Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
7 verschuivingen in de inzet van social media in interne commu...
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
7 verschuivingen in de inzet van social media in interne commu...
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
7 verschuivingen in de inzet van social media in interne commu...
TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication
7 verschuivingen in de inzet van social media in interne commu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 Verschuivingen De Toekomst Van Social Media En Interne Communicatie

1,346 views

Published on

7 verschuivingen: de toekomst van social media en interne communicatie (artikel gebaseerd op mijn vertaling van inzichten van futurist Ross Dawson).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 Verschuivingen De Toekomst Van Social Media En Interne Communicatie

  1. 1. TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication 7 verschuivingen in de inzet van social media in interne communicatie – door Regina van de Berg - 09/10 7 Verschuivingen in de inzet van social media in interne communicatie Door Regina van de Berg I TheJaneway – september 2010 Verandert social media de manier waarop mensen werken en zo ja, hoe? Vanuit deze vraag stuitte ik op het artikel van Ross Dawson, een Amerikaanse futurist en auteur van het boek Implementing Enterprise 2.0. Hij schreef de de afsluitende sectie in het onderzoek ‘De toekomst van Social Media en Interne Communicatie’ (Engels). Dawson signaleert daarin 7 verschuivingen en trekt daaruit een conclusie, die ik hieronder (vertaald uit het Engels) samenvat en voorzie van een kritische eindnoot. Organisaties, zo zegt Dawson, bereiken hun doelen door de manier waarop het talent en de energie van de mensen positief uitwerkt. De grote toename van het aantal technologische communicatiemogelijkheden heeft om die reden de potentie om letterlijk de manier waarop bedrijven en organisaties werken, rigoreus te veranderen. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de email die vanaf de jaren 90 zijn intrede deed. Met de snelle opkomst en het gebruik van social media en andere, nieuwe communicatiemiddelen, zijn er volgens Ross zeven dominante factoren voor hoe de interne communicatie van organisaties zal veranderen. 1. Verschil tussen hoe organisaties intern communiceren neemt toe Er ontstaat als het ware een tweedeling. Enerzijds heb je de organisaties die nog jarenlang de huidige manier van werken handhaven, vertrouwend op de intranet- en e-mail omgeving die we nu kennen. Anderszijds krijg je bedrijven die in een hoog tempo de vele social media mogelijkheden gaan benutten en toepassen in hun interne bedrijfsvoering. Daarmee zullen zij een wezenlijk andere manier van werken en een andere werkomgeving creëren. 2. E-mail verdwijnt ten gunste van social media middelen Bedrijven die social media het meest effectief inzetten, zullen hun emailgebruik substantieel verminderen. Projecten gaan uitgevoerd worden op en via daartoe bestemde online 1
  2. 2. TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication 7 verschuivingen in de inzet van social media in interne communicatie – door Regina van de Berg - 09/10 platformen vanwaar zogenaamde alerts worden afgegeven voor updates die je niet mag missen. Bedrijven als Google Wave en andere, ontwikkelen nieuwe formats voor interactie die het huidige emailverkeer overbodig maakt. Een belangrijke vraag in deze is of het e-mail verkeer en andere vormen van communicatie via een of meerdere interfaces plaats zal vinden. 3. Conversatiekanalen bloeien Een kleiner deel van het totaal aantal bedrijven zal van mening zijn dat micro-blogging en status updates effectieve manieren zijn om over bepaalde taken te communiceren, juist omdat veel van hun medewerkers al vertrouwd zijn met instrumenten als Twitter en Facebook. De toename van dit type conversatiemogelijkheden zal voornamelijk gebruikt worden door werknemers in specifieke functiegroepen in plaats van dwars door door de hele organisatie. 4. Sociale zoekdata werkt waardeverhogend De belofte van ‘social search’ zal eindelijk zijn vruchten afwerpen. De data van hoe mensen zich profileren, waar ze aan werken, wat ze zoeken en wat ze bruikbaar vinden om hun werk goed te kunnen doen, genereert relevante en specifieke, op persoonlijke voorkeuren toegespitste informatie. 