Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מלכותה‬ ‫הוד‬ ‫לצבא‬ ‫גיוס‬ ‫אבא‬•‫בשנת‬ ‫היהודית‬ ‫לבריגדה‬ ‫הישוב‬ ‫בצו‬ ‫התגייס‬ ‫אבא‬1939‫בן‬ ‫בהיותו‬18(‫שם‬ ‫שירתה‬...
‫למופת‬ ‫חייל‬2
‫החברים‬ ‫עם‬3
‫חוגגים‬4
‫המגורים‬ ‫צריף‬ ‫בפתח‬5
‫התמר‬ ‫בצל‬6
‫באלכסנדריה‬ ‫האובליסק‬7
‫באלכסנדריה‬ ‫בבריכה‬8
‫באלכסנדריה‬ ‫הים‬ ‫בחוף‬9
‫נוספת‬ ‫זוית‬10
‫באלכסנדריה‬ ‫החיות‬ ‫גן‬11
‫היחידה‬ ‫כל‬12
‫אוטנטית‬ ‫גלויה‬13
‫בבריגדה‬ ‫וחברה‬ ‫נעמי‬14
‫להוריה‬ ‫מגויסת‬ ‫בת‬ ‫יחס‬15
‫סיום‬ ‫עם‬ ‫שחררו‬ ‫לא‬ ‫אבא‬ ‫את‬ ‫הוקרה‬ ‫אות‬‫אח‬ ‫שנה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫המלחמה‬"‫כ‬!16
‫אבא‬ ‫סיפורי‬ ‫חלק‬–‫לגבי‬6‫בצבא‬ ‫השנים‬‫הבריטי‬•‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫היו‬ ‫היציאות‬–‫בשנתיים‬ ‫פעם‬•‫וציחצח‬ ‫החדרים‬ ‫את...
‫בשנת‬ ‫היה‬ ‫המיוחל‬ ‫השחרור‬1946–‫אבל‬‫הישוב‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫התגיסות‬ ‫חייבו‬ ‫הנסיבות‬18
‫בצהל‬19
‫בצהל‬ ‫ועוד‬20
‫בחופשה‬ ‫קפה‬ ‫בבית‬21
‫ושושנה‬ ‫נעמי‬22
‫אשדוד‬ ‫בילו‬ ‫במטעי‬ ‫מבנה‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫מאירוביץ‬ ‫עם‬23
‫ואבא‬ ‫אמא‬24
‫ואבא‬25
‫פתוחות‬ ‫ונקודות‬ ‫סיום‬•‫מברדיצב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫מרבי‬ ‫שורשים‬ ‫עץ‬ ‫להשיג‬ ‫לנסות‬‫היום‬ ‫עד‬26‫לסיום‬‫המצגת‬
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫מברדיצ‬‫ב‬•‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫תולדות‬‫ב‬•‫ת‬ ‫בשנת‬ ‫נ...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫מברדיצ‬‫ב‬•‫ר‬‫לוי‬‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬‫ב‬(1740‫בערך‬-1819)‫בער‬ ‫דב‬ ‫של‬ ‫מתלמי...
‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-3‫ר‬ ‫בעקבות‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬‫ר‬ ‫על‬ ‫מספרת‬ ‫החסידית‬ ‫המסורת‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ...
‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-4‫ר‬ ‫בעקבות‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬–‫המשך‬"‫במערכה‬ ‫פה‬ ‫עומד‬ ‫מי‬ ‫מול‬ ‫מי‬?"‫ר‬ ‫של‬...
‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-5•‫גרינברג‬ ‫צבי‬ ‫אורי‬ ‫של‬ ‫לשירו‬ ‫לינק‬-"‫הדרכים‬ ‫בקץ‬‫ר‬ ‫עומד‬‫רם‬ ‫תשובת‬ ‫ודורש‬ ...
‫אחים‬ ‫אגודת‬-‫רחובות‬•‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫זו‬ ‫אגודה‬1891‫ב‬‫רחובות‬‫בתחילה‬ ‫ונקראה‬‫אגודת‬‫אחים‬.‫תוכנה‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ‫האגו...
