Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rīgas Centrālā bibliotēka    2012.gadā
RCB struktūra• Rīgas Centrālā bibliotēka• 26 filiālbibliotēkas• 3 ārējie apkalpošanas punkti – «Saulaino dienu bibliotēka...
RCB personāls 2012.gada nogalē      Darbinieku skaits - 284No tiem bibliotekāriedarbinieki             202
Apbalvojumi• RCB direktorei Doloresai Veilandei: – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balva par  veiksmīgu sadarbīb...
Apbalvojumi• RCB filiālbibliotēkas «Rēzna» un ārējā apkalpošanas punkta Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošināta...
RCB skaitliskie rādītāji      Lietotāju skaits – 61 043t.sk. bērni un jaunieši līdz 18gadiem             ...
RCB skaitliskie rādītāji Datoru izmantojumu skaits – 265 111      Pasākumu skaits – 1 870t.sk. bērniem unjauniešiem l...
RCB kvalitatīvie rādītājiKrājuma apgrozība – 2.15   Lasītība – 25.23
RCB vienotā budžeta līdzekļi jaunu    informācijas resursu iegādei   Līdzekļi kopā – 152 369 LVL    Krājumam:  ...
RCB krājuma papildināšana• Programma “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacio...
RCB aktualitātes un prioritātes• vienotā bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana un attīstība;• darbs a...
RCB pēc reorganizācijas• Papildus telpas ēkā Brīvības ielā 49/53;• Svešvalodu un Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas “Ti...
RCB pēc reorganizācijas
RCB pēc reorganizācijas
RCB pēc reorganizācijas
IFLA satelītkonference „    “Informācija pilsoniskajai izglītībai”• No 8. līdz 10.augustam Rīgā• Tika organizēta sadar...
IFLA satelītkonference“Informācija pilsoniskajai izglītībai”
IFLA satelītkonference“Informācija pilsoniskajai izglītībai”
RCB plakātu sesijā IFLABibliotēku avēnijā
RCB ceļojošā izstādeHelsinku pilsētas bibliotēkā
RCB darbs pakalpojumu attīstībai• Darbs ar krājumu (tematiskais kārtojums, krājumu apvienošana, dokumentu marķēšana un p...
RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Šampētera filiālbibliotēka pirms/pēc      mēbeļu nomaiņas
RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Šampētera filiālbibliotēka pirms/pēc      mēbeļu nomaiņas
RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Torņakalna filiālbibliotēka pirms/pēc      mēbeļu nomaiņas
RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Torņakalna filiālbibliotēka pirms/pēc      mēbeļu nomaiņas
RCB darbs pakalpojumu attīstībai             Xbox spēlesInformatīvie TV
Krājuma organizācija• Lasītavu krājumu izvērtēšana un daļa krājuma novirzīšana izmantošanai mājās; uz vietas izmantojamo...
Uzziņu un informāciju darbs• RCB resursu, tiešsaistes abonēto datubāžu, valsts nozīmes bibliotēku resursu izmantošana;• R...
Uzziņu un informāciju darbs• Bibliotekārās stundas un konkursi, ekskursijas uz bibliotēku bērniem/skolēniem – Tematika: ...
Uzziņu un informāciju darbs• Bibliotekārās stundas bērniem/skolēniem
Uzziņu un informāciju darbs• Jaunieguvumu apskati (regulāri vai atsevišķās reizēs), uz vietas bibliotēkā, nosūtot sadarbī...
Uzziņu un informāciju darbs• PowerPoint prezentācijas pasākumos kā ilustratīvais materiāls («Vidzeme», «Rēzna», «Strazds...
Uzziņu un informāciju darbs• Bibliogrāfiskie saraksti: – Valdim Rūmniekam, Ērikam Kūlim («Vidzeme»), – Jaunākā literatūr...
Uzziņu un informāciju darbs Repozitārija              Izmantojums/Izsn  nodaļa    Ienācis  Izslēgts  ...
Uzziņu un informāciju darbs         SBA izmantošanaPieprasīts  Izpildīts  Tematiskās uzziņas no RCB      ...
Uzziņu un informāciju darbs• Datornodarbības individuāli un grupās (RCB, “Pārdaugava”, “Vidzeme”, Bolderājas f., ārējais...
Interešu izpēte• Par pasākumu kvalitāti – «Pārdaugava»,• Bibliotēkas lietošanas mērķi un paradumi – Sarkandaugavas f.• Pa...
Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Xbox 360 Kinect spēles
Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Dzimšanas/vārda dienas svinības bibliotēkā
Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Brīvprātīgo līdzdalība pasākumu rīkošanā un vadīš...
Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Sadarbība ar nometņu organizatoriem, viktorīnu  ...
Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» (RCB BLN un...
Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»RCB BLN ekspe...
Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība «Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā» (RCB BLN un 9 f.)• Fragmenta lasīšanu papildinā...
Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība UNESCO lasīšanas veicināšanas programmā «Stāstu bibliotēka» (Bišumuižas f., «St...
Programmas bērniem un jauniešiem• Pasākumi par drošību internetā (E-prasmju nedēļa, Net Safe Latvia konkurss)• Dalība bie...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – RCB telts «Bibliotēkas štābiņš» pasākumā Vērmanes  dārzā (4r...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Regulāri visa gada garumā (RCB BLN, «Vidzeme»,  «Zvirbulis»,...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Apkaimes maketu veidošana par skaistāko vietu  apkaimē (Čiek...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Rokdarbi no dažādiem materiāliem (dabas veltes,  zeķu un cim...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Akcijas – Vasaras lasīšanas akcija «Grāmattārps» (kurš izlasīs  vairāk grāmatu) ...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Akcijas – «No rokas rokās» (mācību grāmatu un ieteicamās  literatūras maiņa, Grī...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Viktorīnas, mīklas: – Regulāri: reizi nedēļā tematiska diena (“Vidzeme”),  reizi...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Viktorīnas, mīklas: – Tematiskas viktorīnas: Ē.Kestners (Bolderājas f.),  A.Brig...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – Bērni spēlē teātri: “Ziemassvētku ludziņa”  (“Pārdaugava”), ”Pep...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – sacensības: turnīrs ”Akmens-šķēres-papīrītis”,  basketbola turnī...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – klade ”Kaut ko labu”, kur jāieraksta, kas patika  bibliotēkā kon...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – ”Pa Daugavas promenādi ar skrituļslidām” (Daugavas  f.) u.c.
