Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1

859 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1

 1. 1. VYHLEDÁVÁNÍ SPOLEČNOSTÍ (na nabídnutí produktu) – na co se při tom zaměřit! (VYUŢÍT I PŘI PREZENTACI PRODUKTU!) KVALITNÍ FIRMA – prestižní marketingová značka Logické partnerství Projekt komunity důvěryhodných firem Je nutné si uvědomit, co je hlavní VIZÍ tohoto projektu! Naše vize: “Vyspělý a dynamický trh postavený na vzájemné důvěře mezi firmami a jejich zákazníky” Přispět k zlepšení situace na podnikatelském trhu ve všech oborech, které dlouhodobě trpí nedostatkem důvěry mezi subjekty na trhu. Každý z nás má zcela nepochybně řadu zkušeností s různými firmami z různých oborů, jež nepatří mezi to dobré, o čem by člověk rád referoval svým známým a přátelům. Spíše si lidé mezi sebou říkají opak, což dále přispívá k negativnímu vnímání všech podnikatelských sektoru - oborů v očích veřejnosti. Přesto si však myslíme, že je v České republice mnoho firem, jež si tuto publicitu nezaslouží. Jsou to firmy české i zahraniční, malé i středí, živnostníci i korporace. Jsou to firmy, jež svou práci odvádějí kvalitně, komunikují se svými zákazníky a chovají se šetrně k prostředí ve kterém podnikají. A právě takové firmy si zasluhují podporu. Tou podporou je projekt „KVALITNÍ FIRMA - Systém certifikace firem, jež jdou „se svou kůží na trh“ v podobě certifikace, jež je důsledně sledována zákazníky i partnery, se zde setkal s velkým úspěchem a nemalou měrou přispěl k pozitivnímu vnímání certifikovaných firem. Proto se zde nyní nabízí možnost přispět k takovému podnikatelskému prostředí, které tvoří dynamický a vyspělý trh, kde si zákazníci a firmy důvěřují. Partnerský program není pro jakoukoli firmu. Je určen pro společnosti, které jsou pozitivně vnímány veřejností, obchodními partnery i zákazníky. Je určen pro důvěryhodné firmy, které pomáhají dotvářet hodnotu Kvalitních firem. Základním principem partnerského programu je oboustranná výhodnost – nabídněte certifikovaným firmám výhodu a získáte tím možnost s nimi pravidelně komunikovat a budovat vzájemné vztahy.
 2. 2. Co tak přistupovat ke kaţdému podnikateli jiţ s URČITÝM NÁVRHEM – jak konkrétně řešit potřeby klienta… tedy: JAK konkrétnímu podnikateli přímo můţe pomoci náš produkt! Začněte od hledání společností např.na: www.frimy.cz, www.netfirmy.cz, www.edb.cz www.firmynamorave.cz , www.databaze.cz, www.firmyvkraji.cz , www.firemnet.cz Záleţí na Vás, zda-li se rozhodnete vybírat podnikatele dle oboru a nebo to budete brát postupně. Důkladně prostudujte webovou stránku Vaší vybrané společnosti. Koukněte se i na www.justice.cz , kde zjistíte jak dlouho působí na trhu, kdo je majitel, jednatel… a také, kde má společnost sídlo! – můţe se stát, ţe ostravská firma má sídlo v Praze! 1.PŘÍPRAVA Před samotnou prezentací ve vybrané společnosti, by jste měli poznat (např. z webovek) obor činnosti, s kým spolupracuje, jak se prezentuje, jaké má reference atd…. Vydedukujete z předmětu jeho činnosti, jaké můţe mít specifické potřeby, jeho nákupní poţadavky, problémy, preference …atd. … Prezentace ve vybrané společnosti – je návrh řešení na konkrétní potřeby klienta. Prezentace NENÍ odborná přednáška o technických parametrech, ani o tom, jak skvělá je Vaše firma. KLIENTA ZAJÍMÁ HLAVNĚ TO, CO ZÍSKÁ , ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ A KOLIK HO TOBUDE STÁT. Je velkou chybou zahrnout do prezentace příliš mnoho informací. V tomto případě také platí, méně je více. 2. KOMUNIKACE Prezentace není monolog! Během prezentace vtáhněte účastníka do děje – musíte klást otázky (zda-li porozuměl, zda-li si to umí představit atd..) Jde především o to, abyste jejich myšlenky směřovali Vašim směrem, popřípadě zachytili případné nepochopení. Je nutné udrţovat se všemi oční kontakt.
