Successfully reported this slideshow.

Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

0

Share

1 of 25
1 of 25

Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

0

Share

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії Дніпровської медичної академії

Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії Дніпровської медичної академії

More Related Content

Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

 1. 1. Можливості імунопрофілактики загострень ХОЗЛ Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Перцева Тетяна Олексіївна
 2. 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ХОЗЛ є однією з провідних причин захворюваності та смертності у всьому світі, вагомим економічним і соціальним навантаженням, яке росте з року в рік В 1990 р. ХОЗЛ займало 6 місце в списку причин смерті До 2020 року очікується, що смертність від ХОЗЛ вийде на 3 місце серед усіх причин смерті Однак, до 2030 року планується зменшити кількість смертей від ХОЗЛ насамперед за рахунок профілактики і зниження кількості інфекційних загострень !!!, а також боротьби з курінням і ІХС.
 3. 3. АКТУАЛЬНІСТЬ Цілі лікування ХОЗЛ: 1. Зменшити симптоми: - полегшити симптоми; - збільшити толерантність; - поліпшити статус. 2. Знизити ризик: - запобігти прогресуванню; - запобігти загостренню !!!; - знизити смертність.
 4. 4. АКТУАЛЬНІСТЬ • Загострення ХОЗЛ - головна причина прогресування і смертності; • Дуже часто загостренню можливо запобігти; • Основа профілактики загострень ХОЗЛ - вакцинація
 5. 5. АКТУАЛЬНІСТЬ • Використання протигрипозних вакцин знижує кількість ІДШ (Інфекції Дихальних Шляхів) - асоційованих загострень ХОЗЛ, проте не зменшує тривалість госпіталізацій і ризику ШВЛ Штучної Вентиляції Легенів при важкому ХОЗЛ; • Використання противопневмококових вакцин тільки незначною мірою зменшує кількість загострень ХОЗЛ, і значно - кількість НП Негоспітальної Пневмонії у хворих на ХОЗЛ
 6. 6. • «... За 2016 рік вакциновано проти грипу 128887 осіб, что становить 0,33% від усього населення України ..» На Україні вкрай низький рівень вакцинації !!! АКТУАЛЬНІСТЬ Серед хворих на ХОЗЛ рівень вакцинації ще нижче ?? !!!
 7. 7. Ще один вид вакцинації від загострень ХОЗЛ - ліофілізат бактерій Імунобіологічна дія: • ліофілізат викликає імунну відповідь слизової травного тракту. Особливо ефект проявляється в пеєрових бляшках (ПБ) тонкого кишечника. • Антигенпрезентуючі клітини (АПК) в ПБ активуються ліофілізатом, і згодом стимулюють клітини, що відповідають за специфічний імунітет. Доступна альтернатива!!!
 8. 8. Природжений НЕспецифічний Специфічний • Моноцити- макрофаги • Нейтрофіли • Базофіли • Еозинофіли • NK -клітини • К-клітини Клітинні фактори Гуморальні фактори • Комплемент • Лізоцим • Природні антитіла • Інтерферон • ФНО-α Т-лімфоцити: •кілери •хелпери •супресори Клітичнні фактори Гуморальні фактори • В-лімфоцити • Плазматичні клітини • Ig M, G, A, E (специфічні антитіла) Набутий (адаптивний) 1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология. 2006; Киев. Полиграф плюс. Види імунітету
 9. 9. Гуморальна імунна відповідь при бактеріальних інфекціях:  стимулює процеси опсонізаціі бактерій;  сприяє фагоцитозу;  сприяє презентації антигенів;  сприяє елімінації бактерій;  стимулює процеси реконвалесценції. 1. M. Cazzola et al. Bacterial extracts for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: A point of view. Respiratory Medicine. 2008; 102: 321–327
 10. 10. Імуностимулюча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС: I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів клітин, спрямованих на елімінацію заданого антигену: 1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати); 3,4 2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-іфільтруруючі) лімфоцити; II. неспецифическая (адъювантная) — антиген-независимая активация ИС, направленная на усиление иммунного ответа: 1) цитокины (интерферон γ, колониестимулирующие факторы, интерлейкин 1 и 2); 2) нецитокиновые адъюванты (бактериальные иммуностимуляторы (бактериальные лизаты)3,4, индукторы цитокинов, тимические пептиды и тимомиметики, большинство химически-синтезированных иммуномодуляторов). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Кінцевою метою є формування адаптивної імунної відповіді з утворенням великої кількості цитотоксичних антиген-специфічних Т-лімфоцитів або продукуючих імуноглобуліни (Ig) плазматичних клітин
