Successfully reported this slideshow.
Knelpuntenanalyse Zoetwatervoorziening Effecten op natuur Lineke Woelders, Victor Beumer, Maaike Maarse, Remco van Ek, Ge...
Inhoud <ul><li>Natuur in rijkswateren (Lineke Woelders) </li></ul><ul><li>Terrestrische natuur (Remco van Ek) </li></ul><u...
Natuur in de rijkswateren
Knelpunten <ul><li>Rivierafvoeren zullen veranderen met veranderend klimaat </li></ul><ul><li>Natte winters, droge zomers ...
Studiegebied <ul><li>Benedenrivierengebied (van Rijnmond tot Nijmegen) en bovenrivierengebied (Maas en IJssel). </li></ul...
Studiegebied <ul><li>IJsselmeer geen nieuwe knelpunten: huidige streefpeilen kunnen met een W+ en G scenario in stand geho...
Input <ul><li>Bodemhoogtekaarten </li></ul><ul><li>Belangrijkste kaarten (situatie 2015): </li></ul><ul><ul><li>Hoogtemode...
Input <ul><li>Sobek </li></ul><ul><li>Afvoeren gebaseerd op gemiddeld jaar 1967 </li></ul><ul><li>Nieuwe afvoeren berekend...
Input <ul><li>Ecotopen </li></ul><ul><li>Getijde/niet getijde (Getijdenklasse) </li></ul><ul><li>Zoet/zout (Zoutklasse) </...
Input <ul><li>Ecotopen (als in RES) </li></ul>
Input <ul><li>Ecotopen (als in RES) </li></ul>
Resultaten <ul><li>Huidige situatie </li></ul>Benedenrivierengebied
Resultaten <ul><li>Biesbosch </li></ul>Huidig W+ G
Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in de  Biesbosch (in % per scenario)...
Resultaten Hoogste waterstand Gemiddelde waterstand Laagste waterstand
Resultaten <ul><li>Haringvliet </li></ul>Huidig W+ G
Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in de  Haringvliet (in % per scenari...
Resultaten <ul><li>Huidige situatie </li></ul>Bovenrivieren- Gebied IJssel, Waal, Nederrijn Zand Maas, Grind Maas
Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in het bovenrivierengebied (in % per ...
Conclusie <ul><li>Verdeling getijde-niet getijdegebied verandert weinig </li></ul><ul><li>Zoet-zoutverdeling verandert wei...
Conclusie <ul><li>Aandachtspunt: toename laagdynamische aquatische natuur; hoogdynamische natuur blijft dus achter </li></...
Terrestrische natuur
Terrestrische natuur <ul><li>Watervraag terrestrische natuur & natuur in kleine oppervlaktewateren? </li></ul><ul><li>Natu...
Terrestrische natuur <ul><li>Kwantificeren van de watervraag voor natuur? Lastig, want … </li></ul><ul><li>Sturing op cond...
Terrestrische natuur <ul><li>Scenario’s 2050 </li></ul>Knelpunten G W+ GE RC
Terrestrische natuur <ul><li>Scenario’s 2050 </li></ul><ul><li>G </li></ul><ul><li>Temperatuur +0.9 o C </li></ul><ul><li...
Terrestrische natuur <ul><li>Verwachtingen </li></ul><ul><li>G </li></ul><ul><li>Toename natte condities </li></ul><ul><li...
Terrestrische natuur <ul><li>Verwachtingen </li></ul><ul><li>Welke ecosystemen gevoelig voor klimaatveranderingen?  </li>...
Terrestrische natuur <ul><li>Modellering: beperkte info… </li></ul><ul><li>Wens is aangeven kansen en knelpunten voor natt...
Terrestrische natuur <ul><li>Modellering – 14 terrestrische ecosysteemtypen </li></ul>Input
Terrestrische natuur <ul><li>Modellering – 14 terrestrische ecosysteemtypen </li></ul>Input bK20 K21 K28 Natte graslanden ...
Terrestrische natuur <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dGVG) </li></ul>Input G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1)  W+ gem.jr....