 3. 3. 3. PŘÍNOSY PRO KLIENTA Zde to musí být JASNÉ A VELMI KONKRÉTNÍ! Co se změní, kdyţ si od nás objednají? Jaké výhody získají? Co všechno jim vyřešíte? Jakých těţkostí jich zbavíte? O kolik se sníţí jejich náklady? Proč bude pro ně lepší, kdyţ objednají u Vás a né u konkurence? Klient během prezentace musí dostat přesvědčivou odpověď na otázky: VYŘEŠÍ MI TO MÚJ PROBLÉM? CO Z TOHO BUDE MÍT NAVÍC, KDYŢ TO KOUPÍM PRÁVĚ OD NÁS? 4. ZÁVĚR Nezapomeňte na závěr prezentace dohodnout, CO BUDE DÁL! Vaší prací je UZAVŘÍT OBCHOD! A prezentace je pouze cesta k tomu. Kdyţ se nedá objednávka uzavřít hned po prezentaci, dohodněte si termín, kde a s kým se setkáte, popřípadě – jaké ještě kroky musíte udělat, abyste se posunuli dál k rozhodnutí.
 4. 4. REFERENCE Reference a silní partneři jsou velmi důleţití! Certifikované společnosti zde mají moţnost s těmito firmami spolupracovat v rámci projektu KVALITNÍ FIRMA HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI PROJEKTU: KVALITNÍ FIRMA V MÉDIÍCH Přistupujte k tomu tak, ţe co nebylo v médiích – jako by neexistovalo! Informace o našem projektu se objevily v reportáţi České televize v pořadu POKR - jiţ podruhé. Pozornost byla tentokrát věnována projektu Kvalitní firma v oblasti stavebnictví. Více informací na www.apc-cz.eu/pokr Další informace a rozhovory s představiteli projektu si mohli čtenáři přečíst v médiích jako E15, Strategie, Aktualne.cz, Fresh marketing a další
 5. 5. JAK konkrétnímu podnikateli přímo můţe pomoci náš produkt! 1) VŠEOBECNÉ – ZÁKLADNÍ VÝHODY: KVALITNÍ FIRMA - CERTIFIKACE NA ZÁKLADĚ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKU - projekt na podporu podnikání Kvalitní firma pomáhá podnikům i ţivnostníkům zlepšovat slabá místa a zákazníkům říká, ţe za své peníze dostanou odpovídající kvalitu. 1.1 Důvěra zákazníků Certifikací získáte licenci na značku Kvalitní firma, která má pro Vaše zákazníky jasné sdělení – jsme kvalitní! Můţete také propagovat výsledky analýzy spokojenosti zákazníků. Tím ukáţete, ţe má Vaše firma svoji historii a zákazníky, kteří s ní byli spokojeni. 2.1 Odlišení od konkurence Značkou Kvalitní firma se odlišíte od konkurence. Také analýzou řeknete svým zákazníkům, kdo je kvalitní. Vaši firmu zveřejníme v tištěném a internetovém katalogu a pečeť kvality se zobrazí i u Vašeho záznamu na nejnavštěvovanějším portálu firmy.cz. 3.1 Marketingová podpora Propagujte svoji firmu chytře. Získáte moţnost realizovat společné kampaně pod hlavičkou Kvalitní firmy. Veletrhy, oslovení nových zákazníku, výměna kontaktu na zákazníky. Spojte se s certifikovanými firmami a podělte se o náklady za tyto sluţby.vality Vaší práce - silný nástroj pro marketing a propagaci !!!! 2) Co obdrţí klient FYZICKY: Certifikát KVALITNÍ FIRMA Licence na vyuţívání značky Propagace na www i v katalogu Kvalitní firmy ČR Moţnost propagace a presentace Vaší firmy na výstavách v ČR i SR
 6. 6. Propagační materiály – letáky „máme kvalitní informace“ Pečeť kvality – KVAINÍ FIRMA Prestiţní identifikačí karta Bezplatné vyuţití systému Kvalitní faktura – jednoduchá tvorba a evidence faktur
 7. 7. Systém Kvalitní nabídka – tvorba designu nabídek 30 – 40% SLEVA na Marketingové poradenství a sluţby: Poradenství a konzultace v marketingu a reklamě, školení, tvorba internetových stránek a tiskovin, reklamní kampaně, propagační materiály, grafické práce. 30 – 40% SLEVA na sluţby na podporu prodeje: Mystery shopping, akce na podporu prodeje, zavádění informačních systémů 3) Jakou můţe certifikát přinést podnikateli další PŘIDANOU HODNOTU konkrétně v jeho oboru? Zamyslete se nad tím, jakou výhodu – pomoc můţe přinést podnikateli náš produkt v určitém oboru! Co tak na to jít z touto myšlenkou: Myšlenkou celého projektu „KVALITNÍ FIRMA“ je, ţe chceme ROZŠÍŘIT KOMUNITU DÚVĚRYHODNÝCH FIREM (oddělit zrno od plev) a umoţnit tak především spolupráci certifikované firmy s certifikovanou firmou! Kaţdá firma tedy musí mít certifikát podloţený analýzou, která svědčí o jejich kvalitě. A zde bych vyzdvihla kaţdé vybrané společnosti (které bude prezentován produkt), jakou výhodu ona zrovna bude mít, kdyţ bude v této komunitě! Myslím si, ţe nestačí jen říci, ţe zisk se ji zvýší o 20%! A nebo ţe díky seznamu jí přibude minimálně 20% zákazníků! - jsou to nepodloţená fakta, která sice budeme prezentovat…ale podnikatel moc na to nebude slyšet! Podnikatel chce slyšet, jak on konkrétně bude moci všeho vyuţívat.