‫רבה‬ ‫תודה‬33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gavrielove part 2

משפחת גבריאלוב- אחת מהמשפחות המייסדות של המושבה רחובות

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gavrielove part 2

 1. 1. ‫מלכותה‬ ‫הוד‬ ‫לצבא‬ ‫גיוס‬ ‫אבא‬•‫בשנת‬ ‫היהודית‬ ‫לבריגדה‬ ‫הישוב‬ ‫בצו‬ ‫התגייס‬ ‫אבא‬1939‫בן‬ ‫בהיותו‬18(‫שם‬ ‫שירתה‬ ‫אחותו‬ ‫נעמי‬ ‫גם‬)•‫טיס‬ ‫לקורס‬ ‫להתקבל‬ ‫ניסה‬ ‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫היה‬ ‫אבא‬‫למטוסים‬ ‫חילוף‬ ‫חלקי‬ ‫מחסן‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫היה‬ ‫ובסוף‬•‫ועל‬ ‫לשרות‬ ‫חבריו‬ ‫על‬ ‫סיפורים‬ ‫עשרות‬ ‫לנו‬ ‫סיפר‬‫שלהם‬ ‫משרתים‬ ‫שהיו‬ ‫המצרים‬•‫צילום‬ ‫חובב‬ ‫בהיותו‬–‫מצלמה‬ ‫לשאת‬ ‫אישור‬ ‫קיבל‬‫שירותו‬ ‫במסגרת‬ ‫תמונות‬ ‫ולצלם‬1
 2. 2. ‫למופת‬ ‫חייל‬2
 3. 3. ‫החברים‬ ‫עם‬3
 4. 4. ‫חוגגים‬4
 5. 5. ‫המגורים‬ ‫צריף‬ ‫בפתח‬5
 6. 6. ‫התמר‬ ‫בצל‬6
 7. 7. ‫באלכסנדריה‬ ‫האובליסק‬7
 8. 8. ‫באלכסנדריה‬ ‫בבריכה‬8
 9. 9. ‫באלכסנדריה‬ ‫הים‬ ‫בחוף‬9
 10. 10. ‫נוספת‬ ‫זוית‬10
 11. 11. ‫באלכסנדריה‬ ‫החיות‬ ‫גן‬11
 12. 12. ‫היחידה‬ ‫כל‬12
 13. 13. ‫אוטנטית‬ ‫גלויה‬13
 14. 14. ‫בבריגדה‬ ‫וחברה‬ ‫נעמי‬14
 15. 15. ‫להוריה‬ ‫מגויסת‬ ‫בת‬ ‫יחס‬15
 16. 16. ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫שחררו‬ ‫לא‬ ‫אבא‬ ‫את‬ ‫הוקרה‬ ‫אות‬‫אח‬ ‫שנה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫המלחמה‬"‫כ‬!16
 17. 17. ‫אבא‬ ‫סיפורי‬ ‫חלק‬–‫לגבי‬6‫בצבא‬ ‫השנים‬‫הבריטי‬•‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫היו‬ ‫היציאות‬–‫בשנתיים‬ ‫פעם‬•‫וציחצח‬ ‫החדרים‬ ‫את‬ ‫שניקה‬ ‫מצרי‬ ‫משרת‬ ‫להם‬ ‫היה‬‫נעלים‬•‫הגרמנים‬ ‫את‬ ‫וכשהדפו‬ ‫ללחימה‬ ‫התקדמות‬ ‫עם‬–‫שם‬ ‫בלחימה‬ ‫והמשיכו‬ ‫ורומא‬ ‫נאפולי‬ ‫לאיטליה‬ ‫עברו‬•‫חיילים‬ ‫והיו‬ ‫היפנית‬ ‫לחזית‬ ‫לקחו‬ ‫מהחיילים‬ ‫חלק‬‫הזאת‬ ‫מהתופת‬ ‫לחמוק‬ ‫בכדי‬ ‫הכל‬ ‫שעשו‬•‫ברחובות‬ ‫חלקות‬ ‫העניקו‬ ‫הצבא‬ ‫למשוחררי‬(‫עזבון‬‫שלומיאן‬)–‫אדום‬ ‫פנקס‬ ‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫בתנאי‬....17
 18. 18. ‫בשנת‬ ‫היה‬ ‫המיוחל‬ ‫השחרור‬1946–‫אבל‬‫הישוב‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫התגיסות‬ ‫חייבו‬ ‫הנסיבות‬18
 19. 19. ‫בצהל‬19
 20. 20. ‫בצהל‬ ‫ועוד‬20
 21. 21. ‫בחופשה‬ ‫קפה‬ ‫בבית‬21
 22. 22. ‫ושושנה‬ ‫נעמי‬22
 23. 23. ‫אשדוד‬ ‫בילו‬ ‫במטעי‬ ‫מבנה‬ ‫גג‬ ‫על‬ ‫מאירוביץ‬ ‫עם‬23
 24. 24. ‫ואבא‬ ‫אמא‬24
 25. 25. ‫ואבא‬25
 26. 26. ‫פתוחות‬ ‫ונקודות‬ ‫סיום‬•‫מברדיצב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫מרבי‬ ‫שורשים‬ ‫עץ‬ ‫להשיג‬ ‫לנסות‬‫היום‬ ‫עד‬26‫לסיום‬‫המצגת‬
 27. 27. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫מברדיצ‬‫ב‬•‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫תולדות‬‫ב‬•‫ת‬ ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬"‫ושרה‬ ‫מאיר‬ ‫לרבי‬ ‫ק‬-‫ב‬ ‫רוסקוב‬ ‫סאשה‬‫הוסקוב‬.‫ה‬ ‫בכינוי‬ ‫בצעירותו‬ ‫ידוע‬ ‫היה‬‫עילוי‬‫מירופלב‬.‫ר‬ ‫של‬ ‫בתו‬ ‫את‬ ‫נשא‬ ‫בבחרותו‬‫פרץ‬ ‫ישראל‬.‫ל‬ ‫נסע‬ ‫חתונתו‬ ‫אחר‬‫ממעזריטש‬ ‫מגיד‬‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫למד‬ ‫אצלו‬.•‫בשנים‬1761‫עד‬1765‫ברוטשוול‬ ‫כרב‬ ‫כיהן‬,‫מ‬-1765‫בז‬ ‫רב‬‫יליחוב‬.‫ב‬-1776‫ל‬ ‫עבר‬‫פינסק‬[1],‫ו‬ ‫כרב‬ ‫כיהן‬ ‫שם‬‫ישיבה‬ ‫ראש‬.‫בשנת‬1785‫עבר‬‫ל‬‫ברדיצ‬‫ב‬(‫ב‬‫אוקראינה‬)‫ייסד‬ ‫שם‬‫קהילה‬‫יום‬ ‫עד‬ ‫כרב‬ ‫כיהן‬ ‫בה‬ ‫חסידית‬‫פטירתו‬.•‫ר‬‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫זכות‬ ‫ללמד‬ ‫שנהג‬ ‫כמי‬ ‫התפרסם‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬,‫חוטאים‬ ‫על‬ ‫גם‬‫ופושעים‬,‫שמתארים‬ ‫כפי‬‫חסידים‬ ‫סיפורי‬‫רבים‬.•‫בכ‬ ‫נפטר‬"‫ה‬ ‫בתשרי‬ ‫ה‬‫תק‬"‫ע‬.‫ברדיצ‬ ‫בעיר‬ ‫קבורתו‬ ‫מקום‬‫מתפללים‬ ‫מושך‬ ‫ב‬‫כיום‬ ‫גם‬ ‫ותיירים‬.•‫של‬ ‫שירו‬ ‫במרכז‬ ‫עומדת‬ ‫דמותו‬‫גרינברג‬ ‫צבי‬ ‫אורי‬,"‫ר‬ ‫עומד‬ ‫הדרכים‬ ‫בקץ‬‫רם‬ ‫תשובת‬ ‫ודורש‬ ‫מברדיצב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬".‫אצ‬ ‫שואל‬ ‫בשיר‬"‫של‬ ‫דמותו‬ ‫את‬ ‫ג‬‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫גורלו‬ ‫על‬ ‫אלוהים‬ ‫בפני‬ ‫ומוחה‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬.27
