Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorgen voor de gemeente of voor de burger? - Zorg & ICT-beurs 2017 - Jack van Gils

861 views

Published on

Tijdens Zorg & ICT 2017 nam Jack van Gils (Redmax) de aanwezigen mee in de praktijk van de gemeente die uitgedaagd wordt de zorg van de toekomst te organiseren in samenwerking met vele stakeholders. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werden de dilemma's besproken en samen een generiek scenario voor de zorg opgesteld.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorgen voor de gemeente of voor de burger? - Zorg & ICT-beurs 2017 - Jack van Gils

 1. 1. Zorgen voor de burger! Zorgen voor de gemeente? jack@redmax.nl | 06 110 181 46 | @jackvangils2 # ZICT | @Redmax_nl Jack van Gils
 2. 2. Jack van Gils Principal Consultant eHealth Contact jack@redmax.nl @jackvangils2 06 110 181 46 Directeur Redmax Innovator Ondernemer Bedrijfskunde
 3. 3. Agenda 1. Waar staat Redmax voor? Visie op de ontwikkelingen 2. De vraag en de urgentie voor de gemeente 3. Zorg financiering maakt innovatie mogelijk 4. Hoe zit het in onze gemeente? 5. Werkvorm: ronde tafel conferentie Samen een scenario maken 6. Conclusie
 4. 4. Waar staat Redmax voor? Visie op de ontwikkelingen
 5. 5. “ Zorg digitaliseren is mensenwerk ” Wij zijn adviseurs in digitale zorg
 6. 6. Fase 4 Borgen Zorgen voor blijvend gebruik Onze methode Fase 1 Exploreren Het waarom bepalen Fase 2 Positioneren Het hoe bepalen Fase 3 Implementeren Middels gevalideerde standaard aanpak
 7. 7. Financieel Dagblad Publicatie 9 november 2016
 8. 8. Publicaties Zie ook https://redmax.nl/kennis-blog/
 9. 9. veranderen gaat niet vanzelf adoptie is ingewikkeld Een goede uitvinding of een mooi product echt laten gebruiken als toepassing vraagt een heel zorgvuldige aanpak. Onze aanpak Denk vrij en stel alles ter discussie. Er kan veel meer dan je denkt en het zal ook gebeuren. Wie is de leider? technologie wordt volwassen disruptie als je niet kijkt Waardepropos itie KlantInfrastructuur Financiën Relaties Segmen ten Partner s Activitei ten Middelen Kanalen Kostenstructuur Verdienmodel business canvas model triple aim cappuccino model planmatig Begrijp de financiering van de zorg en de business case. Werk dan planmatig aan een zeer gestructureerde uitrol.
 10. 10. De vraag en de urgentie
 11. 11. Transitie dwingt tot actie Transformatie opdracht inclusief bezuinigingsopdracht Jan 2017
 12. 12. “Als dat zo doorgaat is het straks te duur kinderen te laten studeren. Als dat zo doorgaat ben ik straks de enige witte in mijn wijk. Als dat zo doorgaat lig ik straks ook te creperen in een verzorgingstehuis met een plascontract.”
