Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HZ. PEYGAMBER‘İN    )SAV(     ÂİLE HAYATI
Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim, ..!Hak‘tan bize Sultân–ı müeyyedsin efendim
Hz . İbrahim‘in Duası    ve Hz. İsa‘nın Müjdesinin      Gerçekleşmesi:20 Nisan 571 / 12 Rebiülevvel Pazartesi
Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden, Sen‘in âyetlerini”kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temiz...
Allahın Resûlü, sizin için, And olsun ki,"  Allaha ve ahiret gününe kavuşmayı  umanlar ve Allahı çok ananlar için   ...
Dünyanın değişmeyen gündemi, âlemlerin efendisi
Beled-i emin‘den insanlığa hediye   Muhammedü‘l-emin
BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK        Enbiyâ, 21/17
Biz senibütün insanlara ancak müjdeci ve”]Sebe[28 , ”...uyarıcı olarak göndermişizdir
BABASI İLE ANNESİNİN ATASI        HÂKİMKUSAY          ZÜHREABDİMENÂF        ABDÜLUZZÂHÂŞİM-SELMA))...
BabasıABDULLAH, O henüz doğmadan.Medine‘de dayılarının yurdunda vefat etti
Hz. Âmine
Babasının Medine‘deki kabrini annesi ile ziyaret etti
Ebva* Hudeybiye umresine giderken ziyaret etti
Anne saygısını tattırdığı hanımlar
Dededi HÂŞİM‘in )MEDİNELİ( SELMA ile evliliğinden((Neccaroğullarından iki teyzesi               1-Ümmü Süle...
Oğlu Enes‘i Efendimize vakfeden hanım sahabi:        Ümmü Süleym“.“Bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha‘nın han...
Kutlu misafirin genç öğrencisi    Enes b. Mâlik
Onun mal ve evladını bereketli kıl,”“!ömrünü uzat, günahlarını bağışla
Ümmü Haram bt. Milhân: Peygamberimiz )s.a.v.( hercumartesi günü Kubayı ziyaret      .ederdi
Kıbrıs fatihlerinden    Ümmü Haram‘ın kabri               Larnaka
SÜT ANNELERİ:1-Annesi Âmine )1 hafta(2-Ebû Leheb‘in azadlısı: Süveybe3-HALİME
Hz. Hamza‘yı da emziren: SüveybeOnunla ölünceye kadar ilgilenmiş, daima mektup,  .selam ve para göndererek gönlünü almıştır
Anneciğim, anneciğim! diyerek ridasına oturtupikramda bulunduğu kadın:HALİMEannemiz
Halime annemizin kabri
Göğsünün yarıldığına şahidlik eden Sütkardeşi Şeyma bt. El-HârisHevâzin Fethinde: Ben senin kardeşinim,Ya Rasulallah!Efend...
HAKKINDA“ANNEM ÖLDÜ ”DEDİĞİ HANIM: HZ.ALİ‘NİN ANNESİFATIMA
Ümmi ba‘de ümmî  “İkinci annemdi” buyurduğu.Ümmü Eymen‘i Zeyd ile evlendirmişti
Ya Enceşe!.. Kristallere karşı”-     yavaş ol!..”..Cennet anaların ayakları altında
Size onlar sayesinde veya onlarla,huzur ve”sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşleryaratması ve aranızda sevgi ve mer...
En hayırlınız hanımlarına karşı iyi"davrananınızdır."              .İbn Mace, Nikah, 50
Bana gelince, ben ailesine karşı en"    hayırlı olanınızım."       .İbn Mace, Nikah, 50
Müminlerin imanca en mükemmel olanı,”ahlâkça en güzel olanı ve aile fertlerineyumuşak davrananıdır.         .Ahme...
