Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biyopolimer/Psf Blend Membranların Hazırlanması

383 views

Published on

Biyopolimer/Psf Blend Membranların Hazırlanması

Published in: Science
 • Be the first to comment

Biyopolimer/Psf Blend Membranların Hazırlanması

 1. 1. 1
 2. 2. İçerik • Membranlara Giriş • Membranların sınıflandırılması • Membran Hazırlama Yöntemleri • Polisülfon • Kitosan ve türevlerinin PSf ile blend membranları • Selüloz Asetat ile PSf blend membranları • Poli(bütilen süksinat) ile PESf(Poli(eter sülfon)) blend membranları 2
 3. 3. Membranlara Giriş  Membran; iki faz arasında bir ara faz olarak belirli maddeleri geçirirken, diğer maddelere bariyer olarak davranan seçici geçirgen bir zardır.  Membranlar ayırma ve saflaştırma işlemleri için kullanılırlar [1].  Membranlar hayatımızın bir parçası olarak her alanda mevcuttur. Vücudumuzun temel taşlarından olan hücre’nin duvarı membranlara bir örnektir.  Membran arıtım prosesleri, sulardan çözünmüş ve kolloidal bileşenlerin ayrılmasında kullanılır[1]. 3[1] Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit , Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı, Ders Notu, Aralık 2009,Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
 4. 4. Membranlara Giriş  Membran malzemesi olarak metaller, seramikler ve polimerler yaygın olarak kullanılmaktadır.  Metallerin maliyeti, seramiklerin ise fazla yer kaplaması ve kırılganlık gibi dezavantajlarından dolayı polimerik membranlar daha çok kullanılır olmuştur.  Membran prosesleri fiyat ve arıtma etkisi bakımından hızlı bir şekilde su ve atık su endüstrisinde kendini kabul ettirmiştir.  Günümüzde hızla gelişmekte olan polimer endüstrisi membran teknolojilerini çok daha rekabetçi hale getirmektedir[1]. 4[1] Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit , Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı, Ders Notu, Aralık 2009,Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
 5. 5. Membranların Sınıflandırılması Sürücü güçlerine göre Basınç Farkı Elektriksel potansiyel Farkı Konsantrasyon farkı Sıcaklık Farkı 5[2] Yrd. Doç. Dr. M.Arif KAYA, Polimerik membranlar, Ders Notu , Kasım 2014, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği
 6. 6. Basınç Farkıyla Yapılan Membran Prosesleri  Su arıtımında sürücü kuvvet genelde basınçtır.  Sürücü kuvvet olarak basıncı kullanan membran prosesleri aşağıdaki gibidir[3]. • Mikrofiltrasyon (MF) • Ultrafiltrasyon (UF) • Nanofiltrasyon (NF) • Ters Osmoz (RO) Membranların Sınıflandırılması 6[3] Mathias Ulbricht, (2006), Advanced functional polymer membranes,ELSEVİER, Polymer vol. 47 pp.2217–2262,Germany
 7. 7. Membranların Sınıflandırılması Elektrik Farkıyla Çalışan Membran Prosesleri  Bu proseste elektriksel potansiyel sayesinde çözünmüş iyonlar suyu geçirmeyen ancak iyonları geçirebilen membranlardan geçer ve proses tamamlanır. 7[4] Seeram Ramakrishna,Zuwei Ma,Takeshi Matsuura, (2011), Polymer Membranes in Biotechnology: Preparation, Functionalization and Applications , Imperial Colloge Press, UK
 8. 8. Konsantrasyon Farkıyla Çalışan Membran Prosesler  Diyaliz prosesleri en yaygın kullanılanlardır. Sıcaklık farkıyla çalışan membran prosesleri  Membran distilasyonu örnek verilebilir. Membranların Sınıflandırılması 8
 9. 9. Membranların Sınıflandırılması Morfolojilerine göre Simetrik Asimetrik Kompozit 9 [3] Mathias Ulbricht, (2006), Advanced functional polymer membranes,ELSEVİER, Polymer vol. 47 pp.2217–2262,Germany [4] Seeram Ramakrishna,Zuwei Ma,Takeshi Matsuura, (2011), Polymer Membranes in Biotechnology: Preparation, Functionalization and Applications , Imperial Colloge Press, UK
 10. 10. Membranların Sınıflandırılması Şekillerine göre Levha Tipi (Flat sheet) İnce Boşluklu (Hollow Fiber) Spiral Sargılı (spiral wound) Tubülar modül Kapiler modül 10 [2]Yrd. Doç. Dr. M.Arif KAYA, Polimerik membranlar, Ders Notu , Kasım 2014, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Ortalama iç çapı 50 µm, dış çapı ise 100- 200 µm Lif çapları 500- 3000 µm aralığındadır
 11. 11. Membran Hazırlama yöntemleri Membran hazırlama yöntemleri Sinterleme Gerdirme (streching) Faz dönüşümü Boşluk oluşturma Track-Etching Kaplama 11[5]Mark C. Porter , (1990), Handbook Of Industrıal Membrane Technology, NOYES PUBLICATIONS ,New Jersey, U.S.A.
