Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

R
Respibron MiliВеб-мастер – Мили at Мили
Можливості
імунопрофілактики
загострень ХОЗЛ
Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н.,
професор Перцева Тетяна Олексіївна
АКТУАЛЬНІСТЬ
ХОЗЛ є однією з провідних причин
захворюваності та смертності у
всьому світі, вагомим економічним і
соціальним навантаженням, яке росте
з року в рік
В 1990 р. ХОЗЛ займало 6
місце в списку причин
смерті
До 2020 року очікується,
що смертність від ХОЗЛ
вийде на 3 місце серед
усіх причин смерті
Однак, до 2030 року планується зменшити кількість смертей від
ХОЗЛ насамперед за рахунок профілактики і зниження кількості
інфекційних загострень !!!, а також боротьби з курінням і ІХС.
АКТУАЛЬНІСТЬ
Цілі лікування ХОЗЛ:
1. Зменшити симптоми:
- полегшити симптоми;
- збільшити толерантність;
- поліпшити статус.
2. Знизити ризик:
- запобігти прогресуванню;
- запобігти загостренню !!!;
- знизити смертність.
АКТУАЛЬНІСТЬ
• Загострення ХОЗЛ -
головна причина
прогресування і
смертності;
• Дуже часто
загостренню
можливо запобігти;
• Основа профілактики
загострень ХОЗЛ -
вакцинація
АКТУАЛЬНІСТЬ
• Використання протигрипозних вакцин знижує
кількість ІДШ (Інфекції Дихальних Шляхів) -
асоційованих загострень ХОЗЛ, проте не зменшує
тривалість госпіталізацій і ризику ШВЛ Штучної
Вентиляції Легенів при важкому ХОЗЛ;
• Використання противопневмококових вакцин тільки
незначною мірою зменшує кількість загострень
ХОЗЛ, і значно - кількість НП Негоспітальної Пневмонії
у хворих на ХОЗЛ
• «... За 2016 рік вакциновано проти
грипу 128887 осіб, что становить
0,33% від усього населення України
..»
На Україні вкрай низький
рівень вакцинації !!!
АКТУАЛЬНІСТЬ
Серед хворих на ХОЗЛ рівень
вакцинації ще нижче ?? !!!
Ще один вид
вакцинації від
загострень ХОЗЛ -
ліофілізат бактерій
Імунобіологічна дія:
• ліофілізат викликає імунну відповідь слизової
травного тракту. Особливо ефект проявляється
в пеєрових бляшках (ПБ) тонкого
кишечника.
• Антигенпрезентуючі клітини (АПК) в ПБ
активуються ліофілізатом, і згодом
стимулюють клітини, що відповідають за
специфічний імунітет.
Доступна
альтернатива!!!
Природжений
НЕспецифічний Специфічний
• Моноцити-
макрофаги
• Нейтрофіли
• Базофіли
• Еозинофіли
• NK -клітини
• К-клітини
Клітинні
фактори
Гуморальні
фактори
• Комплемент
• Лізоцим
• Природні
антитіла
• Інтерферон
• ФНО-α
Т-лімфоцити:
•кілери
•хелпери
•супресори
Клітичнні
фактори
Гуморальні
фактори
• В-лімфоцити
• Плазматичні
клітини
• Ig M, G, A, E
(специфічні
антитіла)
Набутий
(адаптивний)
1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология. 2006; Киев. Полиграф плюс.
Види імунітету
Гуморальна імунна відповідь при
бактеріальних інфекціях:
 стимулює процеси опсонізаціі
бактерій;
 сприяє фагоцитозу;
 сприяє презентації антигенів;
 сприяє елімінації бактерій;
 стимулює процеси реконвалесценції.
1. M. Cazzola et al. Bacterial extracts for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary
disease: A point of view. Respiratory Medicine. 2008; 102: 321–327
Імуностимулюча терапія (ІСТ)
Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2
Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС:
I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів
клітин, спрямованих на елімінацію заданого антигену:
1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні
лізати); 3,4
2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-іфільтруруючі)
лімфоцити;
II. неспецифическая (адъювантная) — антиген-независимая активация ИС, направленная на
усиление иммунного ответа:
1) цитокины (интерферон γ, колониестимулирующие факторы, интерлейкин 1 и 2);
2) нецитокиновые адъюванты (бактериальные иммуностимуляторы (бактериальные
лизаты)3,4, индукторы цитокинов, тимические пептиды и тимомиметики, большинство
химически-синтезированных иммуномодуляторов).
• Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009
1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146
2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277
3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23
4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections:
immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British
Society for Immunology. 2011. 164: 100–107
Кінцевою метою є формування адаптивної
імунної відповіді з утворенням великої
кількості цитотоксичних антиген-специфічних
Т-лімфоцитів або продукуючих імуноглобуліни
(Ig) плазматичних клітин
Імуностимулююча терапія (ІСТ)
Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2
Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС:
I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів клітин,
спрямованих на елімінацію заданого антигену:
1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори
(бактеріальні лізати); 3,4
2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-інфільтруючі)
лімфоцити;
II. неспецифічна (ад'ювантна) - антиген-незалежна активація ІС,
спрямована на посилення імунної відповіді:
1) цитокіни (інтерферон γ, колонієстимулюючі чинники,
інтерлейкін 1 і 2);
2) нецитокінові ад'юванти (бактеріальні імуностимулятори
(бактеріальні лізати) 3,4, індуктори цитокінів, тимічні пептиди і
тимоміметики, більшість хімічно-синтезованих
імуномодуляторів).
• Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009
1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146
2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277
3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23
4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections:
immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British
Society for Immunology. 2011. 164: 100–107
Менш селективна в порівнянні зі специфічною;
спрямована на активацію роботи всієї ІС, в тому числі і
імунітету проти конкретного антигену (патогену)
Імуностимулююча терапія (ІСТ)
Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2
Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних
імуноактивних речовин, що володіють ефекторними
функціями, не розрахована на включення в процес
елімінації антигенів власної ІС:
І. специфічна - антиген-специфічні моноклональні
терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні
імуноглобуліни людини;
II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини;
цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β,
ФНП-α).
• Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009
1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146
2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277
3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23
4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections:
immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British
Society for Immunology. 2011. 164: 100–107
Розвивається найбільш динамічно, вже впроваджені в
медичну практику більше 25 МАТ, але МАТ-технологія
залишається досить дорогою, більшість впроваджених
препаратів має імуносупресивну спрямованість
Імуностимулююча терапія (ІСТ)
Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2
Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних
імуноактивних речовин, що володіють ефекторними
функціями, не розрахована на включення в процес
елімінації антигенів власної ІС:
I. специфічна - антиген-специфічні моноклональні
терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні
імуноглобуліни людини;
II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини;
цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β,
ФНП-α).
Може використовуватися лише при дуже обмеженій кількості
захворювань, що пов'язано перш за все з вузьким спектром існуючих
препаратів
Обгрунтування застосування
бактеріальних імуностимуляторів:
• інактивовані мікроорганізми мають ряд переваг в
імунізації через слизові оболонки;
• вони є природними мікрочастинками, які несуть
численні антигенні детермінанти;
• відзначені цікаві синергічні ефекти бактеріальних
лізатів, які проявляються в пролонгації імунологічної
відповіді на протигрипозну вакцину у пацієнтів з
ХОЗЛ.
Бактеріальні лізати
(активна специфічна ІСТ):
• мають здатність посилювати
функціональну активність нейтрофілів і
макрофагів;
• підвищують активність неспецифічних
факторів імунного захисту;
• сприяють формуванню специфічної
імунної відповіді до найбільш значущих
для респіраторної патології
пневмотропних бактеріальних збудників.
Єфекти:
• При застосуванні ліофілізату спостерігається збільшення
кількості циркулюючих В-лімфоцитів.
• Після стимуляції В-лімфоцитів, спостерігається збільшення
вироблення поліклональних антитіл, особливо IgG сироватки і
IgА, що секретується слизовою дихальних шляхів і слиною
• Ці антитіла є першою лінією захисту проти цілого ряду
інфекційних агентів (вірусів і бактерій).
• ліофілізат надає могутню стимулюючу дію на більшість
типів лейкоцитів, про це свідчить зростання числа клітин
мієлоїдного і лімфоїдного ряду, а також селективне підвищення
експресії рецепторів на поверхні слизових дихальних шляхів.
Доступна
альтернатива!!!