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Lasītāju klubi: – ”Vides eksperimenti” - reizi nedēļā interesantas  nodarbības b...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Lasītāju klubi: – ”Burtu pavēlnieki” – divas reizes mēnesī radoša  literatūras s...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Bibliotekāru sadarbība: – lasītāju grupa/klubiņš dodas iepazīt citas RCB filiāles,...
Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Bibliotekāru sadarbība: – filiālbibliotēku bibliotekāru kopīgi rīkotie tematiskie ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tradicionāli darbs ar sākumskolas vecuma bērniem ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tradicionāli darbs ar sākumskolas vecuma bērniem ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tikšanās ar populārām personām; – Literārās stund...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Palielinājies šai auditorijai organizēto pasākumu ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – izklaides pasākumi: sporta spēles parkā ”Špicbuku ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Sadarbībā ar skolām rīkoti vērienīgi pasākumi,  p...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Pusaudži kā pasākumu organizatori un vadītāji -  ...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Izglītojoši pasākumi: antīkais teātris un dramaturg...
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni:
Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vecāko klašu audzēkņi: – “Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis : Romāni  top ...
Bērni ar īpašām vajadzībām• Radošās aktivitātes : rotaļas, kustību un prāta spēles (”Rēzna”, Juglas, Sarkandaugavas f.),•...
Bērni ar īpašām vajadzībām• Grāmatu apmaiņu (reizi divās nedēļās) rehabilitācijas centra bērniem veica Čiekurkalna f., r...
Bērni/cilvēki ar īpašām vajadzībām• Īpaši atzinīgi vērtējams Ķengaraga f. paveiktais, kur bērniem un jauniešiem ar īpašām...
Cilvēki ar īpašām vajadzībām• Dokumentu izsniegšana dzīvesvietās (Daugavas, Juglas f., «Vidzeme»)• Ekskursijas, tematiski...
Darbs ar elektronisko katalogu       Darbība        Ierakstu skaitsJaunieguvumubibliogrāfisko aprakstu ievade...
Darbs ar BIS ALISE• Vairākkārt gada laikā pāriets uz jaunām modifikācijām,• Regulāra ierakstu pārbaude vienotajā elektro...
Darbs ar BIS ALISE• Bibliotekāru apmācības pēc automatizētajām krājuma pārbaudēm to lietotāju pieprasījumu apstrādē, kur...
Datorparks• RCB lietošanā ir 412 datori, no kuriem: – jaunāki par 5 gadiem – 186 gab. (darbiniekiem -  17; lietotājiem ...
Novadpētniecība• Gada notikumu hroniku un fotogrāfiju apkopojumi,• Darbs ar iepriekšējo gadu dokumentu arhīvu,• Elektroni...
Novadpētniecība• Novadpētniecības lasītava RCB telpās Brīvības ielā 49/53,• Reorganizētās Annas f. vēstures izpēte, prez...
Novadpētniecība• Novadpētniecības krājuma papildināšana ar dāvinājumiem (Bišumuižas, Juglas, Ziemeļblāzmas f.),• Bibliot...
Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – „Rīgas Centrālās bibliotēkas un Bu...
Projektizstrāde• 2012.gadā atbalstīti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB mobilitātes projekts „Jaunākās t...
Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB projekta pieteikums „Bibliotēk...
Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB projekta pieteikums „Augstvērt...
Projektizstrāde• 2012.gadā tika atbalstīts RCB projekta pieteikums „Rakstnieki dodas pie Rīgas Centrālās bibliotēkas las...
Projektizstrāde• 2012.gada nogalē RCB sagatavoja pieteikumu starptautiskajai bibliotēku atbalsta organizācijai EIFL (Ele...
Projektizstrāde• 2012.gada jūnijā noslēdzās biedrības „Prison Fellowship Latvia” izstrādātais Latvijas un Šveices sadarb...
Metodiskais un konsultatīvais darbs• 2012.gada nogalē sagatavots RCB komplektēšanas koncepcijas jaunās redakcijas projek...
Metodiskais un konsultatīvais darbs• Konsultatīvais atbalsts RCB bibliotekāriem;• Skaitlisko datu apkopošana, LDKK ievadīt...
Profesionālā pilnveide• RCB profesionālās pilnveides programma,• Publisko bibliotēku attīstības projekts «Trešais tēva dē...
Sadarbība ar    Latvijas Nacionālo bibliotēku• Starptautiskas konferences un valstiska mēroga pasākumu organizēšana;•...
Publicitāte
Publicitāte• RCB tīmekļa vietne un blogs bērniem,• RCB profils sociālajos tīklos (facebook, draugiem, twitter),• Grāmatu ...
Publicitāte• Bibliotēka kā tikšanās vieta ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, interesentu grupām, sociāliem kontaktiem,•...
Publicitāte• Literatūras un mākslas izstāžu organizēšana bibliotēkās (2 681) un dažādu pasākumu ietvaros ārpus bibliotēkas
Publicitāte• Starptautisku izstāžu organizēšana Maskavā Rīgas dienu ietvaros: «Latvju raksti daiļamata mākslā», «Rīga te...
