Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rubber House Almere - bouwaanvraag

  • Be the first to comment

Rubber House Almere - bouwaanvraag

  1. 1. legenda peil = 0 = NAP - 2.838m • wanden Lenotec d=85 tenzij anders vermeld, nadere uitwerking door derden • voor vormgeving bordessen en trappen zie tekening architect • afmetingen aangegeven wand- en gevelsparingen zijn indicatief, voor definitieve sparingen zie bouwkundige tekeningen • voor ankers en instortvoorzieningen zie tekening derden • staalconstructies in buitenmilieu thermisch verzinken • staal, staalsoort S235 tenzij anders vermeld • staal in contact met ondergrond, RVS AISI 316, tenzij anders vermeld • aansluitvlakken RVS en staal isoleren met teflonplaten, -bussen en -ringen • beton, sterkteklasse C28/35 tenzij anders vermeld • hout, sterkteklasse C18 tenzij anders vermeld • hout (Finnforest), sterkteklasse volgens opgave leverancier • alle vermelde verbindingsmiddelen zijn ter indicatie, definitieve uitwerking door aannemer • indien niet nader gespecificeerd in de betreffende details gelden de principes van de algemene details • alle geprefabriceerde onderdelen dienen te worden opgelegd op een oplegmateriaal volgens opgave leverancier, tenzij anders aangegeven • maatvoering is indicatief, voor definitieve maatvoering zie tekeningen architect • voor uitgangspunten zie ook berekening deel 100330-A en deel 100330-B overzicht inhoudsopgave 00 tekeningenlijst inhoud NAAM constructieve tekeningen nieuwe situatie nr. omschrijving datum wijz. omschrijving datum schaal As indicated 1e uitgifte 10-06-2010 0.01 constructieve tekeningen 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 01 palenplan 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 opdrachtgever SPRIKK (i.o.v. dhr. A. Kasbergen) wijziging B datum 26-08-2010 02 fundering 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 02w fundering, wapening 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 Rotterdam omschr. wijziging fundering + vloeren bg+1e 03 begane grond 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 04 1e verdieping 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 architect CityFörster (i.s.m. SPRIKK) B²CO dubceksingel 45 status definitief 05 dak 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 Hannover 6716RC EDE datum 06 doorsnede A-A, B-B en C-C 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 07 gevelaanzichten 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 project vrijstaand woonhuis 'Rubber House' project nr. 100330 08 details 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 de Eenvoud, bouwnummer 247 fase bouwaanvraag 09 details wapening 10-06-2010 B wijziging fundering + vloeren bg+1e 26-08-2010 Almere info@b2co.nl +31 (6) 38748475 tek.nr. 0.01 D:COProj1 Lopend100330_SPR_Woning AlmereTekeningen100330_Rubber House_BA_wijzB.rvt 26-8-2010 13:56:11
  2. 2. 1 2 3 2 1600 5786 1755 3270 1100 8 9 10 C C 100 100 100 1000 5528 5570 5428 5428 5428 BASISNIVEAU -16.5 m tov NAP 600 6433 2108 543 2728 1100 4 5 6 7 10276 3 B B 43 43 43 43 2150 500 3393 3606 3606 3606 4706 1600 7541 43 4228 100 b.k. wapening 1 2 3 min.400 1 1313 1100 1100 o.k. fundering afkaphoogte A A 30 9141 4370 13511 wapening 1 2 3 n) pale hoor netto paallengte e (sc engt 17 palenstaat per paal paall basisniveau basisniveau afkaphoogte netto paallengte min. nr. afm. (m tov NAP) (mm tov peil) (mm tov peil) (ontw) steklengte o nett :1 d ?? 1 ắ |220 -16.5 -13662 -1132 12530 400 an 2 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 orst 3 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 scho 4 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 5 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 6 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 7 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 basisniveau 8 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 algemeen paaldetail 9 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 10 ắ |220 -16.5 -13662 -1210 12452 400 Grand total: 10 124598 paalberekeningen te vervaardigen door de aannemer: • palen te berekenen op 50mm excentriciteit • palen te berekenen op horizontaalbelasting (paalkop) Fh;d = 20kN 17 palenstaat per type afm. F'u (druk) Fu (trek) ắ |220 310 kN 0 kN type 7: 10 Grand total: 10 NAAM palenplan project 100330 schaal 1 : 100 1e uitgifte 10-06-2010 tek.nr. 0.01 wijziging B wijz.datum 26-08-2010 info@b2co.nl +31 (6) 38748475 blad 01 D:COProj1 Lopend100330_SPR_Woning AlmereTekeningen100330_Rubber House_BA_wijzB.rvt 26-8-2010 13:56:13