 12. 12. Membran Hazırlama yöntemleri Faz dönüşümü  Polimerik membranları üretmek için kullanılan önemli bir tekniktir.  Bu yöntem ortalama derişimdeki polimer çözeltisinin faz ayrımını içerir; ortam, polimerin sürekli fazı ve çözücünün ise bir araya toplanarak küçük kümeler oluşturduğu jel biçimindedir. Bu küçük kümelerden çözücünün uzaklaştırılmasıyla makrogözenekli boşluklar meydana gelir. 12[6] Yavuz SALT, Salih DİNÇER ,(2006), Özel Ayırma İşlemlerinde Bir Seçenek: Membran Prosesleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma, İstanbul, TR.
 13. 13. Membran Hazırlama yöntemleri İz-aşındırma (Track-etch )  İnce bir polimer film iki enerjili plaka arasından geçirilir ve reaktör içindeki Yüklü parçacıkların filme bombardımanı ile zedeleme yapılır daha sonra bu zedelenen kısımlar etch banyosunda oyulur.  Genellikle kapiler gözenekli membranların yapımında bu işlem uygulanmaktadır. 13[5]Mark C. Porter , (1990), Handbook Of Industrıal Membrane Technology, NOYES PUBLICATIONS ,New Jersey, U.S.A.
 14. 14. Membran Hazırlama yöntemleri Streching  Mekanik gerilim altında uzun küçük kopuk ve yarıklar meydana gelir ve değişen boyutlarda gözenekle oluşur. 14[2] Yrd. Doç. Dr. M.Arif KAYA, Polimerik membranlar, Ders Notu , Kasım 2014, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği [5]Mark C. Porter , (1990), Handbook Of Industrıal Membrane Technology, NOYES PUBLICATIONS ,New Jersey, U.S.A. PTFE Film gerdirmeden sonra Sem görüntüsü
 15. 15. Polisülfon  Polisülfon termoplastik ailesinden bir polimerdir.  PSf 1965 ‘de Union Carbide tarafından pazara tanıtılmıştır.  Bu polimerler yüksek sıcaklıkta tokluk ve kararlılığı ile ön plana çıkarlar.  Yüksek hammade fiyatı ve işlenmesi sebebiyle polisülfon, üstün özelliklere gerek duyulan özel uygulamalarda kullanılmaktadır.  Polisülfon özellikle membran üretiminde kullanılan ve yeniden üretilebilirlik, membranlarda gözenek büyüklüğünün kontrol edilebilirliği gibi özelliklere sahip polimerik malzemedir.  Bu membranlar, hemodiyaliz,atık su arıtımı ve geridönüşümü, yiyecek ve içecek işlemlerinde, gaz ayırmada kullanılanılmaktadır. 15
 16. 16. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri  Reaktif fonksiyonel grupların membran üzerinde varlığı ağır metal iyonları ile bağ yapması için çok önemlidir.  Kitosan gibi biyopolimerler şelasyon iyon değişim özelliğine sahiptir ve özel boyutlardaki iyonları diğer iyonların büyük miktarlardaki mevcudiyeti içinden ayırır.  Kitosan bazlı membran prosesleri genellikle sulu çözelti ortamlarından metal iyonunun ayrılması için kullanılmaktadır[6]. Kitosan 16[6] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia N-süksinil kiotsan
 17. 17. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri  PSf/kitosan blend çeşitleri membranlarda özellikle ağır metal iyonlarının tutumu için geliştirilmişlerdir.  Membran teknolojilerinde farklı membranlar ağır metal iyonunun giderilmesinde, kolay kullanım ve yer tasarrufu açısından umut vaat etmektedir. 17[6] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 18. 18. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri PSf/CS membranların hazırlanışı 18
 19. 19. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri PSf/NSCS (n-süksinil kitosan) ve PSf/NPPCS(n-propilfosfinil kitosan) membranların hazırlanışı 19
 20. 20. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları  Polisülfon/kitosan, Polisülfon/N-süksinil kitosan, Polisülfon/N- propilfosfonil kitosan blend membranlarının pH:6±0,25 ‘da UF prosesi sırasında Cd,Ni ve Cu uzaklaştırma özelliği incelenmiştir.  PSf içindeki CS, NSCS, NPPCS içerikleri yüksek olduğunda metal iyolarının uzaklaştırma oranının arttığı gözlenmiştir.  Bu durum matriks içinde CS, NSCS, NPPCS’nin artmasıyla immobilizasyon derecelerinde artış gösterdiğinden dolayıdır. 20[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 21. 21. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları  Bu immobilizasyon PSf matriks içinde kitosan ve türevlerinin zincirlerinin güçlü, fiziksel çapraz bağlanmalar yapmasıdır.  Bu immobilizasyon sonucu yüksek porozite ve gözenek boyutundan küçülme meydana gelmektedir. 21[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 22. 22. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri  Sonuçları Membran Kodu Polimerler Kompoziyonları (%) M-1 PSf/CS 97.5:2.5 M-2 PSf/CS 95.0:5.0 M-3 PSf/NSCS 95.0:5.0 M-4 PSf/NSCS 90.0:10.0 M-5 PSf/NSCS 80.0:20.0 M-6 PSf/NPPCS 95.0:5.0 M-7 PSf/NPPCS 90.0:10.0 M-8 PSf/NPPCS 80.0:20.0 M-0 PSf 100 22[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 23. 23. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları  Cd+2 için maksimum uzaklaştırma 0,03 MPa altında M-2, M-3, M-6 membranlarında sırasıyla %43, %56 ve %55 oranlarında uzaklaştırma oranları gözlenmiştir.  23[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 24. 24. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları 24[6] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia  0,3 Mpa Cu,Cd ve Ni çözeltileri pH:3,5 ve pH:5,5 değerlerinde deneyler gerçekleşti- rilmiştir.  pH:5.5’de NSCS/PSf ve NPPCS/PSf membranları maximum metal giderimi yaparken pH:3,5 ‘de maxsimum metal giderimini CS/PSf yapmıştır.  M-2, M-5 ve M-8 membranları saf PSf membranından (M-0)’dan daha çok uzaklaştırma oranlarına sahiptirler.
 25. 25. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları  CuSO4 uzaklaştırmasından sonra M-2 ve M-5 membranları saf su ile yıkanıp kurutulmuşlardır. Daha sonra SEM-EDX’de bu membranların topografik resimleri alınmıştır. 25[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 26. 26. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçları  M-2 ve M-8 membranlarının Yüzeyindeki kadmiyum elementinin haritalandığı SEM görüntüsü 26[7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia
 27. 27. Ultrafiltrasyon Membranlarda Polisülfon/Kitosan, Polisülfon/N- süksinil Kitosan, Polisülfon/N-propilfosfonil Kitosan Blendleri Sonuçlar a) %5 NPPCS b) %10 NPPCS c) %20 NPPCS d)%0 NPPCS e) (yüzey) %0 NPPCS f) (yüzey)%20 NPPCS 27[8] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 28. 28. Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları  Selüloz asetat, polisülfon, poliamid gibi tek polimer bileşenli membranların, kirlenemeye karşı direncinin zayıf olması, kimyasal dayanımının düşük olması ve düşük ayırma performansı gibi dezavantajları vardır.  Bu gibi dezavantajların üstesinden gelmek için başka polimerlerle blendinin yapılması çözümünü gün geçtikçe önemini artırmaktadır.  Polimer blendleri ile, ekonomik avantajların yanında geniş özellik çeşitliliği ve yeni tip membran malzemesi elde edilmesini sağlamıştır. Selüloz asetat 28[9] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 29. 29. Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları  Bu membranların sertlikten kaynanklanan düşük akıdan dolayı metal iyonları ve proteinlerin ayrılmasında sınırlı olmasına neden olmaktadır.  CA/poliüretan, CA/polietersülfon gibi blend membranlarıyla selüloz asetatın protein ya da metal iyon ayrımı karşılaştırıldığında blendlerin daha iyi performans sergilediği gözlemlenmiştir.  CA/PSf bazlı UF membranları, dekstran kullanarak gözenek boyutu tahminine dayalı moleküler ağırlık cut-off(MWCO)’da kullanılmaktadırlar. 29[8] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 30. 30.  Polisülfon daha önce de bahsedildiği gibi yüksek pH, sıcaklık, kimyasal dayanıma sahiptir ve CA ise hidrofilikliği yüksek bir malzemedir. Polisülfon membranların hidrofilikliği artırmak amacıyla selüloz asetat ile blendleri yapılmaktadır.  Bu çalışmada farklı gözenek boyutlarındaki CA/PSf membranlara PEG katılmıştır. Bu katkının farklı oranlarda katılarak akı davranışındaki farklılıkları incelenmiştir. Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları 30 PEG [9] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 31. 31. Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları Selüloz asetat (CA) / PSf membranların hazırlanışı 31
 32. 32.  Asimetrik gözenek yapısına sahip blend membranları, ters faz tekniği ile hazırlanmıştır. Selüloz asetat kompozisyonu ağırlıkça %0’dan %15 kadar değişen oranlarda mevcuttur. CA ile maximum mümkün olan PSf/CA karışım membranı bileşen oranı %85/15’dir.  PSf/CA karışımına değişik konsantrasyonlarda PEG600 eklenmiştir ve PEG600’ün saf su akısına etkisi gözlemlenmiştir. ( Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları 32[9] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 33. 33. ( Polisülfon/Selüloz asetat blend membranları a) %100 PSf membran b) %100 CA membran c) PSf/CA (%85/15) blend membranı d) PSf/CA (%85/15) blend membranı + %2,5 PEG 33[9] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia.