 8. 8. Např Obory: (zde píši pouze orientačně!) Jak mohou spolupracovat? Přímé oslovení… My, certifikovaná společnost KVALITNÍ FIRMA XXXXX - jako je ta Vaše, Vám nabízíme kvalitní sluţby v oblasti reklamních prací, propagačních prací a podobně… Jako certifikované firmě Vám poskytujeme např. 10% slevu…. REKLAMNÍ AGENTURY Reklamní agentura má obrovské moţnosti spolupracovat se všemi podnikatelskými subjekty ve všech oborech! Kaţdá firma, společnost potřebuje reklamní práce, vizitky, propagační materiály …. Přímé oslovení… My, jako certifikovaná reklamní agentura - KVALITNÍ FIRMA - jako je ta Vaše, Vám nabízíme kvalitní sluţby v oblasti reklamních prací, propagačních prací a podobně… Jako certifikované firmě Vám poskytujeme např. 10% slevu…. Mohou oslovit stavební společnosti, elektroinstalační, cestovní kanceláře, autodopravy, Realitní agentury, Hotely, finanční skupiny, obchody, autobazary, salóny krásy , restaurace a mnohé jiné … CESTOVNÍ KANCELÁŘ Pozn.( analýza spokojenosti zákazníka se provádí v místě sídla-pobočky cestovní kanceláře a to buď jménem cestovní kanceláře a nebo našim jménem APC) Jakou aktivitu mohou nabídnout cestovní kanceláře pro certifikované firmy? Mnoho společností si uvědomuje, ţe motivace vlastních lidí a udrţení si lidského potenciálu je ten nejcennější majetek společnosti! Proto moţnost nabídnutí krátkodobých, dlouhodobých pobytů, víkendovek, zájezdů, pořádání team Buildingů a firemních akcí v různých hotelech a rekreačních zařízeních, nabídnutí on-line pobytů a zájezdů – je právě náplní cestovních kanceláří. Nic není jednoduššího., kdyţ certifikovaná cestovní kancelář naváţe spolupráci s několika také certifikovanými společnostmi (třeba opět při cca 10% slevě a podobně…) a nabídne právě tyto sluţby! Své sluţby opět můţe nabídnout všem podnikatelským subjektům z různých oborů – všude jsou lidé… Kaţdý potřebuje odpočívat a kaţdá firma, společnost pořádá firemní akce, team Buildingy a podobně… REALITNÍ AGENTURY Základní náplní realitní agentury je: VYHLEDÁVÁNÍ vlastníků objektů (rodinných domů, chat, pozemků, administrativních budov, obchodů, výroben, dílen, pozemků…atd.) za účelem jejich pronájmu nebo prodeje. Nejlépe pokud moţno – aby realitní agentura získala exkluzivitu od vlastníka objektu na prodej, pronájem. Vyhledávání zájemců (kupujících nebo nájemců) Certifikovaná realitní agentura můţe zde vyuţít obrovské a jedinečné moţnosti přímého zkontaktování se na všechny stavební společnosti, developerské skupiny - a nabídnout jim spolupráci při prodeji či pronájmu jejich rodinných domů, bytů, chat, pronájmů administrativních budov – kanceláří a podobně… A naopak, různé stavební a developerské společnosti v rámci rozšíření svých aktivit a vyhledávání nových podnikatelských investicí budu také vyhledávat nová místa k výstavbě (pozemky)… objekty k rekonstrukci…a podobně… Tyto společnosti v rámci certifikace si mohou opět poskytnout % slevy…
 9. 9. VZDĚLÁVACÍ AGENTURY Náplň vzdělávacích agentur: Individuální a skupinové vzdělávání Výuka např.