Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Digital vs kulturel transformation med Nikolaj Opstrup fra Bonnier

Download to read offline

Talk fra morgenmøde hos Reload 25. august 2020. Se det hele her: https://reload.dk/events/digital-vs-kulturel-transformation

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Digital vs kulturel transformation med Nikolaj Opstrup fra Bonnier

 1. 1. Digital vs. kulturel transformation Nikolaj Opstrup 25.08.2020
 2. 2. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 40 minutter 1 intro 2 spørgsmål 3 cases 2 modeller 1 opsamling
 3. 3. Intro den meget korte historie om Nikolaj og Bonnier
 4. 4. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 1. (siloer med top) Traditionel struktur 4
 5. 5. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 I hvilken grad arbejder din organisation systematisk med evaluering af jeres digitale arbejdsprocesser? (aldrig/nogle gange/altid/ved ikke) Spørgsmål 1/2 5
 6. 6. IV Taskforce Case 1/3
 7. 7. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 IV Taskforce 7 Udfordringer • Ingen enkle forslag til løsning • Svært at samle de rette interessenter • Roller og ansvar ikke tydeligt for alle • Skulle løses inden sommerferien Tilgang • Sammensæt arbejdsgruppe med alle interessenter allokeret samtidigt • Giv produktchef mandat til at prioritere opgaver og ressourcer • Tilføj ekstern procesfacilitator Udbytte • 111 ideer blev bearbejdet • 26 konkrete forslag udarbejdet • 12 forslag igangsat undervejs • Processen dokumenteret undervejs • Mad/Sad/Glad Retrospective Konsekvenser • Ejerskab over problemet – ikke kun dele af løsningen • Mindre ”dem og os” • Varige forbindelser mellem siloer • Ønske om flere taskforces Format Arbejdsgruppe Varighed 4 uger
 8. 8. Dataplatform Case 2/3
 9. 9. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Dataplatform 9 Udfordringer • Projektlederen blev først tilknyttet, efter projektet var blevet formet • Uklarhed om organisatorisk forankring • Effekt på samtlige websites og tracking Tilgang • Erfaren intern projektleder • Tidlig involvering af egne eksperter • Uddannelse af alle væsentlige interessenter Udbytte • “Demokratisering af data” • Videnoverførsel fra leverandør • Etablering af samarbejde mellem data scientists for at forankre viden Konsekvenser • Tæt samarbejde mellem data scientists efter projektafslutning • Case på Googles hjemmeside gav stolthed i organisationen • Ønske om større brug af data Format Projektarbejde Varighed 6 mdr.
 10. 10. IV Digital Case 3/3
 11. 11. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 IV Digital 11 Udfordringer • Udvikling af ny webplatform • Samtidigt med dataprojekt • Ingen erfaring med paywalls • Få digitale kompetencer på redaktion • Vi arbejder med vores største brand Tilgang • Projektteam allokeret fuld tid • Alle rykker ind i samme lokale • Supersprints, sprints og test, test, test • Gallery walks Udbytte • Succesfuld lancering af website og apps på fire sprog til planlagt tid • Etablering af ugentlige arbejdsmøder for at følge op på performance Konsekvenser • Redaktionen vil nu være endnu mere digitale • Marketing ønsker at køre flere eksperimenter på egen hånd Format War room Varighed 8 mdr.
 12. 12. Svar på spørgsmål 1 I hvilken grad arbejder din organisation systematisk med evaluering af jeres digitale arbejdsprocesser?
 13. 13. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Så • Vi havde etableret et godt samarbejde på tværs af siloer • Vi kunne håndtere store, komplekse projekter • Vi forbedrede løbende vores processer Men • Vi havde kun kapacitet til få, store projekter om året • Vi udviklede stadig digitale løsninger på vegne af forretningen • Centrale ressourcer var flaskehalse, fordi de også var gate-keepers • Kravene til at kunne udvikle og eksperimentere på egen hånd steg Refleksion 1/2 13
 14. 14. Acceleration og modenhed Model 1/2
 15. 15. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Organisationers evne til digital acceleration 15 1 2 3 4 5 Evolving Steady Advancing Accelerating Organisationens digitale modenhed Accelerationsniveau A. Digital begyndelse B. Vakuum C. Fuldblods digital Embarking Baseret på en model fra Microsoft, Heidrick & Struggles
 16. 16. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Integration af digitale indsatser i alle funktioner Standardisering af løsninger og processer Datastøttet multikanal udgivelse og markedsføring Transformation af kerneforretningen Succesfuld eksekvering og digital innovation Avanceret og accelereret C. Ægte digital Vejen til digital acceleration Stigende udbytte af digitalisering Momentum i digitalisering af kerneforretning “Digital hub” udfordres af “digitale afdelinger” overalt i organisationen Siloer udfordres Rollen som CDO udfordres Stabiliseret digital organisation B. Vakuum Identifikation af muligheder Initiativer uden sammenhæng med kerneforretning Forsøg med tværfunktionelle teams ”Digital hub” eksperimenterer, innoverer og udfordrer status quo Opstart og eksperimenter A. De tidlige dage 16 A. Digital begyndelse B. Vakuum C. Fuldblods digital Baseret på en model fra Microsoft, Heidrick & Struggles
