Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visit värmland arvika olssons brygga 02okt2013

258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visit värmland arvika olssons brygga 02okt2013

 1. 1. Världens snabbast växande näring Turismseminarium Arvika 02 oktober 2013
 2. 2. Razormind – Visit solutions • Analystjänster • Analys är vårt kärnkompetensområde och vi vågar påstå att vi är bland de bästa i Sverige på att tillhandahålla marknads- och infrastrukturanalyser inom rese- och turistnäringen. Någon form av analys förekommer som bas i så gott som alla våra leveranser. Tack var de analyser vi levererar ger vi våra kunder möjligheten att fatta verksamhetsriktiga beslut inför framtiden, oavsett om det gäller investeringar, etableringar, prissättning, potentiella säljvolymer, val av marknadsföring eller sysselsättningstillväxt. • Finansieringstjänster • För oss på Razormind innebär finansiering allt från banklån och riskkapital till egen finansiering och stöd/bidrag. Vi är en av mycket få aktörer inom rese- och turistnäringen som arbetar strategiskt med att hjälpa våra kunder med finansiering av verksamheter i projekt, företag och organisationer. • Utvecklingspartner • Med våra medarbetares kunskap och erfarenhet som grund har Razormind möjlighet att hjälpa våra kunder genom vad vi kallar för utvecklingspartner. Inom detta område hjälper vi våra kunder att utveckla sin verksamhet genom antingen en drivande eller stödjande roll i projekt. Vi kan även avdela en eller flera resurser som uteslutande arbetar mot er verksamhet på hel eller deltid under en tidsperiod. Vi hjälper företag och organisationer inom rese- och turistnäringen att nå sina affärsmål genom att erbjuda vad vi kallar Visit Solutions - tjänster inom analys, finansiering och som utvecklingspartner.
 3. 3. Konsultprofil - Björn Arvidsson Namn: Björn Arvidsson Titel: Partner Ålder: 49 Specialområden: Analys, Infrastruktur, Flygtrafik, Revenue Management och Prissättning, offentlig och privat finansiering. Mail: bjorn.arvidsson@razormind.se Cell: +46 (0)70-594 19 30 Office: +46 (0)8-410 392 92 Exempel på uppdrag • Analysansvarig, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) • Stockholms Länsstyrelse, Internationell Tillgänglighet • Destinationsbolag South Lapland & South Lapland Airport • Scenariobeskrivning över Svenska flygplatsnätet år 2020 • Analys av konsekvenser vid flygskatt • Föredragningar om vårt framtida resande Exempel på föredrag • Global utveckling av flyg och turism • Turismens omsättning och den nationella strategin • Regionala flygplatser och flygets utveckling • Moderna destinationer • Offentlig och privat finansiering i turistnäringen @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear
 4. 4. The World on the move #Superturism Evening departures. Amsterdam flight airborne. Sydney preparing. London just boarded. The world on the move Carl Bildt @carlbildt 29sep Björn Arvidsson @RazorBjorn 01okt @carlbildt Morning departures. Malmö airborne, Umeå boarding, waiting for Gällivare. World on the move #superturism
 5. 5. Turism i världen Turism, en av världens största näringar, genererar årligen 3 miljarder flygpassagerare 1 miljard internationella ankomster 1990-2030 den period på jorden då resandet exploderar 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 UNWTO 1,8 billion > 400 > 700 > 1 000
 6. 6. Airline peakhours in global areas 3 miljarder flygresor varje år på över 920 flygbolag, med över 62 000 flygplan till/från 4200 flygplatser med internationell trafik = Global infrastruktur
 7. 7. Källa: Tillväxtverket & Razormind ”The PIN code of the world” Hans Rosling, Twitter 2012-11-20 1114 2012 The PIN code of the world is 1114. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 1 billion in Africa and 4 billion in Asia 1125 2050 The PIN code of the world is 1125. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 2 billion in Africa and 5 billion in Asia
