Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vízkörforgás és jólét összefüggései

2,097 views

Published on

Mert ami új, az rossz!

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Vízkörforgás és jólét összefüggései

 1. 1. Szelídvízország szemben a Kárpát-sivatag projekttel Összerendezte: Ungvári Gábor A diák magyarázó jegyzeteket is tartalmaznak, ezeket vetítés módban a bal alsó sarokban lévő gombok közül a Képernyő / Előadói jegyzetek –re kattintva lehet elindítani. A léptetést a „Space” billentyűvel érdemes végezni, hogy az animált diák rendben induljanak el.
 2. 2. A globális klímaváltozás hatásairól, szaporodó hírek hallatán lassan kialakul az a képzet, hogy a természet az ember ellensége. Ez egy komoly tévedés, aminek azonban végzetes következményei lehetnek, ha a klímaváltozás ellen hozott egyre nagyobb léptékű intézkedések továbbra sem veszik figyelembe azokat az alapvető összefüggéseket, amelyek a természetet vezérlik és amelyek figyelmen kívül hagyása idézte, idézi elő az egyre nagyobb aggodalommal szemlélt folyamatokat. A Föld fenntartó folyamataihoz való alkalmazkodás sem nem azt jelenti, hogy „térjünk vissza a középkorba” és ne legyenek az alap létfenntartáson túl igényeink, sem nem azt, hogy a társadalmak vonuljanak ki a természetből, kisebb-nagyobb nemzeti parkokat hátrahagyva, a lelkiismeret megnyugtatása végett. Azonban tartósan csak a természetet gazdagítva gazdagodhatunk, de ezt a saját kárunkon kell megtanulnunk: hogyan és miként szegényedtünk el, miután történelmünk folyamán kicsi, de kitartó, majd egyre nagyobb léptékű beavatkozásokkal kiszorítottuk a vizet és elszegényítettük a természeti környezetünket. A képmutogatást három szakaszra bontottam: Az első megmagyarázza, hogy miért a vízre és a víz természet általi visszatartására kell a figyelmünket összpontosítani az éghajlat kapcsán is. A második szakasz a víz és az erdők történetét tekinti át a Kárpát-medencében és kiiktatásuk következményeit a jólétünkre - múltban és jelenben. A harmadik szakasz a vízháztartást ma elsősorban formáló ágazatokat veszi sorra. Hogyan értékelhetőek a jelenlegi törekvéseink: Megtudjuk-e őrizni és visszapótolni a vizet vagy a Kárpát-medence még szárazabbá válását valósítjuk meg? A sivatag projekt első eredményei már hazánkban is megtekinthetőek.
 3. 3. I. Szakasz – a fenntartó rendszer folyamatok és a hiányuk hatása <ul><li>Miről lesz benne szó? </li></ul><ul><li>A természet önálló rendszer – egyfajta tőkeként fogható fel, amelynek fenntartó folyamatait: a víz-, a szén-, a tápanyagkörforgás és a talajfejlődés alkotják. </li></ul><ul><li>E tőke nagyságától és összetettségétől függenek a belőle származtatható ökológiai rendszer-szolgáltatások jóléti hatásai. </li></ul><ul><li>A víz alapvető jelentőségét az adja, hogy egyszerre „üzemanyaga” és hordozó eleme is ezeknek a körforgásoknak. </li></ul><ul><li>A víz és vele a tápanyagok útját az ökológiai rendszerműködés során és a talaj termékenységének megőrzését a tájhasználat rendszere alakítja. </li></ul><ul><li>A tájhasználat és a természeti tőke összekapcsoltságán alapszik a vízkezelés gyakorlatának és a jólétnek összefonódása. </li></ul>
 4. 4. Jólét és ökológiai teljesítmény összefüggésének feltárása Costanza sejtése A természeti értékre vonatkozó közgazdasági vizsgálatok összegzése ökológiai rendszertípusok (biomok) és szolgáltatásaik szerint Az egységnyi területre vonatkozó fajlagos értékek együtt mozognak az ökológiai rendszer vízfelhasználásának nagyságával Costanza et al: The Value of ecosystem services: putting the issues in perspective. In Ecological Economics 25(1998) 67-72 Füves területek Mérsékeltövi erdők Trópusi erdők Partividéki mangrove erdők Mocsarak, árterek
 5. 5. Az ökológiai-rendszer szolgáltatásainak hatása a társadalmi jólétre a Millennium Ecosystem Assessment kutatás alapján www.maweb.org Consequences of Ecosystem Change for Human Well-being A természet áldásait biztosító 3 alap folyamat: Tápanyag körforgás Biomassza produkció Talaj képződés A természet képességei, mint a fenntartó folyamatokban megtestesülő tőke. Indikátor a vízvisszatartás mértéke