 28. 28. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫מברדיצ‬‫ב‬•‫ר‬‫לוי‬‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬‫ב‬(1740‫בערך‬-1819)‫בער‬ ‫דב‬ ‫של‬ ‫מתלמידיו‬ ‫היה‬(‫ר‬ֵּ‫ב‬)‫ממזריץ‬‫כאחד‬ ‫לימים‬ ‫והתבלט‬‫באוקראינה‬ ‫החסידית‬ ‫התנועה‬ ‫ממנהיגי‬,"‫הבעש‬ ‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫שהלך‬"‫ישראל‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫זכות‬ ‫כמלמד‬ ‫ט‬"-‫רק‬ ‫לא‬‫חסידיו‬ ‫על‬.‫רבנים‬ ‫למשפחת‬ ‫בגליציה‬ ‫נולד‬ ‫הוא‬,‫שבפולין‬ ‫לובלין‬ ‫במחוז‬ ‫חותנו‬ ‫בבית‬ ‫התגורר‬ ‫נישואיו‬ ‫ולאחר‬.‫החסידות‬ ‫לתנועת‬ ‫התקרב‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬,‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫לנדוד‬ ‫נאלץ‬ ‫המתנגדים‬ ‫חוגי‬ ‫ובלחץ‬,‫שהגיע‬ ‫עד‬‫ברדיצ‬ ‫לעיר‬‫שבאוקראינה‬ ‫ב‬(‫תקמ‬"‫ה‬-1785.)‫ופוסק‬ ‫כרב‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫וקנה‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫לאב‬ ‫התמנה‬ ‫שם‬,‫חסידי‬ ‫כמנהיג‬,‫צדיק‬,‫היהודים‬ ‫כלל‬ ‫למען‬ ‫שפעל‬ ‫ציבור‬ ‫וכאיש‬.‫ברדיצ‬‫מגוריו‬ ‫לעיר‬ ‫הייתה‬ ‫ב‬,‫ופעל‬ ‫חי‬ ‫ובה‬‫כ‬ ‫במשך‬-25‫שנה‬-‫למותו‬ ‫עד‬.‫ר‬‫לוי‬‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬‫בתורה‬ ‫הרבות‬ ‫בידיעותיו‬ ‫התפרסם‬ ‫ב‬,‫כ‬ ‫אותו‬ ‫הגדירו‬ ‫המתנגדים‬ ‫בחוגי‬ ‫ואף‬"‫תורה‬ ‫מלא‬"-‫לחסידים‬ ‫המתנגדים‬ ‫בין‬ ‫המאבק‬ ‫בימי‬ ‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫תופעה‬.‫חסידית‬ ‫שושלת‬ ‫אחריו‬ ‫הקים‬ ‫לא‬ ‫הוא‬,‫היה‬ ‫אך‬‫בתפילה‬ ‫ההתלהבות‬ ‫ואת‬ ‫השמחה‬ ‫יסוד‬ ‫את‬ ‫שהדגיש‬ ‫ואהוב‬ ‫עממי‬ ‫מנהיג‬,‫ומביאה‬ ‫הנשמה‬ ‫את‬ ‫המענגת‬‫ל‬"‫התפשטות‬[‫מן‬]‫הגשמיות‬."‫אוקראינה‬ ‫ברחבי‬ ‫לנסוע‬ ‫נהג‬ ‫הוא‬,‫חסידים‬ ‫מניין‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫תורות‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫כדי‬‫היהודים‬ ‫בקהילות‬ ‫החסידות‬.