 17. 17. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Kerneforretningen er transformeret og digitale indsatser er integreret i alle funktioner. Digital eksekvering understøttes nu gennem fokus på standardiserede løsninger og innovation af processer for at sikre konstant optimering. Fra evangelister til hverdag Der arbejdes digitalt flere steder i organisationen. Dette udfordrer såvel evangelister som centrale digitalafdelinger, der i stigende grad må give afkald på deres særstatus som de mest digitale frontløbere. Den digitale udvikling drives i høj grad af evangelister, der forsøger at påvirke organisationen til at deltage aktivt i den digitale rejse, mens de søsætter projekter, som er løsrevne fra kerneforretningen. 17 Integration i funktionerDigitale afdelingerEvangelister C. Ægte digitalB. VakuumA. De tidlige dage A. Digital begyndelse B. Vakuum C. Fuldblods digital Baseret på en model fra Microsoft, Heidrick & Struggles
 18. 18. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Hvor digital moden er din organisation? A. Vi er kommet godt i gang (digital begyndelse) B. Vi kører derudaf i hele forretningen (vakuum) C. Vi får mere og mere fart på (fuldblods digital) Spørgsmål 2/2 18
 19. 19. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Første skridt ud af vakuummet Behov for forandring CDO = “Ansvarlig for digital” Etablering af innovationsenhed PMO for alle projekter •Teknisk udvikling og drift •Projektledelse •Projektkontor for digitale projekter (PMO) •Forretningsudvikling primært med produktfokus •Digital afdeling: Koordinering og optimering af trafik og distribution i egne kanaler mhp. øget kapitalisering •Styrke drift og inkrementel udvikling •Projektledelse ikke kun rettet mod digital produktudvikling •Projektkontor (PMO) som samler alle projekter af strategisk betydning •Sikre opfølgning på strategi og sammenhæng med projekter •Større fokus på innovation og udvikling af processer •Synergier i integration med redaktion og marketing Ny organisering og styring af projekter og udviklingsopgaver CDO = ”Ansvarlig for strategi, innovation og teknisk udvikling” •Tydeligere opdeling af produkt- og projektansvar •Platformsplaner •Leveranceorganisation •Projektadministration styrkes •Opfølgning på hele strategiplanen •Forankring af strategisk forretningsudvikling •Større produktinnovationer •Procesinnovation
 20. 20. Svar på spørgsmål 2 Hvor digital moden er din organisation?
 21. 21. Udvikling i flere tempi Model 2/2
 22. 22. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 22Kilde: Deloitte (link)
 23. 23. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Baseret på Gartners Pace Layered Application Strategy™ Del og hersk 23 Systems of Innovation Systems of Differentiation Systems of Records Ændrings- takt Høj Lav
 24. 24. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Baseret på Gartners Pace Layered Application Strategy™ Platforme (eksempel) 24 InnovationDifferentiationRecords Headless CMS Frontends Google Optimize BigQuery Native apps Webshop Selvbetjening Engagement API Consent data Marketing automation Google 360 Abonnement-s ystem Content hub Engagement API / Data layer Campaign landing pages
 25. 25. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Baseret på Gartners Pace Layered Application Strategy™ Arbejdsformer (eksempel) 25 InnovationDifferentiationRecords Ad hoc arbejdsgruppe War room Release planning Eksperiment- baseret Design Sprints Agilt projektarbejde Traditionel. projektarbejde Governing boards Erfa-grupper
 26. 26. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Så • Vi har sat den digitale udvikling fri i organisationen • Vi arbejder tæt sammen om at udvikle i takt Og • Der er stadig behov for nye kompetencer • Vi har brug for mere agil forandringsledelse • Vi er langt fra færdige ... Refleksion 2/2 26
 27. 27. Digital vs. kulturel transformation NIOP/25.08.2020 Take-aways 27 • Vær aldrig bange for at afprøve nye arbejdsformer • Tal åbent om dine anstrengelser og erfaringer (aka. fejl) • Skab rammer for varige samarbejder på tværs af organisationen • (Op)find modeller der gør det komplekse enkelt at tale om • Lav om på organisationen når den ikke længere passer • Bliv ved med at evaluere og forbedre dine processer • Smil og forbliv positiv imens :)
 28. 28. Diskussion
 29. 29. Tak for i dag :)

Talk fra morgenmøde hos Reload 25. august 2020. Se det hele her: https://reload.dk/events/digital-vs-kulturel-transformation

Views

Total views

262

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

193

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×