Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gerilla Pazarlama Özet Sunum

2,737 views

Published on

guerrilla marketing

Published in: Marketing

Gerilla Pazarlama Özet Sunum

 1. 1. GERİLLA PAZARLAMA JAY CONRAD LEVİNSON AL LAUTENSLAGER  Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ortak İşletme Doktora Programı 1
 2. 2. SUNUM PLANI 1. Gerilla Pazarlamanın Tanımı 2. Gerilla Pazarlaması ve İşletme Büyüklüğü 3. Gerilla Pazarlamasının Temel Avantajları 4. 30 Günde Gerilla Pazarlama Süreci 5. Gerilla Pazarlamasında Önemli Unsurlar 6. Gerillada Olması Gereken Nitelikler 7. Geleneksel ve Gerilla Pazarlamanın Farkları 8. İlham Verecek Örnekler 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 2
 3. 3. 1. Gerilla Pazarlama Tanımı Sıra dışı yöntemlerle ve çok az bütçeyle yürütülen tutundurma faaliyetleri, temelinde yenilik ve hayal gücünün olduğu ve hızlı hareket kabiliyeti gerektiren bir pazarlama tekniğidir. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 3
 4. 4. En basit tanımıyla gerilla pazarlama için; geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik metotlarla, minimum pazarlama yatırımları ile hatta ekstra hiç bir yatırım yapmadan, maksimum geri dönüşlerin alındığı pazarlama aktiviteleri ve stratejileri bütünü. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 4 1. Gerilla Pazarlama Tanımı (devam)
 5. 5. 2. Gerilla Pazarlaması ve İşletme Büyüklüğü Gerilla Pazarlaması başlangıçta küçük şirketler için oluşturulmuştu fakat bu stratejiyi büyük şirketler de kullanmaya başladılar. Günümüzde böyle durum var ki, Avrupalı Guerilla Marketing İnternational şirketinin müşterilerinin 60%’ı, küçük ve orta işletmeler ve 40%’ı büyük şirketlerdir. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 5
 6. 6. 3. Gerilla Pazarlamasının Temel Avantajları Gerilla pazarlamanın temel avantajlarını biri; Pazarlama metotlarının daha çeşitli olması ve daha az maliyet gerektirmesidir. Gerilla Pazarlaması yaklaşık 100 pazarlama metodu sunmakta ve onların 62’si maliyet gerektirmemektedir. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 6
 7. 7. 4. 30 Günde Gerilla Pazarlama Süreci  1. Gerilla Pazarlama Düşünce Düzeneğini oluşturma  2. Pazarlamanızın Amacı  3. Rekabet ve Araştırma  4. Hedef Pazar tespiti  5. Konumlandırma  6. Niş Pazarlama  7. Pazarlama Plan ve Stratejisi  8. Rekabet Üstünlüğü ve Yararlar  9. Kimlik ve Markalama  10. Pazarlama İletişimi ve Yaratıcı Pazarlama 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 7
 8. 8. 4. 30 Günde Gerilla Pazarlama Süreci (devam)  11. Reklam ve Medya Planı  12. İş İlişkileri Ağı Kurmak  13. Stratejik İttifakları ve Füzyon Pazarlama  14. Doğrudan Satış  15. Telefon Satış Pazarlama  16. Yrd. Basılı İletişim Kanalları: Broşür, Satış Formları  17. Doğrudan Posta  18. Radyo/Televizyon / Kablolu TV  19. Pazarlama Zokaları  20. Halkla İlişkiler (PR) 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 8
 9. 9. 4. 30 Günde Gerilla Pazarlama Süreci (devam)  21. Pazarlama Takvimi  22. Diğer Pazarlama Yolları: Konuşma, Kuponlar Yarışmalar  23. Çevrimiçi Pazarlama, Bölüm1  24. Çevrimiçi Pazarlama, Bölüm 2  25. Ticaret Fuarlar ve Expo’lar  26. Mektup Bültenler  27. Pazarlama Bütçeleri  28. Planın Uygulama ve Yönetimi  29. Genişleme/Yeni Pazarlar/Yeni Ürünler  30. Yeni Plan-Bundan Sonraki 30 ve Sonrası 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 9
 10. 10. 5. Gerilla Pazarlamasında Önemli Unsurlar  1. Girişimcilik ;Gerilla girişimci birleşme odaklı olmalıdır. Pazarlama çabalarını, üretim becerilerini, bilgiyi, etkinliğini arttırma ve maliyeti düşürme yönlü olarak sürekli kullanılıp gerektiğinde kısa süreli ve geçici olarak diğer işletmelerle de paylaşmayı bilmelidir.  2. Zaman; Gerilla pazarlamasında zamanlama çok önemlidir. Zamanın etkin kullanım, boşa harcanmaması, zamanında hedefe varma, zamanından önce veya sonra ortaya çıkmama, zamana uyum gerekmektedir. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 10