Publicitāte• Bibliotēkas telpu izmantošana dažādu sadarbības partneru rīkoto pasākumu norisei,• Bibliotēkas aktualitāšu, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rīgas Centrālā bibliotēka 2012. gadā

774 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rīgas Centrālā bibliotēka 2012. gadā

 1. 1. Rīgas Centrālā bibliotēka 2012.gadā
 2. 2. RCB struktūra• Rīgas Centrālā bibliotēka• 26 filiālbibliotēkas• 3 ārējie apkalpošanas punkti – «Saulaino dienu bibliotēka» Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, – Dienas aprūpes centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, – Brasas cietumā
 3. 3. RCB personāls 2012.gada nogalē Darbinieku skaits - 284No tiem bibliotekāriedarbinieki 202
 4. 4. Apbalvojumi• RCB direktorei Doloresai Veilandei: – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balva par veiksmīgu sadarbību ar arodbiedrību un sociālā dialoga stiprināšanu, – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta balva «Baltais zvirbulis» par darbu, kas tika veikts, optimizējot un attīstot RCB tīklu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību mūsdienīgas publiskās bibliotēkas statusam atbilstošā funkcionālā vidē.
 5. 5. Apbalvojumi• RCB filiālbibliotēkas «Rēzna» un ārējā apkalpošanas punkta Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem vadītājai Natālijai Petrānei - «Eiropas Gada cilvēks 2012» (Latvijas Pašvaldības savienības rīkotajā konkursā «Eiropas gada pašvaldība 2012».
 6. 6. RCB skaitliskie rādītāji Lietotāju skaits – 61 043t.sk. bērni un jaunieši līdz 18gadiem 17 143 28% Apmeklējums – 985 979t.sk. bērni un jaunieši līdz 18gadiem 207 774 21% Izsniegums – 1 539 922t.sk. bērni un jaunieši līdz 18gadiem 272 022 18% Virtuālais apmeklējums – 429 424
 7. 7. RCB skaitliskie rādītāji Datoru izmantojumu skaits – 265 111 Pasākumu skaits – 1 870t.sk. bērniem unjauniešiem līdz 18 1 186 63%gadiem
 8. 8. RCB kvalitatīvie rādītājiKrājuma apgrozība – 2.15 Lasītība – 25.23
 9. 9. RCB vienotā budžeta līdzekļi jaunu informācijas resursu iegādei Līdzekļi kopā – 152 369 LVL Krājumam: Periodika 2013.gadam: 130 757 LVL 21 612 LVL Iepirkto resursu Abonēto nosaukumu skaitseksemplāru skaits – 24 450 – 807 Vidējā viena dokumenta Vidējā viena nosaukuma cena – 5,35 LVL cena – 26,79 LVLFinansējums uz vienu Rīgas iedzīvotāju – 0,22 LVL
 10. 10. RCB krājuma papildināšana• Programma “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” (saņemti 253 eksemplāri par 1831,77 LVL);• VKKF atbalstītais RCB projekts “„Augstvērtīgi izdevumi Rīgas publiskajās bibliotēkās” (saņemti 220 eksemplāri par 2470,96 LVL);• “Bērnu un jauniešu žūrija” (9 eks., 36,57 LVL);• Lietotāju un iedzīvotāju, juridisku personu dāvinājumi
 11. 11. RCB aktualitātes un prioritātes• vienotā bibliotēku tīkla attīstība un infrastruktūras sakārtošana un attīstība;• darbs ar personālu un darba samaksas jautājumi;• pakalpojumu attīstība, profesionālā pilnveide;• publicitāte;• lietošanas noteikumu apstiprināšana Rīgas Domē• automatizētās krājuma inventarizācija piecās RCB filiālbibliotēkās;• astoņu filiālbibliotēku akreditācijas pārbaude.
 12. 12. RCB pēc reorganizācijas• Papildus telpas ēkā Brīvības ielā 49/53;• Svešvalodu un Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas “Tilts” krājuma integrācija;• Krājuma tematisks kārtojums (nozaru lit., bērniem);• Novadpētniecības lasītava;• Klusā lasītava individuālam un grupu darbam, kā arī mājas birojam
 13. 13. RCB pēc reorganizācijas
 14. 14. RCB pēc reorganizācijas
 15. 15. RCB pēc reorganizācijas
 16. 16. IFLA satelītkonference „ “Informācija pilsoniskajai izglītībai”• No 8. līdz 10.augustam Rīgā• Tika organizēta sadarbībā ar LNB, RD IKSD, IFLA Informācijpratības sekciju, IFLA Āfrikas sekciju un tās īpašo interešu grupu „Tīkls informācijas piekļuvei Āfrikā” (ATINA/RAJA).• RCB direktore Doloresa Veilande uzstājās ar prezentāciju „Pilsoniskā izglītība Latvijas publiskajās bibliotēkās”, kā arī mācību vizītes laikā iepazīstināja satelītkonferences dalībniekus ar RCB darbību.
