Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bli revisor!

1,371 views

Published on

Revisorutdanning og praksis som revisor gir deg en kompetanse som er svært etterspurt. Bare dine egne ambisjoner setter grenser for dine karrieremuligheter.
Det er to grupper godkjente revisorer i Norge; registrerte og statsautoriserte revisorer. For å få godkjenning fra Finanstilsynet kreves revisorutdanning på bachelor og/eller masternivå samt tre års relevant yrkespraksis.

Published in: Education
 • Bra brosjyre!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bli revisor!

 1. 1. REVISOR – en utdanning som gir deg mange valgmuligheter
 2. 2. REVISOR – bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til Revisor som rådgiver å fungere bedre. Du veileder og gir råd slik at bedriftene Når du arbeider som revisor, får du god og unik kunnskap om enkeltbedrifter, kan etablere gode rutiner. Du påser dessuten at de følger bransjer og offentlig forvaltning. Du får lover og regler. Dette bekrefter du skriftlig. Rapporten din kontinuerlig og systematisk etterutdanning skaper trygghet for mange. Du bidrar til et sunt næringsliv innen fagområder som er viktige for og regnskaper til å stole på. arbeidet ditt. Etterutdanningen er også nødvendig for at du skal kunne være en god rådgiver. Revisorer har en Revisor skaper trygghet kompetanse som gjør at bedriftsledere og Revisors uavhengige gjennomgåelse er viktig for at eiere, kunder, banker, styremedlemmer naturlig ønsker å myndigheter og andre skal kunne stole på tallene bedrifter legger frem. Når rådføre seg med dem. Allerede tidlig i din omverdenen og markedet har tillit til at bedriften er sunn og at regnskapene er i karriere får du ansvar og en rolle i orden, vil det også være lettere å hente inn kapital og få kreditt fra leverandører og kommunikasjonen med ledelsen i banker. Revisors arbeid bidrar til trygghet også for de ansatte og andre som er bedriftene. Få, om noen andre yrker kan avhengig av bedriften. tilby deg det samme. Det er forskjeller i hvordan revisor arbeider i små og store selskaper. I mindre Rådgivning er en viktig oppgave for selskaper er revisor en viktig diskusjonspartner og veileder. Store selskaper har gjerne revisor; men det er samtidig regler for mer kompetanse selv, men også i slike selskaper har revisor en viktig veilederrolle. hvilke typer rådgivningsoppgaver du kan utføre. Du kan ikke gi råd om forhold Du kan stole på revisor som du senere skal kontrollere! Det er Som revisor er du allmennhetens tillitsperson. Selv om det er aksjonærene som uforenlig med din uavhengighet. formelt velger revisor, arbeider ikke revisor bare for eierne. Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Også selskapets kunder, banker, skattemyndigheter og andre skal ha tillit til at revisor ivaretar deres interesser. Og som revisor er du avhengig av å ha tillit fra alle parter. Den som baserer sine beslutninger på reviderte regnskaper, kan være trygg på at grunnlaget er godt.
 3. 3. Ahsan M. Ahmed Live Melby “ BACHELOR I REVISJON FAKTA Ahsan har bachelor i revisjon fra Høgskolen i Oslo (HiO). Ahsan avslutter REVISOR I KJELSTRUP & WIGGEN AS Live har bachelor i revisjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag FAKTA master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH) (TØH). Live jobber til daglig som revisor i Kjelstrup & Wiggen og er i gang med master i regnskap og revisjon (MRR) ved BI. Ahsan er AS i Oslo, men har studiepermisjon finansiert av arbeidsgiver tidligere Alarga stipendiat og er ansatt i KPMG AS. for å ta master i regnskap og revisjon (MRR) ved BI. Jeg valgte økonomistudier og senere spesialisering Å jobbe som revisor byr på mange innen revisjon. Det angrer jeg ikke på! Studiet har utfordringer, men det er det som gjør at gitt meg unik forståelse av foretaksøkonomi og jeg liker jobben så godt. Det er aldri en regnskap. Revisjon åpner dører for mange kjedelig dag. karrieremuligheter – både innen- og utenfor revisjon.
 4. 4. Illustrasjonsfoto: colourbox.no – Om du vil arbeide innen revisjon eller en annen bransje, er opp til deg. Med revisorutdanning står mange dører åpne. Spennende og varierte jobbmuligheter! Stabile og trygge arbeidsplasser over hele landet Overalt i Norge finner du aksjeselskaper, kommuner og andre virksomheter som etterspør revisjonstjenester. Dette skaper jobbmuligheter over hele landet. Som ung Med revisorutdanning er jobb- og karrieremulighetene er du kanskje opptatt av å få jobb i en av storbyene, og det får du rik anledning til dine gode. God lønn får du også. Innen revisjon vil du få som revisor. Med årene frister kanskje livet i hjembyen eller -bygda. Da er det trygt en utfordrende, interessant og lærerik jobb. De fleste går å vite at det også der er jobbmuligheter, enten du vil arbeide