Terrestrische natuur <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dFLX) </li></ul>Input G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1)  W+ gem.jr....
Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact
Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact dN G-GE   dN W+ GE
Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten ∑ dN / Ntot % G-GE/RC = +2% W+ RC/GE...
Natuur in regionale wateren
Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dPO4) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) ...
Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dCl) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) G...
Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dWP) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) G...
Natuur in regionale wateren <ul><li>Modellering – 4 aquatische ecosysteemtypen </li></ul>Input A12 bA10 A17 A18
Natuur in regionale wateren <ul><li>Modellering – 4 aquatische ecosysteemtypen </li></ul>Input bA10 A12 A17 A18
Natuur in regionale wateren <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact dN G-GE   dN W+ GE
Natuur in regionale wateren <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten ∑ dN / Ntot % G-GE/RC = -1% W...
Conclusies <ul><li>Terrestrische natuur </li></ul><ul><li>Prognose watervraag natuur is lastig: nog geen kansen/knelpunten...
Conclusies <ul><li>Natuur in de regionale wateren </li></ul><ul><li>Bij G lichte afname inlaat rijkswater, lichte toename ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knelpuntenanalyse Zoetwatervoorziening Natuur Deltares

1,027 views

Published on

Landelijke knelpunten analyse zoetwater voor gebruiksfunctie natuur

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knelpuntenanalyse Zoetwatervoorziening Natuur Deltares

 1. 1. Knelpuntenanalyse Zoetwatervoorziening Effecten op natuur Lineke Woelders, Victor Beumer, Maaike Maarse, Remco van Ek, Gerrit Hendriksen
 2. 2. Inhoud <ul><li>Natuur in rijkswateren (Lineke Woelders) </li></ul><ul><li>Terrestrische natuur (Remco van Ek) </li></ul><ul><li>Natuur in regionale wateren (Remco van Ek) </li></ul>
 3. 3. Natuur in de rijkswateren
 4. 4. Knelpunten <ul><li>Rivierafvoeren zullen veranderen met veranderend klimaat </li></ul><ul><li>Natte winters, droge zomers </li></ul><ul><li> Waterdieptes </li></ul><ul><li> Overstromingsduur </li></ul><ul><li> Overstroomd oppervlak </li></ul><ul><li>Zeespiegelstijging </li></ul><ul><li>Rivierengebied voor bepaalde </li></ul><ul><li>ecotopen minder geschikt </li></ul><ul><li>Potentie voor natuur? </li></ul>Lobith St. Pieter
 5. 5. Studiegebied <ul><li>Benedenrivierengebied (van Rijnmond tot Nijmegen) en bovenrivierengebied (Maas en IJssel). </li></ul><ul><li>Buitendijkse gedeelte </li></ul>
 6. 6. Studiegebied <ul><li>IJsselmeer geen nieuwe knelpunten: huidige streefpeilen kunnen met een W+ en G scenario in stand gehouden worden. Habitat zal dan geen veranderingen in ecotopen kunnen laten zien. </li></ul>Huidig W+
 7. 7. Input <ul><li>Bodemhoogtekaarten </li></ul><ul><li>Belangrijkste kaarten (situatie 2015): </li></ul><ul><ul><li>Hoogtemodel (TIN) zonder Vlaamse ingrepen gemaakt door Deltares voor het ROLT project voor de Maas </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoogtemodel MOD2015_4_1a (TIN) gemaakt in 2010 door CSO voor het ROLT project voor de Rijn </li></ul></ul><ul><li>Aanvullende kaarten: </li></ul><ul><ul><li>Hoogtemodel (Terrain) van Rijn-Maasmonding uit model J09_5 </li></ul></ul><ul><ul><li>AHN </li></ul></ul>
