Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Weken Van De Ict Gaming Beta

1,073 views

Published on

Betafaculteit educatieve games, April 17, 2009

 • Be the first to comment

Weken Van De Ict Gaming Beta

 1. 1. Ochtend van de ICT Educatieve games Renée Filius IVLOS Expertisecentrum ICT in het Onderwijs
 2. 2. Vraag Wie speelt er wel eens games? Wie speelt er wel eens educatieve games?
 3. 3. Programma <ul><li>Wat & waarom educatieve games? </li></ul><ul><li>Educatieve games binnen de UU </li></ul><ul><li>Voorbeelden van games voor hoger onderwijs en specifiek voor beta-faculteit </li></ul><ul><li>Wat bepaalt de leerwinst? </li></ul><ul><li>Adviezen bij het zelf inzetten van games </li></ul>
 4. 4. Wat is een game? <ul><li>Duidelijk doel </li></ul><ul><li>Regels en/of beperkingen </li></ul><ul><li>Competitie </li></ul><ul><li>Context (bepaalde omgeving/ figuren) </li></ul>Leemkuil, de Jong en Ootes (2000)
 5. 5. Games <ul><li>Twee soorten: </li></ul><ul><li>Entertainment games </li></ul><ul><li>Serious games (waaronder educatieve games) </li></ul>
 6. 6. Alleen of samen? <ul><li>Single player games </li></ul><ul><ul><li>Innov8 van IBM </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual U </li></ul></ul><ul><ul><li>Diagnost </li></ul></ul><ul><li>Multi player games </li></ul><ul><ul><li>Cyberdam </li></ul></ul><ul><ul><li>World of Warcraft </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibel, daardoor makkelijker bij afstandsonderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkend leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer interactiemogelijkheden </li></ul></ul>
 7. 7. What if books came after games? <ul><li>http:// nl.youtube.com / watch ?v=lpet4TJi41A </li></ul>
 8. 8. Waarom educatieve games? <ul><li>Sociaal-constructivisme </li></ul><ul><li>‘ Nieuwe student’ </li></ul><ul><li>Goed inzetbaar voor aansprekende, weinig gebruikte leervormen zoals: </li></ul><ul><ul><li>participerend leren , </li></ul></ul><ul><ul><li>ontdekkend leren, </li></ul></ul><ul><ul><li>gecombineerde leervormen </li></ul></ul>
 9. 9. Waarom educatieve games? <ul><li>Passend bij leren volgens het sociaal-constructivisme </li></ul><ul><li>Sluit aan bij nieuwe generatie studenten </li></ul><ul><li>Goed inzetbaar voor vormen van leren die jongeren het meest aanspreken, maar die binnen het onderwijs weinig aandacht krijgen: </li></ul><ul><ul><li>participerend leren , </li></ul></ul><ul><ul><li>ontdekkend leren, </li></ul></ul><ul><ul><li>gecombineerde leervormen </li></ul></ul>
 10. 10. Maar geldt dat ook voor volwassenen? <ul><li>Volwassenen zijn minder gevoelig voor het motivatie-argument. Wel gebruik bij bewijs! (Whitton, 2007) </li></ul><ul><li>Volwassenen gaan strategischer met hun tijd om, willen zeker zijn van het effect voordat ze tijd investeren. </li></ul><ul><li>Leren via games verloopt vaak onbewust; maar volwassenen willen juist het achterliggende proces begrijpen. </li></ul><ul><li>Volwassenen zijn eerder geneigd leren middels games minder serieus te nemen. </li></ul>
 11. 11. Overlap gaming virtuele werelden simulaties
 12. 12. Voorbeelden <ul><li>Jij voor de Klas </li></ul><ul><li>Leraar Wannabe Show </li></ul>
 13. 13. Inzet educatieve games binnen het onderwijs van de UU <ul><li>Drie didactische toepassingen van games: </li></ul><ul><li>Leeromgeving </li></ul><ul><li>Studieobject </li></ul><ul><li>Instructiemiddel </li></ul>
 14. 14. 1. Games als leeromgeving <ul><li>Onderwijs vindt plaats in game zelf </li></ul><ul><li>Flexibel </li></ul><ul><li>Voorbeeld UU: onderwijs in World of Warcraft bij Geesteswetenschappen (Rules of Play) </li></ul><ul><li>Andere voorbeelden bij architectuur, biologie, maatschappelijk werk </li></ul>