– jazyky, IT/PC, marketing, prodejní dovednosti, psychologie, asertivita, sebevědomí, očista těla a podobně… Vzdělávání můţe být víkendové, denní, týdenní, dle určitého plánu a podobně... Vzdělávání se můţe poskytovat buď v sídle vzdělávací agentury, v sídle konkrétních společností, na hotelích … jako víkendové, týdenní ... a podobně Jak můţe Certifikovaná vzdělávací agentura spolupracovat s certifikovanými společnostmi? Opět můţe navázat spolupráci se všemi podnikatelskými subjekty např. za určité % slevy. Certifikovaný hotel, certifikované rekreační zařízení, certifikovaná restaurace můţe nabídnout za zvýhodněné ceny své sluţby např. pro školení… Certifikovaná vzdělávací agentura můţe tak všem certifikovaným společnostem nabídnout své kvalitní sluţby … v kaţdém podnikatelském oboru je se třeba vzdělávat jazykové znalosti, marketingove, v prodejních dovednostech, komunikace atd. …. FINANČNÍ SKUPINY – POJIŠŤOVACÍ SKUPINY Náplní můţe být např… Různé Bankovní produkty, pojišťovací produkty a sluţby pro fyzické osoby a firmy - půjčky a hypotéky, investování, on-line bankovnictví. Řeší se individuální finanční potřeby. Poskytují se půjčky nejen z bankovních ústavů, ale také se nabízí půjčky od třetích osob… malé a střední podniky, korporátní klientela a instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. Factoring (postupování pohledávek z obchodního styku, které mají splatnost do 90 dnů) a jiné… Kaţdý podnikatelský subjekt na našem tuzemském trhu den co den vyhledává a řeší finanční záleţitosti, vyhledává solidní pojišťovací agentury… řeší druhotnou platební neschopnost … řeší dluţníky ( odkup pohledávek, nebo factoring a podobně…) Certifikované finanční skupiny opět zde obrovské moţnosti své kvalitní sluţby nabídnout právě certifikovaných společnostem ve všech oborech! HOTELY Certifikovaný hotel můţe nabídnout své sluţby certifikovaným společnostem např. Cestovním kancelářím, vzdělávacím agenturám, přímým podnikatelským subjektům za účelem pořádání team Buildingů, firemních akcí i týdenních, relaxačních a víkendových pobytů atd. … Nabídnout hotelové a hostinské sluţby také agenturám pořádajícím výstavy, svatby, plesy a jiné … RESTAURACE Certifikovaná restaurace můţe nabídnout své sluţby certifikovaným společnostem např. Všem přímým podnikatelským subjektům za účelem pořádání team Buildingů, firemních akcí, večírků, plesů … Nabídnout hostinské sluţby také různým agenturám pořádajícím výstavy, svatby, pohřby, plesy a jiné …
 10. 10. INTERIÉRY – VÝROBA NÁBYTKU Certifikované Firmy, které se zabývají přímou výrobou nábytku, kuchyní, obýváků interiérů atd. …… a nebo pouze prodejem (např.sociální zařízení, parkety, koberce, záclonoviny, dlaţby atd.), mohou přímo oslovit veškeré stavební společnosti (vybavení rodinných domů – kuchyně, obývací pokoje…sociální zařízení a podobně…), developerské společnosti, designerské společnosti… za účelem dodávání jejich výrobků – nábytků atd. Certifikovaní výrobci nábytku mohou vyhledat i certifikované prodejce nábytku atd. … a naopak… AUTODOPRAVA - TAXI SLUŢBY Mohu opět nabídnout své sluţby všem podnikatelským subjektům … poskytnout těmto firmám jako svým stálým zákazníkům % slevy … Půjčovna aut , pracovních strojů, nářadí a podobně …– můţe poskytnout pronájem stavebních strojů a dopravních prostředků atd. …nejen stavebním firmám, Autobusová doprava – oslovit certifikované cestovní kanceláře, hotely, vzdělávací agentury, ale i mnohé podnikatelské subjekty Autodoprava – sluţby pro certifikované firmy…stěhování…. AUTOBAZARY, AUTO-MOTO Své klienty si najít z řad certifikovaných firem… poskytnout jim např. spec. Servis a podobně… TRUHLÁŘSTVÍ – KLEMPÍŘSTVÍ – STAVEBNÍ FIRMY - ELEKTROINSTALAČNÍ FIRMY -STAVEBNINY Obrovské moţnosti navázání kontaktů a spolupráce! Vše z oboru stavebnictví … IT/IS Podporu a prodej sítových aplikací, budováni strukturovaných sítí Prodej Hardware a Software, outsorcing IT sluţeb Mohou oslovit všechny podnikatelské subjekty … A podobně…

×