 17. 17. IFLA satelītkonference“Informācija pilsoniskajai izglītībai”
 18. 18. IFLA satelītkonference“Informācija pilsoniskajai izglītībai”
 19. 19. RCB plakātu sesijā IFLABibliotēku avēnijā
 20. 20. RCB ceļojošā izstādeHelsinku pilsētas bibliotēkā
 21. 21. RCB darbs pakalpojumu attīstībai• Darbs ar krājumu (tematiskais kārtojums, krājumu apvienošana, dokumentu marķēšana un pozīcijas precizēšana elektroniskajā katalogā, tematiskie koferīši)• Trūkstošo čeku printeru saņemšana vienotās kartes ieviešanai• Plašāka iesaistīšanās sociālajos tīklos• Bloga bērniem http://bibliotekaberniem.blogspot.com/ izveide
 22. 22. RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Šampētera filiālbibliotēka pirms/pēc mēbeļu nomaiņas
 23. 23. RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Šampētera filiālbibliotēka pirms/pēc mēbeļu nomaiņas
 24. 24. RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Torņakalna filiālbibliotēka pirms/pēc mēbeļu nomaiņas
 25. 25. RCB darbs pakalpojumu attīstībai• RCB Torņakalna filiālbibliotēka pirms/pēc mēbeļu nomaiņas
 26. 26. RCB darbs pakalpojumu attīstībai Xbox spēlesInformatīvie TV
 27. 27. Krājuma organizācija• Lasītavu krājumu izvērtēšana un daļa krājuma novirzīšana izmantošanai mājās; uz vietas izmantojamo izdevumu marķēšana (16 RCB struktūrvienībās);• Tematiskais kārtojums (+RCB, Juglas, Čiekurkalna f., “Strazds”);• Krājuma bērniem pilnveidošana: tematiskais kārtojums, izmaiņu veikšana elektroniskajā katalogā, norādot plaukta indeksu, izdevuma marķēšana, norādes, vecuma grupu ievērošana, precīza bērnu krājuma statistisko datu izguve
 28. 28. Uzziņu un informāciju darbs• RCB resursu, tiešsaistes abonēto datubāžu, valsts nozīmes bibliotēku resursu izmantošana;• RCB novadpētniecības datubāzē + 1 700 ierakstu;
 29. 29. Uzziņu un informāciju darbs• Bibliotekārās stundas un konkursi, ekskursijas uz bibliotēku bērniem/skolēniem – Tematika: darbs ar informāciju, bibliotēkas pakalpojumi, resursi, grāmatas uzbūve, uzziņu literatūra, zinātniski pētnieciskā darba sagatavošana – Ķengaraga, Čiekurkalna, Sarkandaugavas, Pļavnieku, Grīziņkalna f., «Zvirbulis», «Vidzeme», «Pūce»• Informācijpratības stundas par RCB datubāzēm vidusskolas skolotājiem (Daugavas f.)
 30. 30. Uzziņu un informāciju darbs• Bibliotekārās stundas bērniem/skolēniem
 31. 31. Uzziņu un informāciju darbs• Jaunieguvumu apskati (regulāri vai atsevišķās reizēs), uz vietas bibliotēkā, nosūtot sadarbības partneriem, demonstrējot PowerPoint prezentācijas,jaunums –demonstrējotinformatīvajos TV
 32. 32. Uzziņu un informāciju darbs• PowerPoint prezentācijas pasākumos kā ilustratīvais materiāls («Vidzeme», «Rēzna», «Strazds», Sarkandaugavas, Daugavas, Bišumuižas, Pļavnieku, Ķengaraga, Imantas f.• Tematiski tīmekļa vietņu apkopojumi• Tematiskās mapes: izvērtēšana, atteikšanās/saglabāšana/papildināšana
 33. 33. Uzziņu un informāciju darbs• Bibliogrāfiskie saraksti: – Valdim Rūmniekam, Ērikam Kūlim («Vidzeme»), – Jaunākā literatūra par Rīgu (Čiekurkalna f.), – Augustam Deglavam, Verai Gribačai-Valterei (Grīziņakalna f.), – Harijam Liepiņam (RCB MMN), – Biznesa romāns (Juglas f.), – Cittautu ievērojamie cilvēki Latvijā (papildināšana, Imantas f.).
 34. 34. Uzziņu un informāciju darbs Repozitārija Izmantojums/Izsn nodaļa Ienācis Izslēgts iegums RCB (nodots citām inst.) Apmaiņas 17 749 15 549 3 297 fonds (12 673)Pasīvais fonds 529 211 200
 35. 35. Uzziņu un informāciju darbs SBA izmantošanaPieprasīts Izpildīts Tematiskās uzziņas no RCB struktūrvienībām 783 726 48
 36. 36. Uzziņu un informāciju darbs• Datornodarbības individuāli un grupās (RCB, “Pārdaugava”, “Vidzeme”, Bolderājas f., ārējais apkalpošanas punkts Dienas centrā)
 37. 37. Interešu izpēte• Par pasākumu kvalitāti – «Pārdaugava»,• Bibliotēkas lietošanas mērķi un paradumi – Sarkandaugavas f.• Par lasīšanu – «Zvirbulis»• Ekspresaptaujas (CB BLN,Sarkandaugavas,Čiekurkalna f.,«Pārdaugava», RCB mājaslapā un blogā bērniem)
 38. 38. Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Xbox 360 Kinect spēles
 39. 39. Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Dzimšanas/vārda dienas svinības bibliotēkā
 40. 40. Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Brīvprātīgo līdzdalība pasākumu rīkošanā un vadīšanā («Saulaino dienu bibliotēka», Juglas, Mežciema, Ķengaraga f.)
 41. 41. Pasākumi bērniem un jauniešiem• Jauni pakalpojumi un pasākumu formas: – Sadarbība ar nometņu organizatoriem, viktorīnu veidošanā, pasākumu vadīšanā (RCB BLN, Juglas, Torņakalna f., «Kurzeme») – Daudz aktīvāka pasākumu organizēšana visiem interesentiem, ne tikai klasēm vai PII grupām
 42. 42. Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» (RCB BLN un 20 f.)• Dalībnieku pieteikumi – 582• Domubiedru – dalībnieku tikšanās klubiņos (RCB BLN, Sarkandaugavas, Mežciema, Pļavnieku f., «Avots» u.c.)• Dalībnieku no mazākumtautību skolām iesaistīšana (Ķengaraga, Daugavas f.)