5. Netwerk-analyses verhogen prestaties Voor bedrijven die al een stapje verder zijn, leveren instrumenten die de data van het online sociaal netwerken kunnen analyseren, belangrijke inzichten op. Bijvoorbeeld over welke interventies het beste de prestaties kunnen verhogen. Dit is vooral interessant als je er van uitgaat dat de communicatie tussen werknemers in toenemende mate verschuift naar digitale communicatieplatforms. De beschikbaarheid van deze data zal deze ontwikkeling veel meer dan in het verleden kunnen faciliteren. 6. Ondergedompeld worden in de wereld van virtueel vergaderen Met de toename van het virtueel werken, zal de vraag naar teleconferencing en virtueel vergaderen ook toenemen. Meerdere mogelijkheden doen zich voor om dat mogelijk te maken, zoals video, screen-sharing, gebarenherkenning en ‘quasi-3D’. Zo vergaderen verrijkt de mogelijkheden tot interactie. Het aantal mogelijkheden neemt toe om ‘avatar-gebaseerde werelden’ te creëren die vergaderingen faciliteert. Op die manier zijn ze als het ware niet te 2
  3. 3. TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication 7 verschuivingen in de inzet van social media in interne communicatie – door Regina van de Berg - 09/10 onderscheiden van ‘in-real-life’ vergaderingen. Echter, vooralsnog zal dit type vergaderingen slechts in een kleine minderheid van het aantal bedrijven worden toegepast. Noot RvdB: in het Internet 2025 onderzoek wordt gesignaleerd dat het toetsenbord verdwijnt en de mogelijkheden om vele andere mogelijkheden om de computer te bedienen, maken dat meer mensen toegang krijgen tot en gebruik kunnen maken van het Internet. 7. Werk vervaagt de ondernemingsgrenzen Met het virtueler worden en het in dienst hebben van of zaken doen met werknemers en opdrachtnemers uit de hele wereld, zullen de werkprocessen zo vormgegeven worden dat iedereen goed zijn werk kan doen voor het bedrijf. Geavanceerde toegangsmogelijkheden en veiligheidsmaatregelen zullen het makkelijker maken om zakenpartners en leveranciers efficiënt deel uit te laten maken van het werkproces en de interne communicatiekanalen. Conclusie Dawson Als een gevolg van deze trends, zoals Dawson die signaleert, zal het verschil tussen organisaties die qua tempo en aanpak van nieuwe media mogelijkheden participeren en zij die meer traditioneel blijven, ook zijn uitwerking hebben op de prestaties. Hij is van mening dat bedrijven die slim instappen in het potentieel dat social media biedt, veel sneller vooruitkomen (en dus succesvol zijn) dan zij die zich langzamer aanpassen. Kritische noot Tot zover Dawson en met hem vele anderen. Of zijn stelling waar is, daar kunnen we nog wel over discussiëren. Oog hebben voor wat zich aan communicatiemiddelen voordoet en daar slim op inspelen, is natuurlijk altijd goed. Jezelf als organisatie verbeteren waar het gaat om interne communicatie en daarmee je prestaties verhogen, ook. Het is echter niet verstandig om je te laten leiden door hypes. Het is ook niet slim om vanuit een angst om de boot te missen, alles wat zich voordoet aan social media te omarmen. Blijf kritisch. Mensen veranderen maar langzaam. Zelf ben ik al jarenlang actief in de overheidswereld. Ik weet uit ervaring dat de voorhoedelopers niet representatief zijn voor de hele organisatie. Om hen al die mediamogelijkheden effectief te laten gebruiken, is meer nodig dan de technologie alleen. Het moet relevant zijn voor de werknemers. Uitvinden wat die relevantie is en daar (gefaseerd) op inspelen, is een goede start. Aandacht voor de organisatiekant van de inzet van nieuwe media is, zowel voor de start als tijdens het gebruik, een van 3
  4. 4. TheJaneway I Strategic Foresight in Media and Communication 7 verschuivingen in de inzet van social media in interne communicatie – door Regina van de Berg - 09/10 de sleutels tot succes. Voor andere kritische drijfveren voor verandering, verwijs ik je graag naar het recentelijk gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek dat vier toekomstscenario’s schetst voor de ontwikkeling van het internet in 2025. Ik heb het samengevat vertaald in het artikel Dag Toetsenbord, Welkom Wereld. Contact: Regina.vandeberg@thejaneway.nl 4

×