 8. 8. Input <ul><li>Sobek </li></ul><ul><li>Afvoeren gebaseerd op gemiddeld jaar 1967 </li></ul><ul><li>Nieuwe afvoeren berekend voor W+ en G </li></ul><ul><ul><li>Minimale en maximale waterstanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe zoutconcentraties </li></ul></ul><ul><ul><li>Stroomsnelheden </li></ul></ul>
 9. 9. Input <ul><li>Ecotopen </li></ul><ul><li>Getijde/niet getijde (Getijdenklasse) </li></ul><ul><li>Zoet/zout (Zoutklasse) </li></ul><ul><li>Seizoensdynamiek: zones die maximaal </li></ul><ul><ul><li>2 dagen </li></ul></ul><ul><ul><li>50 dagen </li></ul></ul><ul><ul><li>150 dagen </li></ul></ul><ul><ul><li>365 dagen </li></ul></ul><ul><li>per jaar overstromen (Overstromingsduur) </li></ul><ul><li>Stroomsnelheid </li></ul><ul><li>LGN </li></ul><ul><li>(Ecotopen zijn gebaseerd op Rijkswateren-Ecotopen-Stelsels; RES) </li></ul>
 10. 10. Input <ul><li>Ecotopen (als in RES) </li></ul>
 11. 11. Input <ul><li>Ecotopen (als in RES) </li></ul>
 12. 12. Resultaten <ul><li>Huidige situatie </li></ul>Benedenrivierengebied
 13. 13. Resultaten <ul><li>Biesbosch </li></ul>Huidig W+ G
 14. 14. Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in de Biesbosch (in % per scenario) </li></ul>Algemene toename zoet, laagdynamisch Toename overstroomd gebied 0.4 0.4 0.4 Zoete, laagdynamische, zeer diepe getijdenwateren 0.0 0.0 0.0 Zoete, hoogdynamische, zeer diepe getijdenwateren 14.8 15.6 13.8 Zoete, laagdynamische, diepe getijdenwateren 7.6 7.2 7.5 Zoete, hoogdynamische, diepe getijdenwateren 10.8 11.7 9.4 Zoete, laagdynamische, matig diepe getijdenwateren 2.6 2.2 2.3 Zoete, hoogdynamische, matig diepe getijdenwateren 9.1 8.6 6.7 Zoete, laagdynamische, ondiepe getijdenwateren 2.4 2.5 2.3 Zoete, hoogdynamische, ondiepe getijdenwateren 9.5 14.4 5.0 Zoete, laagdynamisch kreken 5.9 6.6 5.1 Zoete hoogdynamische kreken 0.0 0.9 1.3 Hoogwatervrije zone 0.0 0.6 0.9 Hardhoutzone (zoet) 0.0 0.0 0.1 Zachthoutzone (zoet) 0.0 0.4 0.6 Droogvallende zone (zoet) 0.0 0.0 0.1 Helofytenzone (zoet) 0.0 3.7 2.8 Drijfplanten- en waterplantenzone (zoet) 28.1 16.4 33.0 Niet overstroomd (getijde) 8.8 8.8 8.8 Niet beschikbaar G W+ Huidig Ecotopen Biesbosch
 15. 15. Resultaten Hoogste waterstand Gemiddelde waterstand Laagste waterstand
 16. 16. Resultaten <ul><li>Haringvliet </li></ul>Huidig W+ G
 17. 17. Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in de Haringvliet (in % per scenario) </li></ul>Algemene toename zoet, laagdynamisch Algemene toename lichtbrak Toename overstroomd  gebied 0.6 0.7 0.2 Licht brakke, laagdynamische, zeer diepe getijdenwateren 0.4 0.4 0.0 Licht brakke, laagdynamische, diepe getijdenwateren 0.1 0.1 0.0 Licht brakke, laagdynamische, matig diepe getijdenwateren 0.0 0.0 0.0 Licht brakke, laagdynamische, ondiepe getijdenwateren 0.0 0.0 0.0 Licht brakke, laagdynamisch kreken 16.6 17.5 16.4 Zoete, laagdynamische, zeer diepe getijdenwateren 0.0 0.0 0.0 Zoete, hoogdynamische, zeer diepe getijdenwateren 33.8 33.5 34.5 Zoete, laagdynamische, diepe getijdenwateren 0.9 0.6 0.8 Zoete, hoogdynamische, diepe getijdenwateren 12.9 14.2 12.3 Zoete, laagdynamische, matig diepe getijdenwateren 0.4 0.1 0.4 Zoete, hoogdynamische, matig diepe getijdenwateren 9.1 11.4 8.4 Zoete, laagdynamische, ondiepe getijdenwateren 0.2 0.1 0.2 Zoete, hoogdynamische, ondiepe getijdenwateren 5.9 6.4 5.3 Zoete, laagdynamisch kreken 0.4 0.9 0.1 Zoete hoogdynamische kreken 12.5 7.7 15.0 Niet overstroomd (getijde) 6.3 6.3 6.3 Niet beschikbaar G W+ Huidig Ecotopen Haringvliet