 34. 34. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları PBS PES PBS, eriyik işlenebilirlik, termal ve kimyasal dayanım gibi özelliklerinden dolayı en ilgi çekici biyobozunur polimerlerden biridir. PBS’nin uygulama alanı sınırlıdır. Çünkü zayıf dayanımı sahiptir[9] PES, çok sayıda membran uygulamlarında,mekanik özellikleriyle termal kararlılığı ve film çekilebilirlik özellikleriyle dikkat çeken bir malzemedir. Yüksek aromatikliğe sahip bir polimerdir. Yüksek asid ve alkali çözeltilerine yüksek sıcaklıkta dayanıklıdır[9] 34[10]Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 35. 35. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları  PES ile PBS’nin blendi yapılarak yarı biyobozunur membran elde edilmiştir.  Blend oranları ve koagülasyon banyo sıcaklığının farklılıkları membranın, morfoloji, mekaniksel dayanım ve işlenebilirliklerini etkileyip etkilemediğine bakılmıştır.  Sonuçlar göstermiştir ki, atık su geçirgenliği blend oranının %50-50 olduğunda maksimuma ulaşmıştır.  Atık su işlenebilirliği PES/PBS membranlarında PBS miktarının artırılmasıyla gelişmiştir[9]. 35[10]Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 36. 36. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları Poli(bütilen süksinat) (PBS)/ PSf membranların hazırlanışı 36
 37. 37. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları  Sonuçları PES/PBS membranların 25° C'deki farklı kompozisyon oranlarının SEM görüntüleri[ PES/PBS oranları a) 100/0 b) 85/15 c) 70/30 d) 50/50 e) 30/70 f) 0/100 37[10] Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 38. 38. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları  Sonuçları Koagülasyon banyo sıcaklığı (CBT) 0°C’den 50 °C’ye yükseltildiğinde, çözücü olmayanla çözücü arasındaki çoklu difüzivite faz inversiyon prosesi sırasında artacaktır. Bu direkt olarak çökme oranını etkilemektedir. Daha yüksek CBTlerde, ayrışmanın hızı artar, membranın kalınlığı ve porozitesi artar. 38[10] Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 39. 39.  Artan CBT ile, membranların mekanik özelliklerinde hafif düşmeler gözlemlenmiştir. Polietersülfon/Poli(bütilen Süksinat) Karışım Membranları 39[10] Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 40. 40. KAYNAKLAR 40 [1] Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit , Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı, Ders Notu, Aralık 2009,Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü [2] Yrd. Doç. Dr. M.Arif KAYA, Polimerik membranlar, Ders Notu , Kasım 2014, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği [3] Mathias Ulbricht, (2006), Advanced functional polymer membranes,ELSEVİER, Polymer vol. 47 pp.2217–2262,Germany [4] Seeram Ramakrishna,Zuwei Ma,Takeshi Matsuura, (2011), Polymer Membranes in Biotechnology: Preparation, Functionalization and Applications , Imperial Colloge Press, UK [5]Mark C. Porter , (1990), Handbook Of Industrıal Membrane Technology, NOYES PUBLICATIONS ,New Jersey, U.S.A. [6] Yavuz SALT, Salih DİNÇER ,(2006), Özel Ayırma İşlemlerinde Bir Seçenek: Membran Prosesleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya- Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma, İstanbul, TR. [7] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, (2014) Preparation and evaluation of heavy metal rejection properties of polysulfone/chitosan, polysulfone/N-succinyl chitosan and polysulfone, N-propylphosphonyl chitosan blend ultrafiltration membranes, Desalination 350 , pg.102–108, Malesia [8] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia. [9] Rajesha Kumar, Arun M. Isloor, A.F. Ismail, T. Matsura, (2013), Performance improvement of polysulfone ultrafiltration membrane using N-succinyl chitosan as additive, Desalination 318 pg.1–8, Malesia. [10] Vahideh Ghaffarian, Seyed Mahmoud Mousavi ,Maesumeh Bahreini, Hossein Jalaei ,(2014), Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance, JournalofIndustrialandEngineeringChemistry, vol.20, pg.1359–1366, Iran
 41. 41. 41

×