Successfully reported this slideshow.

MEG13 - Engagerade nyheter

0

Share

Upcoming SlideShare
Politiska bloggvärlden 2013
Politiska bloggvärlden 2013
Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

MEG13 - Engagerade nyheter

0

Share

Download to read offline

Vilka nyheter från de redaktionella tidningarna får stor spridning i sociala medier? Handlar nyheternas genomslag i sociala medier enbart om nyhetsvärdet eller påverkar andra faktorer delningar och likes?
Analysen har gjorts av Retriever, i samarbete med MEG, och presenterades under Mediedagarna i Göteborg i mars 2013.

Vilka nyheter från de redaktionella tidningarna får stor spridning i sociala medier? Handlar nyheternas genomslag i sociala medier enbart om nyhetsvärdet eller påverkar andra faktorer delningar och likes?
Analysen har gjorts av Retriever, i samarbete med MEG, och presenterades under Mediedagarna i Göteborg i mars 2013.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

MEG13 - Engagerade nyheter

 1. 1. Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt
 2. 2. 2 Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De mest engagerande nyheterna 10. Medierna med största genomslag 11. Skillnader mellan Facebook och Twitter 12. Slutsatser 13. Kontaktuppgifter 14.
 3. 3. 3 Syfte och metod Syfte • Presentera hur olika typer av nyheter sprids från redaktionella till sociala medier • Visa vilken typ av nyheter som får störst genomslag • Visa vilka medier vars nyheter sprids mest i sociala medier • Se om det finns någon skillnad på nyheter som delas på Twitter respektive Facebook Metod och källunderlag Analysen är gjord på tre källunderlag: • Redaktionell press där vi har inhämtat nyheter från samtliga redaktionella medier i Sverige i både tryckt och webbaserad version. • Sociala medier där svenska inlägg på Facebook, Twitter, bloggar och forum ingår. • Delningar i sociala medier. I denna kategori har vi mätt antalet delningar på Facebook och Twitter av artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Metro, Svenska Dagbladet, SR, SVT, TV4 och Sydsvenskan. Under de valda dagarna har de största nyheterna i redaktionella medier valts ut i samråd med TT. Därefter har sökningar på dessa nyheter gjorts i de tre källunderlagen. Mätningen har gjorts under perioden 26 november 2012 – 15 februari 2013.
 4. 4. 4 Underlag Till höger visas hur många nyheter inom respektive ämne som har bedömts av TT som de största under mättillfällena. En stor del av detta urval av toppnyheter handlar om brott eller politik. Att nyheter inom de här områdena får mycket uppmärksamhet i medierna är väntat. Däremot är det inte sagt att den här fördelning av ämnena speglar all nyhetsrapportering och att det generellt ser ut så här. Underlaget som ligger till grund för analysen består av 75 nyhetshändelser spridda över en 3-månaders period som har fått uppmärksamhet i de största svenska medierna. Ämnesfördelning toppnyheter Ämne i nyhetsartikel Antal Varav inrikes Varav utrikes Politik 17 13 4 Brottslighet 14 9 5 Sport 9 4 5 Ekonomi och Näringsliv 7 7 0 Hälsa 4 4 0 Myndighetsutövning 4 4 0 Nöje 4 4 0 Väder/Naturkatastrofer 4 2 2 Livsstil 3 2 1 Olycka 3 3 0 Kollektivtrafik 2 2 0 EU-möte om köttskandal 1 1 0 Påvens avgång 1 0 1 Instagramupplopp 1 1 0 Näthat 1 1 0
 5. 5. 5 Redaktionella medier 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Inrikes Utrikes Antal artiklar
 6. 6. 6 Sociala medier 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Antal kommentarer, likes och delningar
 7. 7. 7 Jämförelse 16542 12406 110876 14121 6939 8915 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Redaktionella medier Sociala medier Antal artiklar, kommentarer, likes och delningar
