Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoek Mannencosmetica Sanoma

5,510 views

Published on

Een onderzoek van Sanoma Uitgevers naar de rol van de vrouwelijke partner bij het advies over & de aanschaf en het gebruik van mannencosmetica en verzorgings-producten voor mannen

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Onderzoek Mannencosmetica Sanoma

 1. 1. Onderzoek Mannencosmetica December 2007 Sanoma Uitgevers
 2. 2. <ul><li>Omzet mannencosmetica 2006 ca. € 332 miljoen </li></ul><ul><li>Stijging van 5,2% t.o.v. 2005 </li></ul><ul><li>Mannensegment stijgt harder dan totale cosmeticamarkt </li></ul><ul><li>Belangrijk groeisegment is gezichtsverzorging mannen </li></ul><ul><li>Omzet gezichtsverzorging mannen (06-’06 t/m 06-’07) ca. € 17 miljoen </li></ul><ul><li>Stijging van 16% t.o.v. een jaar ervoor </li></ul>Bron: retailtrends juni 2007
 3. 3. Doelstelling onderzoek <ul><li>In kaart brengen van de rol van de vrouwelijke partner bij het advies over & de aanschaf en het gebruik van mannencosmetica en verzorgings-producten voor mannen </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Het onderzoek is uitgevoerd in week 47/48 – 2007 (17-11-’07 t/m 26-11-’07) </li></ul><ul><li>Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het tijdschriftenpanel van Sanoma Uitgevers (ondergebracht bij Motivaction) </li></ul><ul><li>Doelgroep onderzoek: vrouwen 25-65 jaar met mannelijke partner, leest vrouwenweekblad (Libelle, Margriet, Viva, Flair, esta) of glossy (Marie Claire, Cosmopolitan, Nouveau, Beau Monde, Living) </li></ul>Opzet onderzoek
 5. 5. <ul><li>Aantal respondenten: 1.784 </li></ul><ul><li>De vragen zijn gesteld over 4 verschillende productcategorieën: </li></ul><ul><li>Functionele producten zoals scheerschuim, scheerzeep, after shave, scheermesjes </li></ul><ul><li>Cosmetische producten zoals oogcrème, dagcrème, nachtcrème voor mannen </li></ul><ul><li>Verzorgende producten zoals deodorant, haarstyling, shampoo voor mannen </li></ul><ul><li>Mannengeuren </li></ul>Opzet onderzoek
 6. 6. Resultaten kennis & interesse
 7. 7. Interesse in mannencosmetica en verzorgingsproducten <ul><li>44% van de mannen is enigszins tot zeer geïnteresseerd in mannencosmetica (bijv. oogcrème, dagcrème, nachtcrème) </li></ul><ul><li>84% van de mannen is enigszins tot zeer geïnteresseerd in verzorgingsproducten voor mannen (bijv. deodorant, haarstyling, shampoo) </li></ul>
 8. 8. Partners van glossy-lezeressen hebben gemiddeld meer interesse in mannencosmetica en verzorgingsproducten dan partners van vrouwen-weekbladlezeressen. Hoe jonger de respondent, hoe hoger de interesse.
 9. 9. Kennis over mannencosmetica en verzorgingsproducten <ul><li>29% van de mannen heeft enige tot zeer veel kennis van mannencosmetica (bijv. oogcrème, dagcrème, nachtcrème) </li></ul><ul><li>72% van de mannen heeft enige tot zeer veel kennis van verzorgingsproducten voor mannen (bijv. deodorant, haarstyling, shampoo) </li></ul>
 10. 10. Partners van glossy-lezeressen hebben gemiddeld meer kennis van mannencosmetica en verzorgingsproducten dan partners van vrouwenweekblad-lezeressen. Hoe jonger de respondent, hoe meer kennis..
 11. 11. Kennisniveau mannen <ul><li>89% van de mannen weet dat de vrouwenhuid anders is dan de mannenhuid </li></ul><ul><li>97% van de mannen weet dat er speciale verzorging voor de mannenhuid bestaat </li></ul>
 12. 12. Resultaten aanschaf & gebruik
 13. 13. Gebruik producten Gebruik van alle type producten is significant hoger bij partners van glossy-lezeressen dan bij partners van weekblad-lezeressen. Hoe jonger de respondent, hoe vaker het gebruik van alle producten.
 14. 14. *Basis: partner gebruikt product Het merendeel van de mannen gebruikt zijn product op dagelijkse basis 3% 1% - - Alleen bij speciale gelegenheden - 1% 1% - Anders 3% 2% 8% 1% Minder dan 1 keer per week 64% 60% 52% 89% Dagelijks 14% 22% 18% 7% 4-6 keer per week 1-3 keer per week 16% 15% 22% 3% Mannen- geuren* Functionele producten* Cosmetische producten* Verzorgende producten*
