanas iespējas • Kopējā jauda- 35 milj.t/gadā • Galvenie kravu veidi: ogles, minerālmēsli, koksnes granulas un šķelda, labība, metālu beramkravas • 21 terminālis • Maksimālā iegrime pie beramkravu piestātnēm – 14,5 m 20 Infrastruktūra UBC Onsan (2012) Garums (m) 260 DW 118 590 GT 65 976 Krava- 112 tūkst.t ogļu Lielākais kuģis
 21. 21. Ģenerālkravu pārkraušanas iespējas (izņemot konteinerus) • Kopējā jauda- 6 milj.t/gadā • Galvenie kravu veidi: kokmateriāli, ro-ro kravas, metāla izstrādājumi, saldētās kravas • 20 termināļi • Saldētavu ietilpība– 14 500 t • Maksimālā iegrime pie ģenerālkravu piestātnēm – 13,2 m 21 Infrastruktūra POLA MED (2014) Garums (m) 170 DW 29 324 GT 18 977 Krava- 22,4 tūkst.t kokmateriālu Lielākais kuģis
 22. 22. Konteineru pārkraušanas iespējas • Kopējā jauda- 660 tūkst. TEU/gadā • 3 termināļi: SIA Baltic Container Terminal, SIA Rīgas Universālais termināls, SIA Riga Container terminal • 1 terminālis ar papildus jaudu : SIA MAN-TESS Tranzīts (50 tūkst. TEU/gadā) • Visiem termināļiem ir sliežu pievedceļi un tiešs savienojums ar galvenajām dzelzceļa līnijām; • Visiem termināļiem iespējas pieslēgt refkonteinerus; • Konteineru vietas uz zemes– 9 350; • Maksimālā iegrime pie konteinerkuģu piestātnēm- 11,7 m 22 Infrastruktūra MSC ALEXA (2016) Garums(m) 244 DW 50 855 GT 42 307 Ietilpība (TEU) 3 300 Lielākais kuģis
 23. 23. Konteinerkravu apgrozījums Rīgas ostā 2000.-2016.g. (milj.t.) 23 Ar vidējo pieaugumu 10% gadā kravu apgrozījums pārskata periodā ir pieckāršojies Darbības rādītāji 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4.14.1
 24. 24. Konteineru pārkraušanas termināļi (1/3) SIA Baltic Container Terminal (specializēts konteineru terminālis) Pārkraušanas jauda 450 000 TEU/gadā Apgrozījums 231 939 TEU (2015) Uzglabāšanas platība 55 ha Slēgtās noliktavas 22 092 m² Konteineru vietas 5 000 Piestātņu garums 450 m Celtņi pie piestātnēm 4 gab. Celtņu jauda 45 t/celtnis Celtņu produktivitāte 25 kont.kustības/stundā www.bct.lv 24 Infrastruktūra • BCT atrodas Rīgas ostas centrālajā daļā ar tiešu pieeju Daugavai (kuģu kanāla dziļums -14.0 m) un tam ir tiešs savienojums ar dzelzceļu • Brīvās zonas uzņēmuma statuss (nav nepieciešama kravu atmuitošana) • BCT ir pionieris starp Baltijas valstu konteineru termināļiem jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanā
 25. 25. Konteineru pārkraušanas termināļi (2/3) SIA Rīgas Universālais termināls (daudzfunkcionāls terminālis ) Pārkraušanas jauda 100 000 TEU/gadā Apgrozījums 92 614 TEU (2015) Uzglabāšanas platība 41 ha Slēgtās noliktavas 32 379 m² Konteineru vietas uz zemes 2 000 Piestātņu garums 1 920 m Celtņu produktivitāte 22 kont.kustības/h www.ruterminal.lv 25 Infrastruktūra • RUT ir viens no lielākajiem un straujāk augošajiem stividoru uzņēmumiem Rīgas ostā, kas nodarbojas ar dažādu beramkravu un ģenerālkravu pārkraušanu (kokmateriāli, būvmateriāli, konteineri u.c.) • Brīvās zonas uzņēmuma statuss (nav nepieciešama kravu atmuitošana)
