Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobiel printen roc leeuwenborgh

2,581 views

Published on

Mobiel printen roc leeuwenborgh

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobiel printen roc leeuwenborgh

 1. 1. Mobielprinten in depraktijkCase ROC LeeuwenborghRob JacobsTechnological Consultant Ricoh
 2. 2. Agenda Aanleiding– Dienst ICT bij ROC Leeuwenborgh Uitdagingen Oplossing– Product– Dienst Voordelen Vragen
 3. 3. Dienst ICT ROC Leeuwenborgh
 4. 4. Speerpunten Dienst ICT Cloud – tenzij Flexibiliteit Self service concept Open standaarden Geïntegreerde aanpak Partners i.p.v. leveranciers– Meedenken i.p.v. SLA
 5. 5. Van een traditionele omgevingDomein serversE-mail serversApplicatie serversFile serversPrint servers
 6. 6. Naar Leeuwenborgh’s huidigeAlle diensten in de Cloud• Domein servers• E-mail servers• File servers• Applicatie servers
 7. 7. En de studentVeilig en betaaldnaar de juisteeindgebruiker
 8. 8. Wat betekent dit voor printen Ondersteuning voor Bring Your Own Device (BYOD) Standaarden (veel verschillende soorten printers) Uitbesteden van betalingen (afhandeling) enprintbeheer Geen netwerkbelasting eigen netwerk Grip en inzicht in printgegevens – op zoek naarbetere rapportage8Wat waren de belangrijkste uitdagingen
 9. 9. OplossingRicoh myPrint Document Device Rol Plaats InfrastructuurEmail WebPrinter Driver MobileOnafhankelijk
 10. 10. Werkwijze Ricoh myPrintE-mailSTARTAccountaanmakenAccountactiverenB CWindowsprinter installmyPrintWeb PrintKies print bijapplicatie1 2PRINTSelecteerbestandBestandbijvoegenGeef opdrachtvrij op printer3Installatie PrintenAmyPrintEmail PrintmyPrintWindows Print
 11. 11. myPrint login
 12. 12. Driver 2 print
 13. 13. Web 2 print
 14. 14. E-mail 2 print
 15. 15. App 2 print
 16. 16. Print infrastructuur
 17. 17. DienstSelfServiceConceptMobielPrintenWeb basedPrintenStudentPortaalBetalingRapportageEind-gebruikersondersteuningStudentCommunicatieLocationBasedServicesStudentKaartCloud Services
 18. 18. Voordelen ROC Leeuwenborgh Directe besparing: geen investeringen meer in print-infra,geen beheer Geen gedoe met printtegoeden en betalingen Indirecte besparingen: Minder behoefte aan PC’s,efficiënter ruimtegebruik Kwalitatief: blokkade voor ‘bring your own device’concept verdwenen Kwaliteit dienstverlening naar student gaat omhoog Geen vaste kostenprobleem ondanks afnemendprintvolume Initieel printtegoed eenvoudig te verstrekken
 19. 19. Voordelen student / deelnemer Eenvoudige printvoorziening Geen gedoe koppelingen met de school infra Printopdracht any time, any place, any device Diverse betalingsmogelijkheden
 20. 20. Ricoh in het onderwijs
 21. 21. Vragen aanhet publiek:Volg voorbeeld ROC Leeuwenborgh,alles in de cloud is de oplossing?
 22. 22. 3 scenariosOplossingon-premiseHybrideoplossingOplossingvolledig in decloud1 2 3
 23. 23. Vragen aanhet publiek:Alle betalingen op school afhandelenvia 1 systeem?
 24. 24. 19/06/2013 24Version: [###] Classification: Internal Owner: [Insert name]

×