Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cong Viec Tay Chua

1,319 views

Published on

Thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời.

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Cong Viec Tay Chua

 1. 1. tay Nhạc và lời : Thi Thiên
 2. 3. Nhìn n ơ i thiên nhiên xinh t ươ i, muôn màu lấp lánh sức sống từ n ơ i Chúa ban ôi sao diệu kỳ.
 3. 4. Từng trời rao ra cho muôn dân sự hiển vinh của Chúa Cha. Bầu trời rao ra cho muôn n ơ i công việc tay Chúa.
 4. 6. Ngợi khen Chúa Đấng biết hết, Chúa Toàn Tri. Nguyện vinh quang quy cho Gia-vê. Chúa Cha toàn n ă ng.
 5. 8. Rồi đâ y muôn dân muôn n ơ i, muôn ng ườ i cúi xuống chúc tán ngợi khen Chúa Cha, x ư ng danh Giê-xu.
 6. 9. Từng trời rao ra cho muôn dân sự hiển vinh của Chúa Cha. Bầu trời rao ra cho muôn n ơ i công việc tay Chúa.
 7. 10. Ngợi khen Chúa của các Chúa Đấng Quyền N ă ng. Ngợi khen Vua trên muôn Vua Đấng quản cai muôn loài.
 8. 12. tay Nhạc và lời : Thi Thiên
 9. 13. Nhìn bầu trời đê m mênh mông, muôn vì sao lấp lánh sáng, lòng con biết ơ n Vua trên mọi loài.
 10. 14. Rồi đâ y muôn dân muôn n ơ i, muôn ng ườ i cúi xuống chúc tán ngợi khen Chúa Cha, x ư ng danh Giê-xu.
 11. 15. Từng trời rao ra cho muôn dân sự hiển vinh của Chúa Cha. Bầu trời rao ra cho muôn n ơ i công việc tay Chúa.
 12. 17. Ngợi khen Chúa Đấng biết hết, Chúa Toàn Tri. Nguyện vinh quang quy cho Gia-vê. Chúa Cha toàn n ă ng.
 13. 18. Ngợi khen Chúa của các Chúa Đấng Quyền N ă ng. Ngợi khen Vua trên muôn Vua Đấng quản cai muôn loài.
 14. 19. Ngợi khen Chúa Đấng biết hết, Chúa Toàn Tri. Nguyện vinh quang quy cho Gia-vê. Chúa Cha toàn n ă ng.

×