Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansainvälisyyspäivät 2013

283 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansainvälisyyspäivät 2013

 1. 1. Kansainvälinen toiminta toista astetta yhdistämässä KansainväliSYYSpäivät 6.11.2013 Rea Tuominen, Jyväskylän ammattiopisto S12012
 2. 2. Kehittämisen strategia Työelämä Megatrendit (globalisaatio, tietotekniikka, verkostot…) Uuden toimintakulttuurin kehittäminen (räjäytysstrategia) Maakunta/aluevisio • innovatiiviset toimintatavat • jatkuva kehittäminen Oppilaitos
 3. 3. Koko elämä on kokeilua. Mitä enemmän kokeilet, sitä parempi. - Ralph Waldo Emerson Kehittämistoiminnan peruslähtökohta: - kehittämisen ja juurruttamisen samanaikaisuus - kokeilukulttuuri Keskeiset kehittämislinjat: - työelämän tarpeista ja tutkintojen perusteista lähtevä kansainvälisyys - liikkuvuuden määrän ja laadun kehittäminen - henkilöstön osaamisen parantaminen Tulos: - kansainvälisyyskoulu –toimintamalli kaikille kuntayhtymän tulosalueille ja Pohjoisen Keski-suomen oppimiskeskukselle
 4. 4. Tausta ja tavoite Kansainvälisillä markkinoilla sekä Suomessa että ulkomailla toimivissa yrityksissä tarvitaan myös työntekijätason ammattilaisia, jotka pystyvät toimimaan ammattinsa vaatimusten mukaisesti kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työyhteisöissä.  Mitä osaamista tavoitellaan? Kansainvälisyyskoulu on toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä kaikkien toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia painottaa opinnoissaan kansainvälistä osaamista ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.  Keinot?
 5. 5. Kansainvälisyyskoulu 1 ja 2 -hankkeet 1.10.2008 - 30.4.2012 ESR –rahoitus 1.5.2012 - 30.6.2014 499 730€ 255 976€ Kuntien rahoitus 56 490€ 66 939€ Laskennallinen rahoitus 68 324€ 0€ Yhteensä 624 544€ 322 915€ Kehittäjiä 52 hlöä 24+ hlöä
 6. 6. Kansainvälisyyskoulu – kolmiportainen toimintamalli Kansainvälisesti painottunut tutkinto Ammattiopintoihin integroidut opinnot/ eurooppalaiset koulutusjaksot/ muu liikkuvuus Perustaidot kaikille/ kotikansainvälistyminen
 7. 7. Nuorten ammatillinen kansainvälisyyskoulu Kansainvälisesti painottunut perustutkinto 3-5% Eurooppalaiset koulutusjaksot/ muu liikkuvuus 10% Kotikansainvälistyminen 100%
 8. 8. Nuorten ammatillinen kansainvälisyyskoulu Merkittävä osa tutkinnosta kvopintoja Työssäoppiminen ulkomailla Kansainvälinen osaaminen opsissa Monikulttuurisuus Ulkomaiset vaihto-opiskelijat ja opettajat mukana opetuksessa Tutkinnon osa(t) ulkomailla ATTO Vapaavalintaiset CLIL ja kielikylpy TOP Kv-opiskelijatutorointi Verkossa tapahtuva oppiminen
 9. 9. Aikuisten ammatillinen kansainvälisyyskoulu Kvpainottunut tutkinto Ammattiopintoihin integroidut opinnot: Kv-painotetut opintojaksot Oppimistehtävät, -projektit yhdessä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa Kv-painotetut tutkinnon osat Ulkomaan työssä oppiminen tai koulutusjakso Perustaidot kaikille: Kulttuurien tuntemus, verkkokurssi 0,5 ov Moniääninen aikuisopisto –tapahtuma Ammattialaan integroitu kielenopetus (kotikansainvälistyminen)
 10. 10. Lukiolaisten kansainvälisyyskoulu 10 % Ylin taso: IB tai 10 kurssin kokonaisuus (kielet, reaaliaineet, kvkurssit) 30 % Keskitaso: Osallistuminen kv-projektiin (liikkuvuus), YK:n maailmankansalaisen kypsyyskoe tai joku muu kv-kurssi, ystävyyskoulutoiminta 100 % Perustaso: kielten opiskelu, osallistuminen kv-tapahtumiin esim. kansainvälisyysviikko, YK:n päivä
 11. 11. Silta 2016+ strategia Strategian tavoiteohjelma 2013-2016 ”Kansainvälisyyskoulu-malli antaa kaikille monikulttuurisuus- ja kansainvälistymisvamiudet ja mahdollistaa kv-osaamisen syventämisen.”
 12. 12. Henkilöstön kehittämisen ja kehittymisen näkökulma Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen –> myös substanssiosaamisen syventäminen ja osaamisen laajentaminen. ECVET: Opiskelijoiden ulkomaan jaksojen laadun ja opetussunnitelmaosaamisen paraneminen. Tiimimäisen työskentelyn tukeminen. Työssä jaksamisen tukeminen –> elämyksellisyys, rikastuttavat kokemukset. Kieli- ja kulttuurinen osaaminen osana ammattitaitoa.  yksilöt hyötyvät  työyhteisö hyötyy  kv-toiminta voimavarana  toiminnan laatu ja työhyvinvointi paranee
 13. 13. Uudistaminen ja uudistautuminen Osallistuminen ja osallistaminen Altistaminen ja altistuminen
 14. 14. LISÄTIETOJA Rea Tuominen Projektipäällikkö rea.tuominen(at)jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto

×