 6. 6. A 3 alapfolyamat az éghajlat és a vízkörforgás-pályák összefüggései C.W. Thornthwaite, F.K Hare: Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2 Integrated watershed management – Manual UNEP 2004 www.unep.or.jp
 7. 7. Az éghajlat vezérlő folyamatai: napsütés – csapadék – párologtatás, azaz ökoszisztéma működés – időszakos víztöbblet – visszatartás – vízhiány <ul><li>Y tengely: cm csapadék, vagy adott cm csapadék elpárologtatásához szükséges energia </li></ul><ul><li>X tengely: hónapok január – január között </li></ul><ul><li>Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2) </li></ul><ul><li>a légkör párafelvevő képességét a napenergia mennyisége szabja meg </li></ul><ul><li>Kihasználásának lehetőségét a párologtatást a talaj fedettsége azaz a növénytakaró szolgáltatja </li></ul><ul><li>Kihasználásának mértékét a növényzet típusa szabja meg, együtt számít a párologtatási és a vízmegőrzési képesség (ezért a legjobb az erdő) </li></ul>
 8. 8. Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2) http://earthobservatory.nasa.gov/Study/AmazonEVI/ A vízvisszatartás figyelembe nem vett jelentősége az Amazonas példáján                                                                                   
 9. 9. 2 patak napi vízhozamának alakulása nyáron (két órás szakaszolás) A párologtatás és lefolyás kapcsolata a Hidegvíz völgyben (Soproni hegység) végzett kutatások alapján Nyári alapvízhozam idősor 12 napon keresztül a kiürülés trendvonalával Gribovski Zoltán: Evapotranspiráció hatása a lefolyás napi ritmusára erdősült kisvízgyűjtőkön. In: Erdő és Klíma füzetek IV. Sopron 2004 Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2)
 10. 10. Az erdő tereli és forgatja a vizet Szántó metszete eső után Átázott talaj Talajvíz Felületi párolgás Vízáramlása a talajban
 11. 11. A vízhiány és vízbőség egyszerre jelenléte Magyarországon <ul><li>Az ökológiai rendszer által fel nem használt energia mennyiség. </li></ul><ul><li>A számítások csak a csapadékot veszik figyelembe. </li></ul><ul><li>Felszíni vízkészlet jórészt nem vesz részt az ökológiai rendszerműködésben, ki vannak zárva a vízkörforgásból – lefolynak. </li></ul><ul><li>A természet nem működésének haszon-lehetőség költsége van </li></ul><ul><li>Hatására az ökológiai csillapító funkciók hiányában vízháztartási szélsőségek jelentkeznek. </li></ul>Magyarország csapadék és párolgási görbéi, vízmérlege Forrás: Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése. Vituki 2002
 12. 12. Összefoglalva az eddigieket <ul><li>Víz – napfény – területhasználat – természeti fenntartó folyamatok kiteljesedése – éghajlati jellemzők. Az összefüggés rendszer alakításában az ökoszisztéma nagysága és teljesítménye jut érvényre. A természet képessége, mint tőke értelmezhető. </li></ul><ul><li>Hosszú távon párhuzamosan a természetes növénytakaró felszámolásával csökken a megőrzött víz és nő a természet által fel nem használt napenergia, megindul a szárazabbá válás, az ökológiai rendszerek vízszegényebbé válása, leépülése. A felszíni és a felszín alatti készletek csökkenése. Az érzékelhető mikroéghajlat kedvezőtlenebbé válása. A jólét alapjainak lassú erodálódása. </li></ul><ul><li>A ma tapasztalt éghajlati jelenségek számos esetben nem globális folyamatok következményei, hanem az ökológiai rendszerszolgáltatások közül a csillapító hatások kiiktatásából fakadnak. Kiütközik a korábbi természetátalakító tevékenységek ökológiai és társadalmi költsége. </li></ul><ul><li>A természet képességének csökkenése, mint a tőke alacsony szintje hiányjelenségekben – szélsőséges vízháztartási helyzetekben – ölt testet : növekvő árvizek, belvizek, aszályhelyzetek. Talajvesztés és talajromlás, pl: talajszerkezet romlás, erózió, termőképesség csökkenés, szikesedés. </li></ul><ul><li>Egy adott terület víz-napenergia-területhasználat rendszere alapján belátható, hogy mekkora a múlt és jelen társadalmi tevékenységei által felhalmozódó ökológiai deficit. </li></ul>
