Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spice up je modern SharePoint lijst deel 1 Column Formatting

387 views

Published on

Op Ignite zijn diverse aankondigingen gedaan over de doorontwikkeling van modern SharePoint lijsten. De nieuwe features hebben als doel je lijsten nog sprekender en breder inzetbaar te maken. In deze sessie gaan we kijken naar de recent toevoegde optie van column formatting. Hoe werkt het, wat zijn de grenzen van wat je er mee kan en wat zijn de known issues.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Spice up je modern SharePoint lijst deel 1 Column Formatting

 1. 1. Spice up je Modern SharePoint Lijst Deel 1 Conditional column formatting
 2. 2. S O L U T I O N C O N S U LT A N T R E B E K K A A A L B E R S
 3. 3. Power User Bekend met Modern Lists Nog niet veel gedaan met Column Formatting Niet bang om te werken met JSON
 4. 4. IGNITE 2017 SharePoint announcements
 5. 5. IGNITE 2017 SharePoint announcements
 6. 6. IGNITE 2017 SharePoint announcements • Column formatting • SharePoint List forms met PowerApps
 7. 7. Column formatting
 8. 8. POWER USER DEVELOPER Field type Column formatting Field Customizer Conditional formatting based on item values and value ranges Supported Supported Action links Support for static hyperlinks that do not launch script Support for any hyperlink, including those that invoke custom script Data visualizations Support for simple visualizations that can be expressed using HTML and CSS Support for arbitrary data visualizations BRON: https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/declarative-customization/column-formatting
 9. 9. JSON{} objectColumn Formatting toepassen
 10. 10. Veldwaardes weergeven Tekst, cijfer, keuzelijst, datum Persoon Lookup
 11. 11. sp-field-dataBars sp-field-trending--up sp-field-trending--down sp-field-quickAction sp-field-severity--good sp-field-severity--low sp-field-severity--warning sp-field-severity-- severeWarning sp-field-severity-- blocked Voorgedefinieerde classes
 12. 12. Office UI Fabric
 13. 13. Ondersteunde kolommen Één regel tekst Cijfer Keuze Persoon Ja/nee Hyperlink Afbeelding Datum Opzoeken Titel (in Lijsten)
 14. 14. Niet ondersteund Beheerde metagegevens Bestandsnaam (in Bibliotheken) Berekend Retentielabels
 15. 15. Voorwaardelijke opmaak Op basis cijferreeksen Op basis van een tekst of keuzewaarde
 16. 16. Op basis cijferreeksen <=70
 17. 17. Op basis van een tekst of keuzewaarde
 18. 18. Opmaak op basis datumreeksen Op basis van vergelijking met Vandaag Op basis van vergelijking van willekeurige datums
 19. 19. Op basis van vergelijking met Vandaag Datum <= Vandaag
 20. 20. Op basis van vergelijking willekeurige datum Critical Datum <= over 3 dagen Datum <= over 3 dagen Datum <= over 1 dag
 21. 21. Klikbare acties Hyperlinks Actieknoppen Start een Flow-knop
 22. 22. Hyperlinks
 23. 23. Actie knoppen
 24. 24. LET OP Beperkt tot: http:// https:// mailto:
 25. 25. Flow startknop
 26. 26. Waarde visualisaties Cijfers als data bar weergeven Omhoog en omlaag trend met iconen
 27. 27. Cijfers als data bar weergeven
 28. 28. Omhoog en omlaag trend met iconen
 29. 29. Webpart
 30. 30. Goed om te weten Conditional Formatting werkt alleen in Moderne Lijsten. Kolommen met opmaak verliezen soms standaard functionaliteit. De vergelijkingen zijn hoofdlettergevoelig. Column formatting werkt momenteel alleen in de lijst zelf, nog niet in het Modern List View webpart.
 31. 31. Resources https://docs.microsoft.com/en- us/sharepoint/dev/declarative- customization/column-formatting https://github.com/SharePoint/sp-dev-column- formatting/tree/master/samples https://developer.microsoft.com/en- us/fabric#/styles/icons https://github.com/SharePoint/sp-dev- solutions/tree/master/solutions/ColumnFormatter
 32. 32. VRAGEN?? THAT’S A WRAP
 33. 33. VOLGENDE KEER Spice up je Modern SharePoint Lijst Deel 2 SharePoint List forms met PowerApps

×