 15. 15. Cosmetische producten worden – van alle producten – het minst gebruikt door mannen. Waarom gebruiken mannen deze producten niet?
 16. 16. Waarom gebruiken mannen geen cosmetische producten? <ul><li>58% van de mannen vindt dat ze geen cosmetische producten zoals dagcrème, nachtcrème of oogcrème nodig hebben </li></ul><ul><li>21% van de mannen vindt dat alleen vrouwen dergelijke producten nodig hebben </li></ul>
 17. 17. Basis: partner gebruikt geen cosmetische producten
 18. 18. <ul><li>Als mannen wel cosmetische producten </li></ul><ul><li>gebruiken dan zijn ze daarin gestimuleerd </li></ul><ul><li>door hun vrouwelijke partner  </li></ul>
 19. 19. Stimuleren tot gebruik <ul><li>Wij hebben respondenten* gevraagd om aan te geven in hoeverre haar partner zelf heeft besloten om cosmetische producten te gebruiken of in hoeverre zij haar man daarin heeft gestimuleerd </li></ul><ul><li>Zij kon dit aangeven door 10 punten over beide rollen te verdelen. Dus als de man het helemaal zelf had besloten dan zou hij 10 punten krijgen. </li></ul>* Vrouwelijke partners van mannen die cosmetische producten gebruiken
 20. 20. Vrouw stimuleert tot gebruik <ul><li>54% van de vrouwen geeft 6-10 punten voor haar eigen rol in dit proces </li></ul><ul><li>15% van de vrouwen geeft 5 punten voor haar eigen rol </li></ul><ul><li>Gemiddeld geeft de vrouw 5,4 punten voor haar eigen rol en 4,6 punten voor de rol van haar man </li></ul><ul><li>De vrouwelijke partner stimuleert haar partner tot het gebruik van cosmetische producten. Meer nog dan dat hij dat zelf besluit. Vrouwen zijn daarmee belangrijk om deze markt te laten groeien . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>De rol van de vrouwelijke partner bij het </li></ul><ul><li>hele beslisproces (van 1e idee tot </li></ul><ul><li>uiteindelijke beslissing) als het gaat om </li></ul><ul><li>verzorgende producten en cosmetische </li></ul><ul><li>producten is nog groter  </li></ul>
 22. 22. Rol in beslisproces <ul><li>Voorafgaand aan de aankoop wordt beslist welk product er gaat worden gekocht. In dit beslisproces (van eerste idee tot uiteindelijke beslissing) voor mannencosmetica en verzorgingsproducten kan zowel de man als de vrouwelijke partner een rol hebben </li></ul><ul><li>Wij hebben respondenten gevraagd om 10 punten te verdelen tussen haar en haar partner om ieders rol aan te geven in dit beslisproces en de uiteindelijke keuze voor een product </li></ul>
 23. 23. Rol vrouw is groot bij de keuze voor cosmetische en verzorgende producten Bij deze vraag moesten respondenten 10 punten verdelen om eigen rol en rol partner aan te geven
 24. 24. Belangrijke criteria voor de vrouw bij de beslissing/het advies over zijn producten Bij deze vraag konden respondenten maximaal 5 punten per criterium geven 3,2 3,0 3,2 3,2 Bekend merk 3,1 3,3 3,6 3,4 Speciale eigenschappen 3,5 3,8 3,7 3,8 Verkrijgbaarheid, verkooppunt 3,7 3,9 3,8 4,0 Prijs, aanbieding, korting 4,3 4,6 4,6 4,5 Kwaliteit 4,8 4,3 4,1 4,3 Geur 2,7 2,6 2,7 2,7 Verpakking Vormgeving, uiterlijk, stijl, kleur Handig in gebruik 3,1 2,7 3,0 2,8 3,5 4,3 4,2 4,2 Mannen- geuren Functionele producten Cosmetische producten Verzorgende producten
 25. 25. <ul><li>Alle mannencosmetica en verzorgende </li></ul><ul><li>producten voor mannen worden vaker door </li></ul><ul><li>de vrouw dan door de man gekocht  </li></ul>
 26. 26. Alle producten voor de man worden voornamelijk door de vrouw gekocht <ul><li>56% van de vrouwen koopt zijn geuren </li></ul><ul><li>56% van de vrouwen koopt zijn functionele producten </li></ul><ul><li>65% van de vrouwen koopt zijn cosmetische producten </li></ul><ul><li>74% van de vrouwen koopt zijn verzorgende producten </li></ul>