 13. 13. II. Szakasz – Mindez a Kárpátok alatt <ul><li>A legnagyobb ökológiai teljesítményt és a legnagyobb értékű ökológiai rendszer szolgáltatást a szárazföldön az átmeneti vizes-száraz rendszerek– ártéri erdők, vizesélőhelyek – nyújtják </li></ul><ul><li>Az ebből fakadó bőséget a Kárpát-medence (víz)megtartó, kiegyenlítő folyamatai és egykor volt fenntartóinak együttműködése biztosította. </li></ul><ul><li>Mi történt: </li></ul><ul><li>A természet és fenntartó folyamatok változása a tájhasználat átalakulása mentén </li></ul><ul><li>A természeti változások összekapcsoltsága a társadalmi folyamatokkal </li></ul>
 14. 14. Temperate Grasslands & Woodlands Temperate Broadleaf Forest Tropical Dry Forest Tropical Grasslands Tropical Coniferous Forest Mediterranean Forests Tropical Moist Forest 0 50 100 Percent of habitat (biome) remaining Habitat Loss to 1990 Source: Millennium Ecosystem Assessment
 15. 15. A folyóvölgyek történeti léptékű átalakulása Forrás: Heinz Ellenberg: Vegetation ecology of Central Europe (a német eredeti: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen (1963) angol fordításából (1988)) 30. ábra
 16. 16. Az erdőszerkezetben rejlő hatások rétek cserjeszint Alsó lombkoronaszint Felső lombkoronaszint Vízcsapda a talajban (szivacshatás) Szélirány Páracsapda Molnár Géza diája
 17. 17. (Természetes) árvizek – a természet éltető erejének áramlása a víz körforgásában Keményfaliget Puhafaliget Szivacshatás Árvízszint Ér Tó Kisvízi meder Molnár Géza diája
 18. 18. <ul><li>A vízszabályozást az erdők végezték: visszatartó beszivárogtatás a hegyvidéken, kiegyenlítés az alföldeken, ahol a magas erdősültségi arány vízigénye csak csapadékból nem fedezhető. </li></ul><ul><li>Folyó-ártér kapcsolat. A víznek ki kell lépnie a folyómederből, de ha az állandóan vízborította terület nőne, azt tartósan az erdők sem viselnék. </li></ul><ul><li>kistáji vízkörforgások és a víz mozgásban tartásának rendszere az ártéren – időszakosan vízborította területek – víztöbbletből az ökológiai rendszer vízfeltöltése. </li></ul><ul><li>a kistáji vízkörforgást ember és természet együttműködése: az ártéri tájgazdálkodás tartotta fenn. </li></ul><ul><li>Itt lép be a kultúránk és a történelmünk a képbe – „akik bánni tudtak a folyókkal”, fokgazdálkodás, „két rész víz, egy rész hal” – kiterjedt, speciális szókészlet az ártér differenciált térszintjeinek, a vízjárás és a szukcesszió dinamikájának leképezésére . </li></ul>Erdők a hegy- és dombvidéken, erdők a síkokon
 19. 19. Az ökoszisztéma és a mikro-éghajlat átalakulása Szesztay: A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. 8ábra, 2000
 20. 20. A természetes növénytakaró kiirtásának hatása a felszíni és talaj vizekre Ér Tó Kisvízi meder Letarolt erdők Erdő maradványok Szivacshatás által tartott talajvízszint Talajvízszint süllyedés és összegyülekezés a mélyebb fekvésű területeken párolgás Molnár Géza diája
 21. 21. A vízháztartás összefüggéseinek területi megjelenése a Kárpát-medencében A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000. <ul><li>Működtetett, tönkremenő vízrendszer az ártereken nyomokban (Andrásfalvy nyomán) a XVIII-XIX századig </li></ul><ul><li>A XIX.századig a vízháztartás egyensúlyi pályáján mozog, kiváltó ok a területhasználat átalakulása, következmény a mélyen fekvő területek elmocsarasodása. </li></ul><ul><li>Az egyes pontok azonban nem egyenértékűek az általuk nyújtani képes ökológiai rendszerszolgáltatások szempontjából! </li></ul>Y tengely: a vízborította területek aránya % Az erdős területek aránya %
 22. 23. <ul><li>A XVIII. - XIX. századtól a víz kivonása a vízháztartás körfolyamataiból – új alacsonyabb víztartalmú egyensúlyi pálya </li></ul><ul><li>Hajóvontató utak kiépítése elsősorban a Dunán a XVIII. században a bácskai gabona és az Örökös Tartományok összekapcsolására – a folyó-ártér kapcsolat megszüntetése </li></ul><ul><li>Ármentesítések, lefolyás-gyorsítás, majd a mentesített területek vízelvezetése </li></ul><ul><li>Az uradalmi szántó területek kiterjesztése a korábban vízjárta és a közös használatú területek kárára (Sárköz, Fertő-Hanság…) </li></ul><ul><li>Európában gyedülállóan torz birtok szerkezet - szélsőségesen koncentrált hozzáférés az ökológiai tőkéhez, egysíkúvá váló használat </li></ul><ul><li>vizes területből gyep, majd szántó és a beépített területek növekedése </li></ul><ul><li>Ökoszisztéma szolgáltatások közül („hozam jellegű”) helyett talaj („tőke”) kihasználás alapú = felélő gazdálkodás </li></ul>A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000. Y tengely: a víz borította területek aránya % Az erdős területek aránya %