Ще один вид
вакцинації від
загострень ХОЗЛ -
ліофілізат бактерій
Ефект ОМ-85 імунної системи
Збільшення
TH1 реакції:
INF-g продукції
Фагоцитарні клітини:
Збільшення NO продукції
Збільшення О2 продукції
Збільшення молекул адгезії
Зменшення
TH2 реакції:
Зменшення IL-4 продукції
Зменшення IgE рівня
Збільшення Макрофагів і
активності Макроцитів:
Збільшення IL-6 продукції
Збільшення IL-11 продукції
Збільшення IL-12
Збільшення рівня:
Секреторних IgA
Сироваткові IgA, IgM, IgG
(IgG4)
Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження
Автор /
Журнал
Рік
Доза, курс
лікування
Кіл-ть пациєнтів і
тривалість
спостереження
Показания до
застосування
Досягнуті результати
*Soler /
Respiration
2007 - 1 капс/день, 1
місяць
- 1 місяць перерва
- 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
273
6 місяців
Хронічний
бронхіт,
ХОЗЛ
Курці
 29% кількість загострень
54% кількість загострень у курців
40.3% кількість загострень у активних курців
*Li /
Chin Med J
2004 - 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
90
12 місяців
ХОЗЛ  41-46% кількість загострень, тяжкість
перебігу, тривалість загострення
 41% прийом антибіотиків
*Collet /
Am J Respir Crit
Care Med
1997 - 1 капс/день, 1
місяць
- 1 місяць перерва
- 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
381
6 місяців
ХОЗЛ Попередження про розвиток важких
ускладнень:
 30% ризик госпіталізації
 55% тривалість госпіталізації (дні)
Orcel /
Eur Respir J
1994 - 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяцв
290
6 місяців
ХОЗЛ
Похилий вік
 40% кількість загострень
 28% прийом антибіотиків і ГКС
Xinogalos
/
Int J Immunoth
1993 1 капс/день, 1
місяць
- 1 місяць перерва
- 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
62
6 місяців
Хронічний
бронхіт
 50% кількість загострень
+ поліпшення клінічної картини
 42% прийом антибіотиків,
противокашльових і бронходиляторів
Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження
Автор /
Журнал
Рік
Доза, курс
лікування
Кіл-ті пациєнтів і
тривалість
спостереження
Показання до
застосування
Досягнуті результати
*Tang /
Eur Respir J
2012 - 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
384
12 тижнів
Хронічний
бронхіт,
ХОЗЛ
 30% кількість загострень
 47% кількість пациєнтів з >2 загострень
 41% кількість антибіотиків, що
застосовуються
*Tang /
Eur Respir J
2015 - 1 капс/день, 10
днів кожного з 3
наступних місяців
- 22 тижні
спостереження
після попередньої
терапії
384
22 тижні
спостереження
Хронічний
бронхіт,
ХОЗЛ
 27% кількість пациєнтів з загостреннями,
що повторюються
Pan /
J Clin Pharmacol
2015 - В основному - 1
капс/день, 10 днів
кожного з 3
наступних місяців
1190
5 клінічних
досліджень
ХОЗЛ  20% кількість загострень
 39% прийом антибіотиків
Профилактик
Останній мета-аналіз з профілактичного застосування
ліофілізату у хворих на ХОЗЛ
довів, що при регулярному застосуванні на 28% знижується
кількість загострень і на 39% знижується потреба в АБТ
Lei Pan Effects of OM-85 BV in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.
J Clin Pharmacol, 2015.
-28%
-35%
Зміна,%
Зміна,%
Повторювані загострення Час між загостреннями
Дослідження 2016 року з профілактичного застосування
бактеріального лизату у хворих на алергічний риніт, астму,
ХОЗЛ і ГРЗ
довело, що крім загального зниження ІДШ на 74% в порівнянні
з минулим роком, спостерігалося зменшення кількості
загострень ХОЗЛ на 45%
-45%
Повторювані загострення
Зміна,%
Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені 63
пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в
поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне поліпшення
стану хворих.
Так, кількість загострень у пацієнтів скоротилася до 20%
РеспібронПлацебо
к-ть загострень
кількість загострень на 1
пацієнта на рік
Плацебо Респіброн
Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені
63 пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в
поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне
поліпшення стану хворих.
Зменшилася кількість госпіталізацій і загострень, які потребують
прийому системних ГКС
ПлацебоРеспіброн
кількість загострень,
які вимагають ГКС per os
загальна кількість
госпіталізації
РеспібронПлацебо
У квітні 2016 року був
опублікований
великий огляд про
вплив різної бак.
інфекціі на перебіг
ХОЗЛ
AECOPD
Rhinovirus
Influenza
Respiratory
Syncytial
Virus (RSV)
H. influenzae
M. catarrhalis
S. pneumoniae
Риновірус
ГрипS. пневмонія
М. катаральний
Н. грипозний
Респіраторно-
Синцитіальний
вірус (RSV)
У квітні 2016 року був
опублікований
великий огляд про
вплив різної бак.
