Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

moord en doodslag 2019, bijeenkomst 1

624 views

Published on

Presentatie behorend bij de lezing die Erik-Jan broers op zaterdag 2 maart heeft gehouden bij het BHIC

Published in: Law
 • You can try to use this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

moord en doodslag 2019, bijeenkomst 1

 1. 1. MOORD EN DOODSLAG IN HET ARCHIEF LEZINGENCYCLUS “TER LEERING ENDE VERMAECK” – 1 – RECHTERLIJKE ORGANISATIE en VERLOOP VAN EEN STRAFPROCES
 2. 2. PRIVAAT STRAFRECHT vroege middeleeuwen  VERZOENINGSPROCEDURE financiële vergelding  ACCUSATOIR STRAFPROCES feitelijke vergelding > private vervolging > formalistische bewijsvoering ketelproef
 3. 3. LEX RIBUARIA (ca. 620) Hoofdstuk 36 – Doodslagen – ‘Als een Ribuariër een andere Ribuariër heeft gedood, wordt hij voor 200 schellingen als schuldig aangemerkt.’ – ‘Als een Ribuariër een Aleman, Fries, Beier of Saks heeft gedood, wordt hij voor 160 schellingen als schuldig aangemerkt.’ – ‘Als een Ribuariër een Romein heeft gedood, wordt hij met 100 schellingen beboet.’
 4. 4. LEX RIBUARIA (vervolg) Hoofdstuk 36 – Geestelijken – ‘Als een Ribuariër een diaken heeft gedood, wordt hij met 300 schellingen beboet.’ – ‘Als een Ribuariër een priester heeft gedood, wordt hij met 600 schellingen beboet.’ – ‘Als een Ribuariër een bisschop heeft gedood, wordt hij met 900 schellingen beboet.’
 5. 5. VAN DEN VOS REYNAERDE (13e eeuw)
 6. 6. PUBLIEK STRAFRECHT late middeleeuwen  INQUISITOIR STRAFPROCES > publieke strafvervolging > rationele bewijsvoering – bekentenis  tortuur – getuigenbewijs
 7. 7. RECHTERLIJKE ORGANISATIE  GERECHTSHOF > Raad van Brabant en Landen van Overmaze hoge jurisdictie  HOOFDBANK > ’s-Hertogenbosch, Breda, Bergen op Zoom hoge jurisdictie  SCHEPENBANK > b.v. Tilburg en Goirle hoge jurisdictie middelbare jurisdictie lage jurisdictie
 8. 8. SCHEPENBANK GERECHTSHOF  Schepenen  Gerechtsofficier (schout, drost, drossaard etc.)  Griffier  Deurwaarders/bodes  Procureurs  (Beul)  Raadsheren  Procureur-Generaal  Advocaat-Fiscaal  Griffier  Deurwaarders/bodes  Procureurs  (Beul)
 9. 9. DE FAMILIE KLEIJNE van vader op zoon Hans Liborius Kleijne (ovl. 1667) zoon Johann Christoph Kleijne (1653–1706) zoon Justus Liborius Kleijne (ovl. 1738) > 12 kinderen zoon – 7 zonen eveneens beul Frans Kleijne (1718–1776) – 1 dochter gehuwd met beul
 10. 10. Frans Kleijne – 1761 neef Johannes Libordius Kleijne – 1776 halfbroer Johannes Jacobus Kleijne – 1785 (tevens chirurgijn) DE FAMILIE KLEIJNE Beul van Breda
 11. 11. DE FAMILIE KLEIJNE Beul van ’s-Hertogenbosch David Hendrik Kleijne – 1742 x Catharina van Anholt zoon Johannes Libordius Kleijne – 1785 x Maria van Anholt (tevens chirurgijn) zoon Johann Hendrik Kleijne – 1816
 12. 12. CIVIELE STRAFPROCEDURE – niet-kapitale delicten  Dagvaarding  Debat > Wisseling van conclusies – procureur > Bewijsvoering – procureur > Pleidooien – advocaat  Hoger beroep
 13. 13. CRIMINELE STRAFPROCEDURE (1) – kapitale delicten  Voorbereidend onderzoek – gerechtsofficier  Dagvaarding/arrestatiebevel – rechter  Eerste verhoor – rechter VOORONDERZOEK  eindvonnis  tussenvonnis RECHTSZITTING
 14. 14. CRIMINELE STRAFPROCEDURE (2) ORDINAIR STRAFPROCES  Debat …  … Onderzoek > scherpe examinatie  tortuur EXTRAORDINAIR STRAFPROCES  Onderzoek > verhoor verdachte > verhoor getuigen > confrontaties > scherpe examinatie  tortuur
 15. 15. INSTRUCTIE voor de BEUL van de BARONIE van BREDA (1761) Artikel 15 – Voor elke persoon die hij effectievelijk pijnigt, de koorden en roeden daaronder begrepen, zes guldens voor elke keer dat het plaatsvindt. – Als hij niet pijnigt, maar de verdachte in zijn tegenwoordigheid met de pijnbank wordt gedreigd, drie guldens.
 16. 16. FILIPS WIELANT, Corte instructie in materie criminele (ca. 1510) CAPUT 37 – 1. De manier van pijnigen is ter discretie van de rechter. Deze moet de pijngrens vaststellen conform de leeftijd, fysieke gesteldheid en gezondheid van de verdachte. – 2. Geleidelijk opvoeren van de pijn overeenkomstig de ernst van de feiten, de vermoedens en verdenkingen, en de antwoorden die de verdachte op de vragen geeft. Terughoudendheid zodat het lichaam van de verdachte niet verminkt, beschadigd of al te zeer gekwetst wordt.
 17. 17. TORTUUR volgieten uitrekken
 18. 18. TORTUUR scheen-, pols-, vingerklemmen
 19. 19. TORTUUR paternoster
 20. 20. DOODSTRAF en LIJFSTRAF  Onthoofden  Radbraken  Vierendelen  Verbranden  Ophangen etc. houtsnede Ulrich Tengler 1508
 21. 21. CESARE BONESANA BECCARIA, Dei Delitti e delle Pene (1764) De Verlichting (tweede helft 18e eeuw) KLASSIEKE RICHTING Rationeel strafrecht > codificatie > humanisering
 22. 22. BECCARIA’S RATIONELE STRAFRECHT  Codificatie : rechtszekerheid en rechtsgelijkheid  Afschaffing van de tortuur ] inhumaan +  Vermindering dood- / lijfstraf ] ondoelmatig  Invoering van gevangenisstraf > vrijheid als hoogste goed ] humaan + > mogelijkheid tot bezinning ] doelmatig

×