Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visit haninge frukostmöte vega stadshotell 06dec2013

306 views

Published on

Föredrag om turismens utveckling i världen, investeringar i näringen samt modern destinationsutveckling

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visit haninge frukostmöte vega stadshotell 06dec2013

 1. 1. Utmaningar och möjligheter turistnäringen Visit Haninge 06 december 2013
 2. 2. Om Razormind • Razormind etablerades 2009 och har idag 10 anställda med bl.a. en anställd med placering i Bryssel. • Organisationen består i av analytiker, affärsprojektledare och sk. investment managers. • Huvudsaklig verksamhetsområde är rese och turistnäringen, innefattande analys, finansiering och affärsutveckling för i första hand: • • • • • Regioner, Kommuner och Statliga verk Större rese och turistföretag Infrastruktur och transportverksamheter Destionationsbolag Ekonomiska föreningar och organisationer
 3. 3. Våra verksamhetsområden Razormind är en utvecklingspartner som hjälper företag och organisationer inom rese- och turistnäringen att nå sina affärsmål. Vi kallar det Visit Solutions. Analys Vi erbjuder marknads-, infrastruktur- och prissättningsanalyser som ger våra kunder möjligheten att fatta verksamhetsriktiga beslut inför framtiden. Detta oavsett om det gäller investeringar, etableringar, prissättning, potentiella säljvolymer, val av marknadsföring eller sysselsättningstillväxt. Finansiering För oss på Razormind innebär finansiering allt från banklån och riskkapital till egen finansiering och stöd/bidrag. Vi är nog den enda aktören inom rese- och turistnäringen som arbetar strategiskt arbetar med finansiering av verksamheter i projekt, företag och organisationer. Bl.a Från och med 1 maj 2013 har Razormind en person placerad i Bryssel för hjälp med EU-stöd och beslut Operativt stöd och interim management Med våra medarbetares kunskap och erfarenhet som grund har Razormind möjlighet att hjälpa våra kunder att operativt driva eller ansvara för projekt och verksamheter inom en definierad tidsperiod, Dvs ifrån analys – finansiering – projektering - genomförande - lansering - etablering. Aviation Razorminds dotterbolag (”RAC”) erbjuder tjänster och projektleding inom flyg och flygplatsutveckling. Inom RAC:s produktportfölj finns bland finansiering, analys och destinationsutveckling med flyg och flygplatser i fokus där utmaningen har legat i att samordna det lokala näringslivet och politiken i gemensamma satsningar för regional destinationsutveckling. Event & Meetings - TomasEvent Att ha förmågan att genomföra det man i sin affärsutveckling kommit fram till är inte alltid självklart lätt. Vi erbjuder det få andra konsultbolag kan göra, en egen operativ enhet med mycket lång operativ erfarenhet inom event, sälj och marknadsaktiviter
 4. 4. Exempel på kunder
 5. 5. Case 7: Norrskenet – Dundret • Framtagande av affärsplan inkl. investeringsplan • Se över hela Dundrets verksamhet • Utvecklingspotential • Investeringskalkyl inkl. ROI • Tillväxtstrategi inkl. workshops • Förvärvsstrategi och plan för förvärv inkl. prissättning Notering: Dundret förvärvades i juni 2013 av Norrskenet i partnerskap med fyra lokala entreprenörer.
 6. 6. Case 2: Turistnäringens företagarindex Analyser och Rapport: Hur ser utvecklingen ut för Svenska turistföretagare ut 2013? Razormind genomför denna undersökning en gång per år för RTS: • Turistnäringens Tillväxtprognos • Turistnäringens Investerarindex • Turistnäringens Företagarindex • Turistnäringens Trendanalys • Turistnäringens månadsanalys
 7. 7. Case 2: TRIP Utvecklingscenter
 8. 8. Agenda 06dec Världens största näring När kommer Kineserna? Hur investerar vi i näringen Modern destinationsutveckling