‫ישראל‬ ‫אהבת‬ ‫היה‬ ‫בתפיסתו‬ ‫מרכזי‬ ‫יסוד‬-‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫אהבת‬,‫או‬ ‫חסיד‬‫מתנגד‬,‫חוטא‬ ‫או‬ ‫מצוות‬ ‫שומר‬.‫ל‬ ‫נחשב‬ ‫הוא‬"‫ישראל‬ ‫של‬ ‫סנגורם‬"‫יהודי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫זכות‬ ‫מלמד‬ ‫והיה‬,‫תפיסתו‬ ‫ולפי‬-‫מי‬ ‫רק‬"‫ישראל‬ ‫ובגדולת‬ ‫בצדקת‬ ‫תמיד‬ ‫שמספר‬...‫ישראל‬ ‫על‬ ‫מנהיג‬ ‫להיות‬ ‫ראוי‬."‫ר‬‫לוי‬‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬‫ב‬‫התורה‬ ‫פרשת‬ ‫של‬ ‫דרשות‬ ‫ספר‬ ‫כתב‬-"‫קדושת‬‫לוי‬"-‫בחייו‬ ‫עוד‬ ‫לאור‬ ‫שיצא‬(‫תקנ‬"‫ח‬-1798),‫מותו‬ ‫ולאחר‬‫הספר‬ ‫של‬ ‫מורחבת‬ ‫מהדורה‬ ‫לאור‬ ‫בניו‬ ‫הוציאו‬,‫שנותרו‬ ‫היד‬ ‫כתבי‬ ‫לפי‬‫בעיזבונו‬(‫תקע‬"‫א‬-1811.)‫נפטר‬ ‫הוא‬‫תק‬ ‫תשרי‬ ‫בחודש‬"‫ע‬-1810‫מגוריו‬ ‫בעיר‬ ‫היהודי‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫ונקבר‬,‫ברדיצ‬‫ב‬.‫השראה‬ ‫מקור‬ ‫הייתה‬ ‫דמותו‬‫ימינו‬ ‫בני‬ ‫ויוצרים‬ ‫למשוררים‬,‫שניאור‬ ‫זלמן‬ ‫המשוררים‬ ‫ובהם‬,‫וא‬ ‫מלצר‬ ‫שמשון‬"‫גרינברג‬ ‫צ‬" :‫רבי‬ ‫עכשיו‬‫לוי‬‫אומר‬ ‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬/ :‫עולם‬ ‫של‬ ‫ריבונו‬/!‫עולם‬ ‫באמצע‬ ‫עומד‬ ‫אני‬-‫כולו‬-‫גוי‬,‫רקובים‬ ‫יהודים‬ ‫שתחתיו‬//......"‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫אל‬ ‫דבר‬..‫וידעו‬/ !‫אני‬,‫לוי‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬,‫דם‬ ‫תשובת‬ ‫דורש‬"!•28
 29. 29. ‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-3‫ר‬ ‫בעקבות‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬‫ר‬ ‫על‬ ‫מספרת‬ ‫החסידית‬ ‫המסורת‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬,‫הש‬ ‫חזרת‬ ‫לפני‬ ‫נוראים‬ ‫בימים‬ ‫לומר‬ ‫נוהג‬ ‫שהיה‬"‫ץ‬–‫מיוחד‬ ‫בניגון‬:"‫שמך‬ ‫מאימת‬ ‫וירעדון‬ ‫יפחדון‬ ‫מטה‬ ‫ודרי‬ ‫מעלה‬ ‫דרי‬‫דינך‬ ‫מאימת‬ ‫וירגזון‬ ‫ירעשון‬ ‫שאול‬ ‫דרי‬ ‫עם‬ ‫תהום‬ ‫דרי‬,‫לשמך‬ ‫ויזמרו‬ ‫ירננו‬ ‫עדן‬ ‫גן‬ ‫ממקום‬ ‫צדיקים‬‫ר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬‫אליך‬ ‫באתי‬ ‫שרה‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬‫לפניך‬ ‫לעמוד‬ ‫שלחוני‬ ‫אשר‬ ‫ישראל‬ ‫בשם‬.