 23. 25. A nagyüzemi termelés időszaka – a még egysíkúbb területhasználat <ul><li>A mezőgazdasági tömegtermékek hatékony termeléséhez szabott központi gazdálkodás-szabályozás. Tekintet nélkül a táj adottságaira </li></ul><ul><li>A táblaméretek növelése a köztes sávok, foltok felszámolásával, az addig szántóművelés alá nem vont (általában rossz adottságú) területek bevonásával. </li></ul><ul><li>Legelő helyett szintén a szántóra alapozott intenzív állattartás. </li></ul><ul><li>A szántóterület túl nagy aránya miatt bekövetkező anomáliákra válaszul további kapacitásbővítés az „ideális” feltételeket biztosító infrastruktúrában: vízelvezetés, melioráció, öntözés </li></ul><ul><li>Az időszak végére faültetvények a szántásra legkevésbé alkalmas terülteken – hullámtér – árvízi problémák </li></ul>Az erdősültség és a felszíni vízpótlás hiánya ( nincs csillapítás ) növeli a szélsőségeket és a hiány jelenségeket. A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000. Y tengely: a víz borította területek aránya % Az erdős területek aránya %
 24. 26. M illennium Ecosystem A ssessment Conceptual Framework <ul><li>Direct Drivers of Change </li></ul><ul><li>Changes in land use </li></ul><ul><li>Species introduction or removal </li></ul><ul><li>Technology adaptation and use </li></ul><ul><li>External inputs (e.g., irrigation) </li></ul><ul><li>Resource consumption </li></ul><ul><li>Climate change </li></ul><ul><li>Natural physical and biological drivers (e.g., volcanoes) </li></ul><ul><li>Indirect Drivers of Change </li></ul><ul><li>Demographic </li></ul><ul><li>Economic (globalization, trade, market and policy framework) </li></ul><ul><li>Sociopolitical (governance and institutional framework) </li></ul><ul><li>Science and Technology </li></ul><ul><li>Cultural and Religious </li></ul><ul><li>Human Well-being and </li></ul><ul><li>Poverty Reduction </li></ul><ul><li>Basic material for a good life </li></ul><ul><li>Health </li></ul><ul><li>Good Social Relations </li></ul><ul><li>Security </li></ul><ul><li>Freedom of choice and action </li></ul>Life on Earth: Biodiversity Millenium Ecosystem Assessment www.maweb.org Direct Drivers Indirect Drivers Ecosystem Services Human Well-being
 25. 27. Széchenyi István a „…Tiszavölgy rendezését illetőleg (…) [elsőként éppen] a következő nehézségeket [látta]: <ul><li>A természet átalakítása, mint a közös tőke felélése ott válik lehetővé, ahol megbillen az egyén és egyén; egyén és közösség közötti egyensúly </li></ul><ul><li>A természeti tőke csökkenése mellett a használók (kedvezményezettek) köre szűkült és kicserélődött. </li></ul><ul><li>A folyamat során a terület jövedelmei koncentrálódnak: közös, sokrétű (települési szintű) használatokat adó szolgáltatások helyett, egysíkú, a nagybirtokokban koncentrálódó termelés vált uralkodóvá. </li></ul><ul><li>Kiszorító hatás: a területhasználat módja megakadályozza az ökológiai torta növelését és a haszonélvezők körének kiterjesztését. </li></ul>
 26. 28. A vízkörforgás kiiktatásának hatására hiány jelenségek az ökoszisztéma szolgáltatásokban Árvizek – Belvizek - Öntözés Talaj – termőképesség romlás Talaj veszteség Talajvíz szint csökkenés - Kiszáradás Vízkészletek megőrző használatának felpuhulása Légköri szélsőségek -Felmelegedés <ul><li>A hiány jelenségek a jólét csökkenését eredményezik, tehát a természeti tőke alacsony szintje mellett egy ökológiai eredetű deficit halmozódik fel </li></ul><ul><li>A közösségi források (növekvő mértékű) felhasználása folyik az ökológiai deficit hatására bekövetkező egyéni és közösségi káreseményeinek kompenzálására </li></ul>Levegő minőség Éghajlat (csillapítás,hűtés) CO2 elnyelés Erózió csillapítás Víz tisztítás Járvány terjedés korlátozása Élősködők korlátozása Természeti katasztrófák csillapítása A szabályozó funkciók www.maweb.org Millennium Ecosystem Assessment Consequences of Ecosystem Change for Human Well-being