інфекціі на перебіг
ХОЗЛ
AECOPD
Rhinovirus
Influenza
Respiratory
Syncytial
Virus (RSV)
H. influenzae
M. catarrhalis
S. pneumoniae
13 штамів найбільш
поширених патогенних
мікроорганізмів:
6 штамів
• Diplococcus pneumoniae,
• Haemophilus influenzae,
• Klebsiella pneumoniae,
Klebsiella ozaenae,
• Streptococcus pyogenes,
Streptococcus viridians,
• Staphylococcus aureus,
• Neisseria catarrhalis.
S. пневмонія
Риновірус
Грип
Респіраторно-
Синцитіальний
вірус (RSV)
М. катаральний
Н. грипозний
Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна
1 of 25

Recommended

Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей в країнах... by
Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей в країнах...Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей в країнах...
Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей в країнах...Respibron Mili
297 views33 slides
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при ХОЗЛ і БА в практиці алерголог... by
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при ХОЗЛ і БА в практиці алерголог...Аспекти застосування бактеріальних лізатів при ХОЗЛ і БА в практиці алерголог...
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при ХОЗЛ і БА в практиці алерголог...Respibron Mili
319 views31 slides
Аспекти застосування бактеріальних лізатів в пульмонологічної практиці - Симо... by
Аспекти застосування бактеріальних лізатів в пульмонологічної практиці - Симо...Аспекти застосування бактеріальних лізатів в пульмонологічної практиці - Симо...
Аспекти застосування бактеріальних лізатів в пульмонологічної практиці - Симо...Respibron Mili
387 views30 slides
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при респіраторній патології в прак... by
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при респіраторній патології в прак...Аспекти застосування бактеріальних лізатів при респіраторній патології в прак...
Аспекти застосування бактеріальних лізатів при респіраторній патології в прак...Respibron Mili
297 views55 slides
Лекція 4. Імунологічні аспекти автоімунних захворювань by
Лекція 4. Імунологічні аспекти автоімунних захворюваньЛекція 4. Імунологічні аспекти автоімунних захворювань
Лекція 4. Імунологічні аспекти автоімунних захворюваньYuriy Korsak
7.5K views70 slides
Лекція 1. Теоретичні основи клінічної імунології by
Лекція 1. Теоретичні основи клінічної імунологіїЛекція 1. Теоретичні основи клінічної імунології
Лекція 1. Теоретичні основи клінічної імунологіїYuriy Korsak
2.9K views68 slides

More Related Content

What's hot

Лекція 3. Медикаментозна алергія by
Лекція 3. Медикаментозна алергіяЛекція 3. Медикаментозна алергія
Лекція 3. Медикаментозна алергіяYuriy Korsak
3.5K views54 slides
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукції by
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукціїЛекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукції
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукціїYuriy Korsak
5K views49 slides
клінічна імунологія та алергологія г.м. дранік, о.с. прилуцький, ю.і. бажора ... by
клінічна імунологія та алергологія г.м. дранік, о.с. прилуцький, ю.і. бажора ...клінічна імунологія та алергологія г.м. дранік, о.с. прилуцький, ю.і. бажора ...
клінічна імунологія та алергологія г.м. дранік, о.с. прилуцький, ю.і. бажора ...Крок 1 2 3 друковані матеріали для підготовки
17.9K views550 slides
ВІЛ-інфекція та СНІД. by
ВІЛ-інфекція та СНІД.ВІЛ-інфекція та СНІД.
ВІЛ-інфекція та СНІД.Vasyl Nagibin
5.9K views46 slides
Патофізіологія імунної системи by
Патофізіологія імунної системиПатофізіологія імунної системи
Патофізіологія імунної системиBukovinian State Medical University
4.9K views86 slides
проблема лік. стійк. by
проблема лік. стійк.проблема лік. стійк.
проблема лік. стійк.olgazelik
1.4K views32 slides

What's hot(20)

Лекція 3. Медикаментозна алергія by Yuriy Korsak
Лекція 3. Медикаментозна алергіяЛекція 3. Медикаментозна алергія
Лекція 3. Медикаментозна алергія
Yuriy Korsak3.5K views
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукції by Yuriy Korsak
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукціїЛекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукції
Лекція 5. Трансплантація. імунологія пухлин і репродукції
Yuriy Korsak5K views
ВІЛ-інфекція та СНІД. by Vasyl Nagibin
ВІЛ-інфекція та СНІД.ВІЛ-інфекція та СНІД.
ВІЛ-інфекція та СНІД.
Vasyl Nagibin5.9K views
проблема лік. стійк. by olgazelik
проблема лік. стійк.проблема лік. стійк.
проблема лік. стійк.
olgazelik1.4K views
імунітет 2 ч. by olgazelik
імунітет 2 ч.імунітет 2 ч.
