Kernregistratie Openbare Ruimte, presentatie Overheid & ICT 2011, Utrecht

1,437 views

Published on

Kernregistratie Openbare Ruimte, de verbinding tussen het administratief- en geo-domein. Objectgeorienteerdbeheer van de openbare ruimte.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kernregistratie Openbare Ruimte, presentatie Overheid & ICT 2011, Utrecht

 1. 1. Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht René Dekker , M&I/Partners 21 April 2011 “ DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT”
 2. 2. Agenda <ul><li>Voorstellen </li></ul><ul><li>KOR: </li></ul><ul><ul><li>Probleemstelling gegevensbeheer OR </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is KOR </li></ul></ul><ul><ul><li>Positionering in stelsel van registraties, markt </li></ul></ul><ul><li>Eerste ervaringen: BORIS Den Haag </li></ul><ul><ul><li>Technisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul></ul><ul><li>Route naar KOR </li></ul><ul><li>Vragen/Discussie (5-10 min) </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Advies en projectleiding in: Overheid Zorg Onderwijs Woningbouwcorporaties OOV </li></ul>Defensie Functioneel Specialist Civil Administration
 4. 4. EN U? <ul><li>Informatiemanager/adviseur/projectleider </li></ul><ul><li>Geo informaticus/techneut </li></ul><ul><li>Beheerder Openbare Ruimte </li></ul><ul><li>Gegevens/stelselbeheerder/beheerder basisregistratie </li></ul><ul><li>Applicatiebeheer/Functioneel beheer </li></ul><ul><li>Leverancier/collega (niet overheid) </li></ul><ul><li>Overig…. (welke het meest van toepassing is) </li></ul>
 5. 5. Probleemstelling gegevensbeheer OR <ul><li>Druk op registratie </li></ul><ul><li>Druk op melding en gebruik </li></ul><ul><li>Hoge verwachtingen </li></ul><ul><li>Informatiebehoefte groeit </li></ul><ul><li>Zaakgericht werken zonder basisinformatie </li></ul><ul><li>Onvoldoende borging en verbinding van ketens </li></ul><ul><li>Geo-informatie en administratieve informatie zijn nog gescheiden domeinen </li></ul>
 6. 7. De integrale openbare ruimte <ul><li>Directeur Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag, Henk van den Berg: </li></ul><ul><li>“ Den Haag is op te delen in gebouwen en openbare ruimte, tot 150 meter boven de grond en 40 meter onder de grond.&quot; </li></ul>Niet 2D of 3D maar 4D
 7. 8. De integrale openbare ruimte <ul><li>Tientallen disciplines </li></ul><ul><li>Honderden processen </li></ul><ul><li>Duizenden objecttypes </li></ul><ul><li>Honderden applicaties </li></ul><ul><li>Tientallen standaarden en modellen </li></ul><ul><li>Veel ´verstopt´ in de back-office </li></ul>
 8. 9. Probleemstelling samengevat <ul><li>Het informatievraagstuk: </li></ul><ul><ul><li>Gegevens zijn niet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voldoende volledig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voldoende actueel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van voldoende kwaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voldoende beschikbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voldoende gestandaardiseerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Centrale opslag van openbare ruimte gegevens ontbreekt </li></ul></ul>Harmen Tjeerdsma, Oranjewoud: “Data is goud”
 9. 10. Kernregistratie (wat is dat?) <ul><li>Kernregistratie is basisregistratie + extra informatie </li></ul><ul><li>Aanstaande basisregistratie </li></ul><ul><li>Kenmerk: enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik </li></ul><ul><li>Per magazijn specifieke inrichting (model) </li></ul><ul><ul><li>Adressen en gebouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Personen </li></ul></ul><ul><ul><li>Topografie </li></ul></ul><ul><ul><li>Openbare ruimte </li></ul></ul>
 10. 11. Objectgericht werken, de oplossing <ul><li>Onlosmakelijk verbonden: Geometrie en administratieve attributen </li></ul><ul><li>De locatie is de sleutel </li></ul><ul><li>Opslag in een ruimtelijke database </li></ul><ul><li>Nieuwe manier van werken: </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteit van de gegevens neemt toe </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiënter </li></ul></ul>
 11. 12. Kernregistratie Openbare Ruimte <ul><li>Wat is het? </li></ul><ul><ul><li>Goed bereikbare en goed georganiseerde gegevenshuishouding </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzameling van alle objecten in de openbare ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgeving voor beheren, distributie en publicatie van objectgegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Geo-informatie is de spil </li></ul></ul>Raadpleeg Productie Beheer Distributie Publicatie
 12. 13. Kernregistratie Openbare Ruimte Raadpleeg Productie Beheer Distributie Publicatie <ul><li>Basisprincipe: generiek toepasbaar, onafhankelijk van: </li></ul><ul><ul><li>Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>Leverancier </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Soort objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Opslag </li></ul></ul>
