Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analys gästnätter i Sverige 2013

279 views

Published on

En snabb analys av gästnätterna i Sverige 2013

Published in: Travel
  • Be the first to like this

Analys gästnätter i Sverige 2013

  1. 1. Gästnätter Sverige december 2013 Alla siffror preliminär för 2013 • Antalet totala gästnätter i Sverige var preliminärt 53,8 miljoner 2013 vilket ger en ökning om 2,1 procent • De svenska gästnätterna har ökat med 2,4 procent och de utländska gästnätterna har ökat med 1,1 procent • Största ökningarna i december återfinns hos Västmanland och Skåne • För helår 2013 har de största ökningarna preliminärt skett i Västmanland och Örebro • Under 2013 har den största ökningen av utländska gästnätter skett i Örebro och för svenska gästnätter i Västmanland Källa: SCB med bearbetning av Razormind
  2. 2. Gästnätter Sverige december 2013 Alla siffror preliminär för 2013 Gästnätter 000 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Riket Samtliga gästnätter December Januari-December 2013 2012 2013 2012 660 635 10 981 10 714 49 47 1 055 1 051 39 40 1 019 981 48 51 1 486 1 493 48 49 1 430 1 341 29 30 824 815 39 41 2 579 2 605 14 15 836 855 20 21 856 888 217 192 4 844 4 594 53 50 2 519 2 399 348 337 8 593 8 266 84 97 2 027 2 067 45 43 1 142 1 029 34 29 695 618 416 427 4 750 4 863 49 53 953 934 52 47 1 058 1 010 221 210 2 451 2 500 76 77 1 571 1 540 110 104 2 112 2 131 2 651 2 595 53 781 52 690 Källa: SCB med bearbetning av Razormind Utländska gästnätter December Januari-December 2013 2012 2013 2012 215 189 3 592 3 556 6 7 155 153 5 5 149 144 6 7 250 247 8 9 412 360 4 5 332 329 8 5 428 426 1 1 102 102 6 3 212 217 54 38 1 067 1 038 6 5 284 291 83 75 2 408 2 305 18 26 764 800 5 4 225 170 5 3 96 92 33 38 650 686 4 3 83 80 3 3 116 139 26 25 554 583 9 7 372 341 36 34 660 716 541 492 12 911 12 775 Svenska gästnätter December Januari-December 2013 2012 2013 2012 445 445 7 389 7 158 43 40 900 898 34 35 870 837 42 44 1 236 1 246 40 40 1 018 980 25 25 492 486 31 36 2 151 2 179 13 14 734 754 14 18 644 670 162 154 3 777 3 556 47 45 2 235 2 107 265 262 6 185 5 961 66 71 1 263 1 268 41 39 917 859 29 26 599 526 383 390 4 100 4 177 45 50 870 854 49 44 942 870 195 185 1 897 1 917 68 70 1 199 1 199 74 70 1 452 1 415 2 110 2 103 40 870 39 916
  3. 3. Gästnätter Sverige december 2013 Alla siffror preliminär för 2013 % diff mot 2012 Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela Riket Samtliga gästnätter December Januari-December 2013 2013 4,0% 2,5% 4,6% 0,4% -3,5% 3,9% -5,2% -0,5% -2,6% 6,7% -2,2% 1,1% -3,6% -1,0% -7,4% -2,2% -0,9% -3,6% 13,2% 5,4% 5,4% 5,0% 3,1% 4,0% -13,6% -1,9% 4,4% 11,0% 14,8% 12,5% -2,7% -2,3% -7,4% 2,0% 11,0% 4,8% 5,1% -2,0% -1,0% 2,0% 5,6% -0,9% 2,1% 2,1% Källa: SCB med bearbetning av Razormind Utländska gästnätter December Januari-December 2013 2013 13,6% 1,0% -12,4% 1,6% -4,4% 3,7% -7,1% 1,3% -9,4% 14,4% -8,8% 0,8% 67,9% 0,5% -10,7% 0,3% 111,4% -2,5% 43,8% 2,8% 4,2% -2,5% 10,5% 4,5% -30,2% -4,4% 8,7% 32,4% 35,8% 3,9% -12,5% -5,2% 26,8% 3,2% 11,3% -16,8% 4,6% -4,9% 27,6% 9,2% 5,2% -7,9% 9,9% 1,1% = Topp 3 = 3 i botten Svenska gästnätter December Januari-December 2013 2013 -0,1% 3,2% 7,6% 0,2% -3,3% 4,0% -4,8% -0,8% -1,0% 3,8% -0,9% 1,3% -13,5% -1,3% -7,2% -2,6% -19,6% -3,9% 5,6% 6,2% 5,5% 6,1% 1,0% 3,8% -7,6% -0,4% 3,9% 6,7% 12,0% 14,0% -1,8% -1,8% -9,4% 1,9% 11,0% 8,2% 5,2% -1,1% -3,7% 0,0% 5,8% 2,6% 0,3% 2,4%

×