імунітет 2 ч.
olgazelik5.8K views
учення про інфекцію by olgazelik
учення про інфекціюучення про інфекцію
учення про інфекцію
olgazelik4.9K views
вчення про імунітет 1 ч. by olgazelik
вчення про імунітет 1 ч.вчення про імунітет 1 ч.
вчення про імунітет 1 ч.
olgazelik5.7K views
Дом Бертины by ukrgold
Дом Бертины Дом Бертины
Дом Бертины
ukrgold413 views
поняття про туберкульо та віл інфекцію by demidovaol
поняття про туберкульо та віл  інфекціюпоняття про туберкульо та віл  інфекцію
поняття про туберкульо та віл інфекцію
demidovaol1.8K views
Запалення: клітинні механізми by Victor Dosenko
Запалення: клітинні механізмиЗапалення: клітинні механізми
Запалення: клітинні механізми
Victor Dosenko6.5K views
ибп вакцини by olgazelik
ибп вакциниибп вакцини
ибп вакцини
olgazelik4.4K views
що необхідно знати про туберкульоз by jkmuffgrhdcv
що необхідно знати про туберкульозщо необхідно знати про туберкульоз
що необхідно знати про туберкульоз
jkmuffgrhdcv666 views

Similar to Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

патологія імунної системи by
патологія імунної системипатологія імунної системи
патологія імунної системиVictor Dosenko
10.4K views51 slides
лекція 6 by
лекція 6лекція 6
лекція 6cit-cit
4K views13 slides
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м. by
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.sansanych86
13.6K views23 slides
Вакцинація та її актуальність для вашого малюка by
Вакцинація та її актуальність для вашого малюкаВакцинація та її актуальність для вашого малюка
Вакцинація та її актуальність для вашого малюкаISIDA
1.9K views45 slides
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx by
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ  ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ  ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptxDenisRishko
3 views3 slides
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнина by
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнинаЕфективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнина
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнинаNoni24
465 views30 slides

Similar to Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна(20)

патологія імунної системи by Victor Dosenko
патологія імунної системипатологія імунної системи
патологія імунної системи
Victor Dosenko10.4K views
лекція 6 by cit-cit
лекція 6лекція 6
лекція 6
cit-cit4K views
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м. by sansanych86
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.
інфекційні захворювання та засоби їх профілактики плахтій а.м.
sansanych8613.6K views
Вакцинація та її актуальність для вашого малюка by ISIDA
Вакцинація та її актуальність для вашого малюкаВакцинація та її актуальність для вашого малюка
Вакцинація та її актуальність для вашого малюка
ISIDA1.9K views
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx by DenisRishko
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ  ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ  ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx
1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ІХТІОПАТОЛОГІЇ.pptx
DenisRishko3 views
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнина by Noni24
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнинаЕфективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнина
Ефективнсіть вакцинації із позиції лікаря-християнина
Noni24465 views
протимікробна терапія by Andrey259530
протимікробна терапія протимікробна терапія
протимікробна терапія
Andrey259530278 views
Imunitet by Nadua16
ImunitetImunitet
Imunitet
Nadua16424 views
Опікова травма. Етіологія, патогенез, опікова хвороба.ppt by ssuser36c6ed1
Опікова травма. Етіологія, патогенез, опікова хвороба.pptОпікова травма. Етіологія, патогенез, опікова хвороба.ppt
Опікова травма. Етіологія, патогенез, опікова хвороба.ppt
ssuser36c6ed152 views
патофізіологія етіологія та патогенез by Victor Dosenko
патофізіологія етіологія та патогенезпатофізіологія етіологія та патогенез
патофізіологія етіологія та патогенез
Victor Dosenko4K views
Topic 10 pathogenic microorganisms. immunoresistance. by Viktor Stabnikov
Topic 10 pathogenic microorganisms. immunoresistance.Topic 10 pathogenic microorganisms. immunoresistance.
Topic 10 pathogenic microorganisms. immunoresistance.
Viktor Stabnikov2.2K views
Молекулярні механізми імунної системи by Victor Dosenko
Молекулярні механізми імунної системиМолекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Victor Dosenko6.7K views
Антибіотики by Weronika26
АнтибіотикиАнтибіотики
Антибіотики
Weronika2692 views

Проблемні питання профілактики та лікування ХОЗЛ у дорослих і дітей - Перцева Тетяна Олексіївна

 • 1. Можливості імунопрофілактики загострень ХОЗЛ Член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор Перцева Тетяна Олексіївна
 • 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ХОЗЛ є однією з провідних причин захворюваності та смертності у всьому світі, вагомим економічним і соціальним навантаженням, яке росте з року в рік В 1990 р. ХОЗЛ займало 6 місце в списку причин смерті До 2020 року очікується, що смертність від ХОЗЛ вийде на 3 місце серед усіх причин смерті Однак, до 2030 року планується зменшити кількість смертей від ХОЗЛ насамперед за рахунок профілактики і зниження кількості інфекційних загострень !!!, а також боротьби з курінням і ІХС.
