Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe realiseer je extreme procesoptimalisatie? - Zorg & ICT-beurs 2017 - Saskia Timmer

378 views

Published on

Aan de hand van een praktijkcase in de forensische sector laat Saskia Timmer zien je hoe extreme procesoptimalisatie in de zorg realiseert.

Published in: Healthcare
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hoe realiseer je extreme procesoptimalisatie? - Zorg & ICT-beurs 2017 - Saskia Timmer

 1. 1. Extreme procesoptimalisatie saskia@redmax.nl | 06 441 089 21 | @sastimmer # ZICT | @Redmax_nl Saskia Timmer Van 51 dagen naar 2,5 uur doorlooptijd van de intake
 2. 2. Saskia Timmer Managing Consultant eHealth Contact saskia@redmax.nl @sastimmer 06 441 089 21 Veranderkundige eHealth expert Innovator Implementator
 3. 3. Agenda 1. Waar staat Redmax voor? Visie op de ontwikkelingen 2. Het potentieel als drijfveer? 3. Casus het DOK 4. Aanpak Redmax 5. Resultaten voor de klant 6. Aandacht voor implementatie 7. Conclusie
 4. 4. Waar staat Redmax voor? Visie op de ontwikkelingen
 5. 5. “ Zorg digitaliseren is mensenwerk ” Wij zijn adviseurs in digitale zorg
 6. 6. Fase 4 Borgen Zorgen voor blijvend gebruik Onze methode Fase 1 Exploreren Het waarom bepalen Fase 2 Positioneren Het hoe bepalen Fase 3 Implementeren Middels gevalideerde standaard aanpak
 7. 7. Onze aanpak Waardepropos itie KlantInfrastructuur Financiën Relaties Segmen ten Partner s Activitei ten Middelen Kanalen Kostenstructuur Verdienmodel business canvas model triple aim cappuccino model planmatig Begrijp de financiering van de zorg en de business case. Werk dan planmatig aan een zeer gestructureerde uitrol. Denk vrij en stel alles ter discussie. Er kan veel meer dan je denkt en het zal ook gebeuren. Wie is de leider? technologie wordt volwassen disruptie als je niet kijkt veranderen gaat niet vanzelf adoptie is ingewikkeld Een goede uitvinding of een mooi product echt laten gebruiken als toepassing vraagt een heel zorgvuldige aanpak.
 8. 8. Adoptie voorwaarden bewezen Bron: May et al. (2010) Theorie waarop de Redmax implementatie methode is gebaseerd (NPT)
 9. 9. Publicaties Zie ook https://redmax.nl/kennis-blog/
 10. 10. Het potentieel, garantie voor succes?
 11. 11. Vul de tekening aan: wat zou jij er bij tekenen?
 12. 12. Beantwoord de vraag De verkiezingen in Amerika hebben recentelijk tot een onverwachte uitslag geleid, die voor velen een verrassing was. Nu aan jullie de volgende vraag: Noteer een zeer onwaarschijnlijke volgende Amerikaanse president
 13. 13. Potentie van eHealth
 14. 14. Potentie van eHealth https://www.youtube.com/watch?v=UScSomHgHuA
 15. 15. Potentie van eHealth We zijn slecht in weggooien, ook in de zorg. Substitutie en optimalisatie ontstaan dus niet vanzelf!
 16. 16. “We moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken”. Perspectief en denkkaders
 17. 17. Knelpunt als drijfveer “Ja, maar we hebben echt een probleem, dus nu komen we wel tot optimalisatie”
 18. 18. “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Knelpunt als drijfveer
 19. 19. Casus het DOK
 20. 20. De organisatie • Forensische GGZ • Het DOK is de forensische polikiniek • Grote behandelurgentie, maatschappelijk • Maar veelal niet of matig gemotiveerde cliënten • Veel uitval in het intakeproces
 21. 21. De situatie • Intake gemiddelde doorloop 51 dagen • Gemiddeld resultaat per intake - € 300 • Relatief veel foutieve indicaties en behandelplannen • Combinatie slecht motiveerde patiënten, intake met een lange doorlooptijd en hoog aantal foutieve indicaties was niet succesvol
 22. 22. 1 + 1 = 3
 23. 23. 1 + 1 = 32
 24. 24. 1 + 1 = 321½
 25. 25. Klantvraag “Help ons om tot een effectiever intakeproces te komen” Waarbij we de patiënt behouden en financieel minstens neutraal uitkomen.
 26. 26. Aanpak Redmax
 27. 27. Aanpak Redmax Brownpaper methodiek
