Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razor bjorn svenska flygplatser april 2014

345 views

Published on

Utvecklingen för Svenska flygplatser i April 2014

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Razor bjorn svenska flygplatser april 2014

  1. 1. Svenska #flygplatser april 2014 • Samtliga 40 flygplatser med reguljär flygtrafik är nu inrapporterade till och med april månad 2014 • 21 av 40 flygplatser ökade antalet passagerare i april 2014 vs april 2013 • Totalt 4 procent fler passagerare. Mest växte resor till/från övriga världen, 19 procent • 55% av alla resor är till/från Europa • Störst ökning av passagerare hade flygplatserna i Norrköping (94 %), Pajala (40 %) och Kristianstad (36 %) • Ackumulerat för januari till april så leds tillväxtligan av Pajala (95%), Kristianstad (45%) följt av Vilhelmina (26%) 5% 19% 6% 1% 4% Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Förändring summa samtliga flygplatser april 2014 vs april 2013 55% 7% 37% Europa Övr Världen Inrikes Fördelning av resor till/från och inom Sverige i april 2014
  2. 2. Svenska #flygplatser april 2014 Utfall passagerare per flygplats april 2014 Förändring totalt antal passagerare per flygplats april 2014 vs april 2013 Alla svenska flygplatser, april 2014 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 0 0 0 1 837 1 837 Borlänge 490 0 490 1 063 1 553 Gällivare 0 0 0 3 744 3 744 Göteborg City 73 688 0 73 688 2 206 75 894 Göteborg-Landvetter 256 808 33 157 289 965 119 354 409 319 Hagfors 0 0 0 254 254 Halmstad 1 014 0 1 014 9 456 10 470 Hemavan 0 0 0 2 470 2 470 Jönköping 1 985 618 2 603 2 416 5 019 Kalmar 1 484 0 1 484 15 334 16 818 Karlstad 3 018 0 3 018 2 818 5 836 Kiruna 580 0 580 21 293 21 873 Kramfors 0 0 0 1 562 1 562 Kristianstad 0 185 185 3 610 3 795 Linköping 14 906 0 14 906 0 14 906 Luleå 3 144 1 470 4 614 86 873 91 487 Lycksele 1 0 1 1 717 1 718 Malmö 56 390 2 861 59 251 103 729 162 980 Mora 0 0 0 419 419 Norrköping 4 461 2 732 7 193 0 7 193 Oskarshamn 0 0 0 283 283 Pajala 31 0 31 302 333 Ronneby 0 286 286 18 513 18 799 Skellefteå 4 095 537 4 632 23 587 28 219 Stockholm/skavsta 146 565 0 146 565 0 146 565 Stockholm/Västerås 11 686 123 11 809 0 11 809 Stockholm/Arlanda 1 236 780 200 742 1 437 522 442 840 1 880 362 Stockholm/Bromma 22 935 25 22 960 175 316 198 276 Sundsvall/Timrå 185 1 042 1 227 19 964 21 191 Sveg 0 0 0 579 579 Torsby 11 0 11 179 190 Trollhättan 1 0 1 3 718 3 719 Umeå 3 215 345 3 560 80 924 84 484 Vilhelmina 0 0 0 1 411 1 411 Visby 180 1 754 1 934 28 638 30 572 Växjö 5 649 0 5 649 7 107 12 756 Åre-Östersund 0 392 392 38 823 39 215 Ängelholm 287 1 873 2 160 32 157 34 317 Örebro 3 573 1 010 4 583 510 5 093 Örnsköldsvik 0 0 0 6 209 6 209 Summa 2013 1 853 162 249 152 2 102 314 1 261 215 3 363 529 -6% -34% 11% -6% 1% 12% 6% 33% -31% -1% -34% 26% 0% 36% 30% 3% 20% -8% -2% 94% -67% 40% -5% 13% -25% -31% 11% -1% -10% 0% -29% 0% 3% 31% 24% -13% 13% -6% 29% -10% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg-Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors Kristianstad Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/skavsta Stockholm/Västerås Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Sundsvall/Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå Vilhelmina Visby Växjö Åre-Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik
  3. 3. Svenska #flygplatser januari-april 2014 Ackumulerad förändring totalt pass. per flygplats 2014 vs 2013 Ackumulerad förändring passagerare per flygplats 2014 vs 2013 0% -12% 1% -2% 2% 13% 10% 2% 9% 3% -29% 17% 5% 45% 10% 5% 6% -2% -5% 15% -45% 95% 0% 6% -21% -17% 10% 6% 0% 5% -1% 4% 7% 26% 14% 0% 16% -9% -13% 1% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Arvidsjaur Borlänge Gällivare Göteborg City Göteborg-Landvetter Hagfors Halmstad Hemavan Jönköping Kalmar Karlstad Kiruna Kramfors Kristianstad Linköping Luleå Lycksele Malmö Mora Norrköping Oskarshamn Pajala Ronneby Skellefteå Stockholm/skavsta Stockholm/Västerås Stockholm/Arlanda Stockholm/Bromma Sundsvall/Timrå Sveg Torsby Trollhättan Umeå Vilhelmina Visby Växjö Åre-Östersund Ängelholm Örebro Örnsköldsvik Alla svenska flygplatser, Ack. 2014 vs 2013 Europa Övr Världen Utrikes Inrikes Totalt Arvidsjaur 3% 3% -5% 0% Borlänge -3% -100% -9% -15% -12% Gällivare 1% 1% Göteborg City -3% 50% -3% 11% -2% Göteborg-Landvetter 3% -16% 0% 6% 2% Hagfors 13% 13% Halmstad 13% -100% 8% 10% 10% Hemavan -100% -100% 3% 2% Jönköping 53% 30% 52% -21% 9% Kalmar -18% -18% 6% 3% Karlstad -31% 140% -31% -27% -29% Kiruna -38% -100% -41% 28% 17% Kramfors 5% 5% Kristianstad 780% 9150% 2175% 42% 45% Linköping 10% 10% -50% 10% Luleå 70% 0% 54% 3% 5% Lycksele 4% 6% Malmö 0% -73% -7% 0% -2% Mora -1% -1% -5% -5% Norrköping 43% -59% 14% 224% 15% Oskarshamn 77% 77% -46% -45% Pajala 333% 333% 89% 95% Ronneby -100% 110% -38% 0% 0% Skellefteå 54% 23% 49% 5% 6% Stockholm/skavsta -21% -21% 850% -21% Stockholm/Västerås -18% 145% -17% -62% -17% Stockholm/Arlanda 10% 16% 11% 6% 10% Stockholm/Bromma 10% 25% 10% 6% 6% Sundsvall/Timrå -8% 158% 4% -1% 0% Sveg -100% -100% 6% 5% Torsby -20% -20% 0% -1% Trollhättan -53% -53% 4% 4% Umeå -13% -73% -17% 9% 7% Vilhelmina 50% 50% 26% 26% Visby -12% 16% 11% 14% 14% Växjö 5% -100% 0% -1% 0% Åre-Östersund -61% -13% -51% 17% 16% Ängelholm -69% 9% -9% -9% Örebro 12% -65% -9% -34% -13% Örnsköldsvik 450% -100% 10% 1% 1%
  4. 4. @Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn

×