 • 3. АКТУАЛЬНІСТЬ Цілі лікування ХОЗЛ: 1. Зменшити симптоми: - полегшити симптоми; - збільшити толерантність; - поліпшити статус. 2. Знизити ризик: - запобігти прогресуванню; - запобігти загостренню !!!; - знизити смертність.
 • 4. АКТУАЛЬНІСТЬ • Загострення ХОЗЛ - головна причина прогресування і смертності; • Дуже часто загостренню можливо запобігти; • Основа профілактики загострень ХОЗЛ - вакцинація
 • 5. АКТУАЛЬНІСТЬ • Використання протигрипозних вакцин знижує кількість ІДШ (Інфекції Дихальних Шляхів) - асоційованих загострень ХОЗЛ, проте не зменшує тривалість госпіталізацій і ризику ШВЛ Штучної Вентиляції Легенів при важкому ХОЗЛ; • Використання противопневмококових вакцин тільки незначною мірою зменшує кількість загострень ХОЗЛ, і значно - кількість НП Негоспітальної Пневмонії у хворих на ХОЗЛ
 • 6. • «... За 2016 рік вакциновано проти грипу 128887 осіб, что становить 0,33% від усього населення України ..» На Україні вкрай низький рівень вакцинації !!! АКТУАЛЬНІСТЬ Серед хворих на ХОЗЛ рівень вакцинації ще нижче ?? !!!
 • 7. Ще один вид вакцинації від загострень ХОЗЛ - ліофілізат бактерій Імунобіологічна дія: • ліофілізат викликає імунну відповідь слизової травного тракту. Особливо ефект проявляється в пеєрових бляшках (ПБ) тонкого кишечника. • Антигенпрезентуючі клітини (АПК) в ПБ активуються ліофілізатом, і згодом стимулюють клітини, що відповідають за специфічний імунітет. Доступна альтернатива!!!
 • 8. Природжений НЕспецифічний Специфічний • Моноцити- макрофаги • Нейтрофіли • Базофіли • Еозинофіли • NK -клітини • К-клітини Клітинні фактори Гуморальні фактори • Комплемент • Лізоцим • Природні антитіла • Інтерферон • ФНО-α Т-лімфоцити: •кілери •хелпери •супресори Клітичнні фактори Гуморальні фактори • В-лімфоцити • Плазматичні клітини • Ig M, G, A, E (специфічні антитіла) Набутий (адаптивний) 1. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология. 2006; Киев. Полиграф плюс. Види імунітету
 • 9. Гуморальна імунна відповідь при бактеріальних інфекціях:  стимулює процеси опсонізаціі бактерій;  сприяє фагоцитозу;  сприяє презентації антигенів;  сприяє елімінації бактерій;  стимулює процеси реконвалесценції. 1. M. Cazzola et al. Bacterial extracts for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: A point of view. Respiratory Medicine. 2008; 102: 321–327
 • 10. Імуностимулюча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС: I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів клітин, спрямованих на елімінацію заданого антигену: 1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати); 3,4 2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-іфільтруруючі) лімфоцити; II. неспецифическая (адъювантная) — антиген-независимая активация ИС, направленная на усиление иммунного ответа: 1) цитокины (интерферон γ, колониестимулирующие факторы, интерлейкин 1 и 2); 2) нецитокиновые адъюванты (бактериальные иммуностимуляторы (бактериальные лизаты)3,4, индукторы цитокинов, тимические пептиды и тимомиметики, большинство химически-синтезированных иммуномодуляторов). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Кінцевою метою є формування адаптивної імунної відповіді з утворенням великої кількості цитотоксичних антиген-специфічних Т-лімфоцитів або продукуючих імуноглобуліни (Ig) плазматичних клітин