 11. 11. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС: I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів клітин, спрямованих на елімінацію заданого антигену: 1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати); 3,4 2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-інфільтруючі) лімфоцити; II. неспецифічна (ад'ювантна) - антиген-незалежна активація ІС, спрямована на посилення імунної відповіді: 1) цитокіни (інтерферон γ, колонієстимулюючі чинники, інтерлейкін 1 і 2); 2) нецитокінові ад'юванти (бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати) 3,4, індуктори цитокінів, тимічні пептиди і тимоміметики, більшість хімічно-синтезованих імуномодуляторів). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Менш селективна в порівнянні зі специфічною; спрямована на активацію роботи всієї ІС, в тому числі і імунітету проти конкретного антигену (патогену)
 12. 12. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних імуноактивних речовин, що володіють ефекторними функціями, не розрахована на включення в процес елімінації антигенів власної ІС: І. специфічна - антиген-специфічні моноклональні терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні імуноглобуліни людини; II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини; цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β, ФНП-α). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Розвивається найбільш динамічно, вже впроваджені в медичну практику більше 25 МАТ, але МАТ-технологія залишається досить дорогою, більшість впроваджених препаратів має імуносупресивну спрямованість
 13. 13. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних імуноактивних речовин, що володіють ефекторними функціями, не розрахована на включення в процес елімінації антигенів власної ІС: I. специфічна - антиген-специфічні моноклональні терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні імуноглобуліни людини; II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини; цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β, ФНП-α). Може використовуватися лише при дуже обмеженій кількості захворювань, що пов'язано перш за все з вузьким спектром існуючих препаратів
 14. 14. Обгрунтування застосування бактеріальних імуностимуляторів: • інактивовані мікроорганізми мають ряд переваг в імунізації через слизові оболонки; • вони є природними мікрочастинками, які несуть численні антигенні детермінанти; • відзначені цікаві синергічні ефекти бактеріальних лізатів, які проявляються в пролонгації імунологічної відповіді на протигрипозну вакцину у пацієнтів з ХОЗЛ.
 15. 15. Бактеріальні лізати (активна специфічна ІСТ): • мають здатність посилювати функціональну активність нейтрофілів і макрофагів; • підвищують активність неспецифічних факторів імунного захисту; • сприяють формуванню специфічної імунної відповіді до найбільш значущих для респіраторної патології пневмотропних бактеріальних збудників.
 16. 16. Єфекти: • При застосуванні ліофілізату спостерігається збільшення кількості циркулюючих В-лімфоцитів. • Після стимуляції В-лімфоцитів, спостерігається збільшення вироблення поліклональних антитіл, особливо IgG сироватки і IgА, що секретується слизовою дихальних шляхів і слиною • Ці антитіла є першою лінією захисту проти цілого ряду інфекційних агентів (вірусів і бактерій). • ліофілізат надає могутню стимулюючу дію на більшість типів лейкоцитів, про це свідчить зростання числа клітин мієлоїдного і лімфоїдного ряду, а також селективне підвищення експресії рецепторів на поверхні слизових дихальних шляхів. Доступна альтернатива!!! Ще один вид вакцинації від загострень ХОЗЛ - ліофілізат бактерій Ефект ОМ-85 імунної системи Збільшення TH1 реакції: INF-g продукції Фагоцитарні клітини: Збільшення NO продукції Збільшення О2 продукції Збільшення молекул адгезії Зменшення TH2 реакції: Зменшення IL-4 продукції Зменшення IgE рівня Збільшення Макрофагів і активності Макроцитів: Збільшення IL-6 продукції Збільшення IL-11 продукції Збільшення IL-12 Збільшення рівня: Секреторних IgA Сироваткові IgA, IgM, IgG (IgG4)