 13. 13. Transitie dwingt tot actie Ontwikkeling van zorgtechnologie thuis stagneert
 14. 14. vandaag over 10 jaar – min 30% over 30 jaar – min 70% ! Basissystemen diep geraakt § Zorg – tekort aan artsen en verpleegkundigen § Overheid – tekort aan ambtenaren § Onderwijs – tekort aan docenten Samenleving mist professionals Bron: Bert Mulder
 15. 15. Samenleving mist professionals Bron: Bert Mulder De vereiste verandering is dieper en groter dan enkel bezuinigingen Bezuinigingen van vandaag als voorbode van structureel en strategisch herontwerp van de zorg
 16. 16. Zorg in uw stad in 2025 Obesitas en psychische problemen Eenzaamheid, depressie- en angststoornissen Hoge bloeddruk en Niet Aangeboren Hersenletsel U heeft geen verzorgingstehuizen meer, die zijn in de zorgcrisis van 2017-2018 gesloten door de toezichthouder. Armoede is een probleem in bepaalde wijken van uw stad. + 30% + 200% + 20% *Bron: Sanderse C (RIVM), Verweij A (RIVM), Beer J de (NIDI)
 17. 17. Uitgangspunt Gezond langer zelfstandig thuis wonen Producten – Diensten – Business Modellen mogelijk door technologische ontwikkeling Er ontstaan niet zomaar nieuwe vormen van samenwerken door het selecteren van producten
 18. 18. Financiering maakt innovatie mogelijk Een eenzijdige benadering
 19. 19. Impliciet uitgangspunt Innovatie ontstaat of wordt sterk beïnvloed door de manier waarop je de zorgaanbieder betaalt voor zijn/haar inspanning Het financieringsmodel kan dus ook innovatie belemmerend werken
 20. 20. Triple Aim 1 2 3 1. Veilig 2. Effectief 3. Patiëntgericht 4. Tijdig 5. Doelmatig 6. Toegankelijk 1. Verbeter de gezondheid van de bevolking 2. Verhoog de kwaliteit van de zorg 3. Verlaag de premie van de zorgverzekeraar 2001 2008, Berwick e.a. Bron: Guus Schrijvers, 2014
 21. 21. Triple Aim Kosten per inwoner Gedeelde doelen op alle niveaus: § Patiënt § Zorgprofessional § Instelling § Zorgverzekeraar Bron: Guus Schrijvers, 2014
 22. 22. Model van marktwerking Bron: Guus Schrijvers, 2014 Zorgvragers Zorgverzekeraars Zorgaanbieders Zorginkoopmarkt Gemeenten (sinds de WMO)
 23. 23. Hoe zit het in onze gemeente? Een praktische benadering
 24. 24. Vragen bij het doel Welke gezondheidsvraagstukken in de gemeente vragen om specifieke aandacht binnen het kader van gezond langer zelfstandig thuis wonen? Welke ICT ondersteuning kan Gezond Langer Thuis wonen faciliteren of die kans verbeteren? Wat zijn de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die voor de bevordering van kwaliteit van leven van belang zijn?
 25. 25. Iedereen betrekken Wat is er aan de hand? Feitelijke zorgbehoefte Den Haag e.o. GGD MONITOR Welke zorg gaan we aanbieden? STAKEHOLDERS AANBOD AANBOD AANBOD Interviews en literatuur onderzoek Wat is het eHealth aanbod? Programma RONDE TAFELS MARKT ONDERZOEK MARKT KENNIS Nieuwe vorm van samenwerking bij het waarom, waarmee, hoe & wanneer
 26. 26. Business case Het Business model canvas Waardepropositie KlantInfrastructuur Financiën Relaties SegmentenPartners Activiteiten Middelen Kanalen Kostenstructuur Verdienmodel Bron: Osterwalder
 27. 27. Aanpak Interviews Onderzoek en analyse Rapportage Werkconferentie 23 januari 2017 Maand 1 Mand 2 Maand 3 Maand 4 Januari Maand 6
 28. 28. Burgers Ondernemers Organisaties OnderwijsOverheid
 29. 29. Burgers Ondernemers Organisaties OnderwijsOverheid
 30. 30. Stellingname 1. Positieve gezondheid 2. Populatiegerichte benadering 3. Preventie 4. De wijk 5. (In)formele zorgnetwerken 6. Processen Gezond Langer Thuis 7. Technologie 8. De regie 9. Kennis en kunde 10. Gezondheidsvaardigheden 11. Acceptatie 12. Financiering van de zorg TOOLS: Technologie: perspectieven, ontwikkelingen, toepassingen en mogelijkheden Thuismetingen - Domotica - Toegangsoplossingen - Hulpjes in huis - Loophulpmiddelen - Vervoershulpmiddelen - Alarmering - Dwaal-en valpreventie - Platformen - Portalen - Apps - Tablets - Sociale- en videocommunicatie - Robotpakken - Robots
 31. 31. 12 thema’s 1. Positieve gezondheid Mensen bepalen zelf óf en in welke mate zij zorg willen. 2. Populatiegericht benadering Organiseer de zorg voor de doelgroep, samen en duurzaam. 3. Preventie Goede zorg is vaak slechts een pleister, het voorkomen van de zorgvraag is veel belangrijker. 4. De wijk De wijk is het logische verzamelpunt van zorgactiviteiten, dicht bij de burger. 5. (In)formele zorgnetwerken Er dreigt overbelasting en ineenstorting. Uitval is dan het gevolg, maar een nieuwe zorgvraag door bijvoorbeeld burn-out kan het gevolg zijn. 6. Processen Processen moeten op elkaar aansluiten en gegevens moeten uitwisselbaar zijn.