EZVÂC-I TÂHİRAT Hz. Hatice b. el-Huveylid-140 yaşında dul / peyg.25        Hz. Sevde bt. Zem‘a-250 dul /50    ...
yaşında Hz. Hatice ile evliliği 25
Oğulları:1-Kâsım)2-Abdullah )Tayyip, Tâhir
KIZLARI:1-Zeynep2-Rukayye3-Ümmü Gülsüm4-Fâtıma
ZEYNEP, RUKAYYE, Ü.GÜLSÜMKendisinden önce vefat eden çocuklarınınkabri başında        .göz yaşı dökmüştür
)Zeynep )v. 8
Kocası Ebu‘l-Âs Bedir‘de esirler arasında idi))Hz. Hatice‘nin gerdanlığı
)Rukayye )v. 2
Hz. Osman‘la)Zinnureyn( Habeşistan‘da
Ümmü Gülsüm )v. 9(Bedir savaşının olduğu dönemde Medine‘de vefat eden kardeşi    Rukayye‘nin kocası olan Hz. Osman‘la ...
Fâtıma )v.11(Hz. Ali ile evlendi
Her gün sabah namazına kalktığızaman, kızı Fatıma iledamadı Alinin evlerineuğrayıp onları namaza   .kaldırırdı
Kızı Fatıma‘nın giysisi Baki‘deFatıma‘nın kabri  ay sonra vefat etmişti 6
Hz. Hatice: İlk Müslüman hanım
KENDİSİNE YALNIZLIK DUYGUSUVERİLDİĞİNDE HİRA‘DA İBADET ETTİ
Hira‘dan ibadet
Mescid-i İcâbe
!OKU, YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU
Hz. Aişe:"O yaşlı kadını ne anıp duruyorsun? Allah onunyerine sana daha iyisini verdi" deyince;Peygamberimiz :"Allah bana ...
HÜZÜN YILI: 620    EŞİ HZ. HATİCEVE AMCASI EBU TALİB‘İ KAYBETTİ   CENNET-İ MA‘LÂ
)EŞİ: Hz. Hatice ve oğlu Kâsım‘ın kabirleri )tahribat öncesi
EŞİ: Hz. Hatice ve oğlu Kâsım
Vefalıydı. “Hüsn-ü ahd imandandır” derdiHâle‘yi görünce Hz. Hatice‘yi anardı..Yiyeceklerinden Hatice‘nin dostlarına pay ay...
Hz. Âişe Kendisine en sevgili kim olduğusorusuna, "Aişe", erkeklerden de"Onun babası" )yani Ebu Bekir( şeklinde cevap verm...
Müreysi‘ Seferi ve İfk / İftira
Bir yolculukta Hz." Peygamberle yarıştım  ve Onu geçtim.  Şişmanladığımdayaptığım diğer bir yarışı ise Hz. Peygamber ...
Bir bayram günü, Habeşliler tarafından oynanan kalkan ve mızrak oyununu eşi Hz. Aişe,efendimizin omzuna dayanarak   .b...
ÂişeKISKANÇTI:Bir tepsi tirididöküveriyordu
BİR BERAT GECESİ   BAKİ‘  KABRİSTANI
Hz. Hafsa      ))Savvame, Kavvame
Hz. Ümmü Seleme
Ebu Seleme’nin oğlu Ömerin yemek yerkentabağın her tarafından yediğini görünce ona:“Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ye...
Hz. Safiyye bt. Huyey
HAYBER      Muharem 7 / Mayıs 629                  HAYBERMerhab‘ın Kalesi              ...
Fitne ve fesat ocağı
Merhab‘ın kalesi
Hz. Meymûne bt. el-Hâris
SERİFKAZA UMRESİNDE MEYMUNE ANNEMİZİN   DÜĞÜNÜN YAPILDIĞI YERVEFAT ETTİĞİ YER DE BURASI OLMUŞTU
Peygamber, müminler için kendi`nefislerinden daha evladır veonun zevceleride onların anneleridir.`            ...
Ey peygamber, eşlerine söyle:"Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü-çekiciliğiniistiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım v...
Sen yüce bir ahlâk üzerinesin    Kalem 68/4
Erkeklerin kadınlar”üzerinde, kadınlarında erkekler üzerinde   hakları “.bulunmaktadır
Kocası kendisinden razı olmuş olarak ölen kadın cennetliktir
O anne babasına saygı duyuyurdu
Eşlerine karşı sevgi ve  saygı duyuyordu
Eşleri arasında eşitsizliğe neden olacakdavranışlardan sakınmıştır.Bir sefere çıkacağı zaman eşleri arasında kuraçeker ve ...
