Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie moord en doodslag.1

931 views

Published on

Lezing van Erik-Jan Broers tijdens de eerste bijeenkomst van 'Moord en doodslag' op 3 maart 2018.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie moord en doodslag.1

 1. 1. MOORD EN DOODSLAG IN HET ARCHIEF LEZINGCYCLUS “TER LEERING ENDE VERMAECK” – 1 – RECHTERLIJKE ORGANISATIE en VERLOOP VAN EEN STRAFPROCES
 2. 2. PRIVAAT STRAFRECHT vroege middeleeuwen  VERZOENINGSPROCEDURE financiële vergelding  ACCUSATOIR STRAFPROCES feitelijke vergelding > private vervolging > formalistische bewijsvoering ketelproef
 3. 3. LEX RIBUARIA (ca. 620) Hoofdstuk 36 – Doodslagen – ‘Als een Ribuariër een andere Ribuariër heeft gedood, wordt hij voor 200 schellingen als schuldig aangemerkt.’ – ‘Als een Ribuariër een Aleman, Fries, Beier of Saks heeft gedood, wordt hij voor 160 schellingen als schuldig aangemerkt.’ – ‘Als een Ribuariër een Romein heeft gedood, wordt hij met 100 schellingen beboet.’
 4. 4. LEX RIBUARIA (vervolg) Hoofdstuk 36 – Geestelijken – ‘Als een Ribuariër een diaken heeft gedood, wordt hij met 300 schellingen beboet.’ – ‘Als een Ribuariër een priester heeft gedood, wordt hij met 600 schellingen beboet.’ – ‘Als een Ribuariër een bisschop heeft gedood, wordt hij met 900 schellingen beboet.’
 5. 5. VAN DEN VOS REYNAERDE (13e eeuw)
 6. 6. PUBLIEK STRAFRECHT late middeleeuwen  INQUISITOIR STRAFPROCES > publieke strafvervolging > rationele bewijsvoering – bekentenis  tortuur – getuigenbewijs
 7. 7. RECHTERLIJKE ORGANISATIE  GERECHTSHOF > Raad van Brabant en Landen van Overmaze hoge jurisdictie  HOOFDBANK > ’s-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom hoge jurisdictie  SCHEPENBANK > b.v. Tilburg en Goirle hoge jurisdictie middelbare jurisdictie lage jurisdictie
 8. 8. SCHEPENBANK GERECHTSHOF  Schepenen  Gerechtsofficier (schout, drost, drossaard etc.)  Griffier  Deurwaarders/bodes  Procureurs  (Beul)  Raadsheren  Procureur-Generaal  Advocaat-Fiscaal  Griffier  Deurwaarders/bodes  Procureurs  (Beul)
 9. 9. BEULSFAMILIES – Beul van Breda  Frans Kleijne – 1761  Johannes Libordius Kleijne – 1776  Johannes Jacobus Kleijne – 1785 (tevens chirurgijn)
 10. 10. BEULSFAMILIES – ’s-Hertogenbosch  David Hendrik Kleijne x Catharina van Anholt – 1742  Johannes Libordius Kleijne x Maria van Anholt – 1785 (tevens onbevoegd chirurgijn) (1819 : geldboete 25 guldens)  Johann Hendrik Kleijne – 1816
 11. 11. CIVIELE STRAFPROCEDURE – niet-kapitale delicten  Dagvaarding  Debat > Wisseling van conclusies – procureur > Bewijsvoering – procureur > Pleidooien – advocaat  Hoger beroep
 12. 12. CRIMINELE STRAFPROCEDURE (1) – kapitale delicten  Voorbereidend onderzoek – gerechtsofficier  Dagvaarding/arrestatiebevel – rechter  Eerste verhoor – rechter VOORONDERZOEK  eindvonnis  tussenvonnis RECHTSZITTING
 13. 13. CRIMINELE STRAFPROCEDURE (2) ORDINAIR STRAFPROCES  Debat …  … Onderzoek > scherpe examinatie  tortuur EXTRAORDINAIR STRAFPROCES  Onderzoek > verhoor verdachte > verhoor getuigen > confrontaties > scherpe examinatie  tortuur
 14. 14. INSTRUCTIE voor de BEUL van de BARONIE van BREDA (1761) Artikel 15 – Voor elke persoon die hij effectievelijk pijnigt, de koorden en roeden daaronder begrepen, zes guldens voor elke keer dat het plaatsvindt. – Als hij niet pijnigt, maar de verdachte in zijn tegenwoordigheid met de pijnbank wordt gedreigd, drie guldens.
 15. 15. FILIPS WIELANT, Corte instructie in materie criminele (ca. 1510) CAPUT 37 – 1. De manier van pijnigen is ter discretie van de rechter. Deze moet de pijngrens vaststellen conform de leeftijd, fysieke gesteldheid en gezondheid van de verdachte. – 2. Geleidelijk opvoeren van de pijn overeenkomstig de ernst van de feiten, de vermoedens en verdenkingen, en de antwoorden die de verdachte op de vragen geeft. Terughoudendheid zodat het lichaam van de verdachte niet verminkt, beschadigd of al te zeer gekwetst wordt.
 16. 16. TORTUUR (1)
 17. 17. TORTUUR (2)
 18. 18. DOODSTRAF en LIJFSTRAF  Onthoofden  Radbraken  Vierendelen  Verbranden  Ophangen etc.
 19. 19. CESARE BONESANA BECCARIA, Dei Delitti e delle Pene (1764) De Verlichting (tweede helft 18e eeuw) KLASSIEKE RICHTING Rationeel strafrecht > codificatie > humanisering
 20. 20. BATAAFSE REPUBLIEK (1795-1806) en KONINGRIJK HOLLAND (1806-1810)  BATAAFSE REPUBLIEK (1795-1806) > Bataafse Omwenteling (1795) > Staatsregeling (1798) : opdracht tot codificatie  KONINGRIJK HOLLAND (1806-1810) > Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland (1809) > Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koningrijk Holland (1809)

×