Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uzklausīšanas sanāksme par
SIA «Abc» Regulatoram iesniegto tarifu projektu
Regulatora ieteikumi tarifu projekta
skaidrojum...
Pārrunājamie jautājumi
 Kāpēc nepieciešamas izmaiņas, veiktie
efektivitātes pasākumi
 Kādas ir tarifu projektu izmaksu p...
Kāpēc nepieciešamas izmaiņas?
[Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus,
kāpēc nepieciešams jauns tarifs.
Iesakām uzskai...
Regulatora ieteikumi tarifu projekta
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
Tarifu projekta izmaksu pozīcijas
kurināma...
Regulatora ieteikumi tarifu projekta
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
[Iesakām atspoguļot mainīgo izmaksu sadalī...
Regulatora ieteikumi tarifu projekta
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
[Iesakām atspoguļot pastāvīgo izmaksu sada...
Pakalpojumu apjoms un tā izmaiņas
[Iesakām skaitliski atspoguļot, kādas ir pakalpojumu
apjoma izmaiņas pēdējos gados un kā...
Plānotie efektivitātes pasākumi
[Iesakām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir plānoti
tuvākajos 3 -5 gados? Kāda plānota ...
Kontaktinformācija
Tālrunis:
[ja iespējams, iesakām norādīt konkrētu
kontaktpersonu]
E-pasts:
Mājaslapa:
Adrese:
Paldies!
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regulatora ieteikumi siltumapgādes tarifa projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

488 views

Published on

Regulatora ieteikumi siltumapgādes komersantiem tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

  • Be the first to like this

Regulatora ieteikumi siltumapgādes tarifa projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

  1. 1. Uzklausīšanas sanāksme par SIA «Abc» Regulatoram iesniegto tarifu projektu Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015 Informācija par siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu
  2. 2. Pārrunājamie jautājumi  Kāpēc nepieciešamas izmaiņas, veiktie efektivitātes pasākumi  Kādas ir tarifu projektu izmaksu pozīcijas  Kā izmaksas ir mainījušās  Kādas ir pakalpojumu apjoma izmaiņas pēdējos gados  Plānotie efektivitātes pasākumi, to ietekme un lietotāju ieguvumi Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
  3. 3. Kāpēc nepieciešamas izmaiņas? [Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus, kāpēc nepieciešams jauns tarifs. Iesakām uzskaitīt, kādi efektivitātes pasākumi līdz šim ir veikti, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, mazinātu izmaksas. Kādu ietekmi tie ir atstājuši un kādi ir lietotāju ieguvumi?] Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
  4. 4. Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015 Tarifu projekta izmaksu pozīcijas kurināmais 36% dabas resursu nodoklis 1% elektroenerģija 4% ūdens un ķimikālijas 1% iepirktās siltumenerģijas izmaksas 20% darba samaksa 15% iekārtu remonts 3% pamatlīdzekļu nolietojums 5% procentu maksājumi 3% nodokļi - NĪN, UIN 2% pārējās izmaksas 4% peļņa 6% [Iesakām atspoguļot būtiskāko izmaksu proporcionālo sadalījumu. Piemērs atspoguļots diagrammā.]
  5. 5. Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015 [Iesakām atspoguļot mainīgo izmaksu sadalījumu pa pozīcijām, norādot izmaksu izmaiņas attiecībā pret spēkā esošo tarifu un parādīt izmaksu pozīcijas faktisko lielumu iepriekšējā gadā. Piemērs atspoguļots tabulā.] Tarifu projekta mainīgās izmaksas Izmaksu pozīcija 2014.gada faktiskās izmaksas, tūkst. EUR Tarifu projekts, tūkst. EUR Tarifu projekts % no kopējām izmaksām Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu Kurināmais 7500 7200 36% - 4% Dabas resursu nodoklis 150 200 1% + 11% Elektroenerģija 650 800 4% + 10% Ūdens un ķimikālijas 150 200 1% - 30% Iepirktās siltumenerģijas izmaksas 3500 4000 20% +21% KOPĀ 11950 12400 62% + 4%
  6. 6. Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015 [Iesakām atspoguļot pastāvīgo izmaksu sadalījumu pa pozīcijām, norādot izmaksu izmaiņas attiecībā pret spēkā esošo tarifu un parādīt izmaksu pozīcijas faktisko lielumu iepriekšējā gadā. Piemērs atspoguļots tabulā.] Tarifu projekta pastāvīgās izmaksas Izmaksu pozīcija 2014.gada faktiskās izmaksas, tūkst. EUR Tarifu projekts, tūkst. EUR Tarifu projekts % no kopējām izmaksām Izmaiņas pret spēkā esošo tarifu Darba samaksa 2700 3000 15% 0% Iekārtu remonts 700 600 3% + 5% Pamatlīdzekļu nolietojums 900 1000 5% + 43% Kredīta % maksājumi 800 600 3% 0% Nodokļi – NĪN, UIN 300 400 2% +33% Pārējās izmaksas 900 800 4% +14% KOPĀ 6300 6400 32% + 9%
  7. 7. Pakalpojumu apjoms un tā izmaiņas [Iesakām skaitliski atspoguļot, kādas ir pakalpojumu apjoma izmaiņas pēdējos gados un kādas apjoma prognozes ir ietvertas tarifu projektos. Kāds pakalpojumu apjoms ir ietverts šobrīd spēkā esošajos tarifos.] Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
  8. 8. Plānotie efektivitātes pasākumi [Iesakām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir plānoti tuvākajos 3 -5 gados? Kāda plānota to ietekme uz pakalpojumu tarifu un kādi plānoti pakalpojumu lietotāju ieguvumi?] Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015
  9. 9. Kontaktinformācija Tālrunis: [ja iespējams, iesakām norādīt konkrētu kontaktpersonu] E-pasts: Mājaslapa: Adrese: Paldies! Regulatora ieteikumi tarifu projekta skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2015

×