 26. 26. Konteineru pārkraušanas termināļi (3/3) SIA Riga container terminal (specializēts konteineru terminālis) Pārkraušanas jauda 60 000 TEU/gadā Apgrozījums 30 688 TEU (2015) Atklātie kravu laukumi 68 000 m² Slēgtās noliktavas 19 000 m² Konteineru vietas uz zemes 2350 Piestātņu garums 430 m Celtņi pie piestātnēm 1 mobilais, 4 portālceltņi Celtņu jauda 42-104 t/celtnis Celtņu produktivitāte 25 kont.kustības/h www.rto.lv 26 Infrastruktūra • RCoT 100% kapitāldaļu turētāja ir SIA Rīgas Tirdzniecības osta (RTO) • RCoT mērķis ir nodrošināt kompleksus kravu apkalpošanas risinājumus starp Eiropas valstīm, Krieviju un Vidusāzijas reģionu • RCoT specializējas konteineru Sea – Rail (jūra-dzelzceļš) pārkraušanas operācijās
 27. 27. Lejamkravu pārkraušanas iespējas • Kopējā jauda- 14 milj.t/gadā • Galvenie kravu veidi: naftas produkti t.sk. - benzīns, dīzeļdegviela, aviācijas degviela, kerosīns u.c. • 10 termināļi • Lejamkravu rezervuāri– 502 tūkst. m³ • Maksimālā iegrime pie lejamkravu piestātnēm 15.0 m 27 Infrastruktūra STI OXFORD (2016) Garums(m) 256 DW 109 999 GT 64 705 Krava– 104,9 tūkst.t. dīzeļdegvielas Lielākais kuģis
 28. 28. 28 Kuģu satiksme Rīgas brīvostā Darbības rādītāji • 2016. gadā Rīgas ostu apmeklēja 3 521 tirdzniecības kuģis ar kopējo bruto tonnāžu 43,7 milj. GT; • Lielākais ostā apkalpotais kravas kuģis - UBC ONSAN (garums - 260 m, platums - 43 m, iegrime - 14,5 m, GT - 65 976, krava - 111,7 tūkst.t. ogles) • Lielākais ostu apmeklējušais kruīza kuģis – COSTA PACIFICA (garums - 290 m, iegrime -8,3 m, GT – 114 147) Skaits GT milj. Sauskravu kuģi 1 531 5.94 Tankeri 653 7.45 Konteinerkuģi 568 8.02 Balkeri 387 11.54 Pasažieru kuģi 260 9.80 Pārējie 115 0.96 Kuģu apmeklējumi 2016. gadā (sadalījumā pa kuģu tipiem)
 29. 29. Kravu apgrozījums Rīgas ostā 2000.-2016.g. (milj.t) 29 Ar vidējo pieaugumu 5.9% gadā kravu apgrozījums pārskata periodā ir trīskāršojies 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 2000.g. 2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. Kopā Lejamkravas Ģenerālkravas Beramkravas Darbības rādītāji 41.1 37.1
 30. 30. Saņemtās un nosūtītās kravas 2016.gadā 30 Darbības rādītāji 78% no Rīgas brīvostā pārkrautajām kravām 2016.g. bija tranzītkravas Saņemtās 10,2% Nosūtītās 84,7% Nosūtītās 89%Saņemtās 11% Nosūtīts 32 891 tūkst.t. Tranzīts 81% Tranzīts 50% Saņemts 4 179 tūkst.t.