 • 11. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Активна ІСТ - стимулюючий вплив на одне або кілька ланок ІС: I. специфічна - формування антиген-специфічних клонів клітин, спрямованих на елімінацію заданого антигену: 1) вакцини, бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати); 3,4 2) «навчені» (лімфокін-активовані, пухлино-інфільтруючі) лімфоцити; II. неспецифічна (ад'ювантна) - антиген-незалежна активація ІС, спрямована на посилення імунної відповіді: 1) цитокіни (інтерферон γ, колонієстимулюючі чинники, інтерлейкін 1 і 2); 2) нецитокінові ад'юванти (бактеріальні імуностимулятори (бактеріальні лізати) 3,4, індуктори цитокінів, тимічні пептиди і тимоміметики, більшість хімічно-синтезованих імуномодуляторів). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Менш селективна в порівнянні зі специфічною; спрямована на активацію роботи всієї ІС, в тому числі і імунітету проти конкретного антигену (патогену)
 • 12. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних імуноактивних речовин, що володіють ефекторними функціями, не розрахована на включення в процес елімінації антигенів власної ІС: І. специфічна - антиген-специфічні моноклональні терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні імуноглобуліни людини; II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини; цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β, ФНП-α). • Адаптировано из Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. 2009 1. Козлов И.Г., Тимаков М.А. Иммунотерапия: вчера, сегодня, завтра. Педиатрия. 2009; 87 (4): 143–146 2. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present and future. Nat. Med. 2003; 9 (3): 269–277 3. Villa E. et al. May We Strengthen the Human Natural Defenses Bacterial Lysates? WAO journal. 2010; Vol. 3, Issue 8: S17-S23 4. Alecsandru D. et al. Sublingual therapeutic immunization with a polyvalent bacterial preparation in patients with recurrent respiratory infections: immunomodulatory effect on antigen-specific memory CD4+ T cells and impact on clinical outcome. Clinical and Experimental Immunology. British Society for Immunology. 2011. 164: 100–107 Розвивається найбільш динамічно, вже впроваджені в медичну практику більше 25 МАТ, але МАТ-технологія залишається досить дорогою, більшість впроваджених препаратів має імуносупресивну спрямованість
 • 13. Імуностимулююча терапія (ІСТ) Класифікація сучасних методів ІСТ*1,2 Пасивна ІСТ (замісна) - введення в організм ендогенних імуноактивних речовин, що володіють ефекторними функціями, не розрахована на включення в процес елімінації антигенів власної ІС: I. специфічна - антиген-специфічні моноклональні терапевтичні антитіла (МАТ); збагачені нормальні імуноглобуліни людини; II. неспецифічна - нормальні імуноглобуліни людини; цитокіни з прямою ефекторною дією (інтерферон α і β, ФНП-α). Може використовуватися лише при дуже обмеженій кількості захворювань, що пов'язано перш за все з вузьким спектром існуючих препаратів
 • 14. Обгрунтування застосування бактеріальних імуностимуляторів: • інактивовані мікроорганізми мають ряд переваг в імунізації через слизові оболонки; • вони є природними мікрочастинками, які несуть численні антигенні детермінанти; • відзначені цікаві синергічні ефекти бактеріальних лізатів, які проявляються в пролонгації імунологічної відповіді на протигрипозну вакцину у пацієнтів з ХОЗЛ.
 • 15. Бактеріальні лізати (активна специфічна ІСТ): • мають здатність посилювати функціональну активність нейтрофілів і макрофагів; • підвищують активність неспецифічних факторів імунного захисту; • сприяють формуванню специфічної імунної відповіді до найбільш значущих для респіраторної патології пневмотропних бактеріальних збудників.