 27. 27. Waarom worden producten meestal door de vrouw cq. de man gekocht? 1% 7% 1% 1% Mijn partner heeft er meer verstand van dan ik 36% 31% 28% 15% Mijn partner wil zelf zijn … kopen 2% 8% 5% 9% Mijn partner doet meestal de aankopen 15% 40% 35% 55% Ik doe meestal de aankopen 8% 3% 3% 3% Anders Mijn partner heeft geen tijd om het te kopen Als ik het niet koop, gebruikt hij het niet Ik verwen hem graag met speciale producten Ik heb er meer verstand van dan mijn partner 8% 17% 10% 17% 11% 1% 16% 4% 23% 4% 12% 5% 8% 2% 12% 7% Mannen- geuren Functionele producten Cosmetische producten Verzorgende producten
 28. 28. Resultaten informatiebronnen
 29. 29. Artikelen in tijdschriften vinden vrouwen de meest logische informatiebron voor zijn producten 49% 54% 74% 66% Artikelen in tijdschriften 50% 49% 45% 50% Advertenties 13% 5% 8% 5% Anders 40% 48% 41% 50% TV-reclame Adviezen van familie, vrienden, kennissen, collega’s Internet Huis-aan-huis bladen/folders Televisieprogramma’s 37% 32% 33% 30% 7% 10% 13% 12% 20% 32% 16% 27% 8% 7% 18% 13% Mannen- geuren Functionele producten Cosmetische producten Verzorgende producten
 30. 30. Vrouwen willen in hun eigen tijdschrift lezen over zijn huidverzorging <ul><li>59% van de vrouwen zou het interessant vinden om in haar tijdschrift informatie te krijgen over huidverzorging voor haar partner </li></ul>
 31. 31. Voorbeeld Living
 32. 32. Voorbeeld Libelle
 33. 33. Voorbeeld Beau Monde
 34. 34. Voorbeeld Cosmopolitan
 35. 35. Informatie gericht op de vrouw vindt zijn weg naar de man <ul><li>77% van de vrouwen zal artikelen over huidverzorging (waarschijnlijk) aan haar partner geven om te lezen </li></ul><ul><li>Als er in haar (vrouwen)tijdschrift een sachet zit met een speciaal product voor mannen (bijv. hydraterende crème), dan geeft 87% van de vrouwen dat aan haar partner </li></ul><ul><li>98% van de vrouwen verwacht dat haar partner de inhoud van dit sachet (waarschijnlijk) gaat gebruiken </li></ul>
 36. 36. Conclusie
 37. 37. Conclusie <ul><li>De markt voor mannencosmetica en verzorgingsproducten voor mannen groeit harder dan de totale cosmeticamarkt. Het gebruik onder mannen van cosmetica en verzorgings-producten is ‘geaccepteerd’ </li></ul><ul><li>De belangrijkste groeimarkt is gezichtsverzorging voor mannen. Vrouwen kunnen een belangrijke rol spelen bij de verdere groei van deze markt. Zij stimuleren hun partners dergelijke producten te gebruiken. </li></ul><ul><li>De rol van de vrouw bij de keuze voor zijn cosmetische en verzorgende producten is groot. Zij beslist – meer dan haar partner – welke producten gaan worden gekocht. Bovendien worden mannencosmetica en verzorgende producten voornamelijk door de vrouw gekocht. </li></ul>
 38. 38. Conclusie <ul><li>Artikelen in tijdschriften worden door vrouwen gezien als meest logische informatiebron voor zijn verzorgende, cosmetische en functionele producten. Voor mannengeuren gelden advertenties als meest logische informatiebron. </li></ul><ul><li>Artikelen over huidverzorging voor haar partner in haar tijdschrift wordt door de meerderheid van de vrouwen interessant gevonden. Bovendien geeft 77% van de vrouwen dergelijke artikelen aan haar man om te lezen </li></ul><ul><li>Het overgrote merendeel van de vrouwen zal een sachet voor mannen in haar tijdschrift aan haar partner geven. Vrijwel iedereen verwacht tevens dat de partner het proefmonster ook zal gaan gebruiken. </li></ul>
 39. 39. Conclusie Vrouwen zijn – naast mannen - een belangrijke doelgroep voor adverteerders van mannencosmetica en verzorgende producten voor mannen. Ze stimuleren, beslissen en kopen . Ze staan open voor informatie via hun eigen tijdschrift en geven deze informatie weer door aan hun partners. Adverteren in vrouwentijdschriften met mannencosmetica in verzorgende producten voor mannen kan een goede manier zijn om mannencosmetica en verzorgende producten onder de aandacht te brengen bij mannen

×