Brochure carrierestad

393 views

Published on

je carrière start in Rotterdam!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure carrierestad

 1. 1. RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdamRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam 1
 2. 2. Korrie Louwes Rotterdam heeft in vergelijking met de andere wethouder hoger onderwijs, arbeidsmarkt, G4-steden relatief weinig hoogopgeleiden innovatie en participatie (38%, tegenover 40%, 54% en 59% in respectievelijk Den Haag, Amsterdam en Utrecht). De stad is echter met een inhaalslag bezig. Afgelopen jaren heeft Rotterdam de hoogste stijging van het aantal hoog- opgeleiden van de G4-steden laten zien. In de periode 1998 - 2010 is het aandeel hoogopgeleiden van de Rotterdamse beroepsbevolking toegenomen van 27% tot 38%. De Rotterdamse beroepsbevolking telt in 2010 circa 104.000 hoger opgeleiden. Bieden van carrièreperspectief om talent aan Rotterdam te binden Rotterdam heeft 60.000 hbo- en wo-studenten, een enorm talent te laten ontwikkelen en Rotterdam in al haar aspecten potentieel dat wij nog beter willen binden aan de stad. Meer te laten ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat door deelname hoger opgeleiden betekent meer startende bedrijven en dus aan Talentship meer hoogopgeleid talent aan Rotterdam innovatie en banen. Zij zijn belangrijk voor de economische zal worden gebonden. De initiatiefnemers hebben het ontwikkeling van Rotterdam en ook voor de levendigheid van goede voorbeeld gegeven: gezamenlijk bieden zij dit jaar 18 de stad. Het bieden van carrièreperspectief aan deze talenten opdrachten van een half jaar aan voor afgestudeerd hbo- en is een goede manier om ze aan de stad te binden. wo-talent. Daarom zijn we een krachtig initiatief gestart waarmee Het is van groot belang dat er meer van dit soort projecten we toptalenten voor de stad willen behouden: Rotterdam worden opgezet om talenten aan de stad de binden. Daarvoor Carrièrestad. Met dit programma werken wij in allianties met is samenwerking van groot belang. Slimme verbindingen met het bedrijfsleven, onderwijs, corporaties, studenten en young partners uit bedrijfsleven, vrijwilligersveld en onderwijsveld professionals aan carrièreperspectief, aantrekkelijke woningen, moeten worden gelegd om het Rotterdamse hart van de een levendige binnenstad, een ondernemend klimaat en hoogopgeleide Rotterdammers sneller te laten kloppen. Ik een stad als laboratorium om deze talenten de ruimte te weet zeker dat er meer van deze coalities te smeden zijn, laten geven zich te ontwikkelen en te verleiden om blijvend voor we de mouwen opstropen! Rotterdam te kiezen. Korrie Louwes Er zijn al verschillende initiatieven in gang gezet, initiatieven die aanslaan. Zo is er Talentship. Een uitstekende manier om jong talent vertrouwd te maken met het prachtige en uitdagende bedrijfsleven van Rotterdam. Een manier om jong Studenten uit EUR snelste de hele wereld Europese komen naar stijger in Rotterdam THE-rankingRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam2 3
 3. 3. De gemeente Rotterdam werkt binnen Rotterdam Carrièrestad samen met diverse organisaties en studenten aan inspirerende woon- en carrièremogelijkheden voor studenten en young professionals. Dit doet zij door het ontwikkelen van concrete initiatieven op het gebied van stage, afstuderen, werken, wonen, ondernemerschap en een aantrekkelijke binnenstad.Rotterdam Carrièrestad Rotterdam Carrièrestad is een programma dat zich richt op het hoogopgeleide bevolking betekent meer succesvol ondernemerschap, behouden van studenten en young professionals voor de stad innovatie en aanpassingsvermogen aan economische ontwikkelingen. Rotterdam. De gemeente en haar partners maken actief werk van het Voor de consumentensector is de aanwezigheid van hoogopgeleiden verleiden van hoogopgeleiden voor de eigen woon- en arbeidsmarkt. ook