Kadınlarınızı nasıl dövüyor, sonra da akşam"   olunca beraberce yatıyorsunuz.“     .Ahmed b. Hanbel, IV/I7; İbn Mac...
Eşlerine her seferinde sevgisini sunardı:      İçtiği yerden içer,     .Yediği yerden yerdi
Çocuklarına  karşımerhametliydi
Enes b. Malik şöyle der:  "Çoluk-çocuğuna ve aile fertlerine karşı Hz.Muhammedden )sav( daha şefkatli olan hiçbir kimse ...
Torunlarına karşı şefkatli idi
Hasan ve Hüseyin‘i sırtına alır, el ve dizleri üstünde binitlik yapardı,    onları öper koklardı. "Merhamet etmeyene ...
Torunu Ümeyme‘yi kucağına alarak ashâbına     .ikindi namazı kıldırmıştı
Tüm insanlığa merhametli idiYeni doğanlara tahnik yapar dua.ederdi
O, kendisine gelen heyetlere: "Ailenize dönün ve   .onlara öğrendiklerinizi öğretin" derdi
BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK        Enbiyâ, 21/17
SEVGİ BÜYÜK BİR NİMETTİR
HER DOĞAN FITRAT ÜZERE DOĞAR
Biz insanı en güzel bir biçimde”     yarattık” ))Tin suresi
Anne-babası ya Müslüman yapar
Ya yahudi )Musevi( yapar
Yahut Nasrânî )Hristiyan( yapar
Ve yahut Mecusi / Ateşe tapan yapar
Bir hayvan yavrusu da tüm organları yerli yerinde olduğu halde doğar. Siz onda herhangi bir noksanlık görüyor      ...
Fıtrat muhafaza edilirse gökte de      sevilirsiniz
Yeryüzünde de sevilirsiniz
Korunması Gereken 5 EsasD-1inCan-2Mal-3Nesil-4)Aile toplumun kalbi(Akıl-5
Ben, şu canı taşıdığım sürece Kur‘ân‘ın kölesiyimBen, seçkin Muhammed‘in yolunun tozuyum, toprağıyım
Yâri ile hoş geçinen yarsız kalmaz,   Müşteri ile iyi anlaşan iflas etmez. Ay geceden ürkmediği için öyle parlak kaldı....
Doğduğunda Sen Ağlarken   Gülerdi Alem... Öyle Bir Hayat Yaşa KiOlsun Ölümün sana HANDE   Âleme MATEM
Bizim için en güzel  örnek olan   Sevgili Peygamberimize onun âilesine ve ashabına salat u  selâm olsun
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı

1,722 views

Published on

Bu çalışma, http://www.e-ilim.com isimli internet sitesi için eklenmiştir.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hz. Peygamber'in (s.a.v) Aile Hayatı - S. Sarı

 1. 1. HZ. PEYGAMBER‘İN )SAV( ÂİLE HAYATI
 2. 2. Sen Ahmed ü Mahmûd ü Muhammedsin efendim, ..!Hak‘tan bize Sultân–ı müeyyedsin efendim
 3. 3. Hz . İbrahim‘in Duası ve Hz. İsa‘nın Müjdesinin Gerçekleşmesi:20 Nisan 571 / 12 Rebiülevvel Pazartesi
 4. 4. Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden, Sen‘in âyetlerini”kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Bakara, 2/129
 5. 5. Allahın Resûlü, sizin için, And olsun ki," Allaha ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allahı çok ananlar için ]Ahzap[21 , ”.güzel bir örnektir
 6. 6. Dünyanın değişmeyen gündemi, âlemlerin efendisi
 7. 7. Beled-i emin‘den insanlığa hediye Muhammedü‘l-emin
 8. 8. BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK Enbiyâ, 21/17
 9. 9. Biz senibütün insanlara ancak müjdeci ve”]Sebe[28 , ”...uyarıcı olarak göndermişizdir
