Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EPA advies standaard woning

246 views

Published on

EPA advies standaard woning

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EPA advies standaard woning

  1. 1. Kluswoningen Alberdingk Thijmstraat Haarlem EPA-berekening bouwnummer a28 (woning terugkeerder) Datum: 26 maart 2018 Doel: energielabel A (EI ≤ 1,20) Uitgangspunten: • Gevels nageïsoleerd met 80mm Kingspan Kooltherm K12 Frameplaat in houten stijl- en regelwerk (Rc = 3,03 m²K/W) • Nieuwe houten kozijnen met Hr++ glas (ook voorgevel) • Begane grondvloer op 20 cm EPS isolatie, (Rc = 5,2 m²K/W) • Hellend dak isolatie Kingspan K118 (Rc = 4,62 m²K/W) • Plat dak isolatie Rc = 6,0 m²K/W • Installatie: HR cv-ketel (individueel) Op basis van deze uitgangspunten wordt de energie-index van deze woning: EI = 1,28 Optie 1: zonnepanelen, mechanische ventilatie en douche WTW (EI = 1,15) • 2 zonnepanelen; • centrale mechanische afzuiging met CO2 gestuurde toevoerroosters; • douchegoot met warmteterugwinning. Optie 2: zonneboiler, mechanische ventilatie en douche WTW (EI = 1,05) • zonneboiler (2,4 m² collector met 80 ltr. buffervat); • centrale mechanische afzuiging met CO2 gestuurde toevoerroosters; • douchegoot met warmteterugwinning. Optie 3: hybride warmtepomp, mechanische ventilatie en douche WTW (EI = 0,95) • hybride warmtepomp (lucht/water); • centrale mechanische afzuiging met CO2 gestuurde toevoerroosters; • douchegoot met warmterugwinning
  2. 2. 1 Beschrijving van uw woning 1.1 Algemene gegevens De onderstaande beschrijving heeft betrekking op de volgende woning: Adresgegevens Naam Woning Adres a28 (woning terugkeerder) PC + plaats 2032XH Haarlem Type woning Rijwoning tussen Bouwjaar 1911 Renovatiejaar 0 Type dak Hellend dak Bouwtype Traditioneel/gemengd zwaar De woning beschikt over de volgende netto gebruiksoppervlaktes: Netto gebruiksoppervlaktes 1e woonlaag 35.20 m2 2e woonlaag 28.00 m2 3e woonlaag 0.00 m2 4e woonlaag 0.00 m2 5e woonlaag 0.00 m2 Totaal 63.20 m2 1.2 Bouwkundige eigenschappen 1.2.1 Constructies in de woning In de woning komen de volgende type constructies voor: Naam Type Rc [m2.K/w] U [W/m2.K] g [%] Gevel nage´soleerd Gevel 3.03 Houten kozijn Raam 1.800 60 Begane grondvloer Vloer 5.26 Hellend dak Plat/hellend dak 4.62 Plat dak Plat/hellend dak 6.00 Uitleg: De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtegeleidingscoefficient, deze wordt gebruikt voor ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking. Voor een constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn. De g-waarde staat voor het percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt. 1.2.2 Geometrie van de woning De genoemde type constructies komen als volgt in de woning voor: Naam A [m2] Constructie Grenst aan Orientatie Gevel nage´soleerd (Noord-Oost) 13.24 Gevel nage´soleerd Buitenlucht Noord-Oost 4.04 Houten kozijn Buitenlucht Noord-Oost 2.20 Houten kozijn Buitenlucht Noord-Oost 0.56 Houten kozijn Buitenlucht Noord-Oost 0.26 Houten kozijn Buitenlucht Noord-Oost 2.60 Houten kozijn Buitenlucht Noord-Oost Gevel nage´soleerd (Zuid-West) 18.45 Gevel nage´soleerd Buitenlucht Zuid-West 2.90 Houten kozijn Buitenlucht Zuid-West 2.09 Houten kozijn Buitenlucht Zuid-West 5.06 Houten kozijn Buitenlucht Zuid-West 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 2 / 9
  3. 3. Naam A [m2] Constructie Grenst aan Orientatie Gevel nage´soleerd (Zuid-Oost) 3.10 Gevel nage´soleerd Buitenlucht Zuid-Oost 7.50 Houten kozijn Buitenlucht Zuid-Oost Gevel nage´soleerd (Noord-West) 2.65 Gevel nage´soleerd Buitenlucht Noord-West Hellend dak (Noord-Oost) 15.90 Hellend dak Buitenlucht Noord-Oost Hellend dak (Zuid-West) 11.50 Hellend dak Buitenlucht Zuid-West Plat dak (Horizontaal) 15.84 Plat dak Buitenlucht Horizontaal Plat dak aanbouw 6.48 Plat dak Buitenlucht Horizontaal Begane grondvloer (Horizontaal) 35.20 Begane grondvloer Kruipruimte Horizontaal 1.3 Installatietechnische eigenschappen 1.3.1 Ventilatie De woning heeft de volgende voorzieningen voor ventilatie: Ventilatie Systeem A1. Natuurlijke ventilatie Installatiejaar - 1.3.2 Ruimteverwarming De verwarmingsinstallatie van de woning ziet er als volgt uit: Ruimteverwarming Systeem Individueel Toestel(len) HR 107 ketel Temperatuur Water HT: boven 50 graden Warmteafgiftesysteem Radiatoren/Convectoren Regeling warmteafgifte Ja 1.3.3 Warm tapwater bereiding De woning heeft de volgende voorziening voor warm tapwater: Warm tapwater bereiding Aantal systemen Één systeem Systeem Systeem 1 Opwekkersysteem Voor badkamer/hele woning Type installatie Individueel toestel Opwekker Gasgestookte warmwatertoestel met Gaskeur HRww label Comfort klassse CW4 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 3 / 9