 43. 43. Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»RCB BLN eksperti muzejā Šampētera f.eksperti
 44. 44. Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība «Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā» (RCB BLN un 9 f.)• Fragmenta lasīšanu papildināja diskusijas par dažādo, atšķirīgo, citādo cilvēkos, mēmais šovs, mīklu minēšana, zīmēšana, radošās darbnīcas, grāmatas nobeiguma sacerēšana, apsveikumu rakstīšana tiem Ziemeļvalstu autoriem, kuri dzimuši novembrī, to nosūtīšana, izmantojot Facebook
 45. 45. Programmas bērniem un jauniešiem• Dalība UNESCO lasīšanas veicināšanas programmā «Stāstu bibliotēka» (Bišumuižas f., «Strazds»), stāstot par norisēm dabā, brīvā laika pavadīšanas iespējām u.c.• Dalība akcijā «Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšanā» («Strazds»), meklējot informāciju par Stounhendžu (Lielbritānija) un Pokaiņiem (Latvija) un diskutējot par šo vietu kopīgo/atšķirīgo
 46. 46. Programmas bērniem un jauniešiem• Pasākumi par drošību internetā (E-prasmju nedēļa, Net Safe Latvia konkurss)• Dalība biedrības «Cita Rīga» spēlē projektā «Gadsimtu pieskārieni Rīgai», noteiktā laika intervālā pēc kartes atrodot bibliotēku un izpildot bibliotekāru sagatavotos uzdevumus (RCB BLN un 5 fil.)
 47. 47. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – RCB telts «Bibliotēkas štābiņš» pasākumā Vērmanes dārzā (4radošo nodarbību komandas no RCB BLN un 4 f.)
 48. 48. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Regulāri visa gada garumā (RCB BLN, «Vidzeme», «Zvirbulis», Ķengaraga f.) – Radoši darbi, pārģērbšanās, eksperimenti pasākumos («Pārdaugava»): «Vulkāna izvirdums Pārdaugavā», «Čūsku saiets», «Tupe- ļu parāde”, «Pancko- šanās, gaidot Mārtiņu» u.c.
 49. 49. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Apkaimes maketu veidošana par skaistāko vietu apkaimē (Čiekurkalna, Jaunciema f.) – Burvestību (ķīmijas) triki u.c. eksperimenti (Daugavas f.)
 50. 50. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas – Rokdarbi no dažādiem materiāliem (dabas veltes, zeķu un cimdu pārvērtības, pogas, papīrs, origami veidošana (Sarkandaugavas, Daugavas, Biķernieku, Mežciema, Bišumuižas f., «Avots», «Strazds», «Saulaino dienu bibliotēka» – Kopā ar māksliniekiem («Saulaino dienu bibliotēka») – Veltītas gadskārtu svētkiem («Pūce»)
 51. 51. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Radošās darbnīcas
 52. 52. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Akcijas – Vasaras lasīšanas akcija «Grāmattārps» (kurš izlasīs vairāk grāmatu) – «Pārdaugava» – Balva par drauga atvešanu uz bibliotēku+pierakstīšanās (Čiekurkalna f.) – «Draudzēsimies!» pasākums lasītājiem un viņu jaunākajiem radiniekiem/draugiem («Vidzeme») – «Pastāsti man dzejolīti!» (veltījums Dzejas dienām: ierašanās konkrētā stundā+dzejoļa noskaitīšana, Jaunciema f.)
 53. 53. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Akcijas – «No rokas rokās» (mācību grāmatu un ieteicamās literatūras maiņa, Grīziņkalna f.) – «Uzsmaidi Latvijai!» (smaidiņu zīmēšana un pievienošana Latvijas kartei, Daugavas f.) – «Nezināmā grāmata» (aploksnē ievietotas grāmatas izlasīšana+balva+pārrunas par izlasīto, «Vidzeme») – «Nost ar dress code!» (diena, kad dažādos tēlos pārģērbušies bibliotekāri apkalpo lasītājus, RCB BLN)
 54. 54. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Viktorīnas, mīklas: – Regulāri: reizi nedēļā tematiska diena (“Vidzeme”), reizi 2 mēn. par kādu notikumu/jubilāru (Jaunciema f.), – “Mana zeme – Latvija”: mēnesi bērni bibliotēkā meklēja atbildes uz jautājumiem, aizpildot darba lapas (Biķernieku f.),
 55. 55. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Viktorīnas, mīklas: – Tematiskas viktorīnas: Ē.Kestners (Bolderājas f.), A.Brigaderes luga “Sprīdītis” (Biķernieku f.), “Vai pazīsti multenes?” (Čiekurkalna f.), “Zini un mini Vārnu ielu” (Grīziņkalna f.), Dzīvnieki rekordisti (Daugavas f.), “Kurš gan zvirbuli nepazīst?” (“Zvirbulis”).
 56. 56. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – Bērni spēlē teātri: “Ziemassvētku ludziņa” (“Pārdaugava”), ”Pepija Garzeķe” (Mežciema f.), ”Vecīša cimdiņš” u.c. (Juglas f.); – atraktīva spēle ”Sūnu ciema zēni” (RCB BLN);
 57. 57. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – sacensības: turnīrs ”Akmens-šķēres-papīrītis”, basketbola turnīrs, šaha un dambretes čempionāts (”Pārdaugava”); – spēles un sacensības svaigā gaisā ”Nāc ar mani delverēt!”, šaha un dambretes turnīri, jautras stafetes (Sarkandaugavas f.); – ”Sestdienas galda spēļu stunda bibliotēkā” un dambretes turnīri (Bolderājas f.);
 58. 58. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – klade ”Kaut ko labu”, kur jāieraksta, kas patika bibliotēkā konkrētajā nedēļā (RCB BLN); – ”Mūsu pasts rullē!” – pastkastīte lasītāju savstarpējai sarakstei, vēstuļu rakstīšanas prasmes apgūšana (Pļavnieku f.)