 10. 10. BABASI İLE ANNESİNİN ATASI HÂKİMKUSAY ZÜHREABDİMENÂF ABDÜLUZZÂHÂŞİM-SELMA))MEDİNELİ NEVFELABDULMUTTALİB) )Şeybe VEHBABDULLAH ÂMİNE
 11. 11. BabasıABDULLAH, O henüz doğmadan.Medine‘de dayılarının yurdunda vefat etti
 12. 12. Hz. Âmine
 13. 13. Babasının Medine‘deki kabrini annesi ile ziyaret etti
 14. 14. Ebva* Hudeybiye umresine giderken ziyaret etti
 15. 15. Anne saygısını tattırdığı hanımlar
 16. 16. Dededi HÂŞİM‘in )MEDİNELİ( SELMA ile evliliğinden((Neccaroğullarından iki teyzesi 1-Ümmü Süleym2-Ümmü Haram
 17. 17. Oğlu Enes‘i Efendimize vakfeden hanım sahabi: Ümmü Süleym“.“Bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha‘nın hanımını gördüm
 18. 18. Kutlu misafirin genç öğrencisi Enes b. Mâlik
 19. 19. Onun mal ve evladını bereketli kıl,”“!ömrünü uzat, günahlarını bağışla
 20. 20. Ümmü Haram bt. Milhân: Peygamberimiz )s.a.v.( hercumartesi günü Kubayı ziyaret .ederdi
 21. 21. Kıbrıs fatihlerinden Ümmü Haram‘ın kabri Larnaka
 22. 22. SÜT ANNELERİ:1-Annesi Âmine )1 hafta(2-Ebû Leheb‘in azadlısı: Süveybe3-HALİME
 23. 23. Hz. Hamza‘yı da emziren: SüveybeOnunla ölünceye kadar ilgilenmiş, daima mektup, .selam ve para göndererek gönlünü almıştır
 24. 24. Anneciğim, anneciğim! diyerek ridasına oturtupikramda bulunduğu kadın:HALİMEannemiz
 25. 25. Halime annemizin kabri
 26. 26. Göğsünün yarıldığına şahidlik eden Sütkardeşi Şeyma bt. El-HârisHevâzin Fethinde: Ben senin kardeşinim,Ya Rasulallah!Efendimiz onu pazusunda çocukluğundabıraktığı ısırık izinden tanıdı
 27. 27. HAKKINDA“ANNEM ÖLDÜ ”DEDİĞİ HANIM: HZ.ALİ‘NİN ANNESİFATIMA
 28. 28. Ümmi ba‘de ümmî “İkinci annemdi” buyurduğu.Ümmü Eymen‘i Zeyd ile evlendirmişti
 29. 29. Ya Enceşe!.. Kristallere karşı”- yavaş ol!..”..Cennet anaların ayakları altında
 30. 30. Size onlar sayesinde veya onlarla,huzur ve”sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşleryaratması ve aranızda sevgi ve merhamethalketmesi Onun kudretinin alametlerindendir..Rum, 21
 31. 31. En hayırlınız hanımlarına karşı iyi"davrananınızdır." .İbn Mace, Nikah, 50
 32. 32. Bana gelince, ben ailesine karşı en" hayırlı olanınızım." .İbn Mace, Nikah, 50
 33. 33. Müminlerin imanca en mükemmel olanı,”ahlâkça en güzel olanı ve aile fertlerineyumuşak davrananıdır. .Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/272
 34. 34. EZVÂC-I TÂHİRAT Hz. Hatice b. el-Huveylid-140 yaşında dul / peyg.25 Hz. Sevde bt. Zem‘a-250 dul /50 Hz.Âişe bt. Ebû Bekir-39 bakire /54 Hz. Hafsa bt. Ömer-422 dul /55 Hz. Zeynep bt. Huzeyme-530 dul /55Hz. Ümmü Seleme bt. Ebû Ümeyye dul /-656 Hz. Zeynep bt. Cahş-736 dul /57Hz. Cüveyriye bt. el-Hâris dul /-857Hz. Ümmü Habibe bt. Ebû Süfyân dul /-959Hz. Safiyye bt. Huyey dul /-1059 Hz. Meymûne bt. el-Hâris-1136 dul /59
 35. 35. yaşında Hz. Hatice ile evliliği 25
 36. 36. Oğulları:1-Kâsım)2-Abdullah )Tayyip, Tâhir
 37. 37. KIZLARI:1-Zeynep2-Rukayye3-Ümmü Gülsüm4-Fâtıma
 38. 38. ZEYNEP, RUKAYYE, Ü.GÜLSÜMKendisinden önce vefat eden çocuklarınınkabri başında .göz yaşı dökmüştür