 18. 18. Resultaten <ul><li>Huidige situatie </li></ul>Bovenrivieren- Gebied IJssel, Waal, Nederrijn Zand Maas, Grind Maas
 19. 19. Resultaten <ul><li>Verdeling van gebiedsoppervlakte over de verschillende ecotopen in het bovenrivierengebied (in % per scenario) </li></ul> Meer overstroomd gebied  Meer dan 2 dagen overstroomd (cumulatief)  Extremere laagwaters  Extremere laagwaters 48.3 48.3 48.3 Landbouw 1.5 1.5 1.5 Bebouwd 5.6 5.0 6.1 Hoogwatervrije zone 11.9 10.5 12.4 Hardhoutzone (zoet) 3.9 6.3 3.0 Zachthoutzone (zoet) 1.9 3.7 1.8 Droogvallende zone (zoet) 0.1 0.1 0.1 Helofytenzone (zoet) 26.7 24.5 26.7 Drijfplanten- en waterplantenzone (zoet) G W+ Huidig Ecotoop
 20. 20. Conclusie <ul><li>Verdeling getijde-niet getijdegebied verandert weinig </li></ul><ul><li>Zoet-zoutverdeling verandert weinig </li></ul><ul><li>Toename overstroomd gebied </li></ul><ul><li>Algemene toename zoet, laagdynamisch </li></ul><ul><li>Algemene toename lichtbrak </li></ul><ul><li>Afname minimumafvoer rivieren </li></ul>
 21. 21. Conclusie <ul><li>Aandachtspunt: toename laagdynamische aquatische natuur; hoogdynamische natuur blijft dus achter </li></ul><ul><ul><li>Verwachting: meer ruimte door Ruimte voor de Rivier. Dynamische zones kunnen dan wellicht worden uitgebreid </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbeveling inrichting Noordwaard: meer hoogdynamische zones </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer analyse nodig voor begrip klasseverandering </li></ul></ul>
 22. 22. Terrestrische natuur
 23. 23. Terrestrische natuur <ul><li>Watervraag terrestrische natuur & natuur in kleine oppervlaktewateren? </li></ul><ul><li>Natuur heeft een waterbehoefte en vanuit die behoefte een watervraag </li></ul><ul><li>Terrestrische natuur : vooral bereiken en handhaven gewenste toestand (GGOR, watergerelateerde IHD) </li></ul><ul><li>Aquatische natuur : handhaven peil(regime), voldoende debiet, waterkwaliteit </li></ul><ul><li>Laag Nederland koppeling met hoofdsysteem , hoog Nederland niet: water vasthouden. </li></ul><ul><li>Waterkwaliteit doet er toe (beperkingen), relatie niet eenduidig. </li></ul>Knelpunten
 24. 24. Terrestrische natuur <ul><li>Kwantificeren van de watervraag voor natuur? Lastig, want … </li></ul><ul><li>Sturing op condities (peilen, waterkwaliteit), niet op debieten. Voor debieten geen, specifiek aan natuur gerelateerde, beleidsdoelen . Wel waterakkoorden per gebied. </li></ul><ul><li>Voor natuurbeheerders een dilemma: verdrogen of vervuilen? Dit geldt o.a. voor laagveen (interne eutrofiering) en beekdalen (overstroming). </li></ul><ul><li>Vaak wel een waterbehoefte, maar niet vanuit het hoofdwatersysteem (wens = voldoende schoon, gebiedseigen water) </li></ul><ul><li>Beperkingen aan de modellen, vaak invoerprobleem. </li></ul><ul><ul><li>Waar welke natuurdoelen in de tijd? Dus waar welke watercondities nodig (kwantiteit, kwaliteit)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen landelijke hydrologische modellen dit voldoende goed simuleren? </li></ul></ul>Knelpunten