 31. 31. Lielākie kravu veidi 2016.gadā 31 Darbības rādītāji Ogles 35.9% 13 292 tūkst.t (-8.5%) Naftas produkti 21.9% 8 166 tūkst.t (-23.1%) Kravas konteineros 10.9% 385 937 TEU (+8.6%) Ķīmiskās beramkravas 6.6 % 2 812 tūkst.t (+8.8%) Kokmateriāli 6.4% 2 624 tūkst.t (-5%) Labība un labības produkti 3.5% 1 300 tūkst.t (+23.6%) Pārējās (beram-, ģen-) kravas 13.0% 58%
 32. 32. 32 Pasažieru skaits (tūkst. pasažieru) • 2016. gadā Rīgas brīvostā apkalpoti 581,6 tūkst. pasažieri. Tai skaitā - 71,4 tūkst. kruīzu pasažieri Darbības rādītāji 311 403 553 647 713 732 771 677 457 510 66 50 69 59 64 83 67 61 69 71 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. Prāmju pasažieri Kruīzu pasažieri
 33. 33. Prāmju satiksme 33 • Tallink nodrošina ikdienas pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga-Stokholma; • Tallink nodrošina 88% no pasažieru apgrozījuma Rīgas ostā. Darbības rādītāji 295 384 541 632 712 732 770 677 457 510 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pasažieru skaits Tallink līnijā (tūkst. pasažieru)
 34. 34. 34 Darbības rādītāji 2016.g. sezonā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradās 111 valstu tūristi Kruīza kuģu satiksme Vācija 38% ASV 19% Lielbritānija 6% Ausrālija 4% Itālija 3% Izraēla 3% Austrija 3% Spānija 2% Šveice 2% Kanāda 2% Krievija 2% Francija 2% Somija 2% Meksika 2% Pārējie 10%
 35. 35. Kruīzu līnijas Rīgas ostā 35 Darbības rādītāji
 36. 36. Attīstības projekti(2010 - 2020) (1/2) 36 Attīstība Rīgas brīvostas pārvaldes investīcijas Kopējās investīcijas Rīgas ostā 1.3 mljrd. EUR (2010.g.-2020.g. periodā) • Rīgas brīvostas pārvaldes investīcijas 350 mlj. EUR • Privātās investīcijas 900 mlj. EUR 1 Kuģu ceļa rekonstrukcija 1 Infrastruktūras attīstīšana multifunkcionālu beramkravu terminālu attīstībai Krievu salā Ostas dzelzceļa savienojumu modernizācija, Kundziņsalas dzelzceļa tilta būvniecība Ostas molu rekonstrukcija 2 2 3 3 3 44 Attīstības projekti (2010 - 2020)
 37. 37. Attīstības projekti (2010 - 2020) (2/2) 37 Attīstība Privātās investīcijas Bioetanola pārkraušanas termināļa attīstīšana Voleros Naftas produktu termināļa attīstīšana Bolderājā Sašķidirnātās gāzes termināls Mangaļsalā Vairāku termināļu ‚(ķīmiskās beramkravu, naftas, labības, konteineru un loģistikas parku) attīstīšana Kundziņsalā 5 5 6 6 7 7 8 8 Attīstības projekti (2010 - 2020)
 38. 38. Kuģošanas kanāla padziļināšana (1/5) 38 Attīstība Pašreizējais kuģošanas kanāla dziļums
 39. 39. Kuģošanas kanāla padziļināšana (2/5) 39 Attīstība • 1. posms: 2012-2017: kanāla padziļināšana līdz 15.5m • 2. posms: 2014-2018: kanāla padziļināšana līdz 17.0m Kanāla paplašināšana no 100m līdz 135-165m Plānotās investīcijas ~ EUR 80 milj. Darbu veikšana divos posmos:
 40. 40. Beramkravu komplekss Krievu salā • Projekts: “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” • Projekta realizācija (būvniecības periods): 2012.- 2018. g. • Investīcijas (būvniecība) : EUR 152 milj. • Teritorija: 56 ha • Kravu pārkraušanas jauda: 17-22 milj. t/gadā • 4 piestātnes ar kopējo garumu 1180 m 40 Attīstība