belangrijk: recente CBS-cijfers laten zien dat hoogopgeleiden gemiddeld twee keer meer verdienen dan laagopgeleiden. Dit heeft Rotterdam is de derde studentenstad van Nederland. En in deze top-3 zijn weerslag op de bestedingen in de stad en zorgt voor bredere is Rotterdam uniek omdat al haar onderwijsinstituten in of rond de spreiding van welvaart en werk. In een stad met veel hoogopgeleiden is Rotterdamse binnenstad liggen én omdat mooie en betaalbare studen- de werkloosheid onder laagopgeleiden lager en de arbeidsparticipatie tenhuisvesting in voldoende mate aanwezig is. De binnenstad is boven- hoger. Een goed opgeleide beroepsbevolking is dus een voorwaarde dien lopend te ontdekken en beschikt over verscheidene identiteiten en voor het economische succes van Rotterdam. er zijn voldoende voorzieningen in de stad. Ook heerst er een tolerante, ontspannen sfeer en er zijn bijzondere uitgaansgelegenheden. Rotterdam heeft de potentie in zich een prominente jongerenstad te worden. Een stad die wellicht nu nog niet door iedere energieke twintiger De aanwezigheid van een goed opgeleide beroepsbevolking is een en/of dertiger gezien wordt als stad van zijn of haar toekomst maar belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven. Het aandeel een stad die het zeker in zich heeft jongeren te overtuigen van haar hoger opgeleiden in de beroepsbevolking heeft ook invloed op de schoonheid en mogelijkheden. De gemeente Rotterdam en haar huidige weerbaarheid, flexibiliteit en dynamiek van de lokale economie. Een partners zien de kansen en hebben de handen ineen geslagen. Ons plan is ambitieus en haalbaar De grootste successen zijn het gevolg van samen- werkenRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam4 5
 4. 4. Een klassieke win-winsituatie Rotterdam staat voor de dubbele taak om een baantraject aangeboden van 2,5 jaar dat blijvers en daarmee versterken zij de Rotterdamse beginnend talent een wervend loopbaan- meer hoger opgeleiden aan zich te binden én een carrière dwars door Rotterdamse bedrijven economie. Mobiliteit en doorstroming krijgen zo perspectief wordt geboden door een uniek snellere doorstroming op de arbeidsmarkt te mogelijk maakt. Startende werknemers kunnen een forse impuls waardoor aan de onderkant van baanaanbod. De inzet is om jong hoger opgeleid realiseren. Meer werkgelegenheid voor hoger in de eerste fase van hun loopbaan bij vijf de arbeidsmarkt meer ruimte komt voor lager talent te boeien, te binden en te behouden voor opgeleiden creëert dynamiek, innovatie en verschillende werkgevers, in verschillende opgeleid talent. de stad. Rotterdam wordt weer een stad waar je economische veerkracht. Nu vertrekken te veel sectoren, opeenvolgend hun talent inzetten en werkt, woont én leeft. Rotterdam Carrièrestad hoger opgeleiden uit Rotterdam na afronding ontwikkelen. Daarnaast kunnen ze ook aan- Rotterdam Carrièrestad Talentship vereist wordt de nieuwe brand name, het nieuwe Peter Ester van hun studie. Meer doorstroming schept ook vullende opleidingen volgen bij de Rotterdamse een daadkrachtige coalitie van de keurmerk, voor en van de stad. Een trotse stad. betere baankansen voor lager opgeleid talent en onderwijsinstellingen. Een klassieke win-win gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen Een stad met toekomst, ook voor jezelf. Dé stad genereert meer mobiliteit. Nu is er sprake van situatie: werkgevers krijgen hun vacatures (Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven in Nederland voor een succesvolle carrière. een verdringingseffect. vervuld en halen nieuwe kennis en nieuw talent (Randstad Professionals). Strategische visie, Als deze dubbele taakstelling niet lukt, zal Rotter- binnen en jonge beginnende werknemers doen ondernemerschap en samenwerking komen hier Peter Ester dam de achterstand op andere grote steden veel verschillende ervaring op en ontwikkelen samen. Talentship