 28. 28. Hoe verloopt het traject van aanmelding tot start behandeling? Welke stappen Wie is wanneer betrokken Wat zijn afhankelijkheden? Stap 1: Customer journey Hoe verloopt het traject van aanmelding tot start behandeling? Welke stappen? Wie is wanneer betrokken? Wat zijn afhankelijkheden? Aanpak Redmax
 29. 29. Stap 2: Brownpaper methodiek Fase 1 Deskresearch Voorbereiden, uitwerken, zorgen dat je de situatie goed kent. Fase 2 Brownpaper sessie 1 Met alle stakeholders Aanpak Redmax
 30. 30. Stap 3: Feiten zoeken Klopt het? Zaken vergeten? Kan ik het onderuit halen? Is het te verbeteren? Uitvoerbaar? …. Aanpak Redmax
 31. 31. Stap 4: Brownpaper sessie 2 Optimalisatie ronde 2 Bevindingen uit deskresearch Respons werkvloer Aanpak Redmax
 32. 32. Stap 5: Digitaliseren brownpaper Maak het definitief Aanpak Redmax
 33. 33. Resultaten voor de klant
 34. 34. Resultaten voor het DOK • Startsituatie: €300,- verlies op iedere intake • Jaarlijks gemiddeld 1000 intakes • Intake is een fixed fee zorgprestatie • Nu: €300,- ‘winst’ op iedere intake --> jaarbasis x 1000 • Intake anders georganiseerd, van 51 dagen naar 2,5 uur – Geen behandelactiviteiten meer – Specialisten bij de start in plaats van junioren: goedkoop blijkt duurkoop – Onnodige afhankelijkheden verwijderd – Intake is een‘Doorgeefproces’
 35. 35. Resultaten voor DOK-klanten • Klantperspectief: – intake van 51 dagen naar 2,5 uur – Verlaat het pand met behandelplan – Duidelijkheid, gehoord voelen, kansen voor herstel
 36. 36. 1 + 1 = 3 Nu wel
 37. 37. Aandacht voor implementatie
 38. 38. Optimalisatie niet zonder implementatie Onderschat de implementatie niet, als je tot werkelijk resultaat wil komen. Procesoptimalisatie vraagt integratie in de routine, dit is gedragsverandering! Na optimalisatie volgt een organisatieverandering, die methodisch en efficiënt plaatsvindt.
 39. 39. Het laten slagen van een pilot is vaak niet zo’n probleem Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team § Plan van aanpak § Projectleider ➝ eventueel ondersteund door een programmamanager § Ambassadeurs ➝ vaak innovators & early adopters
 40. 40. Maar hoe zorg je nu voor opschaling? Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team Implementatie Project Team
 41. 41. Uitdaging bij zelf-implementatie § Interne projectleiders zijn geen implementatie experts § Maak de implementatie niet persoonsafhankelijk § Geen of niet voldoende tijd om plan en middelen te maken § Wisselende kwaliteit en efficiëntie § Programmamanagement ingewikkeld Begeleider coacht de lokale projectleider en het projectteam TeamBegeleider - Inhoudelijke expertise - Projectervaring Lokale projectleider - Lokale context kennis - Lokale uitvoering - Eerste keer
 42. 42. Wij faciliteren effectieve en efficiënte brede zelf-implementatie o.a. een stappenplan, communicatiemiddelen, informatiemiddelen, instructiemiddelen, achtergrondinformatie en Q&A Implementatiemodule met gecondenseerde ervaring & expertise Ondersteuning op maat Borging succes Implementatie Project Team Begeleider - Inhoudelijke expertise - Projectervaring Lokale projectleider - Lokale context kennis - Lokale uitvoering - Eerste keer
 43. 43. Gefaciliteerde zelf-implementatie - Gevalideerd stappenplan - Optimale interventies - Handleiding Draaiboek - Presentaties - Documenten - Trainingen - Templates Alle middelen Draaiboek met alle benodigde middelen
 44. 44. Conclusie
 45. 45. Conclusie Optimaliseer je processen, maar ken je beperking! Optimaliseer het optimalisatieproces, kort en kernachtig voor meer resultaat Besteed aandacht aan implementatie, want optimalisatie zonder adoptie is verspilling van tijd en potentieel
 46. 46. Kent u de status van uw implementatietraject? Vul de implementatiescan in en krijg in 10 minuten inzicht in de status en knelpunten van uw implementatietraject!
 47. 47. Bent u benieuwd naar… Beeldbellen?Disruptie in de zorg? Gezond langer thuis wonen? Download het rapport dan via www.redmax.nl
 48. 48. Zijn er nog vragen?
 49. 49. saskia@redmax.nl stand 025

×