 27. 29. Növekvő árvízi kockázat – egy meg nem nyerhető verseny <ul><li>A védekezési rendszer maga generálja a kockázat növekedését – feltöltődés a gátak között </li></ul><ul><li>A területhasználat átalakítása szintén csökkenti a rendszer védelmi képességét – a gyorsabb lefutás okán összetorlódó árvizek </li></ul><ul><li>Az éghajlat változás kedvezőtlen hatása – egyenetlenebb éven belüli csapadék eloszlás – télre koncentrálódás és egy-egy alkalom mennyiségének növekedése </li></ul>Szlávik Lajos: A Tisza-völgy árvízvédelme és fejlesztése, Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 http://geography.hu/mfk2001/cikkek/Szlavik.pdf Dr Kovács, Váriné: A VÁSÁRHELYI-TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ HIDROLÓGIAI ÉS HULLÁMTÉR HIDRAULIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI A KÖZÉP-TISZÁN http://www.vizugy.hu/vir/vizugy.nsf/0/361e6f4e45d0f1fbc1256e5b004d64a8?OpenDocument#2%C3%81
 28. 30. A területi vízgazdálkodás ellentmondásai Forrás: Simonffy, Vízügyi közlemények 2000/3-4 Öntözhető területek nagyságának alakulása km2 a kisvízkor rendelkezésre álló készletek alapján 40 ezer km hosszú belvíz csatorna hálózat a tavaszi víz elvezetésére (2001-ben 1,4 mrd m3) Akár ugyanott öntöző csatorna hálózat a nyári víz visszajuttatására Technológiával és energiával kiváltott természetes vízvisszatartás A kisvízi időszaki öntözés területi hatása minden fejlesztés ellenére elenyésző marad km 2 km 2
 29. 31. A talaj felélése - hiányzó ökológiai szolgáltatások térben koncentrált együttállása a mezőgazdaság szemszögéből Kritikus területek aszály és belvíz Sárga – belvízzel alig veszélyeztetett Zöld – belvízzel mérsékelten veszélyeztetett Kék – belvízzel közepesen veszélyeztetett Piros – belvízzel erősen veszélyeztetett Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (3.1.3 fejezet) http://www.otk.hu/cd05/1szek/Nemcsik-K%C3%B6les-Balla.htm <ul><li>Éves összes talajveszteség kb 100 millió tonna </li></ul><ul><li>Éves átlagos talajveszteség 70-20 t/ha </li></ul>15 21 1,4 <ul><li>Szélerózió </li></ul>1,2 0,5 – 1,8* 0,8 – 2,8 1,4 2,3 Millió ha 1 3 18 <ul><li>Szikesedés </li></ul>5 – 20* 10 -27* <ul><li>Belvízveszély </li></ul>9 – 30 13 - 42 <ul><li>Talaj-savanyodás </li></ul>15 21 <ul><li>Talaj-tömörödés </li></ul>25 35 <ul><li>Vízerózió </li></ul>Ország terület% Agrár terület% Probléma
 30. 32. Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás srtatégiai pillérei 2. ábra. Vízügyi közlemények 2000 3-4 379.oldal
 31. 33. Eredmény: a differenciálatlanság http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?img_id=14359
 32. 34. Water intolerancy Kravchik, Varga – People and Water www.peopleandwater.sk
 33. 35. <ul><li>Az ábra mondanivalója: a felszín alatti vízkörforgást a felszínt érő energia hajtja. A víz körforgásában a mélyebb rétegek víz készletei is részt vesznek. </li></ul><ul><li>A készletek pótlását – beszivárgást segítő növényborítás csökkent, vele a talajszerkezet romlott és a pótló mennyiség is csökkent (csak a csapadék maradt), mindez ha kis mértékben is, de azt eredményezi, hogy a rétegvíz készletek csapolódnak a talajt melegítő megnövekedett energia mennyiség hatására. </li></ul><ul><li>Emellett: </li></ul><ul><li>A vízfelhasználásunk vízkészlet típus szerint megoszlásának alakulására jellemző, hogy az a gyorsabban megújuló felszíni és felszín közeli készletek felől a sokkal korlátosabban rendelkezésre álló felszín alatti készletek felé kezdett eltolódni. </li></ul>Az 1984. évi Vízgazdálkodási Kerettervhez Forrás: Szesztay Károly, Az alföld vízháztartása 2. ábra Felszín alatti vízkörzés az Alföld alatt A felszín alatti készletek kapcsolata a vízkörforgáshoz