 25. 25. Terrestrische natuur <ul><li>Scenario’s 2050 </li></ul>Knelpunten G W+ GE RC
 26. 26. Terrestrische natuur <ul><li>Scenario’s 2050 </li></ul><ul><li>G </li></ul><ul><li>Temperatuur +0.9 o C </li></ul><ul><li>Winterneerslag +4% </li></ul><ul><li>Zomerneerslag +3% </li></ul><ul><li>E pot +3% </li></ul><ul><li>Absolute zeespiegelstijging 15-25 cm </li></ul><ul><li>W+ </li></ul><ul><li>Temperatuur +1.8 o C </li></ul><ul><li>Winterneerslag +14% </li></ul><ul><li>Zomerneerslag -19% </li></ul><ul><li>E pot +15% </li></ul><ul><li>Absolute zeespiegelstijging 20-35 cm </li></ul>Knelpunten
 27. 27. Terrestrische natuur <ul><li>Verwachtingen </li></ul><ul><li>G </li></ul><ul><li>Toename natte condities </li></ul><ul><li>Toename weersextremen </li></ul><ul><li>Weinig verandering vochttekort en watervraag </li></ul><ul><li>W+ </li></ul><ul><li>Nattere winters: meer overstroming </li></ul><ul><li>Vaker echt droge zomers, uitzakkende grondwaterstanden (zomer): meer verdroging </li></ul><ul><li>Hogere temperaturen, sterker wisselende grondwaterstanden: meer afbraak O.M.: veengebieden onder druk </li></ul><ul><li>Toename infiltratie en kwel? Wat gebeurt er met de vegetatie in droge infiltratiegebieden? </li></ul><ul><li>Vochttekort en watervraag neemt toe </li></ul>Knelpunten Witte et al., 2009
 28. 28. Terrestrische natuur <ul><li>Verwachtingen </li></ul><ul><li>Welke ecosystemen gevoelig voor klimaatveranderingen? </li></ul><ul><li>(Vos et al., 2007, Witte et al., 2009) </li></ul><ul><ul><li>Natte heide-hoogvenen, inclusief vennen </li></ul></ul><ul><ul><li>Natte schraallanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Beken en beekdalbossen </li></ul></ul><ul><ul><li>Moerassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Duin- en kweldersystemen </li></ul></ul>Knelpunten
 29. 29. Terrestrische natuur <ul><li>Modellering: beperkte info… </li></ul><ul><li>Wens is aangeven kansen en knelpunten voor natte natuur </li></ul><ul><li>Specifiek duiden afhankelijkheid van hoofdsysteem (kwantiteit, kwaliteit) </li></ul>Knelpunten natuurdoel vereiste milieucondities beschikbare hydrologie Kansen/knelpuntenanalyse Knelpunt: past het? Kans: Zo nee, wat dan wel? effect natuur(waarde) bodem hydrologie standplaats DEMNAT-3.0 18 ecotoopgroepen dGVG, dFLX, dPO4, dCl, dWP
 30. 30. Terrestrische natuur <ul><li>Modellering – 14 terrestrische ecosysteemtypen </li></ul>Input
 31. 31. Terrestrische natuur <ul><li>Modellering – 14 terrestrische ecosysteemtypen </li></ul>Input bK20 K21 K28 Natte graslanden in brakke polders Natte heide en Hoogvenen Ruigtes langs rivieren en sloten, nat cultuurlandschap
 32. 32. Terrestrische natuur <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dGVG) </li></ul>Input G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) W+ gem.jr. (PAWN, 2008)
 33. 33. Terrestrische natuur <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dFLX) </li></ul>Input G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) W+ gem.jr. (PAWN, 2008)
 34. 34. Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact
 35. 35. Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact dN G-GE dN W+ GE