 8. 8. 8 Ämnen med störst genomslag Nyheterna inom ämnet politik har fått mest uppmärksamhet i de redaktionella medierna. Här domineras nyhetsflödet av kärnvapensprängningarna i Nordkorea, EU toppmötet som bland annat handlade om Sveriges EU-avgift och Nyamko Sabunis avgång. När Nyamko avgick var det många som spred nyheten på sociala medier men de innehöll sällan egna kommentarer eller reflektioner och skapade heller inte särskilt mycket aktivitet på bloggar. Däremot syns en stor förändring i användarnas beteende när Sverigedemokraterna syns i de redaktionella medierna. Användarna har ofta starka åsikter och eldas upp av nyheterna vilket också medför att nyheten lever kvar längre i de sociala medierna. Även artiklar om kritiken mot Centerpartiet får stor spridning, framförallt på bloggar, där partiet både försvaras och kritiseras från två olika läger. För att en politisk nyhet ska få mycket uppmärksamhet i sociala medier bör den alltså antingen ha ett stort nyhetsvärde eller engagera folk i debatterna om riksdagspartierna som har många sympatisörer eller kritiker. Sammanlagt 17 politiska nyheter, som ledde till 3 722 artiklar, har bedömts vara de största nyheterna under mätperioden vilket är en dryg femtedel av samtliga nyhetshändelser som inkluderats i mätningen. Brottslighet och ekonomi/näringsliv lägger de redaktionella medierna mycket kraft på att rapportera om och de står för 15% vardera av samtliga artiklar. Inom området brottslighet står rättsprocessen för gruppvåldtäkten i Indien och Oscar Pistorios för mest fokus i de redaktionella medierna. Hakons köp av ICA är den nyheten som omskrivits mest inom Ekonomi/Näringsliv i de redaktionella medierna men fick inte särskilt mycket uppmärksamhet i de sociala. Den ekonomiska nyhet som engagerade flest i sociala medier var LO:s rapport ”Makteliten – klyftorna består”. I de sociala medierna fortsatte diskussionerna om maktelitens inkomster och frustration uttrycktes i en stor del av inläggen. Inom sport får nyheter kopplade till fotboll mest uppmärksamhet i de redaktionella medierna vilket stämmer väl överens med Retrievers återkommande mätningar om vilka idrottsstjärnor som får mest uppmärksamhet. Omnämnanden av fotbollsspelare är betydligt högre än för övriga sporter i de redaktionella medierna. För sportnyheterna är delningarna från SVT´s hemsida störst. Värt att notera är SVT Sports sida på Facebook gillas av över 114 000 personer, vilket är betydligt fler än andra nyhetskällor i undersökningen.
 9. 9. 9 Ämnen med störst genomslag Under de 19 dagar som de största redaktionella nyheterna valdes ut var endast en relaterad till religion. När påven meddelade sin avgång skrevs det över 1 000 artiklar under de första två dagarna och nyheten fick en stor spridning i sociala medier. Artiklarna från de största tidningarna delades över 8000 gånger och det skrevs över 4300 inlägg i sociala medier om avgången. Medan bloggarna koncentrerar sig mer på historik och vilka effekter avgången kan få för kyrkan, twittrar de flesta om hans avgång med glimten i ögat och spridningen av nyheten är till stor del humordriven. Meteoritnedslaget i Ryssland fick nästan lika mycket uppmärksamhet som samtliga politiska nyheter (sammanlagt 17 nyhetshändelser) i sociala medier. Fascinationen av ett naturfenomen som sällan inträffar och att vi inte kan påverka det, bilder på nedslagen, förstörda byggnader och skadade människor är dramatiska vilket gör att många uppmärksammar nyheten. En stor del av artiklarna innehöll även filmklipp vilket även ökar sensationen och drivkraften att dela inslaget. Artiklarna som handlade om Instagramupploppet i Göteborg fick många delningar på Facebook och Twitter. Nyheten fick även stor uppmärksamhet i redaktionella medier på grund av att nyhetsmedia