 17. 17. Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження Автор / Журнал Рік Доза, курс лікування Кіл-ть пациєнтів і тривалість спостереження Показания до застосування Досягнуті результати *Soler / Respiration 2007 - 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 273 6 місяців Хронічний бронхіт, ХОЗЛ Курці  29% кількість загострень 54% кількість загострень у курців 40.3% кількість загострень у активних курців *Li / Chin Med J 2004 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 90 12 місяців ХОЗЛ  41-46% кількість загострень, тяжкість перебігу, тривалість загострення  41% прийом антибіотиків *Collet / Am J Respir Crit Care Med 1997 - 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 381 6 місяців ХОЗЛ Попередження про розвиток важких ускладнень:  30% ризик госпіталізації  55% тривалість госпіталізації (дні) Orcel / Eur Respir J 1994 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяцв 290 6 місяців ХОЗЛ Похилий вік  40% кількість загострень  28% прийом антибіотиків і ГКС Xinogalos / Int J Immunoth 1993 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 62 6 місяців Хронічний бронхіт  50% кількість загострень + поліпшення клінічної картини  42% прийом антибіотиків, противокашльових і бронходиляторів
 18. 18. Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження Автор / Журнал Рік Доза, курс лікування Кіл-ті пациєнтів і тривалість спостереження Показання до застосування Досягнуті результати *Tang / Eur Respir J 2012 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 384 12 тижнів Хронічний бронхіт, ХОЗЛ  30% кількість загострень  47% кількість пациєнтів з >2 загострень  41% кількість антибіотиків, що застосовуються *Tang / Eur Respir J 2015 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців - 22 тижні спостереження після попередньої терапії 384 22 тижні спостереження Хронічний бронхіт, ХОЗЛ  27% кількість пациєнтів з загостреннями, що повторюються Pan / J Clin Pharmacol 2015 - В основному - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 1190 5 клінічних досліджень ХОЗЛ  20% кількість загострень  39% прийом антибіотиків
 19. 19. Профилактик Останній мета-аналіз з профілактичного застосування ліофілізату у хворих на ХОЗЛ довів, що при регулярному застосуванні на 28% знижується кількість загострень і на 39% знижується потреба в АБТ Lei Pan Effects of OM-85 BV in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Pharmacol, 2015. -28% -35% Зміна,% Зміна,% Повторювані загострення Час між загостреннями
 20. 20. Дослідження 2016 року з профілактичного застосування бактеріального лизату у хворих на алергічний риніт, астму, ХОЗЛ і ГРЗ довело, що крім загального зниження ІДШ на 74% в порівнянні з минулим роком, спостерігалося зменшення кількості загострень ХОЗЛ на 45% -45% Повторювані загострення Зміна,%
 21. 21. Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені 63 пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне поліпшення стану хворих. Так, кількість загострень у пацієнтів скоротилася до 20% РеспібронПлацебо к-ть загострень кількість загострень на 1 пацієнта на рік Плацебо Респіброн
 22. 22. Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені 63 пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне поліпшення стану хворих. Зменшилася кількість госпіталізацій і загострень, які потребують прийому системних ГКС ПлацебоРеспіброн кількість загострень, які вимагають ГКС per os загальна кількість госпіталізації РеспібронПлацебо
 23. 23. У квітні 2016 року був опублікований великий огляд про вплив різної бак. інфекціі на перебіг ХОЗЛ AECOPD Rhinovirus Influenza Respiratory Syncytial Virus (RSV) H. influenzae M. catarrhalis S. pneumoniae Риновірус ГрипS. пневмонія М. катаральний Н. грипозний Респіраторно- Синцитіальний вірус (RSV)
 24. 24. У квітні 2016 року був опублікований великий огляд про вплив різної бак. інфекціі на перебіг ХОЗЛ AECOPD Rhinovirus Influenza Respiratory Syncytial Virus (RSV) H. influenzae M. catarrhalis S. pneumoniae 13 штамів найбільш поширених патогенних мікроорганізмів: 6 штамів • Diplococcus pneumoniae, • Haemophilus influenzae, • Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, • Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, • Staphylococcus aureus, • Neisseria catarrhalis. S. пневмонія Риновірус Грип Респіраторно- Синцитіальний вірус (RSV) М. катаральний Н. грипозний

×