 59. 59. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Citas formas: – ”Pa Daugavas promenādi ar skrituļslidām” (Daugavas f.) u.c.
 60. 60. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Lasītāju klubi: – ”Vides eksperimenti” - reizi nedēļā interesantas nodarbības bērniem sadarbībā ar Rīgas Dabas zinību skolu (”Pārdaugava”, Juglas, Šampētera f.); – ”Lote” latviešu valodas klubiņš pirmsskolas vecuma bērniem Juglas f. – ”Bibliotēkas draugi” - aktīvu skolēnu, domubiedru grupa, vairāku pasākumu organizatori – ”Mājas mīluļu diena”, ”Gardēžu diena” u.c. Mežciema f; – “Lasītāju klubiņš”, kura dalībnieki tikās divas reizes mēnesī ”Rēzna”
 61. 61. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Lasītāju klubi: – ”Burtu pavēlnieki” – divas reizes mēnesī radoša literatūras stunda RCB BLN; – ”Kinderei 2012” tematiskas vācu valodas nodarbības bērniem (3-10 g. v.) RCB BLN;
 62. 62. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Bibliotekāru sadarbība: – lasītāju grupa/klubiņš dodas iepazīt citas RCB filiāles, to lasītājus, pasākumus - Jaunciema, Sarkandaugavas f. un RCB BLN; ”Rēzna” lasītāji kā skatītāji piedalījās Ziemassvētku sarīkojumā Sarkandaugavas f; – filiālbibliotēku komandu kopīgas sacensības – pasākums ”Baltais prieks”, kur sacentās četras komandas: ”Baltās putas” (Daugavas f.), ”Baltais zvirbulis” (“Zvirbulis”), ”Baltais porcelāns” (Ķengaraga f.), ”Baltais āboliņš” (Pļavnieku f.)
 63. 63. Interešu grupas bērniem un jauniešiem• Bibliotekāru sadarbība: – filiālbibliotēku bibliotekāru kopīgi rīkotie tematiskie pasākumi : ”Baiļu vakars” – masku balle, šausmu stāstu lasījumi tumsā ar lukturīšiem, spēles: priekšmetu minēšana, mūmijas u.c. (Daugavas un Pļavnieku f.); izklaides pasākums ”Atraujiet vaļā emociju slūžas!” (Pļavnieku f. un ”Zvirbulis” bibliotekāru sadarbība) u.c.
 64. 64. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tradicionāli darbs ar sākumskolas vecuma bērniem tiek veikts visaktīvāk, – Metodes: krāsošana, zīmēšana, mīklu konkursi, viktorīnas. – Aktīvāk nekā citus gadus tika organizētas “patriotiskās stundas”: tikšanās ar Valsts robežsardzes pulkvedi (Grīziņkalna f.), konkurss par Brīvības pieminekļa tēliem un piedalīšanās lāpu gājienā (Pļavnieku f.), viktorīnas ”Mana Latvija” (”Avots”, ”Vidzeme”)
 65. 65. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tradicionāli darbs ar sākumskolas vecuma bērniem tiek veikts visaktīvāk, – Metodes: krāsošana, zīmēšana, mīklu konkursi, viktorīnas. – Aktīvāk nekā citus gadus tika organizētas “patriotiskās stundas”: tikšanās ar Valsts robežsardzes pulkvedi (Grīziņkalna f.), konkurss par Brīvības pieminekļa tēliem un piedalīšanās lāpu gājienā (Pļavnieku f.), viktorīnas ”Mana Latvija” (”Avots”, ”Vidzeme”)
 66. 66. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Jaunākā skolas vecuma bērni: – Tikšanās ar populārām personām; – Literārās stundas par rakstniekiem un viņu daiļradi (sadarbībā ar skolām) – A.Lindgrēnes dzimšanas dienas svinības pasākumā “Kukaramba” (“Vidzeme”) – Pasākums ”Sakarnieks” – par informācijas nodošanu/saņemšanu cilvēku un dzīvnieku starpā, to salīdzināšana (Iļģuciema f.)
 67. 67. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Palielinājies šai auditorijai organizēto pasākumu skaits, – Pasākumi par pusaudžiem aktuāliem tematiem: meitenēm par mīlestību (Bišumuižas f.), tikšanās ar stilistu un praktiskā nodarbība (”Vidzeme”), ugunsdzēsēju darba iepazīšana (”Pārdaugava”) u.c.
 68. 68. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – izklaides pasākumi: sporta spēles parkā ”Špicbuku olimpiāde” (”Zvirbulis”), Helovīna dienas svinēšana (Pļavnieku, Sarkandaugavas f.), tikšanās ar mūziķi Andri Kiviču (Šampētera f.)
 69. 69. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Sadarbībā ar skolām rīkoti vērienīgi pasākumi, piemēram, ”Tolerances diena”, kurā piedalījās 3 skolu dažādu tautību bērni. Pasākumā dziesmas un teksti dažādās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, ukraiņu, armēņu, baltkrievu) mijās ar dejām, tika spēlētas spēles (Ķengaraga f.).
 70. 70. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Pusaudži kā pasākumu organizatori un vadītāji - ”Talantu fabrika”, ”Slavas mirklis” (Sarkandaugavas f.), ”Talantu klubiņš” (Pļavnieku f.), ”Cirks. Cirks. Cirks” u.c. (Mežciema f).
 71. 71. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni: – Izglītojoši pasākumi: antīkais teātris un dramaturgi, improvizācija par vienu no traģēdijām, saglabājot tā laika teātra tradīcijas (Daugavas f.)