snabbt var på plats och kunde rapportera live. Tillgången på rörliga bilder på plats, både från media och privatpersoner, gjorde att nyheten fick stor spridning. Uppdrag Gransknings program om näthatet mot kvinnor fick massiv uppmärksamhet i de sociala medierna. Även de redaktionella medierna skrev över 1 000 artiklar om näthatet under den första veckan men det är trailern från programmet som tveklöst har uppmärksammats mest i sociala medier. Över 110 000 delningar har skett i sociala medier under en månad. Debatten har förvisso mattas av något, men fortsätter fortfarande både i debattartiklar och i bloggar.
 10. 10. 10 De mest engagerande 1. Näthat 2. Påvens avgång 3. Meteoritnedslaget i Ryssland 4. Instagramupploppet 5. Danny & Molly 6. ÖB granskas 7. Dimmaskinen i Landskrona 8. Jordens eventuella undergång 9. Lars-Gunnar Björklund avliden 10. Nordkoreas kärnvapensprängning
 11. 11. 11 Medierna med störst genomslag SVT 64% Aftonbladet 21% Sammantaget stod Uppdrag Gransknings reportage om näthat för mer än två tredjedelar av alla delningar, likes och kommentarer i mätningen. Videon som SVT laddade upp på Youtube har hittills delats över 100 000 gånger i sociala medier och har mer än 330 000 visningar. Fyra av de fem mest delade artiklarna kommer från aftonbladet.se. Om vi bortser från Uppdrag Gransknings reportage om näthat stod Aftonbladet för 60 procent av alla delade toppnyheter. Det bekräftar bilden av Aftonbladet som Sveriges största nyhetssajt. Övriga 15%
 12. 12. 12 Skillnader Facebook Twitter Retriever har även undersökt om ämnesfördelningen skiljer sig något åt i delningen av nyheter på Facebook respektive Twitter. Gemensamt för de båda plattformarna är att politik återfinns i topp. I vår undersökning syns det dock tydligt att Twitter är mer samhällsorienterat med politik, instagramupploppet och brottslighet i topp. Att politik toppar på Twitter är inte så överraskande med tanke på hashtagen #svpols dominans. Kanske är det något mer förvånande att ämnet även dominerar på Facebook. En viktig slutsats är att det inte primärt är ämnet som avgör om nyheterna diskuteras och delas i sociala medier, utan snarare de enskilda nyheternas karaktär och förmåga att engagera. 1. Politik 2. Väder 3. Påven 4. Instagram 5. Nöje 1. Politik 2. Instagram 3. Brottslighet 4. Påven 5. Nöje
 13. 13. 13 Slutsatser #näthat 110876 Meteorit- nedslaget 12406 Påvens avgång 10882 • Få nyheter blir ”snackisar”. Mätningen visar att fem av de största nyhetshändelserna stod för 75 procent av all aktivitet kring toppnyheter i sociala medier. • Redaktionella nyheter spelar en viktig roll i innehållet och diskussionerna i sociala medier, även om det inte är många nyheter som uppmärksammas i så stor skala som exempelvis näthatsdebatten. • Det är inte primärt nyheternas ämne som avgör om de delas och diskuteras mycket i sociala medier, utan de enskilda nyheternas karaktör och förmåga att engagera människor. • Nyheternas genomslag i sociala medier handlar inte enbart om nyhetsvärdet. Det är uppenbart att andra faktorer styr vår benägenhet att dela och diskutera vissa nyheter: Nyheterna används som relationsskapande verktyg och blir också en del av oss själva och vårt identitetsbyggande.
 14. 14. 14 Kontaktuppgifter IOANNA LOKEBRATT Medieanalytiker ioanna.lokebratt@retriever.se Tel. +76 000 10 30 ERIK HÖRNFELDT Medieanalytiker erik.hornfelft@retriever.se Tel. +70 749 99 16 RETRIEVER AB Birger Jarlsgatan 6B 114 34 Stockholm +46 (0) 8 546 12 100 Om Retriever Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg för redaktionell research, medieanalys och företagsinformation. Retriever har kunder i alla branscher av nordiskt näringsliv och offentlig förvaltning, och ägs av TT och Norska NTB.

×