 39. 39. )Zeynep )v. 8
 40. 40. Kocası Ebu‘l-Âs Bedir‘de esirler arasında idi))Hz. Hatice‘nin gerdanlığı
 41. 41. )Rukayye )v. 2
 42. 42. Hz. Osman‘la)Zinnureyn( Habeşistan‘da
 43. 43. Ümmü Gülsüm )v. 9(Bedir savaşının olduğu dönemde Medine‘de vefat eden kardeşi Rukayye‘nin kocası olan Hz. Osman‘la evlendi
 44. 44. Fâtıma )v.11(Hz. Ali ile evlendi
 45. 45. Her gün sabah namazına kalktığızaman, kızı Fatıma iledamadı Alinin evlerineuğrayıp onları namaza .kaldırırdı
 46. 46. Kızı Fatıma‘nın giysisi Baki‘deFatıma‘nın kabri ay sonra vefat etmişti 6
 47. 47. Hz. Hatice: İlk Müslüman hanım
 48. 48. KENDİSİNE YALNIZLIK DUYGUSUVERİLDİĞİNDE HİRA‘DA İBADET ETTİ
 49. 49. Hira‘dan ibadet
 50. 50. Mescid-i İcâbe
 51. 51. !OKU, YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU
 52. 52. Hz. Aişe:"O yaşlı kadını ne anıp duruyorsun? Allah onunyerine sana daha iyisini verdi" deyince;Peygamberimiz :"Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. O,hiç kimsenin kabul etmediği bir zamanda banaiman etti, herkesin beni yalanladığı bir zamandao beni tasdik etti, kimsenin bana bir şeyvermediği esnada; o, malını benim için kullandıve kimsenin çocuk vermediği bir dönemde o,bana çocuk verdi" diye cevap vermiştir..Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/117-118
 53. 53. HÜZÜN YILI: 620 EŞİ HZ. HATİCEVE AMCASI EBU TALİB‘İ KAYBETTİ CENNET-İ MA‘LÂ
 54. 54. )EŞİ: Hz. Hatice ve oğlu Kâsım‘ın kabirleri )tahribat öncesi
 55. 55. EŞİ: Hz. Hatice ve oğlu Kâsım
 56. 56. Vefalıydı. “Hüsn-ü ahd imandandır” derdiHâle‘yi görünce Hz. Hatice‘yi anardı..Yiyeceklerinden Hatice‘nin dostlarına pay ayırırdı
 57. 57. Hz. Âişe Kendisine en sevgili kim olduğusorusuna, "Aişe", erkeklerden de"Onun babası" )yani Ebu Bekir( şeklinde cevap vermiştir
 58. 58. Müreysi‘ Seferi ve İfk / İftira
 59. 59. Bir yolculukta Hz." Peygamberle yarıştım ve Onu geçtim. Şişmanladığımdayaptığım diğer bir yarışı ise Hz. Peygamber ".kazandı
 60. 60. Bir bayram günü, Habeşliler tarafından oynanan kalkan ve mızrak oyununu eşi Hz. Aişe,efendimizin omzuna dayanarak .birlikte seyretmişlerdi
 61. 61. ÂişeKISKANÇTI:Bir tepsi tirididöküveriyordu
 62. 62. BİR BERAT GECESİ BAKİ‘ KABRİSTANI
 63. 63. Hz. Hafsa ))Savvame, Kavvame
 64. 64. Hz. Ümmü Seleme
 65. 65. Ebu Seleme’nin oğlu Ömerin yemek yerkentabağın her tarafından yediğini görünce ona:“Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ye vehep önünden ye” diyerek onu bağrına basarak.eğitmiştir
 66. 66. Hz. Safiyye bt. Huyey
 67. 67. HAYBER Muharem 7 / Mayıs 629 HAYBERMerhab‘ın Kalesi Medine Yolu
 68. 68. Fitne ve fesat ocağı
 69. 69. Merhab‘ın kalesi
 70. 70. Hz. Meymûne bt. el-Hâris
 71. 71. SERİFKAZA UMRESİNDE MEYMUNE ANNEMİZİN DÜĞÜNÜN YAPILDIĞI YERVEFAT ETTİĞİ YER DE BURASI OLMUŞTU
 72. 72. Peygamber, müminler için kendi`nefislerinden daha evladır veonun zevceleride onların anneleridir.` Ahzab 33/6