  4. 4. 2 Energie Prestatie van uw woning 2.1 De Energie Prestatie Index Met ingang van het Nader Voorschrift worden er geen energielabels meer berekend. In het Nader Voorschrift wordt er een energie-index bepaald, deze energie-index kunt u hanteren voor uw woningwaardering punten. Bij het afmelden van een energie-index, ontvangt u van RVO.nl een definitief label. Dit label kunt u overhandigen bij verhuur of verkoop van de woning. Deze woning heeft de volgende energie-index: Woning Energie index Woning 1.28 Woning - Het Energie Prestatie Certificaat energie-index 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.28 2.2 Totaal gestandaardiseerd energiegebruik Onder standaard omstandigheden zijn onderstaande energiegebruiken voor uw woning berekend. De werkelijke energiegebruiken kunnen hiervan afwijken door: werkelijk gebruikersgedrag (gewenste binnentemperatuur, aanwezigheid, opgestelde apparatuur, etc.) en werkelijke klimaatgegevens (buitentemperaturen, zonnestraling, windsnelheid, etc.). Deelpost Verwarming 30699.5 [MJ] Warmtapwater 14454.1 [MJ] Koeling [MJ] Zomercomfort 3927.0 [MJ] Ventilatoren [MJ] Verlichting 2912.3 [MJ] Elektriciteitsproductie tbv eigen gebruik energieprestatie [MJ] Subtotaal 51992.9 [MJ] Geexporteerde W/K [MJ] Geexporteerde elektriciteit [MJ] Elektriciteitsproductie tbv eigen gebruik buiten energieprestatie [MJ] Karakterisitiek verbruik 51992.9 [MJ] De primaire energie is onafhankelijk van de energiedrager (gas, elektriciteit of warmte), zodat de deelposten met elkaar vergeleken kunnen worden. In onderstaand diagram zijn de deelposten tegen over elkaar gezet (exclusief de bijdrage van fotovoltaische zonnecellen PV). 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 4 / 9
  5. 5. Woning - Totaal gestandaardiseerd energiegebruik 59.0% 27.8% 7.6% 5.6% Verwarming Warmtapwater Koeling Zomercomfort Ventilatoren Verlichting 2.3 Warmtestromen voor ruimteverwarming Het energiegebruik voor ruimteverwarming is afhankelijk van de verwarmingsinstallatie (opwekker, transport en afgifte) en van de warmtevraag van de woning. De warmtevraag van de woning wordt bepaald door positieve en negatieve warmtestromen. Om energie te besparen kunt u met behulp van onderstaand diagram efficient maatregelen treffen. Woning - Warmtestromen voor ruimteverwarming warmte [MJ] -52000 -43200 -34400 -25600 -16800 -8000 800 9600 18400 27200 36000 -23200-25315 10841 23748 Transmissieverlies Ventilatieverlies Interne warmteproductie Zonnewarmte door ramen De positieve warmtestromen kunnen nooit volledig benut worden. Het aanbod van zonnewarmte is bijvoorbeeld vaak op momenten dat er geen warmtevraag in de woning is. Warmtebalans Warmtebalans Warmteverlies 48514.1 MJ Warmtewinst 34588.7 MJ Benutting warmtewinst 94.1 % Resulterende warmtevraag 25448.0 MJ 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 5 / 9
  6. 6. 3 Maatwerk advies voor uw woning 3.1 Energie Prestatie Advies Naast het verplichte energiecertificaat, heeft uw EPA-adviseur ook een maatwerk advies voor uw woning gemaakt. In dit advies worden pakketten van energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Hierbij krijgt u zowel inzicht in de mogelijke energiebesparingen als in de financiele gevolgen van de pakketten voor uw woning. 