Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet, nakabubuti nga ba?

2,236 views

Published on

Published in: Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Internet, nakabubuti nga ba?

  1. 1. Abapo, Ricardo Jr. C. April 23, 2012BM Piano III Fil 13 E Internet: Nakabubuti nga ba? Sinasabing ang teknolohiya ang paraan para gumaan ang mga problemangpinapasan sa ating makabagong lipunan. Lahat ay halos gumagalaw na sa ilalim ngimpluwensiya ng teknolohiya. Ang pag-transmita ng mga balita noong mga unangpanahon ay sa pamamagitan lamang ng dyaryo o di kaya’y bibig lang at ang balita aymatagal pang dadating sa isang lugar patungo sa iba, lalo na kung sa bibig lang, ehaba siyempre magkakaroon ‘yan ng mga variations at iiba pa ang takbo ng istoryanito, may madadagdag at may mababawas. Pero ngayon, may radyo na tayo, mabilisna ikumpara mo sa dyaryo. Tapos dumating pa ang telebisyon, ayun mas bumilis pa.Eto pa, ang pagtitext! Dahil sa hilig natin dito ay binansagan tayong “Texting Capitalof the World”. Halos yata lahat ditto ay may cellphone na, iba nga diyan ay dala-dalawa pa. Noon, sa panahon ng mga kalolot-lolohan natin ay paliham-liham pa langsila. Ngunit sino ba namang gustong bumalik sa ganoong sistema na umaabot pa ngilang araw, linggo o buwan bago mahatid ang liham, eh pwede naming sa looblamang ng iilang segundo, diba? Isa din sa kalubha-lubhang impluwensiya ngteknolohoyia ay ang internet. Oo, internet. Alam kong alam ninyo kung ano ang internet, hmmmmm,sige nga, masubok nga, kapag sinabing internet, Facebook ba agad ang nasa isip? oYoutube? o di kaya’y Twitter? hindi? o baka naman Friendster? Ang mga halimbawang nabanggit ay mga social-networking sites, oo kasalina rin and Youtube. Ito ‘yung mga websites na nakakapag interact tayo sa iba’t-ibangtao sa iba’t-ibang parte ng mundo. Sikat na sikat nga ngayon ang Facebook diba?Mapabata, matanda may ngipin man o wala, eh halos may Facebook account na.Maya-maya’y may motorcycle driver kang magtatanong ng “Miss, pa-add naman saFacebook…” Eh kahit sino pa man, ‘yan naman ang isa sa mga popular na mga linyatungkol diyan, paramihan kasi ng “friends” ‘yan diba? Sa Twitter, naman pafollow-follow ang drama nito, Pero gaya ng mga websites na ito, ang internet ay na-imbentopara pagkone-konektahin tayong lahat saan mang parte tayo sa mundo. Na-imbentorin ito para mapagaan ang buhay natin, gaya ng pagre-research na mas mabilis kesasa manwal na paghahanap ng mga datos sa library. Na-imbento rin ang internet paramapabilis pa ang lebel o antas ng komunikasyon natin sa isa’-isa, pero ang nangyayaringayon ay tila bang tinitake-for-granted natin ito. Imbes na gamitin sa mgamakabuluhang bagay ay ginagamit ito sa kalokohan, o di kaya’y sa mga walangkakwenta-kwentang bagay, o sa mga bagay na wala naman sa listahan ng prayoridadnatin. Sino ba dito sa atin ang gumagamit ng internet? Halimbawa, mayassignment ka tapos kailangan talagang mag-research pero mare-research nga badiretso? Alam kong dadaan pa ‘yan sa maraming bagay bago pa mag-research. Sigurodadaan pa ‘yan sa YahooMail, o Gmail, tapos pafacebook-facebook o di kaya’ypatwitter-twitter, o baka naman may nagfre-friendster pa dito? Gayunpaman, ang mgabagay-bagay na kadalasang ginagawa dito ay pacheck-check ng mga pictures, omagbasa-basa ng kung anu-ano sa “homepage” nito, magbasa-basa ng mga “status”ng mga “friends”, tapos palike-like pa nito, tapos pacomment-comment agad, tapospastatus-status naman kapag magla-log-out na. At pagkatapos pa ng mga bagay na itoay saka pa magre-research at saka pa mauunawaan na ilang oras na pala, dalawa,tatlo, o apat na oras na pala ang nagastos dito hanggang sa mawalan ng oras sa pagre-
  2. 2. research kaya tuloy either pagod na o di kaya’y kinatok na ng antok, tapos saka pamagsisisi kina-umagahan sa pag-gising. Ika nga, ang pagsisisi ay palaging nasabanding huli. Eto din, ang iba ginagamit ito sa mga illegal na mga gawain gaya ngprostitusyon, pornograpiya, at online sex, o di kaya’y sa pangha-hack ng mgaaccounts o pang-scam. Ang iba naman ay ginagamit ito para siraan ang isang tao. Ang internet ay produkto ng modernong teknolohiya na imbes ay para saikabubuti ay pwede ring humantong sa kapahamakan natin. Ang internet aynaimbento ng may malinis na intensyon. Ito ay para sa ikagiginhawa ng ating pang-araw-araw na buhay. Nawa nama’y gamitin din natin ito ayon sa intensyon nggumawa nito. Maging responsable tayo bilang tao sa pag-gamit nito at kung kayo maygumagamit ng internet, gumawa kayo ng mga bagay na naaayon sa mga prayoridadninyo. Kung magre-research kayo, e research agad, mamaya na ‘yang Facebook,total ‘di naman ‘yan tatakbo, e ang research may deadline. Mga kaibigan, wala po akong intension na siraan ang Facebook o ano pamang mga websites na nabanggit. Ang nais ko lang ipahiwatig sa inyo ay oo,nakabubuti ang internet dahil sa lahat ng mga benepisyong dulot nito pero ito lang aynakabubuti kung gagamitin natin ito sa mabuti, wasto, kanais-nais, angkop atresponsableng paraan. Maraming Salamat po.
  3. 3. Abapo, Ricardo Jr. C.BM PIANOBatayan sa Pag-gradoI – Nilalaman Paksa Pagkakaugnay ng ideyaII – Kahandaan Memoryado Kasuotan TindigIII – Katapatan Ekspresyon ng mukha Kilos / Galaw

×