 41. 41. 41 Daudzfunkcionāls beramkravu komplekss (jauda 17 milj.t gadā) EUR 152 milj. Investīcijas: RBP Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra
 42. 42. Dažāda profila kravu termināļi Kundziņsalā • Kopējā platība: 181 ha; • Projektu realizācija: 2010.-2020.g.; • Investīcijas: EUR 460 milj.; • 10 termināļi ar dažādu kravu apstrādes profilu: Beramkravu (tai skaitā minerālmēslu, labības produktu) pārkraušana Multimodāls konteinerkravu komplekss Daudzfunkcionāls (tai skaitā saldētas pārtikas) kravu komplekss Ģenerālo kravu (tai skaitā Ro-Ro) pārkraušana Loģistikas un industriālais parks 42 Attīstība
 43. 43. Dažāda profila kravu termināļi Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Voleros • Kopējā platība: 80 ha • Projektu realizācija: 2010.-2020.g. • Investīcijas: EUR 385 milj. • 3 termināļi ar dažādu kravu apstrādes profilu: Tumšo naftas produktu pārkraušana; Biodegvielas ražošanas un pārkraušana; Sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) pārkraušana; 43 Attīstība
 44. 44. 44 Minerālmēslu terminālis (jauda: 2 milj.t/gadā) EUR 66 milj. Investīcijas: Rīgas brīvostas uzņēmumi TOP-3 pēdējos gados: “Riga Fertilizer Terminal”
 45. 45. 45 Baltijā lielākā daudzfunkcionāla ģenerālkravu noliktava EUR 36 milj. TOP-3 pēdējos gados : “TFS Trans” Investīcijas: Rīgas brīvostas uzņēmumi
 46. 46. 46 TOP-3 pēdējos gados : “Riga Bulk Terminal” Beramkravu terminālis (jauda: 1.5 milj.t/gadā) EUR 21 milj. Investīcijas: Rīgas brīvostas uzņēmumi
 47. 47. Investīciju iespējas Rīgas brīvostā • Ilgtermiņa zemes nomas līgumi ar izdevīgiem nosacījumiem (līdz 45 gadiem) • 445 ha brīvas teritorijas projektu attīstībai • Licencētas komercdarbības un Brīvās zonas režīms ļauj uzņēmumiem saņemt nodokļu atvieglojumus • Brīvostas pārvaldes palīdzība privāto termināļu infrastruktūras attīstībā • Labvēlīgs investīciju klimats Latvijā 47 Investīcijas
 48. 48. Brīvās teritorijas attīstībai 48 Investīcijas • Aptuveni 445 ha ostas teritorijas šobrīd ir pieejamas jaunu ostas termināļu un uzņēmumu attīstībai (kravu sadale, loģistika, noliktavas) u.c.) Brīvās teritorijas
 49. 49. Investīciju klimats Latvijā • Bizness bez robežām: ES dalībvalsts • Priekšrocības un pieredze darbā ar Krieviju un NVS valstīm • Augsti kvalificēts darbaspēks ar svešvalodu prasmēm • Vienkārša biznesa uzsākšana un turpmāka vadīšana • Vienādas tiesības un priekšrocības vietējiem un ārvalstu investoriem • Iespējas kvalificēties līdzekļu apguvei no ES Struktūrfondiem 49 Investīcijas
 50. 50. Licencētas komercdarbības statuss un Brīvās zonas režīms Brīvostas statuss nodrošina būtiskus nodokļu atvieglojumus • Licencētas komercdarbības statuss atļauj saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus 35%-55% apmērā no veikto ieguldījumu apjoma • Licencēta uzņēmējsabiedrība, izpildot brīvās zonas režīmā noteiktās prasības, var saņemt tiešo un netiešo nodokļu atlaides • Licences izsniedz Rīgas brīvostas pārvalde uz 5 gadiem 50 Investīcijas Tiešie nodokļi Ienākumu nodoklis 80 % Nekustamā īpašuma nodoklis 80-100% Netiešie nodokļi PVN 100 % Akcīzes nodoklis 100 % Muitas nodeva 100 % Nodokļu atvieglojumi