is in 2012 van start gegaan en Lector Arbeidsmarktvraagstukken Hogeschool niet inhalen. Sterker: de arbeidsmarktproblemen een loopbaanperspectief. Bovendien behoudt de eerste tien talenten zijn geplaatst. Randstad Rotterdam Michiel Drenth zullen zich verder verdichten. Met alle negatieve Rotterdam het talent voor de stad en dus haar Professionals begeleidt het hele traject, door gevolgen van dien; brain drain, gebrek aan werkgevers. de talenten in dienst te nemen en de coaching Michiel Drenth innovatie, verslechterende concurrentiepositie, en begeleiding van de carrières voor haar Directeur Randstad Professionals economische stagnatie en neergang, non- De gemeente Rotterdam werkt aan een aan- rekening te nemen. Randstad Professionals is michiel.drenth@nl.randstad.com participatie. De vergrijzing en ontgroening trekkelijke stad met hoogwaardige voorzieningen gespecialiseerd in het bemiddelen en ontwikkelen scherpt dit nog verder aan. Hoe kan Rotterdam voor jonge hoger opgeleiden. Zo is er een van hoger opgeleid talent met meerjarige Projectmanager deze noodzakelijke dubbelslag maken? uniek partnerschip binnen het Talentship om werkervaring. Merel Woudstra de huisvesting op hoog niveau te organiseren. 06 15 94 06 66 Rotterdam Carrièrestad Talentship realiseert Daardoor is het voor jong talent aantrekkelijker Ons idee is om Rotterdam radicaal te her- merel.woudstra@nl.randstad.com/ baankansen. Jong talent krijgt na het afstuderen hun carrière aan de stad te verbinden: ze worden positioneren als carrièrestad, als een stad waar www.randstad.nl/rotterdamcarrierestad Carrière- Omdat we Rotterdam EUR snelste perspectieven ambitie heeft een Europese voor hoog- en talent bruisende stijger in opgeleiden koesteren in binnenstad THE-ranking RotterdamRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam6 7
 5. 5. Korrie Louwes Gemeente ‘Het ontwikkelen en binden van jong Rotterdam Rotterdams talent is cruciaal voor de toekomst van onze stad.’ Peter Ester Gerard van Hogeschool ‘ ense of urgency bij het bedrijfsleven moet S ‘Zorg voor een gediversifeerde vraag Drielen Rotterdam worden vergroot.’ vanuit de arbeidsmarkt.’ Hogeschool Rotterdam Ton Rodenburg Liesbeth ‘ otterdam heeft het grootste overschot aan R ARA Schipper ‘Rotterdam Carrierestad betekent in onze talent van Nederland.’ Royal ogen; een beter vestigingsklimaat ontwikkelen HaskoningDHV voor hoogopgeleiden en voor hoogwaardig bedrijfsleven.’ RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam8 9
 6. 6. Rotterdam Carrièrestad Talentship Carrière Competities Rotterdam heeft veel talent binnen haar stadsgrenzen. Hogeschool Rotterdam Carrièrestad Competities stelt studenten in de gelegenheid tijdens Rotterdam, Randstad Professionals en de gemeente Rotterdam roepen deze hun studie kennis te maken met het Rotterdamse bedrijfsleven. De gemeente ambitieuze, flexibele, resultaatgerichte en initiatiefrijke talenten op zich Rotterdam creëert samen met Featuretalent kansen voor hoogopgeleiden in te schrijven voor het Rotterdam Carrièrestad Talentship. Rotterdamse middels business cases. Tijdens een pitch presenteren studenten hun young professionals die in de stad wonen of gaan wonen, extra curriculaire ideeën, advies, ontwerp of aanpak en de beste studenten kunnen worden activiteiten hebben gedaan tijdens hun studie, net afgestudeerd zijn en over uitgenodigd te solliciteren op een startersfunctie bij één van de deelnemende een bovengemiddeld hbo- of wo-denkniveau beschikken maken kans op bedrijven. een vliegende carrièrestart. Eén van de eerste bedrijven die kansen zag in het project was SIMgroep. Het Rotterdam Carrièrestad Talentship is een inspirerend traineeprogramma SIMgroep is e-dienstverlener en regelt de volledige digitale dienstverlening van tweeënhalf jaar met het doel jonge afgestudeerde Rotterdamse van alle randgemeenten van Rotterdam. Het bedrijf is