Folder natm a3

458 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Folder natm a3

  1. 1. Netherlands Association for Travel Management Netherlands Association for Travel Management En verder geldt dat NATM-leden Contact l Gebruik kunnen maken van het kenniscentrum op de Secretariaat NATM NATM website www.natm.nl. Postbus 557 Gebruik kunnen maken van elkaars expertise en 2300 AN LEIDEN Tel: 071 – 519 10 19 It’s not only the information we give... R l it’s the profit you get knowhow. Fax: 071 – 517 58 35 Email: natm@qualitycs.nl l Desgewenst ondersteuning krijgen bij het opstellen van contracten met reisgerelateerde toeleveranciers zoals reisagenten, airlines en hotelketens. l Desgewenst ondersteuning krijgen bij het opstellen van het reisbeleid. l Advies kunnen krijgen bij het regelen van visa, werk- en verblijfsvergunningen voor expats en het opstellen van de reispolicies ten behoeve van risicolanden. l Up-to-date blijven door middel van NATM nieuwsbrieven en het informatieve magazine ‘Zakenreis’ dat kosteloos aan de leden wordt toegezonden. Kortom De NATM kan door haar 40-jarige ervaring zeker bogen op een uitstekende expertise in de reisindustrie! Heeft u belangstelling? Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap en wilt u graag eerst een NATM ledenbijeenkomst bijwonen alvorens te beslissen lid te worden? Neem dan contact op met ons secretariaat. Voor meer informatie zie ook onze website www.natm.nl.Meer informatie en aanmeldingen op www.natm.nl
  2. 2. R R NATM Wie lid wil worden van GBTA Europe, moet aangesloten zijn bij een van de nationale travel R management verenigingen die GBTA Europe vormen. In Nederland is dat dus de NATM. De Nederlandse Associatie voor Travel Management (NATM) is dé be- Informatieoverdracht Irma Rinkel, Travel Manager, langenvereniging van managers in het bedrijfsleven die verantwoorde- Via het NATM lidmaatschap zijn de leden voortdurend op de hoogte van actuele ontwik- Bluewater Energy Services B.V. lijk zijn voor de zakelijke reizen binnen de onderneming. De NATM is in kelingen in de zakelijke reiswereld. Door overdracht van informatie en knowhow is een 1972 opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte breed en krachtig draagvlak ontstaan. Ook heeft de NATM een samenwerking met de NEVI De contacten die ik opdoe tijdens de informele van travel managers aan uitwisseling van specialistische kennis met (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) voor het gezamenlijk invullen van de ledenbijeenkomsten zijn bijzonder waardevol collega’s. bijeenkomsten met inkooptraining in relevantie met de reiswereld. Dit alles dient om de voor mij als travel manager, van het uitwisse- leden continue in staat te stellen om efficiency en kostenbeheersing te bewerkstelligen. len van ervaringen met collega travel managers tot contacten met leveranciers. De NATM steekt Activiteiten meer en meer tijd in kennisoverdracht, van se- De NATM organiseert: minars op inkoopgebied tot het verschaffen van l informatieve en educatieve bijeenkomsten met als doel het uitwisselen van ideeën, achtergronden in de luchtvaart. Het lidmaat-Herman H.J. Huijer, Tegenwoordig zijn het echter niet alleen travel managers, maar ook managers van de afde- kennis en ervaring schap van de NATM is zeker van toegevoegdeVoorzitter NATM lingen Inkoop, Facilitair Management, Human Resource, Financiën en Directiesecretariaat, l symposia, waar actuele onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van travel waarde voor ons bedrijf! die zich binnen de onderneming bezighouden met het reisbeleid en kunnen dus ook toe- management, automatisering en de reisindustrie aan de orde komenDe NATM is HET kennisplatform treden als lid van de NATM. l werkbezoekenvoor eenieder die belast is met De NATM is inmiddels uitgegroeid tot een breed georiënteerde vereniging van circa hon- l studiereizen (nationaal en internationaal)het organiseren en managen van derdvijftig leden en vormt zodoende het belangrijkste netwerk in Nederland op het gebiedreizen, meetings en accommoda- van zakelijk reizen. Lidmaatschapties. Door regelmatige trainingen Er zijn twee vormen van het NATM lidmaatschap:en interactieve gesprekken met Belangenbehartigingdeelgenoten kunt u ongetwij- De NATM is een kritisch bolwerk en de doelstelling van de vereniging is het behartigen van Jenny van Kleij, Direct Membershipfeld uw kennis verrijken. Door de de zakenreisbelangen van de aangesloten bedrijven. Hiertoe worden de ontwikkelingen European Travel Coördinator, Cargill B.V. Voor personen die binnen de onderneming verantwoordelijk zijn voor de inkoop en hetaansluiting van NATM bij de GBTA binnen de reisindustrie nauwlettend gevolgd en daar waar mogelijk beïnvloed ten gunste management van zakenreizen.Europe kunt u tevens gegevens van de aangesloten bedrijven. Het lidmaatschap van de NATM zorgt dat ik inuitwisselen en benchmarken met contact kom met verschillende travel managers. Allied Membershipruim 3000 travel managers in Wereldwijd netwerk Door dit lidmaatschap kan ik informeel vragen Voor vertegenwoordigers uit alle branches van de reisindustrie, zoals bijvoorbeeld za-Europa. De NATM is aangesloten bij en medeoprichter van Europa’s grootste Business Travel & stellen. Tijdens ledenbijeenkomsten komen kenreisbureaus, airlines, hotelketens, autoverhuurbedrijven, creditcard- en verzekerings- Meetings netwerk GBTA Europe. GBTA Europe is een pan-Europese vereniging van travel zaken aan de orde die voor het managen van maatschappijen. managers en zakenreisinkopers van bedrijven. Doelstelling is om een netwerk op te bouwen zakenreizen waardevol zijn. De NATM spreekt na- van travel managers, die toegang krijgen tot onderzoek, benchmark instrumenten en eve- mens haar leden en kan hierdoor meer bereiken nementen. Educatie is een speerpunt van GBTA Europe. Zo worden er regelmatig webinars, dan jijzelf als individueel bedrijf. Er worden ook trainingen en congressen georganiseerd. De GBTA Europe, met zijn ongeveer 3000 leden, zeer waardevolle trainingen aangeboden. zet zich tevens in voor het verdedigen van de Europese zakelijke reisbelangen bij de Euro- pese Commissie in Brussel. R R Marjon van Dompseler, Travel Manager, Haven Amsterdam Majelle Bos, Travel Manager, Nokia Siemens Networks Nederland B.V. Door de NATM krijg je een netwerk van vakgenoten en branche gerelateerde relaties, blijf je up-to-date met betrekking tot ontwikkelingen in travel management, wissel je De NATM is een goede manier om in contact te komen met mede kennis en kunde uit op je vakgebied, kun je zo nodig gezamenlijk een vuist maken, travel managers en zo te kunnen vergelijken en leren van elkaars heb je de mogelijkheid tailor made opleidingen en workshops te volgen en interessante ervaring. Tevens is het een leuke manier om nieuwe ideeën op te congressen bij te wonen en kan je op informele wijze met vakgenoten van gedachten doen en nieuwe locaties te ontdekken. Ook zijn er interessante wisselen! lezingen van gedegen organisaties waarvan je altijd weer wijzer wordt!

×