 51. 51. Rīgas brīvostas pārvalde Funkcijas atbilstoši Likumam par ostām: • Landlord funkcija (infrastruktūras nodrošināšana) • Kuģošanas drošības nodrošināšana • Hidrotehnisko būvju uzturēšana • Kuģošanas kanāla uzturēšana • Ostas noteikumu ieviešana un kontrole • Ostas maksu iekasēšana • Brīvostas licenču izsniegšana • ISPS Kodeksa izpilde 51 Brīvostas pārvalde
 52. 52. Valdes sastāvs 52 Valsts pilnvarotie pārstāvji Rīgas domes pilnvarotie pārstāvji Satiksmes ministrija Ekonomikas ministrija Finanšu ministrija Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija Valdes priekšsēdētājs Rīgas dome Rīgas dome Rīgas dome Brīvostas pārvalde
 53. 53. Rīgas brīvostas pārvaldes struktūra 53 Valde Pārvaldnieks Finanšu departaments Mārketinga departaments Ostas policija Brīvostas Kapteiņdienests Administratīvais departaments Kopējais darbinieku skaits – 293 Brīvostas pārvalde Attīstības departaments Pārvaldnieka vietnieks kuģošanas un drošības jautājumos Pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Juridiskā un iepirkumu nodaļa Pārvaldnieka birojs Iekšējais audits un Kvalitātes vadība
 54. 54. Mūsu vīzija un misija • klientu pirmo izvēli, jo Rīgas brīvosta ir vieta, kur klienti var saņemt drošus un kvalificētus pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām • daudzfunkcionālu ostu, kas pilnībā izmanto brīvostas statusa priekšrocības un nodrošina ilgtspējīgu ekonomisko attīstību • sociāli atbildīgu un videi draudzīgu ostu, kas spējīga pielāgoties globālā tirgus tendencēm un mainīgām klientu prasībām 54 Brīvostas pārvalde Mēs turpināsim attīstīt Rīgas brīvostu par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās attīstības avotu Mūsu misija: Mūsu mērķis ir attīstīt Rīgas brīvostu par:
 55. 55. Kvalitātes vadība • 1999.g. Rīgas brīvostas pārvaldē tika ieviesta Kvalitātes vadības sistēma (KVS) • Kvalitātes sertifikāts iegūts saskaņā ar starptautisko standartizācijas sistēmu ISO, kuru izniedz Bureau Veritas Quality International • Kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001:2008 • 2005.g. Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts ISO 14001:2004 kvalitātes sertifikāts 55 Brīvostas pārvalde
 56. 56. Drošība un aizsardzība • Drošības prasības pamatojas uz ISPS Kodeksu un citām starptautiskajām regulām • Vienota ostas aizsardzības vadības sistēma ietver: • Elektronisko apziņošanas sistēmu (ENS), vienīgo Austrumeiropā • Modernu akvatorijas video novērošanas sistēmu, kas ieviesta 2010.g. • Atbilstoši starptautiskajām regulām, ostā pastāv vienota sistēma drošai kravu apstrādei • Tiek veikti pasākumi drošas ziemas navigācijas nodrošināšanai • 2011. gadā izveidota Ostas policija 56 Brīvostas pārvalde
 57. 57. Rīgas brīvostas loma starptautiskajā ostu kopienā (1/2) • Starptautiskā ostu asociācija (IAPH) • Starptautiskā ostas pilsētu asociācija (IACP) • Starptautiskā ostu kapteiņu asociācija (IHMA) • Starptautiskā Hidrogrāfijas organizācija (IFHS) • Eiropas jūras ostu asociācija (ESPO) • Eiropas kruīza asociācija (CE) • Eiropas ostu informācijas sistēmu asociācija (EPC SA) • Starptautiskā ostu Informācijas sistēmas asociācija (IPCSA) • Baltijas ostu asociācija (BPO) • Latvijas – Ķīnas biznesa padome • Latvijas – Baltkrievijas ekonomisko sakaru veicināšanas biedrība • Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome • Pasaules brīvo zonu organizācija (WFZO) • Vācijas – Baltijas tirdzniecības kamera Latvijā 57 Brīvostas pārvalde Dalība starptautiskajās profesionālajās organizācijās:
 58. 58. Rīgas brīvostas loma starptautiskajā ostu kopienā (2/2) • Santanderas osta (Spānija) • Rijekas osta (Horvātija) • Havras osta (Francija) • Kasablankas osta (Maroka) • Santosas osta (Brazīlija) • Maiami osta (ASV) • Puerto Fenix (Paragvaja) • Batumi osta (Gruzija) • Korjentesas osta (Argentīna) 58 Brīvostas pārvalde Sadarbības ostas:
 59. 59. Sociālās atbildības projekti • Atbalsts un aktīva iesaistīšanās projektā “Lielā talka” • Ostas un pilsētas sadarbība • Osta piedalās pilsētas svētkos, organizējot lielkoncertus, kanāla regati, basketbola turnīru u.c. pasākumus • Sociālās kampaņas ostas kaimiņu teritorijām – svētki, pasākumi bērniem, izbraucieni pa ostu u.c. • Aprīkots bērnu rotaļu laukums Vecmīlgrāvī • Putnu novērošanas torņa celtniecība Mīlestības saliņā • Atbalsts jūras izglītībai Latvijā un jūrnieku profesiju popularizēšana 59 Sociālā atbildība
 60. 60. Vides aizsardzības aktivitātes (1/2) • Vides pārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 14001:2004 • Vides kvalitātes uzraudzības sistēma - regulāri gaisa, augsnes un pazemes ūdeņu monitoringa pasākumi • Green award iniciatīvas - ostu maksu samazinājums jūras kuģiem, kurus sertificējis Green Award fonds • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšana un uzturēšana 60 Sociālā atbildība
 61. 61. Vides aizsardzības aktivitātes (2/2) Lielākie vides aizsardzības projekti: • Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavā (pašreiz notiekoša ar Šveices valdības atbalstu) • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (pabeigta 2008.g.) • Dzelzceļa trokšņu aizsardzības paneļu ierīkošana gar Daugavgrīvas dzīvojamo rajonu (pabeigta 2005.g.) 61 Sociālā atbildība
 62. 62. Rīgas ostas salīdzinošās priekšrocības (1/2) • Stratēģiski izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis spēcīgu ekonomisko reģionu tuvumā • Daudzfunkcionāla osta ar spēcīgu infrastruktūru • Konkurētspējīgi ostas tarifi un nodevas • Augstas kvalitātes pakalpojumi • Profesionāla ostas pārvalde ar skaidru vīziju par ostas attīstību • Izdevīgi uzņēmējdarbības nosacījumi: • Brīvās ekonomiskās zonas statuss • Ilgtermiņa zemes nomas līgumi ar klientiem labvēlīgiem nosacījumiem • Brīvas teritorijas attīstībai 62 Kopsavilkums
 63. 63. Rīgas ostas salīdzinošās priekšrocības (2/2) Priekšrocības un pieredze darbā ar Krieviju un NVS • Tuvākā ES osta Maskavai • Eiropas Savienības robeža ar Krieviju • Krievijas dzelzceļa standartam atbilstoša sliežu infrastruktūra (platums: 1520 mm) • Ērtas robežšķērsošanas procedūras un izdevīgi dzelzceļa tarifi • Biznesa kompetence, svešvalodu zināšanas un darba pieredze Krievijas/NVS tirgū 63 Kopsavilkums
 64. 64. Pateicamies par Jūsu uzmanību! 64

×