 34. 36. A kitartó, apró lépések eredője: <ul><li>Elfogytak az erdők, eltűntek a vizek – elszegényedett a táj és vele a közösség, amelyik együtt élt vele. </li></ul><ul><li>Tájaink éltető ereje, a vízzel együtt lassan elszivárog. </li></ul><ul><li>Az erdők fokozatos kiirtása lecsökkentette a terület ökológiai teljesítményét, ami a természeti tőke romló hatékonyságú használatát eredményezte. </li></ul><ul><li>A víz kivonása az ártéri tájakból a természeti rendszereket éltető alapfolyamatokat szakította meg. A természeti tőke akkumulációja megállt. </li></ul><ul><li>A táj átalakításának következtében a regionális léptékű fenntartó folyamatok megszakadtak. </li></ul><ul><li>A természeti tőke hozam aira alapozott ökológiai szolgáltatások helyett a természeti tőke felélés ére alapozott tevékenységek nyertek teret. </li></ul><ul><li>Az igénybe vett ökológiai rendszerszolgáltatások köre leszűkült, felhasználásuk egysíkúvá vált. </li></ul><ul><li>A természettel együtt a jóléti hatások is degradálódtak, leépültek, a haszonélvezők köre koncentrálódott - nőtt a használatból kiszorulók, köztük a közös használók aránya. </li></ul><ul><li>Irracionálisak a területhasználati arányok, nincs helye a vízjárta, erdős területeknek, ebből adódik, hogy az igénybevett ökológiai szolgáltatások szintje kritikusan alacsony a lehetőségekhez képest. </li></ul><ul><li>Ahogy egyre több víz hiányzik a rendszerből, egyre növekszik az ökológiai szolgáltatások deficitje. </li></ul><ul><li>A természet-biztosította kiegyenlítő hatások csökkenése a szélsőségek gyakoribbá válását eredményezi. – Növekvő negatív hatások és terhek a kompenzálásukra. </li></ul>
 35. 37. Mi lenne a teendőnk? <ul><li>A tájhoz való alkalmazkodás több évtizedes folyamatának elindítása a természetes vízmegőrzés mentén </li></ul><ul><li>A társadalmi és ökológiai folyamatok terület igényeinek számbavétele – ütköztetése - összehangolása </li></ul><ul><li>A folyó - ártér kapcsolatok visszaállítása. A tavaszi víztöbblet minél messzebb, és nagyobb területekre terítése. (Az ország 25%-a árvíz veszélyeztetett, ekkora az elméleti határa a vízpótlásnak) </li></ul><ul><li>A medermélyülés kezelése. - A vízpótlás egyre romló lehetőségének javítása az ártereken. </li></ul><ul><li>Területhasználati típusok arányainak meghatározása kistáji és nagytáji léptékben. – Minimum kritériumok: Vízjárta területek, erdők esetében; maximum kritériumok szántók és beépített területek esetén. </li></ul><ul><li>A területhasználati típusokon belül a mozaikosság mértékének növelése a mezőgazdasági területek táblaszerkezetében (egybe művelt területek méretének maximálása), köztes ökológiai hálózat fenntartási kötelezettsége. </li></ul><ul><li>A kisvízfolyások és vízgyűjtőik, valamint a mesterséges vízfolyások mentén a vízmegőrzést célzó átalakítása – vissza természetesítése </li></ul><ul><li>A közösség jólétéhez kiemelten hozzájáruló ökológia-rendszer szolgáltatások nyújtásának társadalmi elismerése – állami kereslet megteremtése a szabályozó típusú ökológiai szolgáltatások iránt. </li></ul><ul><li>A tájegységeken belül az ökológiai szolgáltatások nyújtásának és haszonélvezetének beillesztése a gazdálkodás keretei közé. (pl (bel)vízmegőrzés, tápanyag terhelés kontrollja, hűtés…) </li></ul><ul><li>Települési szinten a kialakítható sokrétű haszonvételekhez való széleskörű hozzáférést szabályozó egyezségek, továbbá a természeti tőke megőrzését és gyarapítását biztosító együttműködések kialakítása a tájegységek lakói - részesei között. </li></ul><ul><li>Állami feladat a természeti tőke megőrzésének szabályozási / regulátori szemléletű képviselete és kikényszerítése az ágazatok tevékenységében. – Horizontális koordináció </li></ul><ul><li>Közpénzek csak olyan tájfenntartó tevékenységre és beavatkozásra, ami előremozdítja a területhasználat átalakítását és a természeti tőke gyarapítását. </li></ul><ul><li>Az EU Víz Keretirányelv jogi hátterét kihasználni, mint eszközt a felvízi országok területhasználati folyamatainak befolyásolására </li></ul>
 36. 38. Hogyan jelenik meg mindez egyes érintett ágazatok szak-politikáiban?
