Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tihany kalvaria pps

118 views

Published on

Ismét áll a tihanyi kálvária

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tihany kalvaria pps

 1. 1. Habsburg IV. Károlyt és feleségét, Zita királynét (Magyarország utolsó királyát és királynéját) az antant hatalom 1921. október 26-31 között Tihanyba száműzte, majd innét indultak tovább Madeira szigetére száműzetésüket letölteni. A monostor első emeletének délkeleti sarkán lévő három szobában töltötte a királyi pár utolsó napjait hazájuk földjén.
 2. 2. Az emberek ennek szerettek volna emléket állítani. 1926-tól kezdve néhány év alatt közadakozásból épült meg a kálvária. Az építéshez szükséges pénzt a Trianon után megmaradt megyék biztosították. A keresztút a vallásos mellett politikai tartalmat is hordozott. Stációi egyrészt Magyarország trianoni megcsonkítását, másrészt a koronás király tragikus sorsát szimbolizálták. A Krisztus kínszenvedését és keresztútját jelképező, feliratos és bronz domborműves kőből készült stációit, sztéléit, a történelmi Magyarország vármegyéinek és szabad királyi városainak nevében állították fel.
 3. 3. Nevük és címerük megtalálható volt a stációkon, illetve a Golgotát övező, félkör alakú, oszlopsorral díszített építményen.
 4. 4. Nevük és címerük megtalálható volt a stációkon, illetve a Golgotát övező, félkör alakú, oszlopsorral díszített építményen.
 5. 5. A déli fekvésű domboldal tetején épült meg Krisztus kőkeresztje, melynek hátterében gejzirites mészkőtömbökből épített hármas halom és IV. Károly király bronztáblája volt. Nevük és címerük megtalálható volt a stációkon, illetve a Golgotát övező, félkör alakú, oszlopsorral díszített építményen.
 6. 6. A déli fekvésű domboldal tetején épült meg Krisztus kőkeresztje, melynek hátterében gejzirites mészkőtömbökből épített hármas halom és IV. Károly király bronztáblája volt.
 7. 7. A tihanyi Kálvária eredeti szobrai Siklódy Lőrinc alkotásai, amelyeket 1927-ben állítottak fel a balatoni településen. 1960-ban feldúlták a tizennégy stációt, a három feszületet, a bronz corpusokat valamint az oszlopos teraszt. A köveit építkezésekhez és gödrök feltöltéséhez használták, a kereszteket pedig elszállították. A corpusokat később a zalaszentgróti temetőben a földre hajítva találták meg. A sümegi prépost közbenjárására 1968-ban az ottani temetőben állították fel azokat.
 8. 8. A levágott három Corpus a sümegi temetőbe került, ahol a ravatalozó mellett állították fel őket 1968-ban.
 9. 9. A levágott három Corpus a sümegi temetőbe került, ahol a ravatalozó mellett állították fel őket 1968-ban.
 10. 10.  A kálvária eredeti állapotának visszaállítása kezdetét vette,  bármily lehetetlen vállalkozásnak is tűnt.  Ünnepélyes keretek közt 1992. március 28-án elhelyezték a  kálvária alapkövét, majd gyűjtés kezdődött.  1998-ban megkezdődtek a munkálatok, és két év múltán,  2000. október 15-én átadták az új stációoszlopokat.  Az eredeti kereszteket három fakereszttel pótolták.  
 11. 11. I. stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust
 12. 12. II. stáció: Jézus vállára veszi a keresztet
 13. 13. III. stáció: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 14. 14. IV. stáció: Jézus szent anyjával találkozik
 15. 15. V. stáció: Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 16. 16. VI. stáció: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 17. 17. VII. stáció: Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 18. 18. VIII. stáció: Jézus szól a síró asszonyoknak
 19. 19. IX. stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 20. 20. X. stáció: Jézust megfosztják ruháitól
 21. 21. XI. stáció: Jézust keresztre szegezik
 22. 22. XII. stáció: Jézus meghal a kereszten
 23. 23. XIII. stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 24. 24. XIV. stáció: Jézust sziklasírba temetik
 25. 25. A Kálvárián most visszaállított szobrok Hernádi Zsolt bronzöntő fémszobor-műves és Varga Zoltán restaurátor munkái, amelyek a régiek pontos másolatai. 2013
 26. 26. Eredetileg a kereszt hátterében gejzirites mészkőtömbökből épített hármas halom és IV. Károly király bronztáblája volt.
 27. 27. A gejzirites mészkőtömbökből épített hármas halom és IV. Károly király szétvert bronztáblájának helye.
 28. 28. az eredetihez képest egy apró 1,2 m2 -es kápolnával is gazdagodott a kálvária. Napjainkra IV. Károly boldoggá avatásának tiszteletére
 29. 29. Kálvária

×