 72. 72. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vidējā skolas vecuma bērni:
 73. 73. Diferencēta lasītāju grupu apkalpošana• Vecāko klašu audzēkņi: – “Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis : Romāni top bibliotēkā” – zīmēšanas stunda (panorāmas skati pa logu) septiņu vecāko klašu skolēnu grupām ”Es zinu: lugā aiz loga. Nedrīkst mainīt neko”(Jānis Ramba) un radošās izstādes veidošana (abi - RCB BLN), – Tematiskās stundas, – Tikšanās ar IKT speciālistiem – Vizāžista stāstījums par tetovējumu mākslu un vēsturi (“Zvirbulis”)
 74. 74. Bērni ar īpašām vajadzībām• Radošās aktivitātes : rotaļas, kustību un prāta spēles (”Rēzna”, Juglas, Sarkandaugavas f.),• Priekšā lasīšanas pasākumi (”Rēzna”, ”Zvirbulis”, Čiekurkalna, Ķengaraga, Daugavas un Pļavnieku f.),• Improvizēts teātris (Daugavas f.),• Tematiskie pasākumi: ”Joku diena” (”Rēzna”), ”Mājas dzīvnieki”, ”Pasakas” u.c. (Ķengaraga f.), ”Daba – mūsu draugs, saudzē to!” (”Zemgale”) u.c.
 75. 75. Bērni ar īpašām vajadzībām• Grāmatu apmaiņu (reizi divās nedēļās) rehabilitācijas centra bērniem veica Čiekurkalna f., regulāras bērnu ar īpašām vajadzībām izstādes veidotas f. ”Strazds”.
 76. 76. Bērni/cilvēki ar īpašām vajadzībām• Īpaši atzinīgi vērtējams Ķengaraga f. paveiktais, kur bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tika veltīta nedalīta uzmanība, kur gandrīz ik nedēļu notika kāds nozīmīgs pasākums: tematiski apskati, pārrunas par grāmatām, cilvēku ar īpašām vajadzībām darbu izstādes, šo cilvēku veikums – dzeja, mūzika.
 77. 77. Cilvēki ar īpašām vajadzībām• Dokumentu izsniegšana dzīvesvietās (Daugavas, Juglas f., «Vidzeme»)• Ekskursijas, tematiski pasākumi (Grīziņkalna, Pļavnieku, Sarkandaugavas, Daugavas f., «Rēzna»)
 78. 78. Darbs ar elektronisko katalogu Darbība Ierakstu skaitsJaunieguvumubibliogrāfisko aprakstu ievade 30 910Eksemplāru nodošana no vienasstruktūrvienības otrai 6 139Izslēgšana no kataloga 73 483Autoritatīvo ierakstu datubāzespapildināšana 6 786
 79. 79. Darbs ar BIS ALISE• Vairākkārt gada laikā pāriets uz jaunām modifikācijām,• Regulāra ierakstu pārbaude vienotajā elektroniskajā lietotāju datubāzē,• Metodikas par elektroniskā kataloga RCB tīmekļa vietnē (WebPac) izmantošanu, par datu ievadi jauno lietotāju reģistrācijai, kā meklēt informāciju RCB elektroniskajā katalogā, lasītājiem par dokumentu rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu,
 80. 80. Darbs ar BIS ALISE• Bibliotekāru apmācības pēc automatizētajām krājuma pārbaudēm to lietotāju pieprasījumu apstrādē, kuriem izveidoti konti attālinātai WebPac izmantošanai, rezervēšanai, termiņa pagarināšanai.
 81. 81. Datorparks• RCB lietošanā ir 412 datori, no kuriem: – jaunāki par 5 gadiem – 186 gab. (darbiniekiem - 17; lietotājiem – 169 (2008.g.)), – 5 – 10 gadus veci datori – 209 gab. (darbiniekiem - 162; lietotājiem - 47), – vecāki par 10 gadiem, vai tādi, kas nav darba kārtībā - 42 (darbiniekiem - 25; lietotājiem - 17)
 82. 82. Novadpētniecība• Gada notikumu hroniku un fotogrāfiju apkopojumi,• Darbs ar iepriekšējo gadu dokumentu arhīvu,• Elektronisko prezentāciju papildināšana, tulkošana angļu valodā,• Darbs pie jaunā fotoalbuma: visu struktūrvienību fotografēšana• RCB gadagrāmatai 2012 apkopotas 6 RCB esošo vai bijušo darbinieku atmiņas,
 83. 83. Novadpētniecība• Novadpētniecības lasītava RCB telpās Brīvības ielā 49/53,• Reorganizētās Annas f. vēstures izpēte, prezentācijas sagatavošana, 100.jubilejas pasākuma organizēšana («Rēzna»),
 84. 84. Novadpētniecība• Novadpētniecības krājuma papildināšana ar dāvinājumiem (Bišumuižas, Juglas, Ziemeļblāzmas f.),• Bibliotēku nedēļas pasākumu kopīga organizēšana, viesošanās• Zīmējumu konkursi, fotokonkursi par novadu (Šampētera, Jaunciema f.),• Ekskursijas pa apkaimi («Zemgale»),• Ainavu arhitekta vīzija par apkaimes attīstību (Sarkandaugavas f.),
 85. 85. Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – „Rīgas Centrālās bibliotēkas un Budapeštas Metropoļu Ervina Sabo bibliotēkas sadarbības projekta sagatavošana”, atbalstīts Eiropas Kopienas (EK) Mūžizglītības programmas (2007-2013) „Leonardo da Vinci” apakšprogrammā. Apstiprinātais finansējums vizītei – 980,25 EUR. RCB direktores Doloresas Veilandes vizītes mērķis bija apmeklēt sadarbības partneru organizāciju kopīgai nākotnes sadarbības projektu izstrādei
 86. 86. Projektizstrāde• 2012.gadā atbalstīti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB mobilitātes projekts „Jaunākās tendences publisko bibliotēku menedžmentā un tehnoloģiskajos procesos” tika atbalstīts EK Mūžizglītības programmas (2007-2013) „Leonardo da Vinci” apakšprogrammā ar apstiprināto finansējumu projektam – 3 128,00 EUR. Projekta ietvaros RCB direktora vietniece Andra Vīta un RCB Automatizācijas nodaļas vadītājs Dmitrijs Lancovs piedalījās pieredzes apmaiņā uz Vīnes pilsētas bibliotēku.
