Ondersteuning
voor werknemers
met een
beperking
Bijzondere
Tewerkstellings
Ondersteunende
Maatregelen

Oktober 2013
BTOM
Bijzondere
tewerkstellingsondersteunenen
maatregelen

•

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvan...
oktober 2013

3
VOP
Voorwaarden
Werkgever

• U behoort tot één van de volgende categorieën van Werkgevers
•

Natuurlijke personen of priva...
VOP
Voorwaarden
Werknemer

• VDAB-DAH bepaalt of de werknemer recht heeft op VOP
• Een arbeidshandicap is een aandoening v...
http://vdab.tv/
film/154
VOP
Loonkostsubsidie

Periode

Voordeel

Kwartaal 1- 5
(aanwervingskwartaal + 4 volgende)

40% referteloon

Kwartaal 6 -9
...
VOP
Loonkostsubsidie

•

Basiscyclus = 40%, 30%, 20%, 20%, 20% (gedurende 5 jr)

•

Het moment van aanwerving bepaalt het ...
VOP
Ook na GIBO

•

GIBO = gespecialiseerd Individuele Beroepsopleiding

•

Geïnduceerd via GOB of VDAB

•

Geen maandelij...
VOP
Voor Zelfstandigen

•

Zelfstandige arbeid gestart na 1/10/2008

•

Of als zelfstandige een arbeidshandicap verwerven ...
VOP
Uitzendkantoren

•

Vanaf 1 dag uitzendarbeid

•

Helft tegemoetkoming voor de werkgever

•

Premie: Premie:

•

2 maa...
VOP
Gebruik in Limburg

•
•
•
•

2 335 actieve dossiers
2 177 in reguliere bedrijven
146 via uitzendkantoren
12 zelfstandi...
BTOM
Bijzondere
tewerkstellingsondersteunenen
maatregelen

•

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvan...
BTOM
Aanpassing aan de
arbeidspost

•

Voorwaarden voor tegemoetkoming aan de werkgever
•
•
•
•

•
•

De aanpassing is nie...
BTOM
Tegemoetkoming
gereedschap en
kledij

•

Principes voor tegemoetkoming gereedschap en kledij
• Enkel de meerkost
• In...
VOP
Aan de slag
Vragen?
Experts
Arbeidshandicap

Limburg
E-mail: 
Tel.  
Fax. 
Adres: 

DAH-limburg@vdab.be
011 26 06 46
011 26 06 26
Thon...
Bedankt
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ondersteuning voor werknemers met een beperking btom 2013

535 views

Published on

Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor mensen met een arbeidshandicap 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondersteuning voor werknemers met een beperking btom 2013