 9. 9. Follow Razormind @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Slideshare.net/Razorbjorn
 10. 10. Turism i världen Turism, en av världens största näringar, genererar årligen 3 miljarder flygpassagerare 1 miljard internationella ankomster 1990-2030 den period på jorden då resandet exploderar 2 000 1,8 billion 1 800 1 600 1 400 1 200 > 1 000 1 000 800 > 700 600 > 400 400 200 UNWTO 2028 2025 2022 2019 2016 2013 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 1971 1968 1965 1962 1959 1956 1953 1950 0
 11. 11. Where the growth is – The Airline patterns 1-3% 2-4% 10-15% 7-10% 3 miljarder flygresor varje år på över 920 flygbolag, med över 62 000 flygplan till/från 4200 flygplatser med internationell trafik = Global infrastruktur!
 12. 12. ”The PIN code of the world” Hans Rosling, Twitter 2012-11-20 2012 The PIN code of the world is 1114. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 1 billion in Africa and 4 billion in Asia 2050 The PIN code of the world is 1125. 1 billion people in the Americas, 1 billion in Europe, 2 billion in Africa and 5 billion in Asia 1114 1125
 13. 13. Urbaniseringen 2009 > 50 % i städer 2050 >70%! 2009 passerade världen den punkt där fler människor i städer än på landsbygden och prognoserna pekar på att detta dessutom förstärks Jordens befolkning år 2050 +2 miljarder All tillväxt i Asien och Afrika Städernas befolkning år 2050 + 3 miljarder
 14. 14. 600 respektive 2000 största städer år 2025 De 25 städer med flest invånare 2025 McKinsey Global Institute(MGI), Urban World, Mapping the economic power of cities, mars 2011
 15. 15. Urbaniseringens effekt på resandet
 16. 16. Konsekvenser för resandet pga. Urbaniseringen De växande behoven kan delas upp i 3 olika kategorier med i fallande ordning av olika betydelse för flyget: 1. Stad till stad 2. Landsbygd till större städer 3. Större städer till landsbygd Konsekvenser för er: Stockholm är en tillväxtmotor Internationell konkurrenskraft
 17. 17. Turismens omsättning i Sverige 275 miljarder i omsättning! Turismens omsättning Resor & Transporter Boende & Restaurang Varuhandel Kultur & Tjänster Totalt Alla Mdkr Omsättning per huvudkategori % andel 89,4 32,5% 84,5 30,7% 77,1 28,0% 24,4 8,9% 275,4 Andel av konsumtionen Förändring sedan år 2000 180% 162% 160% Resor & Transporter Drivmedel Luftfart Resebyråer/Arrang. Övr. Landstransport Hyrbil Järnväg Sjöfart Totalt Mdkr % andel 29 32% 24,2 27% 14,7 16% 10,6 12% 4,4 5% 3,4 4% 3 3% 89,4 Boende & Restaurang Boende Restaurang Totalt Mdkr % andel 47 56% 37,5 44% 84,5 Varuhandel Övriga inköp/handel Livsmedel Totalt Mdkr % andel 48,3 63% 28,8 37% 77,1 Kultur & Tjänster Kultur/Rekreation Övriga tjänster Totalt Mdkr % andel 16,5 68% 7,9 32% 24,4 140% Utländska besökares konsumtion 39% 120% 100% 83% 80% Svenskars konsumtion 61% 60% 54% 40% 20% 0% 106/169 Mdkr svenskars utländska Total konsumtion besökares konsumtion konsumtion Källa: Tillvätverket bearbetat av Razormind
 18. 18. När kommer kineserna? • Otroligt starkt växande hemmamarknad • Hög urbaniseringstakt • Växande medelklass • Växande konsumtion • Starkt sug på lyxvaror • Demografiska utmaningar • 1-barnspolitiken • Arbetskraftsbrist • Stark investeringsvilja • Vana att ta stora beslut • Hög byggnadstakt • 100-tals nya hotell • Infrastruktur är prioriterat • Höghastighetstågnät • 70 nya flygplatser till 2015
 19. 19. När kommer kineserna – ”the mindtwister” • Vill vara en del av ”world community” • Gillar internationella konferenser • Tar miljöfrågan på allt större allvar • Älskar idrott! • Kan ni bygga en…….. • • • • inomhus skidbacke Världscup slalom/alpin anläggning Ny flygplats Starta en ny direktlinje Datong-Stockholm • ”Vad ska vi bygga …………..så att ni (svenskar) kommer och besöker oss?” citat från Datongs vice borgmästare • Vill vi att Kineserna ska komma måste vi vara beredda att investera i det!