 73. 73. Ey peygamber, eşlerine söyle:"Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü-çekiciliğiniistiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim.Eğer siz Allahı, Resûlü‘nü ve ahiret yurdunuistiyorsanız artık hiç şüphesiz Allah, içinizdengüzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab 33/28-29
 74. 74. Sen yüce bir ahlâk üzerinesin Kalem 68/4
 75. 75. Erkeklerin kadınlar”üzerinde, kadınlarında erkekler üzerinde hakları “.bulunmaktadır
 76. 76. Kocası kendisinden razı olmuş olarak ölen kadın cennetliktir
 77. 77. O anne babasına saygı duyuyurdu
 78. 78. Eşlerine karşı sevgi ve saygı duyuyordu
 79. 79. Eşleri arasında eşitsizliğe neden olacakdavranışlardan sakınmıştır.Bir sefere çıkacağı zaman eşleri arasında kuraçeker ve sırayla eşlerini yanında götürürdüHer eşi için onlara birer gün ayırmıştı
 80. 80. Kadınlarınızı nasıl dövüyor, sonra da akşam" olunca beraberce yatıyorsunuz.“ .Ahmed b. Hanbel, IV/I7; İbn Mace, Nikah, 51
 81. 81. Eşlerine her seferinde sevgisini sunardı: İçtiği yerden içer, .Yediği yerden yerdi
 82. 82. Çocuklarına karşımerhametliydi
 83. 83. Enes b. Malik şöyle der: "Çoluk-çocuğuna ve aile fertlerine karşı Hz.Muhammedden )sav( daha şefkatli olan hiçbir kimse ".görmedim
 84. 84. Torunlarına karşı şefkatli idi
 85. 85. Hasan ve Hüseyin‘i sırtına alır, el ve dizleri üstünde binitlik yapardı, onları öper koklardı. "Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” derdi
 86. 86. Torunu Ümeyme‘yi kucağına alarak ashâbına .ikindi namazı kıldırmıştı
 87. 87. Tüm insanlığa merhametli idiYeni doğanlara tahnik yapar dua.ederdi
 88. 88. O, kendisine gelen heyetlere: "Ailenize dönün ve .onlara öğrendiklerinizi öğretin" derdi
 89. 89. BİZ SENİ ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK Enbiyâ, 21/17
 90. 90. SEVGİ BÜYÜK BİR NİMETTİR
 91. 91. HER DOĞAN FITRAT ÜZERE DOĞAR
 92. 92. Biz insanı en güzel bir biçimde” yarattık” ))Tin suresi
 93. 93. Anne-babası ya Müslüman yapar
 94. 94. Ya yahudi )Musevi( yapar
 95. 95. Yahut Nasrânî )Hristiyan( yapar
 96. 96. Ve yahut Mecusi / Ateşe tapan yapar
 97. 97. Bir hayvan yavrusu da tüm organları yerli yerinde olduğu halde doğar. Siz onda herhangi bir noksanlık görüyor ?musunuz
 98. 98. Fıtrat muhafaza edilirse gökte de sevilirsiniz
 99. 99. Yeryüzünde de sevilirsiniz
 100. 100. Korunması Gereken 5 EsasD-1inCan-2Mal-3Nesil-4)Aile toplumun kalbi(Akıl-5
 101. 101. Ben, şu canı taşıdığım sürece Kur‘ân‘ın kölesiyimBen, seçkin Muhammed‘in yolunun tozuyum, toprağıyım
 102. 102. Yâri ile hoş geçinen yarsız kalmaz, Müşteri ile iyi anlaşan iflas etmez. Ay geceden ürkmediği için öyle parlak kaldı.Gül de dikenle uyuştuğu için o kokuyu elde etti
 103. 103. Doğduğunda Sen Ağlarken Gülerdi Alem... Öyle Bir Hayat Yaşa KiOlsun Ölümün sana HANDE Âleme MATEM
 104. 104. Bizim için en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimize onun âilesine ve ashabına salat u selâm olsun

×