‫עולם‬ ‫של‬ ‫ריבונו‬–‫ישראל‬ ‫אצל‬ ‫לך‬ ‫מה‬?‫דבר‬–‫תדבר‬ ‫מי‬ ‫אל‬?–‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫אל‬!‫אמור‬–‫תאמר‬ ‫מי‬ ‫אל‬?–‫ישראל‬ ‫לבני‬!‫צו‬–‫תצווה‬ ‫מי‬ ‫את‬?–‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫את‬!‫תברכו‬ ‫כה‬–‫תברכו‬ ‫מי‬ ‫את‬–‫ישראל‬ ‫בני‬ ‫את‬!‫אותך‬ ‫שואל‬ ‫ואני‬–‫עולם‬ ‫של‬ ‫ריבונו‬–‫ישראל‬ ‫אצל‬ ‫לך‬ ‫מה‬?‫אומות‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫בעולמך‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫הלא‬:‫ופרסים‬ ‫כשדים‬,‫ומדיינים‬ ‫ישמעאלים‬,‫ורוסים‬ ‫פולנים‬,‫ישראל‬ ‫אצל‬ ‫לך‬ ‫ומה‬?‫למקום‬ ‫בנים‬ ‫שנקראו‬ ‫ישראל‬ ‫עליך‬ ‫חביבים‬ ‫וודאי‬ ‫אלא‬,‫ולומר‬ ‫אליך‬ ‫להתפלל‬ ‫בא‬ ‫אני‬ ‫ובשמם‬:"‫ה‬ ‫אתה‬ ‫ברוך‬‫א‬-‫וא‬ ‫לוהינו‬-‫אבותינו‬ ‫לוהי‬."29
 30. 30. ‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-4‫ר‬ ‫בעקבות‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬–‫המשך‬"‫במערכה‬ ‫פה‬ ‫עומד‬ ‫מי‬ ‫מול‬ ‫מי‬?"‫ר‬ ‫של‬ ‫הופעתו‬ ‫מאז‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬,‫אדמות‬ ‫עלי‬,‫בתפילה‬ ‫עומדם‬ ‫בעת‬ ‫וטובים‬ ‫רבים‬ ‫של‬ ‫עיניהם‬ ‫לנגד‬ ‫הפלאית‬ ‫דמותו‬ ‫עמדה‬‫ישראל‬ ‫תהילות‬ ‫יושב‬ ‫לפני‬,‫יתברך‬ ‫לפניו‬ ‫תחינתו‬ ‫שיפיל‬ ‫יושר‬ ‫מליץ‬ ‫בקשם‬ ‫ובעת‬,‫קשות‬ ‫גזירות‬ ‫מעליהם‬ ‫ויבטל‬ ‫עמו‬ ‫את‬ ‫שיחון‬.‫משל‬ ‫דרך‬ ‫כך‬–‫השואה‬ ‫לאחר‬ ‫עמד‬,‫שבשיריו‬ ‫והנוראים‬ ‫הגדולים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫וכתב‬ ‫גרינברג‬ ‫צבי‬ ‫אורי‬ ‫הדגול‬ ‫המשורר‬:"‫ר‬ ‫עומד‬ ‫הדרכים‬ ‫בקץ‬‫רם‬ ‫תשובת‬ ‫ודורש‬ ‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬."‫זה‬ ‫שיר‬,‫יחד‬ ‫גם‬ ‫והאמונה‬ ‫הקטרוג‬ ‫קוטב‬ ‫על‬ ‫הניצב‬,‫ר‬ ‫של‬ ‫בפיו‬ ‫אלא‬ ‫מושם‬ ‫להיות‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬‫יצחק‬ ‫לוי‬,‫א‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫ודמותו‬-‫לוהים‬‫זה‬ ‫קדוש‬,‫גבול‬ ‫ידעה‬ ‫לא‬ ‫לישראל‬ ‫שאהבתו‬,‫לאצ‬ ‫שנתנה‬ ‫היא‬"‫ומזעזע‬ ‫בוטה‬ ‫כה‬ ‫שיר‬ ‫ולכתוב‬ ‫בנפשו‬ ‫עוז‬ ‫להרהיב‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫ג‬,‫כלהבה‬ ‫יוקדת‬ ‫ישראל‬ ‫אהבת‬ ‫הרצוף‬.