i et revisjonsfirma, rett fra skolebenken til jobb i et revisjonsselskap. Andre starte for deg selv eller benytte kompetansen i annen jobb utenfor revisjon. velger en karriere innen regnskap, økonomi eller ledelse i næringslivet eller offentlig forvaltning. Skap deg en internasjonal karriere Revisjon er en internasjonal bransje, og mange av revisjonsselskapene er internasjonale. Også Revisorutdanningen gir fleksibilitet få andre utdanninger kan gi deg. Du velger revisjonsfaget er i stor grad styrt av regler som ikke karriere for livet. Kunnskapen du har, er etterspurt, og kun ambisjonene dine er fastsatt internasjonalt, og som gjelder i de setter grenser for hva du kan gjøre. Om du vil arbeide innen revisjon eller en annen fleste land. Det åpner for jobbmuligheter på bransje, er opp til deg. Med revisorutdanning står mange dører åpne. tvers av landegrensene. Flere av revisjons- selskapene gir dyktige medarbeidere anledning til å jobbe i andre deler av verden.
 5. 5. – Det skjer hele tiden mye nytt og spennende innen revisjon og regnskap Det er mange veier til revisortittelen. Mange starter med en treårig bachelorutdanning i revisjon ved en høgskole her i Norge. Andre igjen velger relevante bachelorstudier i inn- og utland for deretter å bygge på med et masterstudium REVISOR – et yrke å satse på ved Handelshøyskolen BI eller Norges Handelshøyskole. Revisor hjelper bedrifter og andre virksomheter til å Med tre års praksis etter bachelorutdanningen eller masterstudiet kan du søke fungere bedre. Aksjeeiere, investorer, myndigheter, Finanstilsynet om godkjenning som henholdsvis registrert eller statsautorisert arbeidstakere og finansinstitusjoner er noen av dem som revisor. er avhengig av jobben du gjør. Ved å velge revisoryrket får du en utfordrende, interessant og lærerik jobb. Du får tidlig i karrieren Du går ikke ut på dato ansvar og innflytelse som få andre yrker kan tilby deg. Det skjer hele tiden mye nytt og spennende innen revisjon og regnskap. Faktisk så Du får god lønn og systematisk etterutdanning er en del mye at du løpende må ha påfyll av kunnskap. Som en integrert del av jobben får av jobben. du systematisk opplæring gjennom kurs og annen organisert etterutdanning, noe som er unikt for revisoryrket. Dette er livslang læring i praksis – du går aldri ut på Veien er kort fra skolebenken til jobber du finner over dato. hele landet og i utlandet. Utdanningen er fleksibel og setter få grenser for din fremtidige karriere. Kompetansen Les mer på revisorforeningen.no er etterspurt, og utdanningen er velegnet som springbrett På www.revisorforeningen.no finner du relevant informasjon om revisorutdan- også til en karriere utenom revisjon. Mange viktige ningen og revisoryrket samt en oversikt over hvilke studiesteder i Norge som tilbyr posisjoner i nærings- og samfunnslivet er besatt av slik utdanning. Revisorforeningen.no er hjemmesidene til Den norske Revisor- revisorer. forening. Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjon for registrerte og statsautoriserte revisorer i Norge.
 6. 6. Tor Lønnum Mette Lise Johnsen “ VISEKONSERNSJEF / FINANSDIREKTØR I GJENSIDIGE FAKTA “ ØKONOMIDIREKTØR I DEN NORSKE LEGEFORENING FAKTA Tor er statsautorisert Mette Lise er statsautorisert revisor og visekonsernsjef/ revisor og økonomidirektør i finansdirektør i Gjensidige. Den norske legeforening. Som revisor har du en svært solid plattform med Revisorutdanning og praksis som grundig økonomi- og forretningsforståelse. revisor gir deg en kompetanse som Revisorutdanning og erfaring åpner for mange er svært etterspurt. Uansett om toppjobber i samfunns- og næringslivet. For meg har du vil arbeide innen revisjon eller revisorbakgrunnen vært et springbrett som har ført i næringslivet for øvrig, gir revisor- meg til en topplederstilling i et av Norges største bakgrunnen deg et fundament finanskonsern. som åpner mange dører. Bare dine egne ambisjoner setter gren- ser for dine karrieremuligheter.
 7. 7. Hold deg faglig oppdatert – helt gratis! Et studentmedlemskap i Revisor- foreningen gir deg mange fordeler og tilgang til masse nyttig fagstoff i hele studietiden! Noen fordeler med studentmedlemskapet: • 40 % rabatt på alle fagbøker utgitt av Revisorforeningen. • Helårs reise- og innboforsikring til under 1000-lappen! • Gratis tilgang til nettutgaven av fagbladet Revisjon og Regnskap. • Les mer om alle fordelene på revisorforeningen.no. Følg ”Revisorforeningens studenttavle” Meld deg inn i dag på revisorforeningen.no! Gratis studentmedlemskap i Revisorforeningen er åpent for alle bachelor- og masterstudenter i regnskap og revisjon, økonomi og administrasjon/ledelse. Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO modul.no 16643 Telefon: +47 23 36 52 00 E-post: post@revisorforeningen.no www.revisorforeningen.no

×