groeiende en heeft talenten de kans te bieden aan het begin van hun carrière ruime ervaring daardoor leuke vacatures in te vullen. SIMgroep is een inspirerend bedrijf dat op te doen op bijzondere werkplekken. Uitgangspunt is de talenten vier talentvolle Rotterdamse studenten carrièreperspectief biedt. of vijf opdrachten van ieder zes tot acht maanden te laten doorlopen bij Rotterdamse bedrijven, overheid en not-for-profitorganisaties. De Er werken momenteel ongeveer honderd studenten van de opleidingen deelnemers worden via Randstad Professionals gedetacheerd op een tijdelijk Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit), Advertising (Willem de Kooning contract dat na 2,5 jaar beëindigd wordt. Academie) en Communicatie Digitale Media (Hogeschool Rotterdam) aan nieuwe ideeën en concepten. Er wordt onder andere gewerkt aan concepten Het Rotterdam Carrièrestad Talentship is uniek doordat de jonge talenten bij die de (online) dienstverlening van de gemeente naar haar inwoners kan verschillende Rotterdamse bedrijven opdrachten gaan doen die gerelateerd verbeteren. Vragen die de studenten zich stellen zijn onder andere: hebben zijn aan hun carrièrewensen. Wat geleerd is tijdens de studie wordt direct studenten een voorkeur voor digitale dienstverlening of face-to-face in de praktijk gebracht. http://www.randstad.nl/content/professionals/ dienstverlening bij het aanvragen van een paspoort en sluiten de huidige werknemers/rotterdamcarrierestad openingstijden van publieksbalies aan bij de wensen van young professionals? http://www.featuretalent.nl/carrierecompetitie Waar talent Omdat we EUR snelste samenwerkt ambitie en Europese ontstaat een talent stijger in meesterwerk koesteren in THE-ranking RotterdamRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam10 11
 7. 7. Epke Zonderland (Lemmer, 16 april 1986) is de huidige olympisch turnkampioen aan de rekstok.Battle of Excellence In augustus 2012 veroverde turner Epke Zonderland op fenomenale wijze In deze eerste ronde van The Battle of Excellence wordt er gewerkt met de gouden medaille in het Britse Londen tijdens de meest zinderende de bekende werkvorm pressure cooking. Studenten van verschillende olympische rekstokfinale ooit. De oefening van zijn leven, inclusief de opleidingen werken onder hoge tijdsdruk samen aan een praktisch unieke drievoudige sprong Cassina-Kovacs-Kolman ging perfect en leverde vraagstuk. Na afloop pitchen zij hun resultaten in een korte presentatie hem eeuwige roem op. Tijdens de allereerste Battle of Excellence, op van drie minuten, waarna de vertegenwoordigers van het betreffende 15 november 2012 was Epke dan ook de aangewezen persoon om de bedrijf een team tot favoriet uitroept. Dit winnende team werkt de hierop meest excellente studenten toe te spreken die Rotterdam rijk is en hen zo te volgende maanden aan een verdiepende casus voor het managementteam inspireren tot excellente prestaties te komen. van het bedrijf. De uiteindelijke winnaars ontvangen onder andere een letter of recommendation van Burgemeester Ahmed Aboutaleb. Tijdens de Battle of Excellence gaan uitzonderlijke Rotterdamse honour- http://www.featuretalent.nl/battleofexcellence studenten in groepjes de strijd met elkaar aan. Ze krijgen de opdracht in enkele uren uitdagende business cases op te lossen van toonaangevende bedrijven zoals Mangrove, Nationale Nederlanden, Randstad, Banning Advocaten en Shell. Carrière- perspectieven voor hoog- opgeleiden Waar talent samenwerkt ontstaat een meesterwerkRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam12 13