  3. 3. -1240 balk 1 A-A B-B balk 2 balk 3 -1240 -160 380 -160 -1240 380 02 02 -160 06 06 02 380 1 2 3 13511 00a 00b -1fund -1fund 00a 00b 300 13011 300 00a 00b -1fund 50250 13011 250 50 a 320 1300 540 320 760 250 50 320 760 300x1300 300x760 50 25050 C C 300 50 50 50 300 300 300 250 balk C 8136 755 balk C 02 9141 4370 02 300x1300 300x760 5570 5128 5128 5128 5128 5570 5128 5128 5128 f 8891 4120 8136 755 C-C b C-C 10276 10276 10276 300x1300 300x760 193 06 06 108 193 B B 300 300 300 300 108 d d e balk B balk B 02 02 3086 3286 4648 4456 4706 4348 4348 1600 7541 400 1048 1113 c Ø 139.7x3.0 300x760 50250 300 A A 265 300 300 50 50 balk A balk A balk 1 balk 3 1 : 100 1 : 100 balk 2 1 : 100 02 02 1400 400 7233 300 3928 300 -1_fund 9141 4370 1 : 100 1 2 3 balk 1 A-A B-B balk 2 balk 3 02 06 06 02 02 380 00b 320 -160 00a 540 1300 760 -1240 -1fund balk C 300 13011 300 50 13511 50 1 : 100 380 00b -160 00a 500 272 540 1300 760 528 -1240 -1fund balk B 300 4586 8136 600 3898 648 300 3928 300 50 13511 50 1 : 100 380 00b -160 00a 320 760 -1240 -1fund balk A 300 3928 300 108 4370 50 NAAM fundering project 100330 1 : 100 schaal 1 : 100 1e uitgifte 10-06-2010 tek.nr. 0.01 wijziging B wijz.datum 26-08-2010 info@b2co.nl +31 (6) 38748475 blad 02 D:COProj1 Lopend100330_SPR_Woning AlmereTekeningen100330_Rubber House_BA_wijzB.rvt 26-8-2010 13:56:14
  4. 4. wapeningsgegevens betondekking (op buitenste wapening) grindbeton sterkteklasse: C28/35 vochtig/vorst milieuklasse: XF3 afwerkingsklasse zie bestek betonstaal: FeB500, buigkern 5$k vloer/wand balk/console kolom/poer 1) min.dekking 30mm 2) min.dekking 60mm 25 30 35 indien a > 50mm, laslengte verhogen met a afwijkende dekking (zie tek.) " ~ a ~ ld laslengte ld (geldt niet voor staafbundels) 1) 2) 2) D beugelvorm: diameter 8 10 12 14 16 20 25 32 40 diam: D: D 1 2 3 algemeen 350 350 450 550 650 700 850 1250 1600 8 150 10 200 bovenstaaf 350 350 450 550 650 800 1050 1550 2000 12 250 2]10 lg=2000 B B C C B basiswapening: A basiswapening: B bovenwap: 3 ] 12 bovenwap: 3 ] 12 flankwap: 2x2 ] 8 flankwap: 3x2 ] 8 hsp ]8-300, t.b.v. koppeling Lenotec onderwap: 3 ] 12 onderwap: 3 ] 12 ~ beugels: ] 8 - 300 beugels: ] 8 - 300 • alle balken basiswapening A, tenzij anders vermeld • getekende wapening is bijlegwapening hsp ]8-300, t.b.v. koppeling Lenotec rondom kruipgat: NB: t.p.v. consoles 3]10-150 extra 4x3]10 raveelwapening ~ ~ ~ hsp ]8-300 ~ 3]10 lg=3000 B B B B B 2]12 principedetail hoek- en T-aansluiting zijaanzicht lg=6000 1 : 20 ~ poer praktisch afwapenen: lg=3000 lg=3000 ~ ~ 3bgl]10 (beide richtingen, vert.) 2]10 3bgl]8 (hor.) 2]10 ~ ~ ~ A 2]8 A lg=3900 -1_fund wap 3 ~ ~ ~ 1 : 100 ~ ~ ~ principedetail T-aansluiting bovenaanzicht principedetail hoek-aansluiting bovenaanzicht 1 : 20 1 : 20 NAAM fundering, wapening project 100330 schaal As indicated 1e uitgifte10-06-2010 tek.nr. 0.01 wijziging B wijz.datum 26-08-2010 info@b2co.nl +31 (6) 38748475 blad 02w D:COProj1 Lopend100330_SPR_Woning AlmereTekeningen100330_Rubber House_BA_wijzB.rvt 26-8-2010 13:56:15
  5. 5. balk 1 A-A B-B balk 2 balk 3 02 06 06 02 02 1 2 3 85 13341 85 21_Lenotec d=85 a 300x1300 300x760 C C 100 1083 balk C balk C 21_Lenotec d=85 wandlast: 1926 02 21_Lenotec d=71 -160 egrep = 5.5kN/m¹ 02 21_Lenotec d=85 vbrep = 2.9kN/m¹ +-0 egrep = 1.0kN/m¹ vbrep = 1.5kN/m¹ kanaalplaat 71 2342 HL200K o.g. +380 5570 kanaalplaat wandlast: HL200K o.g. f 21_Lenotec d=71 300x760 300x1300 21_Lenotec d=71 3388 IPE140 IPE140 2217 +380 -160 C-C 21_Lenotec d=85 b C-C 10276 06 300x1300 300x760 06 IPET400 B B 85 585 d e balk B balk B balklaag terras 70x220 300x760 300x760 |70x220 + 27mm 02 kanaalplaat 02 HL200K o.g. 3393 3537 stalen ligger opleggen op kolom 70x220 4621 4706 RHS150x100x6.3 bevestigen tegen funderingsbalk +540 i.v.m. koudebrug HE260A -160 1118 Ø 139.7x3.0 1098 c 70x220 A A 85 balklaag koppelen met Lenotec 265 1200 balk A 1600 7541 85 4200 85 balk A 02 02 9141 4370 13511 1 2 3 balk 3 02 balk 1 A-A B-B balk 2 02 06 02 06 NAAM begane grond project 100330 schaal 1 : 100 1e uitgifte10-06-2010 tek.nr. 0.01 wijziging B wijz.datum 26-08-2010 info@b2co.nl +31 (6) 38748475 blad 03 D:COProj1 Lopend100330_SPR_Woning AlmereTekeningen100330_Rubber House_BA_wijzB.rvt 26-8-2010 13:56:18

×