 • 16. Єфекти: • При застосуванні ліофілізату спостерігається збільшення кількості циркулюючих В-лімфоцитів. • Після стимуляції В-лімфоцитів, спостерігається збільшення вироблення поліклональних антитіл, особливо IgG сироватки і IgА, що секретується слизовою дихальних шляхів і слиною • Ці антитіла є першою лінією захисту проти цілого ряду інфекційних агентів (вірусів і бактерій). • ліофілізат надає могутню стимулюючу дію на більшість типів лейкоцитів, про це свідчить зростання числа клітин мієлоїдного і лімфоїдного ряду, а також селективне підвищення експресії рецепторів на поверхні слизових дихальних шляхів. Доступна альтернатива!!! Ще один вид вакцинації від загострень ХОЗЛ - ліофілізат бактерій Ефект ОМ-85 імунної системи Збільшення TH1 реакції: INF-g продукції Фагоцитарні клітини: Збільшення NO продукції Збільшення О2 продукції Збільшення молекул адгезії Зменшення TH2 реакції: Зменшення IL-4 продукції Зменшення IgE рівня Збільшення Макрофагів і активності Макроцитів: Збільшення IL-6 продукції Збільшення IL-11 продукції Збільшення IL-12 Збільшення рівня: Секреторних IgA Сироваткові IgA, IgM, IgG (IgG4)
 • 17. Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження Автор / Журнал Рік Доза, курс лікування Кіл-ть пациєнтів і тривалість спостереження Показания до застосування Досягнуті результати *Soler / Respiration 2007 - 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 273 6 місяців Хронічний бронхіт, ХОЗЛ Курці  29% кількість загострень 54% кількість загострень у курців 40.3% кількість загострень у активних курців *Li / Chin Med J 2004 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 90 12 місяців ХОЗЛ  41-46% кількість загострень, тяжкість перебігу, тривалість загострення  41% прийом антибіотиків *Collet / Am J Respir Crit Care Med 1997 - 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 381 6 місяців ХОЗЛ Попередження про розвиток важких ускладнень:  30% ризик госпіталізації  55% тривалість госпіталізації (дні) Orcel / Eur Respir J 1994 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяцв 290 6 місяців ХОЗЛ Похилий вік  40% кількість загострень  28% прийом антибіотиків і ГКС Xinogalos / Int J Immunoth 1993 1 капс/день, 1 місяць - 1 місяць перерва - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 62 6 місяців Хронічний бронхіт  50% кількість загострень + поліпшення клінічної картини  42% прийом антибіотиків, противокашльових і бронходиляторів
 • 18. Рандомізовані сліпі плацебо-контрольовані дослідження Автор / Журнал Рік Доза, курс лікування Кіл-ті пациєнтів і тривалість спостереження Показання до застосування Досягнуті результати *Tang / Eur Respir J 2012 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 384 12 тижнів Хронічний бронхіт, ХОЗЛ  30% кількість загострень  47% кількість пациєнтів з >2 загострень  41% кількість антибіотиків, що застосовуються *Tang / Eur Respir J 2015 - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців - 22 тижні спостереження після попередньої терапії 384 22 тижні спостереження Хронічний бронхіт, ХОЗЛ  27% кількість пациєнтів з загостреннями, що повторюються Pan / J Clin Pharmacol 2015 - В основному - 1 капс/день, 10 днів кожного з 3 наступних місяців 1190 5 клінічних досліджень ХОЗЛ  20% кількість загострень  39% прийом антибіотиків
 • 19. Профилактик Останній мета-аналіз з профілактичного застосування ліофілізату у хворих на ХОЗЛ довів, що при регулярному застосуванні на 28% знижується кількість загострень і на 39% знижується потреба в АБТ Lei Pan Effects of OM-85 BV in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Pharmacol, 2015. -28% -35% Зміна,% Зміна,% Повторювані загострення Час між загостреннями
 • 20. Дослідження 2016 року з профілактичного застосування бактеріального лизату у хворих на алергічний риніт, астму, ХОЗЛ і ГРЗ довело, що крім загального зниження ІДШ на 74% в порівнянні з минулим роком, спостерігалося зменшення кількості загострень ХОЗЛ на 45% -45% Повторювані загострення Зміна,%
 • 21. Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені 63 пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне поліпшення стану хворих. Так, кількість загострень у пацієнтів скоротилася до 20% РеспібронПлацебо к-ть загострень кількість загострень на 1 пацієнта на рік Плацебо Респіброн
 • 22. Згідно з результатами цього дослідження, до якого були залучені 63 пацієнта з ХОЗЛ, при застосуванні препарату Респіброн в поєднанні зі стандартною терапією відзначали значне поліпшення стану хворих. Зменшилася кількість госпіталізацій і загострень, які потребують прийому системних ГКС ПлацебоРеспіброн кількість загострень, які вимагають ГКС per os загальна кількість госпіталізації РеспібронПлацебо
 • 23. У квітні 2016 року був опублікований великий огляд про вплив різної бак. інфекціі на перебіг ХОЗЛ AECOPD Rhinovirus Influenza Respiratory Syncytial Virus (RSV) H. influenzae M. catarrhalis S. pneumoniae Риновірус ГрипS. пневмонія М. катаральний Н. грипозний Респіраторно- Синцитіальний вірус (RSV)
 • 24. У квітні 2016 року був опублікований великий огляд про вплив різної бак. інфекціі на перебіг ХОЗЛ AECOPD Rhinovirus Influenza Respiratory Syncytial Virus (RSV) H. influenzae M. catarrhalis S. pneumoniae 13 штамів найбільш поширених патогенних мікроорганізмів: 6 штамів • Diplococcus pneumoniae, • Haemophilus influenzae, • Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, • Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridians, • Staphylococcus aureus, • Neisseria catarrhalis. S. пневмонія Риновірус Грип Респіраторно- Синцитіальний вірус (RSV) М. катаральний Н. грипозний