 20. 20. Nordic Tourism Investment Index 2012
 21. 21. Results of investments in 2012 compared with 2011 Investment in tourism in 2012, per country Investment in tourism in 2012, per country Hotels, 503 million Euros (668, -25%) Arenas, 229 million Euros (229, +-0) Amusement parks, 35 million Euros (39, -10%) Ski Resorts, 51,6 million Euros (64,5, -20%) 212 Million Euros, +4% 556 Million Euros, -20% State investment in tourism marketing, 77,8 million Euros (77,4, +1%) Overall result, 896,4 million Euros (1077,9, -17%) 94 Million Euros, -15% 36 Million Euros, -47%
 22. 22. Investments in tourism 2007-2013, euro ”Investment peak” 1078 millions 896 millions 668 millions 503 millions 229 millions Total Hotels Arenas Ski Resorts 2007 229 millions 65 millions 52 millions 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 23. 23. Conclusions • International competition is heating up - Japan has tourism as second most important issue to boost economy - “I want the United States to be the top tourist destination in the world.” President Obama, Orlando, January 2012 - Heavy investments in Middle East destinations as Dubai, Oman, Sharjah etc - China is developing new destinations • We need game changers - Visitors and investors from outside Nordic countries will not come by themselves - Could Nordic countries together make a difference and how?
 24. 24. Destinationsbolagens utveckling Moderna Destinationer Turistbyråer Turistbyråer Fler och större uppgifter beroende på förutsättningar Destinationer Över 100 destinationsbolag • Merparten av destinationsbolagen ägda gemensamt av kommun och näringsliv • Tre fjärdedelar drivs som aktiebolag • En fjärdedel ekonomisk förening • Ofta flera kommuner som gått samman • Ibland flera destinationsbolag i en och samma kommun • På regional nivå, oftast länsvis, finns omkring 30 stycken olika turistorganisationer med ansvaret för den sammantagna utvecklingen för turistnäringen i regionen. 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
 25. 25. Modern destinationsutveckling • Modern destinationsutveckling är ett begrepp för en utveckling där destinationsbolag har gått från att enbart jobba med besöksnäring till att meranvända sina resurser och varumärke inom fler områden för att stödja en positiv samhällsutveckling. • Modern destinationsutveckling stödjer och tar hjälp av andra näringar som ofta kompletterar besöksnäringen och därmed stödjer gemensamma insatser för till exempel infrastruktur, attraktionskraft och företagsutveckling. • Tillsammans med flera näringar blir också behovet av nya investeringar också starkare när efterfrågan mellan tjänstresande och besöksnäring har kompletterande behov. • Med en stark besöksnäring och med väl utvecklade produkter mot nationella och internationella målgrupper förstärker det lokala näringslivet sin attraktionskraft och får därmed lättare att rekrytera rätt kompetens och behålla nyckelpersoner.
 26. 26. Moderna destinationer Två exempel 13 företag
 27. 27. Moderna destinationer Destination Sigtuna 13 företag
 28. 28. Moderna destinationer Gemensamma framgångsfaktorer Destinationens förutsättningar Uppdraget och syfte Målsättning och mätbarhet Varumärket Idédriven verksamhet Långsiktighet och förtroendebyggande Nätverk och samverkan utanför turistnäringen
 29. 29. Sammanfattning • Reser mer än någonsin • Vi måste investera i näringen • Game Changers • Modern destinationsutveckling
 30. 30. Tack och välkommen till min värld! @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Slideshare.net/Razorbjorn

×