 13. 14. KOR: Architectuur Raadplegen Beheer Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie kopie kopie kopie
 14. 15. KOR: Architectuur Raadplegen Beheer Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Applicatie Interne omgevingen Kernregistratie openbare ruimte Externe omgevingen Zaken magazijn service bus
 15. 16. Oplossing <ul><li>Integrale aanpak </li></ul><ul><li>Conform NORA, Gemma, RSGB en basisregistraties </li></ul><ul><li>1 ruimtelijke database voor raadplegen </li></ul><ul><li>1 ruimtelijke database voor productie </li></ul><ul><li>Standaard uitwisseling </li></ul><ul><li>Aansluiting bij zaakgericht werken </li></ul>Raadplegen Productie Beheer Publicatie Web Zaken-magazijn Informatie Zaak Afhandeling en terugkoppeling
 16. 17. Positionering (Wouter Keller) Object Beheer Bron: M&I/Argitek, Wouter Keller seminar, 16 maart 2011 Percelen Kadaster Gebouwen BAG/WABO/WOZ Adressen BAG/WABO Objecten BOR Geografie BGT/Topografie Personen GBA/Burgerzaken
 17. 18. Positionering (Marcel Reuvers, Geonovum)
 18. 19. Positionering (Marcel Reuvers, Geonovum)
 19. 20. Positionering (Harmen Tjeerdsma, Oranjewoud (leverancier))
 20. 21. Positionering Stelsel IM IMGEO 1.0 IMBGT IMGEO 2.0 Sectormodel KOR
 21. 22. Keten openbare ruimte Den Haag beleid publiceren ontwerp revisie meten beheer controle inspectie onderhoud Objectgericht werken BORIS planning meldingen
 22. 23. BORIS Den Haag, techniek Prod. database Raadpleeg Database Objectgericht ontwerpen (CAD) Grafisch objectbeheer (CAD) Geo connector Eenvoudig objectbeheer (WebGIS) data- base Mobiel beheer Mutatie- service Digtop Beheersystemen (CAD) Extra functies Projecten en opbrekingen Beheer metadata Vergunningen en overige databestanden KRTopo KRGA Publicatie
 23. 24. BORIS Den Haag, organisatorisch <ul><li>De organisatorische aspecten/Vanuit business perspectief bekeken (input Den Haag, Ronde Tafel 31 Maart) </li></ul><ul><li>Thema´s: </li></ul><ul><li>Rechtvaardiging </li></ul><ul><li>Business case, kosten, opbrengsten </li></ul><ul><li>Opdrachtgeverschap en beheer </li></ul><ul><li>Samenwerkings(on)mogelijkheden </li></ul>
 24. 25. BORIS Den Haag, organisatorisch <ul><li>Rechtvaardiging </li></ul><ul><li>Wens of noodzaak? </li></ul><ul><li>Bij wie doet ´t het meest pijn? </li></ul><ul><li>Hoe krijg je de directie/CIO/opdrachtgever zo ver? </li></ul><ul><li>Noodzaak! </li></ul><ul><li>Bij de politiek en (dus) bij directie pas als er iets gebeurt.. </li></ul><ul><li>Bottum up en top down (2x) benaderen </li></ul><ul><li>Top down: Ook Teasen en Pleasen </li></ul>
 25. 26. BORIS Den Haag, organisatorisch <ul><li>Business case, kosten, opbrengsten </li></ul><ul><li>Business case: Big Bang of stappenplan? </li></ul><ul><li>Project of programma? </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><li>Opbrengsten </li></ul><ul><li>Stappenplan </li></ul><ul><li>Programma </li></ul><ul><li>Kosten en opbrengsten moeilijk in kaart te brengen Ervaringen Den Haag. Toch doen en durven. </li></ul><ul><li>Den Haag biedt zich aan… </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Opdrachtgeverschap en beheer </li></ul><ul><li>Wie is de opdrachtgever </li></ul><ul><li>Wie is de opdrachtnemer (proceseigenaar, informatiemanager, directie beh. OR, architect,….) </li></ul><ul><li>Vanuit welke rol? (stelselbeheerder, databeheerder/eigenaar, procesbeheerder,….) </li></ul><ul><li>Beheer? (wie, wat, wie betaalt) </li></ul>BORIS Den Haag, organisatorisch Afhankelijk van organisatiemodel en organisatie Ketenwerken. Den Haag ≠ Zaandam ≠ Amsterdam ≠ Sneek
 27. 28. BORIS Den Haag, organisatorisch <ul><li>Samenwerkings (on)mogelijkheden, eerste verkenning. Naar aanleiding Ronde Tafel 31 Maart. </li></ul><ul><li>“ KOR heeft een bottum up karakter. Het komt dus nergens anders dan bij de gemeenten vandaan.” </li></ul><ul><li>Is er een wens tot samenwerken? </li></ul><ul><li>Op welke gebieden is dat mogelijk? (Datamodel, leveranciersonderhandelingen, aanbesteding, …) </li></ul>
 28. 29. Route naar KOR <ul><li>Kennis verbreden in de organisatie (domeinen koppelen) </li></ul><ul><li>Intermediair (intern, extern) </li></ul><ul><li>Nulmeting, Quick Scan ´KOR-Readyness´ </li></ul><ul><li>Starting a Project (Business Case, Mandaat,…) </li></ul><ul><li>Implementatie (aanbesteding, directing a project, datamodel, samenwerking andere overheden,..) </li></ul>
 29. 30. VRAAG AAN U <ul><li>KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE: </li></ul><ul><li>Daar ga of wil ik mee aan de slag, want daar ontkom ik niet aan (niets doen is niet handig, ik pak regie) </li></ul><ul><li>Het zal zo´n vaart niet lopen, ik wacht af (het is geen verplicht nummer, ik heb al uitdagingen genoeg) </li></ul>
 30. 31. [email_address]

×