 37. 39. Hazánk a Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia szerint <ul><li>A klímaváltozás Magyarországon –– </li></ul><ul><li>nem egy érintetlen természeti tájat , </li></ul><ul><li>hanem egy erősen antropogén hatás alatt álló, átalakított és mozaikos tájat érint, amelyben dominálnak a kultúrtáj részletek. A természetes önfenntartó rendszerek relatíve elszigetelt mozaikokban vannak jelen, ami a klímaváltozás hatásaira való érzékenységüket és veszélyeztetettségüket jelentősen növeli. 64. oldal N ÉS </li></ul><ul><li>Magyarország természetes élővilágában a klímaváltozás hatására az alábbi fontos változások várhatók: </li></ul><ul><li>a zonális vegetáció határainak eltolódása; </li></ul><ul><li>a természetes élővilág fajainak visszaszorulása különösen az elszigetelt élőhelyeken; </li></ul><ul><li>hosszútávon az inváziós fajok tömegessé válásával a biodiverzitás csökkenése (amely irreverzibilis folyamat); </li></ul><ul><li>a kártevő rovargardációk mértékének növekedése; a vegetáció produkciójának csökkenése; </li></ul><ul><li>a társulások és táplálékhálózatok átrendeződése; </li></ul><ul><li>az ökoszisztéma-funkciók károsodása; </li></ul><ul><li>az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenése, amely a szén - és anyagforgalom volumenének csökkenéséhez vezet; </li></ul><ul><li>az élőhelyek általános szárazodása, a homokterületek elsivatagosodása; </li></ul><ul><li>a talajok kiszáradásával a tala j -biológiai folyamatok sérülése; </li></ul><ul><li>a tűzesetek számának növekedése. NÉS 66. oldal </li></ul><ul><li>A feladatok </li></ul><ul><li>Az ökoszisztémák fenntartása, funkcióinak megőrzése. </li></ul><ul><li>Fenntartható erőforráshasználat. </li></ul><ul><li>A víz, mint erőforrás fenntartható használata. </li></ul><ul><li>A lakosság és infrastruktúra védelme az időjárási szélsőségek ellen. </li></ul><ul><li>A lakosság jó egészségi állapotának biztosítása. </li></ul><ul><li>A lakosság felkészítése az adaptációra. NÉS 69.oldal </li></ul><ul><li>Érintett ágazatok </li></ul><ul><li>vízkárelhárítás </li></ul><ul><li>vízgazdálkodás </li></ul><ul><li>mezőgazdaság </li></ul><ul><li>erdőgazdálkodás </li></ul><ul><li>közlekedés </li></ul>
 38. 40. Árvízvédelmi stratégiák összehasonlítása a Tiszán, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése A Tisza árvízi szabályozása a Kárpát-medencében NKFP – 3/A 0039/2002 BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék A hatályos VTT törvény célozta elmozdulás 25 év alatt Indokolt az integrált, vízvisszatartáson és alkalmazkodáson alapuló stratégiák felé fordulás A változatok összetevői: MÁSZ + mértékadó árvízszintű töltések + emelés méterben VTT6, VTT11 – a megépített VTT tározók száma Mélyártéri árapasztás – állandó kapcsolat 2000 km2 mélyártérrel 30 helyen