 1. 1. Ondersteuning voor werknemers met een beperking Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen Oktober 2013
 2. 2. BTOM Bijzondere tewerkstellingsondersteunenen maatregelen • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies • Aanpassing aan de arbeidsomgeving: arbeidspost, gereedschap, kledij • Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten • Tolken voor doven en slechthorenden • Tewerkstelling in een beschutte werkplaats
 3. 3. oktober 2013 3
 4. 4. VOP Voorwaarden Werkgever • U behoort tot één van de volgende categorieën van Werkgevers • Natuurlijke personen of privaatrechterlijke rechtspersonen (uitz beschutte werkplaatsen) • Lokale besturen (provincies, gemeenten, OCMW’s en door hen opgerichte agentschappen of verenigingen) • Onderwijsinstellingen • U stelt een persoon tewerk die recht geeft op een tewerkstellingsondersteunende maatregel • U mag geen werknemers ontslaan met de bedoeling deze te laten vervangen door werknemer met loonsubisidie • U mag geen persoon met een handicap ontslaan met de bedoeling deze weer aan te werven met de subsidie
 5. 5. VOP Voorwaarden Werknemer • VDAB-DAH bepaalt of de werknemer recht heeft op VOP • Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. Voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, spierziekte, stembandverlamming, CVS, .. • De werknemer vraagt het recht aan en levert de nodige bewijsstukken en/of attesten af. • http://www.vdab.be/arbeidshandicap/formulieren.shtml • Opgelet! • Betaling VOP gaat terug tot datum aanvraag Werkgever
 6. 6. http://vdab.tv/ film/154
 7. 7. VOP Loonkostsubsidie Periode Voordeel Kwartaal 1- 5 (aanwervingskwartaal + 4 volgende) 40% referteloon Kwartaal 6 -9 30 % referteloon Kwartaal 10 - 20 20 % referteloon • Referteloon = brutoloon werknemer + WG-bijdragen – RSZ-verminderingen • Begrensd tot 2 maal ggmmi = (in 2013) 2 x 1 501,82 = 3 003,64 €/mnd • Uitbetaling op basis van DmfA-aangifte • Bij verandering van werkgever: herstart van basisscyclus VOP
 8. 8. VOP Loonkostsubsidie • Basiscyclus = 40%, 30%, 20%, 20%, 20% (gedurende 5 jr) • Het moment van aanwerving bepaalt het percentage • Terugbetaling tot moment van effectieve aanvraag via ‘mijnvdab’ • Verhoging tot maximum 60 % na gemotiveerde aanvraag en na beslissing VDAB-Dienst ArbeidsHandicap • Brede combinatiemogelijkheden met andere tegemoetkomingen • Geen combinatie met * werknemers beschutte werkplaats  loonpremie gehandicapten * werknemers sociale werkplaats  loonpremie * Wep+
 9. 9. VOP Ook na GIBO • GIBO = gespecialiseerd Individuele Beroepsopleiding • Geïnduceerd via GOB of VDAB • Geen maandelijkse bijdrage werkgever • Maximum duurtijd GIBO 12 maanden • Duurtijd GIBO wordt beschouwd als gewerkte periode voor berekening VOP-premie
 10. 10. VOP Voor Zelfstandigen • Zelfstandige arbeid gestart na 1/10/2008 • Of als zelfstandige een arbeidshandicap verwerven na 1/10/2008 • Voldoende bedrijfsactiviteit bewijzen • Premie: 40%, 20%, 20%, 20%, 20% • 1 maal GGMMI per maand (1 501,82 €/mnd) • Geen verhoging mogelijk
 11. 11. VOP Uitzendkantoren • Vanaf 1 dag uitzendarbeid • Helft tegemoetkoming voor de werkgever • Premie: Premie: • 2 maal GGMMI per maand (3 003,64 €/mnd) • Geen verhoging mogelijk 40%, 20%, 20%, 20%, 20%
 12. 12. VOP Gebruik in Limburg • • • • 2 335 actieve dossiers 2 177 in reguliere bedrijven 146 via uitzendkantoren 12 zelfstandigen Top 5 naargelang sector 1. Maatschappelijke dienstverlening 2. Bouw 3. Uitzendbureaus 4. Kleinhandel 5. Metaalsector
 13. 13. BTOM Bijzondere tewerkstellingsondersteunenen maatregelen • Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies • Aanpassing aan de arbeidsomgeving: arbeidspost, gereedschap, kledij • Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten • Tolken voor doven en slechthorenden • Tewerkstelling in een beschutte werkplaats
 14. 14. BTOM Aanpassing aan de arbeidspost • Voorwaarden voor tegemoetkoming aan de werkgever • • • • • • De aanpassing is niet gebruikelijk maar wel noodzakelijk Voorbehouden voor de werknemer of cursist in (G)IBO Verbintenis om WN minimaal 6 maanden in dienst te houden Tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij belastingaangifte Arbeidspostaanpassing ook voor zelfstandige Aanpassing pas uitvoeren na goedkeuring DAH
 15. 15. BTOM Tegemoetkoming gereedschap en kledij • Principes voor tegemoetkoming gereedschap en kledij • Enkel de meerkost • In relatie tot de noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid • Aanvraag en raming kosten samen indienen • Na bezoek van DAH ter plekke • Aankopen/aanpassingen pas na aanvraag DAH • Behoort toe aan de werknemer
 16. 16. VOP Aan de slag
 17. 17. Vragen? Experts Arbeidshandicap Limburg E-mail:  Tel.   Fax.  Adres:  DAH-limburg@vdab.be 011 26 06 46 011 26 06 26 Thonissenlaan 47, 3500 Hasselt Openingsuren: 9u00 -12u00 en 13u30 - 16u00  Buiten Limburg  http://www.vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml
 18. 18. Bedankt

×