‫השחרור‬ ‫במלחמת‬,‫הנצור‬ ‫עציון‬ ‫בגוש‬,‫עציון‬ ‫כפר‬ ‫מחברי‬ ‫אחד‬ ‫כתב‬,‫הי‬ ‫לוינוויץ‬ ‫יהושע‬"‫ד‬–‫מרים‬ ‫לאשתו‬ ‫מכתב‬–‫באותה‬ ‫ששהתה‬‫בירושלים‬ ‫רטיסבון‬ ‫במנזר‬ ‫עציון‬ ‫כפר‬ ‫של‬ ‫והילדים‬ ‫הנשים‬ ‫עם‬ ‫עת‬–‫המצור‬ ‫בתקופת‬ ‫חבריו‬ ‫ועל‬ ‫עליו‬ ‫העובר‬ ‫את‬ ‫תיאר‬ ‫ובו‬.‫של‬ ‫בעיצומם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫במכתבו‬ ‫מציין‬ ‫לוינוויץ‬ ‫יהושע‬‫נוראים‬ ‫ימים‬‫לתורה‬ ‫עתים‬ ‫מלקבןע‬ ‫חדלים‬ ‫הם‬ ‫אין‬ ‫אלה‬" :…‫הערביים‬ ‫בין‬ ‫ובשעות‬,‫ותנ‬ ‫במשנה‬ ‫אחרים‬ ‫חוגים‬ ‫ולעומתו‬ ‫התלמוד‬ ‫בים‬ ‫צולל‬ ‫חברים‬ ‫של‬ ‫חוג‬ ‫תמצא‬"‫ך‬…."‫בהתרגשות‬ ‫מוסיף‬ ‫הוא‬ ‫ואז‬,‫החסידית‬ ‫מורשתו‬ ‫ממנה‬ ‫שניכרת‬" :‫מפתח‬ ‫זו‬ ‫בשעה‬ ‫כשתצא‬‫עובדיה‬ ‫נוה‬(‫עציון‬ ‫כפר‬ ‫של‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬)‫שמסביב‬ ‫השוממים‬ ‫ההרים‬ ‫את‬ ‫ותראה‬,‫והרס‬ ‫ארס‬ ‫של‬ ‫קינים‬ ‫להם‬ ‫ומעבר‬–‫האלה‬ ‫הרכסים‬ ‫על‬ ‫שתופיע‬ ‫רוצה‬ ‫היית‬.‫דמותו‬‫ר‬ ‫של‬ ‫הפלאית‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬–‫העולמים‬ ‫לריבון‬ ‫לו‬ ‫להוכיח‬,‫במערכה‬ ‫פה‬ ‫עומד‬ ‫מי‬ ‫מול‬ ‫מי‬…( "‫עציון‬ ‫גוש‬‫עמ‬220.)‫הי‬ ‫לוינוויץ‬ ‫יהושע‬"‫בגוש‬ ‫האחרון‬ ‫בקרב‬ ‫נפל‬ ‫ד‬-‫בד‬ ‫עציון‬‫תש‬ ‫באייר‬"‫ח‬,‫בלבנו‬ ‫נחרתו‬ ‫דבריו‬ ‫אבל‬–‫נעורינו‬ ‫משחר‬,‫ששני‬ ‫אימת‬ ‫וכל‬‫התאומים‬ ‫בניו‬,‫ויצחק‬ ‫חיים‬,‫נוראים‬ ‫בימים‬ ‫עציון‬ ‫בכפר‬ ‫התיבה‬ ‫לפני‬ ‫עוברים‬–‫אבא‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫בניגון‬ ‫קולם‬ ‫ונושאים‬,‫לפני‬ ‫ניצבים‬‫אביהם‬ ‫של‬ ‫דבריו‬–‫חיה‬ ‫כמו‬ ‫ועולה‬ ‫יהושע‬–‫ר‬ ‫של‬ ‫דמותו‬‫מברדיטשוב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬–‫העולמים‬ ‫לריבון‬ ‫לו‬ ‫להוכיח‬"‫מי‬ ‫מול‬ ‫מי‬‫במערכה‬ ‫פה‬ ‫עומד‬"…‫תמה‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬.30