 8. 8. Urbaniseringen 2009 > 50 % i städer 2050 >70%! 2009 passerade världen den punkt där fler människor i städer än på landsbygden och prognoserna pekar på att detta dessutom förstärks Jordens befolkning år 2050 +2 miljarder All tillväxt i Asien och Afrika Städernas befolkning år 2050 + 3 miljarder
 9. 9. 150 städer med störst ekonomisk vikt år 2025 GDP 2025 1 New York 2 Tokyo 3 Shanghai 4 London 5 Beijing 6 Los 7 Paris 8 Chicago 9 Rhein-Ruhr 10 Shenzhen 11 Tianjin 12 Dallas 13 Washington DC 14 Houston 15 Sao Paulo 16 Moscow 17 Chongqing 18 Randstad 19 Guangzhou 20 Mexico City 21 Osaka 22 Philadelphia 23 Boston 24 San Francisco 25 Hong Kong De 25 städer med störst ekonomisk betydelse 2025 McKinsey Global Institute(MGI), Urban World, Mapping the economic power of cities, mars 2011
 10. 10. 600 respektive 2000 största städer år 2025 De 25 städer med flest invånare 2025 McKinsey Global Institute(MGI), Urban World, Mapping the economic power of cities, mars 2011
 11. 11. Urbaniseringens effekt på resandet
 12. 12. 12 UNWTO Tillväxt av antalet internationella ankomster per region 2012 vs 2011
 13. 13. Konsekvenser för resandet pga. Urbaniseringen De växande behoven kan delas upp i 3 olika kategorier med i fallande ordning av olika betydelse för flyget: 1. Stad till stad 2. Landsbygd till större städer 3. Större städer till landsbygd Kommer inte att växa: Landsbygd till landsbygd Källa: Razormind, Kunskapsbanken Stockholms internationella tillgänglighet 2025
 14. 14. Gästnätter i Norden 2012 14 • 148 miljoner gästnätter • Starka hemmamarknader • Utländska gästnätters andel ökar långsamt • Våra viktigaste konkurrenter och målgrupper • Gästnätter i storstäder ökar snabbare än övriga Norden • Mogen marknad 24% 26% 29% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sverige Norge Finland Danmark Andelen utländska gästnätter per nordiskt land 2012 Danmark Finland Norge Sverige Sweden 972 088 Russia 1 233 110 Sweden 707 737 Norway 1 163 838 Norway 941 510 Germany 441 050 Germany 651 739 Germany 759 469 Germany 529 685 Sweden 404 232 Denmark 516 216 UK 508 663 De tre största internationella målgrupperna för respektive nordisk land år 2012
 15. 15. Scenarier för svensk turism år 2020 - Utmaningarna 15 • Urbaniseringen • Infrastruktur • Demografisk utveckling • Millenium kids 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 Folkmängd 31 december Utrikes födda Födda i Sverige Antalet invånare i Sverige 1960-2012 Utrikes födda 15,4% 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 0år 4år 8år 12år 16år 20år 24år 28år 32år 36år 40år 44år 48år 52år 56år 60år 64år 68år 72år 76år 80år 84år 88år 92år 96år 100+år Sveriges befolkning per ålder år 2012 20-23 år 40-47 år 63-67 år
 16. 16. 26 miljoner gästnätter 35 miljoner gästnätter 42 miljoner gästnätter ÅR 2000 ÅR 2012 ÅR 2020 Scenarier för svensk turism år 2020 – prognos gästnätter 147 122 134 Sthlm+VGöta+Skåne Övriga Totalt 79% 21% 77% 23% 76% 24% Tillväxt mellan år 2012 och år 2000, år 2000 = index 100, antalet gästnätter • Urbaniseringen • Infrastruktur • Demografisk utveckling • Millenium kids
 17. 17. Summary: Nordic Tourist Investment Forum 25sep2013 • We are travelling more than ever - Up 1 percent in 2012, 4 percent since 2008 • Investments in Nordic travel industry are declining - Investments are turning down with 17 percent since 2011
 18. 18. Conclusions: Nordic Tourist Investment Forum 25sep2013 • International competition is heating up - Japan has tourism as second most important issue to boost economy - “I want the United States to be the top tourist destination in the world.” President Obama, Orlando, January 2012 - Heavy investments in Middle East destinations as Dubai, Oman, Sharjah etc - China is developing new destinations • We need game changers - Visitors and investors from outside Nordic countries will not come by themselves - Could Nordic countries together make a difference and how?
 19. 19. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld!

×