Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektroenerģijas sadales pakalpojumu
kvalitāte 2014. gadā
Preses konference
2015. gada 15. jūnijs
2
Par sadales tīkliem skaitļos
• Tīkli un iekārtas –
spriegums <110 kV
• Tīklu kopgarums 97 tūkst. km
- Vidēja sprieguma 3...
Kāds ir elektroapgādes drošums Latvijā?
4
Lietotāji sagaida:
nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi
3,84
3,52
2,78
2012
2013
2014
Neplānotie pārtraukumi >3 min – v...
5
Plānotie pārtraukumi >3 min – vidēji 1 pārtraukums gadā uz 1 lietotāju
Lietotāji sagaida:
nepārtrauktu elektroenerģijas ...
Elektroapgādes objektu ekspluatācija
7
• 2014. gadā veiktas 10 pārbaudes un sadales
sistēmas operatoru objektu kontroles,
apsekojot 42 objektus
• Konstatētie o...
Sprieguma kvalitāte
• 2014. gadā veikti 52
mērījumi pārsvarā Kurzemē
un Zemgalē
• Mērījumi veikti dažādu
sistēmas operatoru
elektrotīklos
9
Sp...
10
Standartā LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu
sprieguma raksturlielumi" noteiktie raksturlielumi un atbils...
11
• Sprieguma novirzes virs 110% saīsina daudzu elektroiekārtu
kalpošanas laiku vai pat izraisa neatgriezeniskus bojājumu...
12
• Mirgoņa ir sprieguma svārstības, kas izraisa mākslīgās gaismas mirgošanu.
• Mirgoņa iespaido redzi un rada diskomfort...
13
Garās elektroapgādes līnijas, kas izbūvētas 1970-tajos gados
un projektētas nelielām slodzēm, nav paredzētas mūsdienu
e...
49
87
136
38
72
156
2012
2013
2014
Iepriekš piemērots Pārskata periodā
14
Tiesības saņemt pazeminātu sadales sistēmas
paka...
15
• No 44 pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām 2014. gadā
novērstas - 5
• 3 gadījumos neatbilstības plānots novērst 2015...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektribas kvalitate 2014 gada 15 jun2015

294 views

Published on

Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāte 2014. gadā Latvijā

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektribas kvalitate 2014 gada 15 jun2015

 1. 1. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāte 2014. gadā Preses konference 2015. gada 15. jūnijs
 2. 2. 2 Par sadales tīkliem skaitļos • Tīkli un iekārtas – spriegums <110 kV • Tīklu kopgarums 97 tūkst. km - Vidēja sprieguma 37 tūkst. km - Zemsprieguma 60 tūkst. km • Transformatoru apakšstacijas – 27 tūkst. • Vidsprieguma sadales punkti un apakšstaciju 6-20 kV slēgiekārtas - 567
 3. 3. Kāds ir elektroapgādes drošums Latvijā?
 4. 4. 4 Lietotāji sagaida: nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi 3,84 3,52 2,78 2012 2013 2014 Neplānotie pārtraukumi >3 min – vidēji 3 pārtraukumi gadā uz 1 lietotāju Neplānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju gadā – 3h 30min 371 341 210 2012 2013 2014
 5. 5. 5 Plānotie pārtraukumi >3 min – vidēji 1 pārtraukums gadā uz 1 lietotāju Lietotāji sagaida: nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi 0,94 0,96 0,99 2012 2013 2014 Plānoto pārtraukumu ilgums uz vienu lietotāju gadā – 4h 16min 265 280 256 2012 2013 2014
 6. 6. Elektroapgādes objektu ekspluatācija
 7. 7. 7 • 2014. gadā veiktas 10 pārbaudes un sadales sistēmas operatoru objektu kontroles, apsekojot 42 objektus • Konstatētie objektu ekspluatācijas trūkumi tiešā veidā neietekmē elektroapgādes drošumu: • Neatbilstošs elektroietaišu vai būvkonstrukciju stāvoklis • Nekalibrēti drošinātāji • Nesazemēti atvienota kabeļa vadi • Nav veikti profilaktiskie mērījumi • Trūkst informatīvo apzīmējumu • No 28 konstatētajiem trūkumiem 2014. gadā novērsti - 27 Elektroenerģijas piegādes kvalitāti ietekmē elektroapgādes objektu atbilstoša ekspluatācija
 8. 8. Sprieguma kvalitāte
 9. 9. • 2014. gadā veikti 52 mērījumi pārsvarā Kurzemē un Zemgalē • Mērījumi veikti dažādu sistēmas operatoru elektrotīklos 9 Sprieguma kvalitāti mēra zemsprieguma tīklos 2013 • Mērījumiem izvēlētas vietas ar potenciāli kritisku sprieguma kvalitāti 2014
 10. 10. 10 Standartā LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" noteiktie raksturlielumi un atbilstību īpatsvars mērījumos Sprieguma kvalitāti raksturojošo raksturlielumu atbilstība Standartam 63 88 100 17 71 100 37 12 83 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Harmonikas Nesimetrija THD Mirgoņa Spriegums Frekvence Atbilst Standartam Neatbilst Standartam
 11. 11. 11 • Sprieguma novirzes virs 110% saīsina daudzu elektroiekārtu kalpošanas laiku vai pat izraisa neatgriezeniskus bojājumus • Sprieguma novirzes zem 90% rada pārtraukumus dažādu elektroiekārtu darbībā Konstatētas novirzes no nominālā sprieguma 230 V 230V Maksimālā novirze saskaņā ar Standartu var būt +10% Standarta noteiktā sprieguma minimālā novirze -10% pieļaujama 95% gadījumu Minimālā sprieguma vērtība - ne mazāka kā -15%
 12. 12. 12 • Mirgoņa ir sprieguma svārstības, kas izraisa mākslīgās gaismas mirgošanu. • Mirgoņa iespaido redzi un rada diskomforta sajūtu. • Mirgoņu rada īslaicīgās triecienu slodzes (metināšana, dzinēju palaišanas moments), tai par iemeslu var būt arī garās elektroapgādes līnijas ar nepietiekamu vadu šķērsgriezumu Fiksēta Standartam neatbilstoša mirgoņa
 13. 13. 13 Garās elektroapgādes līnijas, kas izbūvētas 1970-tajos gados un projektētas nelielām slodzēm, nav paredzētas mūsdienu elektroiekārtu jaudām. Neatbilstošas elektroapgādes kvalitātes iemesli
 14. 14. 49 87 136 38 72 156 2012 2013 2014 Iepriekš piemērots Pārskata periodā 14 Tiesības saņemt pazeminātu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu • Par neatbilstošu sprieguma kvalitāti lietotājiem ir tiesības maksāt uz pusi mazāku sadales sistēmas pakalpojuma tarifu • Pazemināts tarifs piemērots: • 38 lietotājiem – pēc Regulatora veiktajiem mērījumiem • 156 lietotājiem – kopā pārskata periodā • 292 lietotājiem - kopā pārskata perioda beigās AS «Sadales Tīkls» piemērotais pazeminātais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs
 15. 15. 15 • No 44 pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām 2014. gadā novērstas - 5 • 3 gadījumos neatbilstības plānots novērst 2015. gadā • Pārējos gadījumos objekti iekļauti neatbilstošas sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā Turpmākie soļi elektroenerģijas kvalitātes pilnveidošanai

×