 36. 36. Terrestrische natuur <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten ∑ dN / Ntot % G-GE/RC = +2% W+ RC/GE = -8% W+ PAWN = +2%
 37. 37. Natuur in regionale wateren
 38. 38. Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dPO4) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) W+ gem.jr. (PAWN, 2008)
 39. 39. Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dCl) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) W+ gem.jr. (PAWN, 2008)
 40. 40. Natuur in regionale wateren <ul><li>Hydrologische invoer – NHI (dWP) </li></ul>Resultaten G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) G-GE (NHI-2.1) W+ GE (NHI-2.1) W+ gem.jr. (PAWN, 2008)
 41. 41. Natuur in regionale wateren <ul><li>Modellering – 4 aquatische ecosysteemtypen </li></ul>Input A12 bA10 A17 A18
 42. 42. Natuur in regionale wateren <ul><li>Modellering – 4 aquatische ecosysteemtypen </li></ul>Input bA10 A12 A17 A18
 43. 43. Natuur in regionale wateren <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten NWact dN G-GE dN W+ GE
 44. 44. Natuur in regionale wateren <ul><li>Uitvoer– DEMNAT-3.0 (natuurwaarden) </li></ul>Resultaten ∑ dN / Ntot % G-GE/RC = -1% W+ RC/GE = -6% W+ PAWN = -1%
 45. 45. Conclusies <ul><li>Terrestrische natuur </li></ul><ul><li>Prognose watervraag natuur is lastig: nog geen kansen/knelpuntenmodel, invoer is een beperkende factor </li></ul><ul><li>Natuur is ook veelzijdig en complex: modellen focussen op biodiversiteit vegetatie </li></ul><ul><li>Landgebruik RC of GE maakt niet zoveel uit, klimaatscenario wel. </li></ul><ul><li>G = lichte vernatting, toename natte ecotopen, geen toename zoetwatervraag </li></ul><ul><li>W+ = lagere GVG’s, resulteert in afname natte ecotopen, toename zoetwaterbehoefte (in hoog NL – waterconservering); is consistent met andere studies maar nadere toelichting op hydrologie gewenst. </li></ul><ul><li>Gevoelige ecosystemen: K21 natte heide en hoogveen, K22 natte schraallanden, A17, A18 moeras, H22, H42 vochtige bossen (cf Witte et al., 2009; Vonk et al., 2010, Klimaat & Droogte Rijn-Oost, 2010) . </li></ul><ul><li>DEMNAT berekent geen effect voor vochttekort en lagere GLG’s in zomerperiode W+ scenario. Volgens Van der Gaast et al 2009: toename vochttekort groene ruimte bij W+, 10%-droog jaar ~ 105 mm </li></ul><ul><li>Watervraag natuur hoofdsysteem: 0.2-0.4 km 3 (huidig) naar 0.6-0.8 km 3 (W+) </li></ul>
 46. 46. Conclusies <ul><li>Natuur in de regionale wateren </li></ul><ul><li>Bij G lichte afname inlaat rijkswater, lichte toename zoutvracht (chloride concentratie in oppervlaktewater). Waterpeil blijft veelal gelijk. </li></ul><ul><li>Bij W+ toename inlaat systeemvreemd water, en chloride concentraties (~100 mg/l). Lichte verlaging waterpeil op hogere zandgronden. Uitkomsten chloride lager dan PAWN, 2008. </li></ul><ul><li>Achteruitgang kwaliteit zoete aquatische ecotopen, toename brakke ecotopen in laag Nederland </li></ul><ul><li>Verwachting: toename watervraag voor doorspoeling en peilbeheer </li></ul><ul><li>Veenecosystemen kwetsbaar (cat. 1 in verdringingsreeks) voor eutrofiering en versnelde veenafbraak. Ook droogval bovenloop beken. </li></ul><ul><li>Belang uitvoering KRW maatregelen (bestrijding eutrofiering) neemt toe bij verdere opwarming. In hoog Nederland: water vasthouden. </li></ul><ul><li>Ontbreken van een NHI-kwaliteit (P-modellering) is een gemis. </li></ul>

×