Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20170612 Presentatie over e-Depot tijdens KVAN-dagen in Dordrecht

Op 12 juni 2017 presenteerden we onze ontwikkelingen rondom het e-Depot tijdens de KVAN-dagen. Aan het woord kwamen Gert-Jan de Graaf (hoofd Regionaal Archief Tilburg), William Verhagen (van de gemeente Geetruidenberg), Robert Tiessen (van Picturae) en Jan Kuijpers (projectmedewerker e-Depot van Regionaal Archief Tilburg)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

20170612 Presentatie over e-Depot tijdens KVAN-dagen in Dordrecht

 1. 1. Het e-depot ontsloten Van ingest tot publicatie, de casus Geertruidenberg
 2. 2. Introductie Gert-Jan de Graaf
 3. 3. Agenda • Inleiding • Ervaring Geertruidenberg • Demonstratie en toelichting • E-depot en beherend systeem • Vragen
 4. 4. Aanpak Kenmerken van onze aanpak: • Pragmatisch • Incrementeel ontwikkelen • Integraal bekijken
 5. 5. Eerste stappen • Sinds 2014 bezig met aangesloten gemeenten om eenduidige metadataset te krijgen • Gezamenlijk traject met BHIC om aan te sluiten op NA werd in 2016 afgeblazen • Heroriëntatie nodig
 6. 6. Heroriëntatie Integraal bekijken: wat hebben we nodig? • Ingestmechaniek • E-depot voor opslag en preservering Beheermechaniek Publicatiemiddel
 7. 7. Marktorientatie • Oplossing moest aansluiten bij wat we in gebruik hadden: beherend systeem en website • Moest economisch verstandige keuze zijn • Moest snel te gebruiken zijn • Leverancier moest betrouwbaar zijn Leidde tot samenwerking met Picturae: in partnership samen ontwikkelen, waarbij Picturae techniek en RAT archiefkennis inbrengt.
 8. 8. Projectopzet Twee typen projecten: 1. Bouwproject: levert het instrumentarium voor de implementatieprojecten 2. Implementatieproject: per aangesloten gemeente een tweejarig project om in drie fasen volledig digitaal te archiveren. Inmiddels 2 projecten gestart (Geertruidenberg en Drimmelen) 1. Fase 1 handmatige overbrenging 2. Fase 2 geautomatiseerde koppeling 3. Fase 3 idem voor uitplaatsing
 9. 9. Ervaring Geertruidenberg William Verhagen
 10. 10. Motieven • Wettelijke plicht overbrenging vóór 1 januari 2018 • Substitutie • Dienstverlening burgers • Continuering bedrijfsvoering • Kostenbesparing
 11. 11. Doelen • Voldoen aan wettelijke eisen • Verbetering dienstverlening • Duurzame opslag
 12. 12. Voorbereiding en aansluiting • Digitalisering bestanden • Metadatering aan de hand van TMLO • Ontwikkeling XML • Aansluiting op E-depot
 13. 13. Digitalisering bestanden
 14. 14. Metadatering aan de hand van TMLO
 15. 15. Ontwikkeling XML en aansluiting e-depot
 16. 16. Valkuilen • Metadata op orde voor start scannen • Knip het scannen en aanlevering op in behapbare stukken • Neem voldoende tijd
 17. 17. Demonstratie en toelichting Jan Kuipers
 18. 18. Functionaliteiten
 19. 19. Raadpleging
 20. 20. Demonstratie Zoeken en raadplegen digitale archiefbescheiden
 21. 21. Ingest
 22. 22. Demonstratie Ingest van nieuw materiaal
 23. 23. E-depot en beherend systeem Robert Tiessen
 24. 24. E-depot infrastructuur • E-depot • Software • Hardware • Beherend Systeem • Metadatabeheer • Publicatie • Website • API voor DMS-/Zaaksystemen
 25. 25. E-depot infrastructuur • E-depot • Software Hardware • Beherend Systeem Metadatabeheer • Publicatie Website API voor DMS-/Zaaksystemen
 26. 26. Keuze voor Archivematica • Open Source Software • Vanaf 2009 ontwikkeld door Artefactual, gefinancieerd door meerdere instituten • Volledig gebaseerd op bestaande standaarden • OAIS, Premis, Pronom, METS, Sword • Gebruikt in voornamelijk VS en Canada • NYPL, MoMA, UNESCO, Rockefeller, Vancouver Archives etc. • Actieve gebruikersgroep en doorontwikkeling
 27. 27. Implementatie • Installatie en configuratie van Archivematica • Storage Service • E-depot • Ontwikkeling koppelvlak met Memorix Archieven en Memorix DAM • Uitbreiding Archivematica met TMLO/TopX standaard • Verwerking specifieke wensen van Regionaal Archief Tilburg
 28. 28. Doorontwikkeling Archivematica
 29. 29. Resultaat • E-depot beschikbaar in 3 maanden. • Volledig integrale procedure functioneel: • Transfer (incl. SIP genereren) • Ingest (AIP deponeren en DIP creatie) • Preservering (METS als logging standaard) • Beheer (Metadata en gebruik) • Publicatie (Via archiefinventaris)
 30. 30. Schematisch
 31. 31. Toekomst Archivematica • Vergaande ontwikkeling koppelvlakken voor zaaksystemen/recordmanagement • Doorontwikkeling voor exotische formaten als videotulen, omgevingsplannen e.d. • Picturae als kennis- en ontwikkelpartner van Artefactual
 32. 32. Demonstratie Jan Kuipers
 33. 33. regionaalarchieftilburg.nl picturae.nl geertruidenberg.nl

×