 8. 8. Advanced Starters Program Ambassadors De stap van start van een bedrijf naar eerste echte omzet is een lastige. Rotterdam is een moderne open stad aan het water, met een daadkrachtige Het Advanced Starters Program haakt hierop in met onder andere en nuchtere mentaliteit. Een stad van ondernemers en grote bedrijven. Maar een uitgebreid workshopprogramma, ‘coaching on the job’ en fysieke ook een stad van kunst, cultuur en toonaangevende architectuur. Een stad broedplaatsruimte. Rotterdam Carrièrestad werkt hierin samen met HOPE met een schat aan diversiteit. Het is de taak van de ambassadors om deze van de Erasmus Universiteit. bijzondere internationale kennisstad de aandacht te geven die zij verdient en zo jonge talentvolle mensen naar de stad te trekken. De student is de De gemeente biedt het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator beste ambassadeur van de universiteit. aan voor ondersteuning waarbij coaches/mentoren worden gekoppeld aan startende ondernemers. Studentvoorlichters, de zogenaamde Ambassadors, geven voorlichting over de 22 bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na aanmelding bij Your Navigator vindt een intakegesprek plaats. De De Ambassadors begeleiden scholieren die een Erasmus Meeloopdag talentvolle ondernemer geeft daarin aan binnen welk expertisegebied bezoeken, werken op verschillende manieren mee aan de Erasmus Bachelor hij of zij gecoacht wil worden en wat er van een coach verwacht wordt. Open Dagen en vertegenwoordigen de EUR jaarlijks op zo’n 50 middelbare Vervolgens koppelt Your Navigator de ondernemer aan de coach en scholen verspreid over het land. wordt er op korte termijn kennis gemaakt. Als er een klik is, wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend en gaat het coachingstraject van De ambassadors krijgen vooraf een e-learningtraining. In no time doet start. Gedurende maximaal zes maanden adviseert de coach de ondernemer, de ambassador tijdens deze training veel praktische kennis op over de is hij of zij sparringpartner en wisselt de coach kennis, ervaring en expertise metropool Rotterdam. De ambassador weet dan nog beter waar de uit. Onderwerpen als financiën, marketing en management komen aan de leukste plekken zijn. Waar je moet zijn om natuur in de stad te vinden, orde. of trendy winkeltjes, of hippe eettentjes. De ambassador weet meer van sportfaciliteiten, van festivals en van bezienswaardigheden.  http://www.eur.nl/eao Ons plan is Carrière- Waar talent Rotterdam ambitieus en perspectieven samenwerkt heeft een haalbaar voor hoog- ontstaat een bruisende opgeleiden meesterwerk binnenstadRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam14 15
 9. 9. 24 months 24MONTHS wil Nederland ondernemender maken. 24MONTHS doet dit door ondernemend talent te werven en te selecteren om hen vervolgens in 24 maanden te stimuleren zich tot duurzame ondernemer te ontwikkelen die een impact kan maken op de economie en maatschappij. Het programma is bedoeld voor afgestudeerde wo’ers die een eigen bedrijf willen beginnen. 24 MONTHS koppelt ondernemende, afgestudeerde talenten aan snel groeiende innovatieve MKB-bedrijven. De gemeente Rotterdam en HOPE werken samen in de werving van afgestudeerde wo’ers en bedrijven. Geworven talenten komen bij 24MONTHS in dienst en worden gedetacheerd naar de deelnemende bedrijven. Elk deelnemend bedrijf legt zijn vraag voor aan drie ondernemende talenten. Binnen 24 uur schrijven de talenten een pitch waarmee het bedrijf kiest voor één van de drie talenten. Daarna volgt na een proefperiode van 24 dagen en een definitieve ‘GO’ een periode van 24 weken waarin de opdracht wordt uitgewerkt. Elk ondernemend talent werkt gedurende een periode van twee jaar bij drie verschillende bedrijven. HOPE is het Center of Entrepreneurship van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. http://www.24months.nl Studenten uit Waar talent Carrière- Omdat we de hele wereld samenwerkt perspectieven ambitie komen naar ontstaat een voor hoog- en talent Rotterdam meesterwerk opgeleiden koesteren in RotterdamRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam16 17