 11. 11. 5. Gerilla Pazarlamasında Önemli Unsurlar (devam)  3. Reklamcılık; Gerilla reklamcılığında ilk yapılacak şey reklamın amacını ortaya koymak, ikinci olarak amacımızı gerçekleştirmenin ortaya çıkaracağı temel yararı iyice vurgulamaktır. Reklamın direkt olarak hedef alacağı kitlenin iyi belirlenmesi, bu kitlenin özelliklerine göre net olarak ne yapılacağının iyi vurgulanması,reklamın gerektirdiklerinin belirlenmesi, bütçesinin ortaya konulması gerekmektedir. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 11
 12. 12. 5. Gerilla Pazarlamasında Önemli Unsurlar (devam) 4. Gerilla Başlıkları; Gerilla pazarlamasında, ilk izlenim çok önemlidir, başlıklar açık ve direkt olmalı müşteriye bir fikir aktarmalı ve daha fazlasını öğrenmek için merak uyandırmalıdır. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 12
 13. 13. 5. Gerilla Pazarlamasında Önemli Unsurlar (devam)  5. İnternet; İnternet ve teknolojideki yeni gelişmeler, gerilla pazarlamasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle ilginç ve faydalı bilgilerin yer aldığı orijinal web sayfalar küçük işletmelere büyük avantajlar sağlayabilmektedir.  6. Rekabet; Pazarlama ve rekabet alanındaki Amerikalı gurular Al Rice ve Jack Traut gerilla pazarlamasını küçük şirketler için “devlerin yaşadığı yer yüzünde” ayakta kalma aracı saymaktadırlar. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 13
 14. 14.  1. Sabır: Gerillanın olmazsa olmaz özelliğidir. Çünkü bir şeyi satmak için çok büyük sabır gerekir.  2. Hayal gücü: Gerçeklerle yüzleşebilme kabiliyeti yanında, gelecekte ne olacağını da öngörmek gerekiyor. Zaten birincisi olmadan ikincisini başarmak oldukça güç.  3. Duyarlılık: Gerilla pazarlamacılar şehirlerde, ülkelerde şu anda neler oluyor, durum nedir, hep izlerler. O zaman da insanların kafasındakileri bilir ve ondan söz edebilirler. 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler 2.Haziran.2016 14Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 15. 15. 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 4. Sağlam bir kişilik: Kişiliğiniz çok güçlü olmalı.  Çevrenizdekiler sıkılsa bile, kulak asmayıp, ısrar edecek  kadar güçlü olmalısınız. 5. Girişkenlik, saldırganlık: Yaptığınız işi her yerde  anlatabilecek kadar girişken ve doğru zamanda doğru  silahlarla harekete geçecek kadar saldırgan  olabilmelisiniz.  6. Değişime açık olmak: Gerillalar değişimden korkmaz  ve değişimi çok sever. Değişimi rakiplerinden önce o  içselleştirir. 2.Haziran.2016 15Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 16. 16. 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 7. Cömertlik: Gerilla her zaman müşterime neyi  verebilirim, neyi feda edebilirim diye düşünür.  8. Enerjik olmak: Gerilla pazarlama zordur ve her  zaman aynı şekilde uğraşıyı gerektirir. Bu nedenle her  zaman enerjik ve çalışkan olmak zorundasınız. 9. Merak ve öğrenme isteği: Gerilla her şeyi merak  eder, öğrenir. Çünkü çevremizde öğrenecek çok şey  vardır.  2.Haziran.2016 16Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 17. 17. 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 6. Gerilla Pazarlamacıda Olması Gereken Nitelikler (devam) 10. İnsanlara dönüklük: Gerillalar herkesi sever ve  herkesin hikâyesini dinler. Dinlemeyi bilmek gerillanın  önemli özelliklerinden biridir. 11. Odaklanma: Gerillalar amaçlarını, hedeflerini  sulandırmazlar. Odaklanırlar ve odaklandıkları işi  mükemmel hale getirmeye çalışırlar.  