Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie moord en doodslag 2 ad b

478 views

Published on

Presentatie over de schepenbank van Tilburg en Goirle bij de tweede lezing van Moord en doodslag in het archief op 16 maart 2019

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie moord en doodslag 2 ad b

  1. 1. Archief 14, de schepenbank van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, 1408-1811 door Astrid de Beer Foto’s: Marloes Coppes
  2. 2. Schepenbank Schout en schepenen 1. Rechtspraak 1. Criminele zaken 2. Civiele zaken 2. Voluntaire zaken Registratie verschillende soorten akten 3. Dagelijks bestuur
  3. 3. Rechtspraak in criminele zaken • (zelf)moord en doodslag • Verkrachting, overspel, het baren van een onwettig kind • Diefstal • Valsheid in geschrifte • Landloperij/vagebonderij • Het verkopen van waren op zondag • Geweldpleging
  4. 4. Rechtspraak in civiele zaken Geschillen over eigendom en het terugbetalen van geld / goederen. Haaflijk gericht
  5. 5. Voluntaire zaken Registratie van verschillende soorten akten: Testamenten, erfdelingen schuldbekentenissen, transacties mbt (on)roerende goederen, voogdij- en boedelzaken, (oculaire) inspecties etc.
  6. 6. Onderzoek • Criminele zaken • Taalgebruik • Dagelijks leven • Pest • Wolnijverheid / handelscontacten • Eigendomskwesties • Etc.

×