3.2 Overzicht van de pakketten In onderstaand overzicht vindt u de omschrijving van de door uw adviseur opgestelde pakketten. Een pakket bestaat uit een of meerdere maatregelen, die een energetische verbetering en/of een comfortverbetering voor uw woning opleveren. Met behulp van deze pakketten kunt u een beslissing maken welke maatregelen u zou willen uitvoeren. Pakket Maatregelen Omschrijving ETVT Energie-index Huidig 1.28 Optie 1 zonnepanelen, mechanische ventilatie en douche WTW 2 zonnepanelen, mechanische ventilatie met CO2 sturing, douche WTW 47.0 1.15 Optie 2 zonneboiler, mechanische ventilatie en douche WTW zonneboiler en douche WTW, mechanische ventilatie met CO2 sturing 47.4 1.06 Optie 3 hybride warmtepomp, mechanische ventilatie en douche WTW hybride warmtepomp, mechanische ventilatie met CO2 sturing, douche WTW 45.8 0.95 3.3 Financiele gevolgen 3.3.1 Eenvoudige terugverdientijd De terugverdientijd is een goede indicator voor de financiele gevolgen van een investering. U ziet namelijk meteen over hoeveel jaar u uw investering terug heeft verdiend. In onderstaand diagram vindt u voor elk pakket de eenvoudige terugverdientijd. Hierbij is geen rekening gehouden met rente op investeringskosten en de toename van energiekosten. Woning - Eenvoudige terugverdientijd ETVT [jaar] 0.0 4.8 9.6 14.4 19.2 24.0 28.8 33.6 38.4 43.2 48.0 47.0 47.4 45.8 Huidig Optie 1 zonnepanel Optie 2 zonneboile Optie 3 hybride wa 3.3.2 Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten Naast de eenvoudige terugverdientijd, is voor alle pakketten de netto contante terugverdientijd berekend. Hierbij is wel rekening gehouden met rente op investeringskosten en de toename van energiekosten. Per pakket kunnen hierbij andere uitgangspunten worden gebruikt. U vindt deze terug in de volgende twee paragrafen. 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 6 / 9
  7. 7. Woning - Terugverdientijd met rente en stijging energiekosten TVT [jaar] 0.0 7.1 14.2 21.3 28.4 35.5 42.6 49.7 56.8 63.9 71.0 66.4 67.2 64.1 Huidig Optie 1 zonnepanel Optie 2 zonneboile Optie 3 hybride wa 3.3.3 Investeringen Bij de berekening van de terugverdientijden is uitgegaan van de volgende investeringsgegevens: Pakket Kosten [euro] Subsidie [euro] Investering [euro] Rente [%/jaar] Besparing [euro/jaar] Huidig 0 0 0 0.0 0 Optie 1 zonnepanelen, mechanische ventilatie en douche WTW 7134 0 7134 5.0 152 Optie 2 zonneboiler, mechanische ventilatie en douche WTW 7895 1100 6795 5.0 143 Optie 3 hybride warmtepomp, mechanische ventilatie en douche WTW 10854 1500 9354 5.0 204 3.3.4 Energieprijzen Bij de berekening van de terugverdientijden is uitgegaan van de volgende energieprijzen: Pakket Gas [euro/m3] Elektriciteit [euro/kWh] Warmtelevering [euro/GJ] Prijsstijging [%/jaar] Huidig nvt nvt nvt nvt Optie 1 zonnepanelen, mechanische ventilatie en douche WTW 0.6673 0.2249 15.00 4.0 Optie 2 zonneboiler, mechanische ventilatie en douche WTW 0.6673 0.2249 15.00 4.0 Optie 3 hybride warmtepomp, mechanische ventilatie en douche WTW 0.6673 0.2249 15.00 4.0 3.4 Energetische gevolgen 3.4.1 Energielabel Voor elk maatregelpakket is een nieuw EI klasse berekend. In onderstaand diagram vindt u per pakket het nieuwe EI klasse. Woning - Energielabel Energie-index [-] 0.00 0.13 0.26 0.39 0.52 0.65 0.78 0.91 1.04 1.17 1.30 1.28 1.15 1.06 0.95 Huidig Optie 1 zonnepanel Optie 2 zonneboile Optie 3 hybride wa 3.4.2 Energiebesparing Onderstaand diagram toont u hoeveel procent elk pakket jaarlijks aan energie bespaart. Hierbij is rekening gehouden met uw werkelijke gebruik van de woning. Uw adviseur heeft namelijk met behulp van uw meterstanden een inschatting gemaakt van uw werkelijke binnentemperaturen. 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 7 / 9
  8. 8. Woning - Energiebesparing energiebesparing [%] 0.0 3.9 7.8 11.7 15.6 19.5 23.4 27.3 31.2 35.1 39.0 23.5 25.4 36.5 Huidig Optie 1 zonnepanel Optie 2 zonneboile Optie 3 hybride wa 3.4.3 Energiebesparing per energiedrager Tenslotte vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de energetische besparingen voor de verschillende energiedragers (gas, elektriciteit en warmtelevering). Pakket Gas [%/jaar] Elektriciteit [%/jaar] Warmtelevering [%/jaar] CO2 emissie [%/jaar] Huidig 0.0 0.0 0.0 0.0 Optie 1 zonnepanelen, mechanische ventilatie en douche WTW 19.9 40.0 0.0 24.1 Optie 2 zonneboiler, mechanische ventilatie en douche WTW 36.4 -25.0 0.0 23.6 Optie 3 hybride warmtepomp, mechanische ventilatie en douche WTW 53.3 -40.7 0.0 33.6 26 maart 2018 15:21 uur Blz. 8 / 9

×