 39. 41. Mezőgazdaság <ul><li>A szántóterületek kiterjedésének drasztikus csökkentése nélkül nem tudunk elmozdulni a vízháztartási egyensúly felé. </li></ul><ul><li>A szántóművelés táblaszerkezeti és művelési gyakorlatának megváltoztatása nélkül a talaj megőrzése és a tápanyagháztartás egyensúlyban tartása a fenntartó folyamatokkal összhangban nem elérhető. </li></ul><ul><li>Az öntözési kapacitás maximális kiépítése és táplálásukhoz szükséges beruházások (medertározás + átvezetések) tervezett maximális kiépítése sem elegendő az éghajlatváltozás tenyészidőszaki csapadékcsökkenésének kompenzálására. </li></ul><ul><li>A szükséges alkalmazkodás helyett, jelenleg az agráriumba áramló pénzek jellemzően a természeti fenntartó folyamatokkal szembe menő, még intenzívebb tevékenységekre ösztönzik a gazdálkodókat. E tekintetben a szántó művelésre alapozott bio-üzemanyag gyártás tévút (de nem a biomassza alapú energia termelés). </li></ul><ul><li>A termelés intenzívebbé tétele csak a legjobb adottságú területeken nyújthat tényleges megoldást, de csak akkor, ha a többi terület ökológiai szolgáltatásai fenntartják a kedvező feltételeket. Ennek megteremtéséhez az EU Közös Agrárpolitikája megfelelő eszközöket nyújtana, ezeket azonban a magyar agrár-politika nem használja ki. </li></ul>
 40. 42. Az erdőgazdálkodás helyzete <ul><li>A jelenlegi vágásfordulós gazdálkodás erőforrása a talaj és nem az erdő. </li></ul><ul><li>A vágásfordulók által, a talajt védő erdőborítás több éves hiánya miatt fokról-fokra veszik el a talaj és szűnnek meg az erdő élőhelyei, sokrétű ökológiai szolgáltatásai. Ugyanaz az ökológiai minőség a következő időszakban már nem áll teljes mértékben helyre. Leépülés lassú spirálban. </li></ul><ul><li>Az erdő ökológiai szolgáltatásait a közösség nem ismeri el. </li></ul><ul><li>A támogatási rendszer ellenérdekeltté tesz a folyamatos erdőborítás fenntartásával szemben. </li></ul><ul><li>Szociális közkonfliktusok elodázása jelenkori magán- és majdani közköltségen. </li></ul><ul><li>A kitűzött tervek az erdőborítás mértékére (20%) a minimálisan szükségesnek a fele, de a vízvisszatartás megvalósítása nélkül a kitűzött célt is veszélyezteti az éghajlat változása. </li></ul><ul><li>A természetes vízvisszatartás javítása nélkül nem lesz elegendő víz az erdők éltetéséhez. </li></ul>
 41. 43. Duna és Tisza hajózóútfejlesztési elképzelések a Transz-Európai Közlekedési Hálózatfejlesztés keretében (TEN-T). <ul><li>A jelen tervekben szembe került az energiahatékonyság javítása és a vízmegtartás környezeti célja. A folyami fuvarozási piac szerkezetéből adódóan a hasznok és károk Magyarország számára nagyon előnytelen megoszlást fognak eredményezni. </li></ul><ul><li>A tervek a magasabb szállítási teljesítményt a meder szűk keresztmetszeteinek felszámolásától remélik. (Ez amúgy egy problémás kiindulópont.) </li></ul><ul><li>A tervezett lépések tovább koncentrálják a rendelkezésre álló vízmennyiséget az egykori folyó életterének egyre szűkebb sávjába. </li></ul><ul><li>A jelenben tovább rontják a partmenti ökológiai rendszerek életfeltételeit és sokirányú hasznosításuk lehetőségét. </li></ul><ul><li>Hosszabb távon a beavatkozások tovább erősítik a meder degradációját és süllyedését az ártér szintjéhez képest. </li></ul><ul><li>Az így gerjesztett folyamatok tovább csökkentik a teljes ártér rendszeres elöntésének jövőbeli lehetőségét. </li></ul>
 42. 44. Ennyi… A mi döntésünk: Szúnyogok vagy kaktuszok? <ul><li>A hivatkozott tanulmányok és más források is megtalálhatóak: del.icio.us/szelidvizorszag </li></ul><ul><li>Észrevételeket véleményeket a továbbgondoláshoz az: [email_address] címre várunk </li></ul>

×