Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El métode científico

363 views

Published on

El métode científico explicado parte por parte, con imágenes y esquemas.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El métode científico

  1. 1. EL MÈTODE CIENTÍFIC Coneixements Hipòtesis Experimentació Conclusió Problema
  2. 2. PROBLEMA -Ens hem de plantejar un problema -Observem els fenomens -Aplicar atentament els sentits a un objecte o a un fenomen
  3. 3. CONEIXEMENTS -Coneixements previs -Observacions -Llibres de text -Internet -Enciclopèdia
  4. 4. HIPÒTESIS -Plantejar-nos com i perquè -Elaborar una explicació provisional dels fets observats y de les seves possibles causes
  5. 5. EXPERIMENTACIÓ -Especificar pas a pas el que s’ha de fer (metodologia) -Materials -Presa de dades i observacions Expresió dels resultsts ( diagramas, gràfics) -Comprovació de les hipòtesis de treball.
  6. 6. CONCLUSIONS -Proposició final -Afirmació o negació de les hipòtesis

×