 32. 32. 7. Technologie Zelfmeting, domotica en meer, zorgverlening raakt doordrenkt van toepassingen via het internet. 8. De regie Coördinatie op steeds complexere zorg is nodig. 9. Kennis en kunde Integratie van opleiding met alle thema’s. 10. Gezondheidsvaardigheden Gezond door het leren nemen van de juiste beslissingen. 11. Acceptatie Adoptie van technologie. 12. Financiering van de zorg We zijn altijd op zoek naar betere betaalmodellen voor de zorg. 12 thema’s
 33. 33. Toelichting rondetafelsessie
 34. 34. Vandaag gaan we onderzoeken welke scenario’s er bestaan. Zijn we het eens over één scenario? Zijn er een paar? Het is nooit af maar als we samen een richting kiezen en begrijpen wat de alternatieven waren dan kunnen we samen werken aan een nog betere organisatie van de zorg in de regio. Die ook met name Gezond Langer Thuis Wonen mogelijk maakt.
 35. 35. De infographics bevatten de thema’s die de bouwstenen geven voor de scenario’s die jullie vandaag maken. Er bestaan circa 12 thema’s en 3 posities per thema. Infographics
 36. 36. Tafels en Thema’s Preventie (In)formele zorgnetwerken Tafel 1: Anke van Horne Technologie De regie Tafel 2: Jack van Gils
 37. 37. Waarschuwen van de burger dat er een grens is wat betreft collectieve betaalbaarheid. De keuze is aan de burger zelf. Preventie is onderdeel van een ander domein, niet de zorg. Basiszorg is verzekerd en de rest dient privé betaald te worden. Niet iedereen kan alles krijgen. Daarom waarschuwen we. Controle en beperking zijn kenmerken. Informeren van de burger over de risico’s van ongezond leven. De zorg dusdanig organiseren gericht op sneller signaleren en sneller bieden van oplossingen. Op basis van deze informatie kunnen mensen eerder geholpen worden en kan escalatie worden voorkomen. Resultaat is relatieve kostenreductie. Stimuleren van gezond leven is het uitgangspunt waardoor ziekten en zorgvraag voorkomen kunnen worden. De zorg dient meer gericht te worden op gezondheid dan op ziekte. Uitgangspunt is maximaal voorkomen en daar financieel voor gecompenseerd worden. Gezond en positief leven, samen zijn en ruimte zijn de kenmerken. PREVENTIE Goede zorg is vaak slechts een pleister, het voorkomen van de zorgvraag is veel belangrijker. Het wordt steeds duidelijker dat meer inzicht tot meer zorgvragen kan leiden. Betere technieken, betere medicijnen en nanotechnologie gestuurde behandelingen komen beschikbaar. Een bevolking welke ongezond leeft zal steeds vaker ziek zijn en we zullen meer ziektes ontdekken. Bijbehorende kosten zijn een groot risico.
 38. 38. Maximaal eigen regie van de burger met een minimaal zorgnetwerk. Steun op de burger zelf. Die kiest en regelt wat goed is. De mate van formele zorg is een vangnet bij problemen. De zorgvraag wordt ingevuld als deze zich voordoet. Reactieve inzetbaarheid: de professional is de rechterhand. Een informeel zorgnetwerk met kennis en kunde is het uitgangspunt. Er is niet alleen een zorgnetwerk, maar ook een mantel welke vaardig en bekend is met technologie omdat dit ’normaal’ is in de samenleving. De professional bevindt zich op de achtergrond. Maatwerk netwerken die elkaar versterken en ontwikkelen: zelf, mantel en zorgprofessionals in één ad-hoc netwerk. Er wordt een optimum gezocht per situatie, met de juiste disciplines en een passende mix van (in)formeel. Proactieve inzetbaarheid: van de professional of een ander in de juiste positie. (IN)FORMELE ZORGNETWERKEN Er dreigt overbelasting en ineenstorting. De mogelijkheden tot eigen regie variëren sterk in een kleurrijk palet van: rijk - arm, geletterd - ongeletterd, etnische achtergrond, gezond - ongezond. Er ontstaat een beeld van persoonlijke (on)mogelijkheden in het kader van eigen regie in combinatie met de sterkte van de zorgcirkel of mantel om iemand heen.