 87. 87. Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB projekta pieteikums „Bibliotēka dodas pie lasītāja” Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursā. Apstiprinātais finansējums projektam - 366,00 LVL. Projekta ietvaros ilgtermiņa projektu, kā arī ceļojošās izstādes prezentēšanai IFLA tika sagatavoti pieci lielformāta drukas plakāti un mobilais izstāžu stends (roll-up) ar mehānisko stiprinājumu.
 88. 88. Projektizstrāde• 2012.gadā apstiprināti 5 projekti, no kuriem tika realizēti četri: – RCB projekta pieteikums „Augstvērtīgi izdevumi Rīgas publiskajās bibliotēkās” VKKF mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” izsludinātajā konkursā. Apstiprinātais finansējums – 2 471LVL. Par piešķirtajiem līdzekļiem RCB iegādājās 220 grāmatu eksemplārus (48 nosaukumi).
 89. 89. Projektizstrāde• 2012.gadā tika atbalstīts RCB projekta pieteikums „Rakstnieki dodas pie Rīgas Centrālās bibliotēkas lasītājiem” VKKF literatūras nozarē izsludinātajā konkursā. Apstiprinātais finansējums – 400 LVL. Projekta mērķis ir radīt iespēju rakstniekiem tikties ar saviem lasītājiem. RCB viesosies: Dace Rukšāne, Ieva Samauska, Anna Skaidrīte Gailīte un Nora Ikstena. Projekta īstenošana – 2013.gada februāris - marts.
 90. 90. Projektizstrāde• 2012.gada nogalē RCB sagatavoja pieteikumu starptautiskajai bibliotēku atbalsta organizācijai EIFL (Electronic Information for Libraries) publisko bibliotēku inovāciju programmā inovāciju balvas saņemšanai 1 500 USD apmērā konkursā par sociālo iekļaušanu, aprakstot RCB realizēto pieredzi ārējo apkalpošanas punktu darbībā. RCB pieteikums nebija starp pieciem uzvarētājiem.
 91. 91. Projektizstrāde• 2012.gada jūnijā noslēdzās biedrības „Prison Fellowship Latvia” izstrādātais Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojekts „Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā” un 29. jūnijā Brasas cietuma bibliotēkā, kas ir RCB ārējais apkalpošanas punkts, notika projekta noslēguma sanāksme.
 92. 92. Metodiskais un konsultatīvais darbs• 2012.gada nogalē sagatavots RCB komplektēšanas koncepcijas jaunās redakcijas projekts,• Sagatavoti metodiskie materiāli: – par krājuma bērniem kārtojuma principiem RCB, – Par informācijas veidošanu RCB blogā bērniem;• Starptautisko, nacionālo lasīšanas veicināšanas programmu organizēšana, koordinēšana, vadība RCB
 93. 93. Metodiskais un konsultatīvais darbs• Konsultatīvais atbalsts RCB bibliotekāriem;• Skaitlisko datu apkopošana, LDKK ievadīto datu pārbaude;• Referāti par RCB darba pieredzi semināros Latvijas bibliotekāriem.
 94. 94. Profesionālā pilnveide• RCB profesionālās pilnveides programma,• Publisko bibliotēku attīstības projekts «Trešais tēva dēls»,• Konferences, semināri, t.sk. virtuālie,• Mācību braucieni, t.sk. ārvalstu,• Dalība otrajā starptautiskajā nekonferencē «Velobrauciens par bibliotēkām»,• Dalība pirmajā starptautiskajā jauno bibliotekāru akadēmijā.
 95. 95. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku• Starptautiskas konferences un valstiska mēroga pasākumu organizēšana;• LNB semināri, sanāksmes un lekcijas RCB darbinieku profesionālai pilnveidei (BAI, Mācību centrs u.c.);• LNB veidoto ceļojošo izstāžu eksponēšana• RCB darbinieki – LNB Mācību centra lektori.
 96. 96. Publicitāte
 97. 97. Publicitāte• RCB tīmekļa vietne un blogs bērniem,• RCB profils sociālajos tīklos (facebook, draugiem, twitter),• Grāmatu atvēršanas svētki,• Grāmatu maiņas punkti,
 98. 98. Publicitāte• Bibliotēka kā tikšanās vieta ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, interesentu grupām, sociāliem kontaktiem,• Telpas pasākumiem RCB MMN
 99. 99. Publicitāte• Literatūras un mākslas izstāžu organizēšana bibliotēkās (2 681) un dažādu pasākumu ietvaros ārpus bibliotēkas
 100. 100. Publicitāte• Starptautisku izstāžu organizēšana Maskavā Rīgas dienu ietvaros: «Latvju raksti daiļamata mākslā», «Rīga telpā, laikā, sajūtās»
 101. 101. Publicitāte• Bibliotēkas telpu izmantošana dažādu sadarbības partneru rīkoto pasākumu norisei,• Bibliotēkas aktualitāšu, pieredzes atspoguļojums radio pārraidēs un televīzijas sižetos.

×