Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoạt cảnh giáng sinh

2,427 views

Published on

Thiếu nhi Hội Thánh Baptist Công Bình
Giáng sinh 2010

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoạt cảnh giáng sinh

 1. 1. HOẠT CẢNH GIÁNG SINH THIẾU NHI HỘI THÁNH BAPTIST CÔNG BÌNH 24-12-2010
 2. 2. Thiên sứ báo tin cho Ma-ri
 3. 3. Giô sép và Ma ri
 4. 4. Thiên sứ hiện ra cho những người chăn chiên
 5. 5. Thiên sứ báo tin Chúa cứu thế ra đời
 6. 6. Những người chăn chiên lắng nghe bài hát của các thiên thần
 7. 7. Những người chăn chiên hối thúc nhau đi đến thành Bết-lê-hem
 8. 8. Ba vua dâng cho Chúa những lễ vật: Vàng, Nhũ hương, Mộc dược
 9. 9. Vị vua Đông Phương đang kể về ngôi sao dẫn đường
 10. 10. Các vị Vua Đông Phương đang bày tỏ tấm lòng với con trẻ
 11. 11. Các Vua Đông Phương hứa trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời
 12. 12. Hoạt cảnh chấm dứt bằng bài hát “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới thế cho người thiện tâm”

×