 15. 15. Studenten (van docente Marinka Copier) overleggen met elkaar in World of Warcraft
 16. 16. Docent Marinka Copier (dwerg rechts) overlegt met 2 studenten in World of Warcraft.
 17. 17. 2. Games als leerobject <ul><li>Leren over games </li></ul><ul><li>Voorbeelden: ‘Rules of Play’ en ‘Nieuwe media en populaire cultuur: gamecultuur’ bij Geesteswetenschappen </li></ul>
 18. 18. 3. Games als instructiemiddel <ul><li>Studenten leren door game te spelen </li></ul><ul><li>Content hoeft niet game-gerelateerd te zijn </li></ul><ul><li>Voorbeelden: wiskundegames bij Freudenthal Instituut, Virtuele Apotheker, Shoot </li></ul>
 19. 19. Onderzoek naar educatieve games in het HO <ul><li>Weinig empirisch onderzoek beschikbaar </li></ul><ul><li>Verschillende soorten leerwinsten mogelijk (leiderschapskwaliteiten, strategisch denken, innovatief vermogen, creativiteit, inhoudelijke kennis, organisatievaardigheden, samenwerking) </li></ul><ul><li>Grotere motivatie en betrokkenheid </li></ul><ul><li>Grote diversiteit in educatieve games en dus ook in leereffecten! </li></ul>
 20. 20. Voorbeelden van games
 21. 21. Veel soorten games voor HO
 22. 22. En veel soorten betagames voor basisonderwijs
 23. 23. Klein aantal voorbeelden beta/ hoger onderwijs <ul><li>Infogame (informatica) </li></ul><ul><li>Apollo 13 ( informatica ) </li></ul><ul><li>Co-lab ( natuurkunde ) </li></ul><ul><li>Endolab ( biologie ) </li></ul><ul><li>Strategisch management org.ontwikkeling en ICT </li></ul>
 24. 24. Voorbeelden <ul><li>Cyberdam </li></ul><ul><li>Infogame </li></ul><ul><li>Innobus (zie ook demo ) </li></ul><ul><li>De competente ondernemer ( Tel uit je winst & Bedrijf in Balans ) </li></ul><ul><li>Virtual U </li></ul><ul><li>Virtual Leader </li></ul><ul><li>Ventum Online </li></ul><ul><li>Peacemaker </li></ul>
 25. 26. Wat bepaalt de leerwinst van een educatief game?
 26. 27. Succesfactoren educatieve games voor het hoger onderwijs (Whitton, 2007) <ul><li>Mate van activerend leren </li></ul><ul><li>Mate van interactie/ verschillende manieren waarop succes kan worden bereikt </li></ul><ul><li>Passend bij curriculum, leerdoelen en leercontext </li></ul><ul><li>Aansluiting bij deelnemers die verschillen qua voorkennis, ervaring met games en persoonlijke voorkeuren </li></ul><ul><li>Aanwezigheid voortdurende ondersteuning/ hulp </li></ul><ul><li>Mate waarin is voldaan aan technische/ praktische randvoorwaarden. </li></ul>Vanuit sociaal-constructivisme en bij aanleren academische vaardigheden
 27. 28. Zelf games inzetten? <ul><li>Het aantal beschikbare games groeit. Selecteer bijvoorbeeld bij: </li></ul><ul><ul><li>http ://www.games2learn.nl/ wiki / </li></ul></ul><ul><ul><li>http :// www.game-simulatiewegwijzer.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Project-rapportage ‘educatieve games’ op de IVLOS-site of via r.m.filius@uu.nl </li></ul></ul><ul><li>Toch zelf ontwikkelen? Maak gebruik van al bestaande gamesplatformen, zoals </li></ul><ul><ul><li>http :// www.emergo.cc en demonstrator </li></ul></ul><ul><ul><li>www.halfbakedsoftware.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.game-maker.nl </li></ul></ul><ul><li>Bedenk dat het zelf ontwerpen van games veel expertise, tijd en geld kost. </li></ul>
 28. 29. Vragen?
 29. 30. Thank you 
 30. 31. Alternate Reality Games <ul><li>Tussen rollenspel en virtueel game in </li></ul><ul><li>Vermenging van virtuele en reële wereld </li></ul><ul><li>Scenario met aanwijzingen uit de echte wereld: websites, bibliotheken, musea, opslag, tekens, registreerden telefoonberichten, films, televisieprogramma's, handboeken, naslagwerken, romans, etc… </li></ul>

×