12. Çok yönlü beyin ve eyleme dönüklük: Bazı  insanların beyni tek yönlüdür. Her yere giderler, okurlar,  seyrederler, gezerler vb. Fakat bu beyinlerinde kalır.  Bazılarının beyni ise çok yönlüdür. Bilgiyi alır, bunu  harekete, eyleme dönüştürürler. İşte gerilla bu yeteneğe  sahiptir. 2.Haziran.2016 17Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 18. 18. 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları  1. Geleneksel pazarlama önceliği paraya, Gerilla ise  önceliği zaman, yenilik ve bilgiye verir.  2. Geleneksel pazarlama insanların aklını karıştırır,  Gerilla ise açık seçik gerçekleri anlatır.  3. Geleneksel pazarlama büyük iş diye tuttururken,  Gerilla büyük küçük demeden çalışır.  4. Geleneksel pazarlama performansı satışla ölçer,  Gerilla ise karlılığı ön plana çıkartır. 2.Haziran.2016 18Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 19. 19. 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam)  5. Geleneksel Pazarlama deneyim ve yargılar üzerine  kuruludur. Oysa Gerilla, psikoloji ve insan davranışları  üzerine odaklıdır.   6. Geleneksel pazarlama birden fazla işe aynı anda  girer. Gerilla, ise önce işine odaklan ve ondan sonra  başka işe giriş’ der.  7. Geleneksel pazarlama ‘önemli olan satıştır’ der,  müşteriyi unutur. Gerilla, ise müşteriyi asla  kaybetmez. 2.Haziran.2016 19Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 20. 20. 7. Gerilla Pazarlama ile Geleneksel Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Gerilla Pazarlama ile Geleneksel Pazarlamanın Farkları (devam)  8. Gerilla rakiplerle çok ilgilenmez. Gerilla “rakipleri  unut, senin gibi standardı olanlara bak ve onlarla  işbirliği yap” der.  9. Geleneksel pazarlama insanlara malımın  faydalarını satın al der. Oysa Gerilla, insanların  problemlerini bulmaya ve çözmeye odaklanmıştır.  10. Geleneksel pazarlama “ben” der.  Ama Gerilla  “sen” der.  2.Haziran.2016 20Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam)
 21. 21. 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam)  11. Geleneksel pazarlama “ne alabilirim” der. Gerilla  ise “müşteriye ne verebilirim” diye sorar.   12. Geleneksel pazarlama almak-satmak üzerine  kuruludur. Oysa Gerilla “müşteriye ne verirsem onun  işine yarar?” diye düşünür.  13. Geleneksel pazarlama ne kadar parası olduğuna  bakar. Gerilla ise ilişkilere bakar. ‘Bu ay kimlerle ilişki  kurduk’ diye sorar. 2.Haziran.2016 21Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi
 22. 22. 7. Gerilla Pazarlama ile Geleneksel Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Gerilla Pazarlama ile Geleneksel Pazarlamanın Farkları (devam)  14. Geleneksel pazarlama teknolojiye pek fazla önem vermez. Gerilla ise teknolojiyi sonuna kadar kullanır.  15. Geleneksel pazarlama büyük grupları hedef alır. Gerilla ise küçük grupları ve kişileri hedefler.  16. Geleneksel pazarlama monologtur, Gerilla ise diyalogtur.  17. Geleneksel pazarlama sınırlı yöntemleri kullanır ve oldukça pahalıdır. Gerillanın çok yöntemi vardır ki bunların bir kısmı ucuz ya da bedavadır. 2.Haziran.2016 22Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam) 7. Geleneksel Pazarlama ile Gerilla Pazarlamanın Farkları (devam)
 23. 23. 8. İlham Verecek Örnekler 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 23
 24. 24. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 24 8. İlham Verecek Örnekler (devam)
 25. 25. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 25 8. İlham Verecek Örnekler (devam)
 26. 26. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 26 8. İlham Verecek Örnekler (devam)
 27. 27. Teşekkür ederim. 2.Haziran.2016 Rıdvan YAKA Turgut Özal Üniversitesi 27

×