 31. 31. ‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬-5•‫גרינברג‬ ‫צבי‬ ‫אורי‬ ‫של‬ ‫לשירו‬ ‫לינק‬-"‫הדרכים‬ ‫בקץ‬‫ר‬ ‫עומד‬‫רם‬ ‫תשובת‬ ‫ודורש‬ ‫מברדיצב‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬: "greenberg.org/negohot/peled_tziona.htm#top-zvi-http://www.uri31‫לחזרה‬‫להמשך‬‫המצגת‬
 32. 32. ‫אחים‬ ‫אגודת‬-‫רחובות‬•‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ‫זו‬ ‫אגודה‬1891‫ב‬‫רחובות‬‫בתחילה‬ ‫ונקראה‬‫אגודת‬‫אחים‬.‫תוכנה‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫שמה‬-‫השני‬ ‫שמה‬ ‫ואילו‬ ‫האחוה‬:‫העשרות‬ ‫הסתדרות‬‫שלה‬ ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫על‬ ‫מלמד‬.‫היו‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬‫כ‬-60‫מהמושבה‬ ‫צעירים‬ ‫ומתישבים‬ ‫פועלים‬.‫במתכונת‬ ‫הוקמה‬ ‫האגודה‬‫בהשפעת‬ ‫וחשאית‬ ‫צבאית‬‫אגודת‬‫משה‬ ‫בני‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוסדה‬‫העם‬ ‫אחד‬‫ובמושבות‬ ‫ברוסיה‬ ‫ופעלה‬.‫הפנימי‬ ‫המבנה‬ ‫מן‬ ‫נגזר‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫שמה‬‫שלה‬:‫פועלים‬ ‫עשרה‬ ‫לכל‬‫עשרה‬ ‫שר‬,‫פועל‬ ‫חמישים‬ ‫לכל‬‫חמישים‬ ‫שרי‬‫ומעליהם‬‫מאה‬ ‫שרי‬.‫זו‬ ‫לאגודה‬ ‫היו‬ ‫מטרות‬ ‫שתי‬:‫האחת‬‫כלכלית‬:‫לפעול‬‫חבריה‬ ‫של‬ ‫מצבם‬ ‫לשיפור‬.‫שנועדה‬ ‫משותפת‬ ‫קופה‬ ‫החברים‬ ‫יצרו‬ ‫כך‬ ‫לשם‬‫חנין‬ ‫ואדי‬ ‫ליד‬ ‫אדמה‬ ‫בקניית‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬,‫להתיישב‬ ‫תכננו‬ ‫עליה‬.‫בנוסף‬‫משותף‬ ‫מטבח‬ ‫ברחובות‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫הקימו‬,‫מאפיה‬,‫ומכבסה‬.‫המטרה‬‫היתה‬ ‫השניה‬‫צבאית‬:‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫צבאי‬ ‫ארגון‬ ‫להקים‬.‫של‬ ‫פעילותה‬‫כשנה‬ ‫נמשכה‬ ‫האגודה‬,‫רחובות‬ ‫המושבה‬ ‫את‬ ‫שפקד‬ ‫למשבר‬ ‫עד‬‫להתפוררותה‬ ‫והביא‬ ‫האחרות‬ ‫והמושבות‬.‫נח‬ ‫נמנו‬ ‫האגודה‬ ‫חברי‬ ‫עם‬‫שפירא‬(‫ברנש‬),‫חרל‬ ‫אפרים‬"‫פ‬,‫הלפרין‬ ‫מיכל‬ ‫ויחיאל‬ ‫חיותמן‬ ‫יצחק‬.32‫לחזרה‬‫להמשך‬‫המצגת‬
 33. 33. ‫רבה‬ ‫תודה‬33

×