 10. 10. Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en met U I T G E L I C H T elkaar samenwerken leidt tot succes. Rotterdam Carrièrestad maakt stappen in de samenwerking met partners zoals Mangrove, Nationale Nederlanden, Shell, Awardys, Workmate, Feature Talent, Livable en Word partner! Randstad Professionals. Rotterdam Carrièrestad ondersteunt ook Hecht u net als de gemeente Rotterdam veel waarde verschillende initiatieven van marktpartijen. aan het ontwikkelen van talent en het behouden van dit R O T T E R D A M S talent voor de stad? Word partner van Rotterdam Carrièrestad en neem contact op met Marco van den Berg (06) 53 67 50 27 of me.vandenberg@rotterdam.nl Marco van den BergInitiatieven voor Rotterdams talent Awardys is opgericht op initiatief van Livable brengt verandering in leegstand Stichting Workmate heeft samen met de wel een keer voor het goede doel aan de Rotterdamse studenten. Zij hadden voor ogen dat door leegstaand vastgoed te laten bewonen Erasmus Universiteit Rotterdam een formele slag willen gaan. Zeker als het iets is wat ze studenten en scholieren zouden worden beloond door ambitieuze en maatschappelijk betrokken certificering voor haar EUR-studenten ontwikkeld. aanspreekt, op een tijdstip is dat uitkomt voor bovengemiddelde schoolprestaties in de studenten. In combinatie met betaalbare Deze studenten doen vrijwilligerswerk in de stad, en ze er niet aan vastzitten. Aan de andere vorm van kortingen op goederen en diensten. woonruimte bewaken zij de kwaliteit van het naast hun studie, en ontvangen hiervoor een kant heb je de groep voor wie een wandeling Na een aantal jaar is dat concept inmiddels vastgoed en zetten zich tegelijkertijd in voor de certificaat. Stichting WorkMate heeft als doel in het park, een zelf gekookt maaltje, een ontwikkeld en aangepast tot een online platform buurt. De studentvrijwilligers zetten zich in voor voor iedereen in de samenleving de dagelijkse sport beoefenen, of gewoon eens even een waar studenten, scholen en bedrijven bij elkaar bijvoorbeeld mensen met psychische problemen activiteiten ‘gewoon’ te laten zijn en anderen samen spelen helemaal niet zo ‘gewoon’ is, worden gebracht met de uiteindelijke doelstelling in zogenaamde logeerhuizen, ze verzorgen het te inspireren en te laten ervaren dat dit al met simpelweg omdat er niet genoeg handen zijn. het Nederlandse onderwijs te verbeteren en ontbijt in verzorgingscentra of ze geven bijles aan een kleine (tijds)investering mogelijk is. Als je http://www.workmate.nu het onderwijs beter af te stemmen op het kinderen. En zo kan het zomaar gebeuren dat je het vraagt, zal bijna iedereen zeggen dat ze bedrijfsleven. met een medestudent op het Weena woont op Kern van het concept is dat docenten, stage- een oppervlakte van zo’n 130m2 of dat je bijles begeleiders en werkgevers studenten kunnen geeft aan kinderen en zelf een klaslokaal tot je waarderen in een systeem waardoor studenten beschikking hebt in een oud schoolgebouw. een veel rijker cv opbouwen. http://livable.nl Veldacademie Rotterdam fungeert als kenniscentrum van de https://www.awardys.nl wijk en werkt vanuit een zichtbare locatie in het gebied. Hierdoor is de veldacademie betrokken bij de bewoners en de omgeving. Intensieve interactie is mogelijk en samen met bewoners, ondernemers en professionals werkt de veldacademie aan duurzame oplossingen voor de opgaven in het gebied. Ze koppelt concrete stedelijke opgaven aan onderzoekstrajecten waarin studenten van verschillende onderwijsinstellingen kunnen participeren. http://www.veldacademie.nl Studenten uit Rotterdam EUR snelste Ons plan is de hele heeft een Europese ambitieus en wereld komen bruisende stijger in haalbaar naar binnenstad THE-ranking RotterdamRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam RotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam18 19
 11. 11. www.rotterdam.nl/carrierestadRotterdamworldportworldtalentRotterdamworldportworldtalentRotterdam20

×