 39. 39. Één standaard aanbieden, die we selecteren, inkopen en waarin we integratie afdwingen. We = Industrie? We = Zorgaanbieders? We = Overheid? We = Zorgverzekeraars? De burger kiest en regelt zelf de hoeveelheid technologie die hij/zij kan verwerken. Koppelen, integreren, toegang krijgen en data terugkopen. De zorgprofessional bepaalt en kiest specialistische en generieke oplossingen. Het aanbod is dwingend. Samenwerking en afstemming. Het maken van een willekeurige subset, business case gedreven. TECHNOLOGIE Technologie is onderdeel van het succes. Zelfmeting, domotica en zorgverlening raakt doordrenkt van toepassingen via het internet. In de maatschappij gaat de toepassing van technologie steeds maar sneller. Dit heeft tot gevolg dat technologie overal aanwezig is en ook in zorgprocessen toegepast zal worden. Effectieve en efficiënte inzet van technologie is een voorwaarde om chaos en fouten te voorkomen.
 40. 40. De gemeente is regisseur, uiteindelijk van alle zorg. Integraal beleid op kwaliteit, kosten, toegang, verdeling, groei en opleiding. De overheid wordt/is actieve speler in de zorg als regisseur. De zorgverzekeraars bepalen de richting door inkoopbeleid, conform de wettelijke kaders. Zorgverzekeraars stellen normen en regelen inkoop. De marktwerking doet de rest. Overheid houdt traditioneel toezicht. Coöperaties zijn de regisseurs door kwaliteit van zorg te organiseren. Ziekenhuizen E/O Instellingen E/O Huisartsen E/O Sociale Teams E/O de Wijk OF ….. DE REGIE Coördinatie op steeds complexere zorg is nodig. Het aantal afstemmingspunten, loketten, betrokken instellingen en zorgmomenten heeft de neiging toe te nemen bij het realiseren van ‘Gezond Langer Thuis’. Dat is nu al zichtbaar en met een toename van complexiteit van de zorg wordt dat effect nog groter. Dit vraagt om regie van complexe zorgprocessen.
 41. 41. De rondetafelsessie is een gesprek aan de tafel, met circa 12 personen. U kiest zelf een tafel en zorgt voor een goede verdeling. Aan iedere tafel worden twee stellingen besproken, deze liggen op de tafels. Iedere tafel wordt begeleid door een gespreksleider. Werkvorm
 42. 42. Nieuwspoortcode
 43. 43. Discussie en stellingname Uitkomst
 44. 44. Conclusie Hoe ziet een scenario er uit?
 45. 45. Eén scenario 02 10 09 08 07 05 04 06 De route naar succes is bezaaid met goede plannen Toekomstvisie Voorwaarden Resultaten Bouwstenen 01 03
 46. 46. Toekomstvisie Positieve gezondheid Populatie gerichte benadering De wijk Processen Technologie Regie Kennis en kunde Gezondheidsvaardigheden Acceptatie van technologie Financiering BouwstenenVoorwaarden (In)formele zorgnetwerken Preventie Bewuste levensstijl organiseren Duurzaamheid en lange termijn Stimuleren Blauwe duurzame zorg Sociaal wijkteam Community team Maatwerk netwerken De burger kiest zelf EPD’s optimaliseren De gemeente Coöperaties Kennis moet stromen Inclusie als uitgangspunt Adoptie moet je regelen Populatiegerichte bekostiging Inspelen op mogelijkheden Eenscenario
 47. 47. Impact door Redmax Onduidelijkheid Uitspreken van visie Delen van mogelijkheden Scenario samen gekozen Commitment om het samen in te vullen
 48. 48. Impact door Redmax We gaan er voor zorgen dat burgers in uw gemeente daadwerkelijk Gezond Langer Thuis kunnen wonen. Zelfstandig zijn en geholpen worden als ze dat nodig hebben, door partijen die samenwerken en de intentie van de zorg weer begrijpen. Zo raakt iedereen weer geïncludeerd in een gezonde samenleving
 49. 49. Kent u de status van uw implementatietraject? Vul de implementatiescan in en krijg in 10 minuten inzicht in de status en knelpunten van uw implementatietraject!
 50. 50. Bent u benieuwd naar… Beeldbellen?Disruptie in de zorg? Gezond langer thuis wonen? Download het rapport dan via www.redmax.nl
 51. 51. Zijn er nog vragen?
 52. 52. Dank u! Meer weten? Kom langs op onze stand F025 jack@redmax.nl | 06 110 181 46 | @jackvangils2 # ZICT | @Redmax_nl
 53. 53. Implementeren van innovaties is een vak Redmax is de specialist

×