Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PhS - Урок 3

3,933 views

Published on

Размери на изображението. Резолюция

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PhS - Урок 3

 1. 1. Размери на изображенията
 2. 2. Размери. Концепция • Image => Image Size • Pixels Dimensions • Document Size • И двата размера се отнасят до размера на документа! • И двата размера са коректни • Pixel Dimensions => физически размер • Document Size => логически размер
 3. 3. Физически размер • Качеството варира според броя пиксели • Физическият размер определя броя пиксели • От физическия размер (размера в пиксели) зависи прагът на детайлност на изображението и качеството му • Колкото по-малък е размерът на пиксела като съотношение спрямо общото изображение, толкова по-голяма е детайлността
 4. 4. Колкото по-близко е един елемент до размера на пиксела, толкова по- незабележим и нечетим става той При малък брой пиксели, техният видим размер се увеличава спрямо общия размер на растера
 5. 5. Логически размер • Размерът в cm, mm и т.н. • Необходим е, когато правим дизайн за печат, или когато работим успоредно с други графични редактори (Illustrator) • Не носи информация за детайлността на изображението или качеството му
 6. 6. Резолюция • Показва отношението между физически и логически размер • Резолюция = Брой пиксели / 1 см (дължина) • Можем да открием размерът на пиксела чрез резолюцията – 1 cm / 100 px = 0,01 cm • Брой пиксели / инч • PPI = pixels per inch • DPI = dots per inch => печатна резолюция на устройството
 7. 7. Значение и стандарти на резолюцията • Определя качеството на печатното изделие – Билборд – по-ниска резолюция – Списание – по-висока резолюция • Стандарти – 300 ppi – стандарт за печат => пикселът е трудно различим с око – 1 инч/300 рх = 25,4 мм/300 рх = 0,085 мм • Текстове и други елементи, изискващи детайлност, често се правят във векторни програми
 8. 8. Как да пресметнем размер • Във Photoshop най-често създаваме документите в пиксели (задаваме физически размер) • Ако работим за печат, можем да изчислим физическия размер, ако разполагаме с логическия размер и резолюцията: – Размер за печат: 100 х 70 mm => – 100mm x 25,4= 2,913 in – 2,913 in x 300 ppi = 874 px • Вариант 2: задаваме резолюцията и логическия размер в прозореца за нов документ
 9. 9. Resampling / “Вземане на проба” • Определение: процесът на промяна на физическия размер • Променяме броя пиксели => информацията за цвета трябва да се преразпредели за новия брой пиксели => RESAMPLING
 10. 10. Resampling на изображение • 2 варианта: – Намаляване на размера в пиксели – налага се да премахнем част от информацията на пикселите – Увеличаване на размера в пиксели – трябва да добавим нова информация • Винаги е по-лесно да намалим даден размер
 11. 11. Проблеми • При намаляване, малките детайли изчезват => дори да увеличим отново размера, детайлите вече не съществуват • При увеличаване, отделните пиксели могат да изгубят индивидуалността си, защото липсва информация • =>Необходимо е да създадем още информация
 12. 12. Алгоритми за resampling • Изчисляват цветовата информация за новите пиксели на база заобикалящите ги • Nearest Neighbor – най-простият алгоритъм: копира цветът на най-близкия пиксел => малките детайли изчезват (използва се за малки изображения) • Bilinear – малко по-сложен алгоритъм: изчислява цвета на новия пиксел според заобикалящите го пиксели, т.е. изчислява нова стойност
 13. 13. Алгоритми за resampling • Bicubic – най-сложният алгоритъм: подобен на действие на Bilinear, но опитва да компенсира замъгляването на малките детайли (подчертава контрастните зони)
 14. 14. Артефакти след resampling • Артефакти – изкуствено създадени след (грешки) в изображението след resampling: – “Блокове” пиксели в един цвят – Тъмни и светли “ореоли” около зоните на контраст • Артефактите не изчезват сами! • Артефактите се натрупват с всяко ново преоразмеряване!
 15. 15. Промяна на размера на изображението
 16. 16. Команда Image Size • Image => Image Size (Alt + Ctrl + I)… • Можем да променяме и физическия, и логическия размер • Resample Image – трябва да е отметнато, за да променим размера в пиксели • Constrain Proportions – променяме размера, но запазваме пропорциите
 17. 17. Избор на алгоритъм • Общо 6 алгоритъма • Bicubic (best for smooth gradients) – стандартният бикубичен алгоритъм • Bicubic Smoother (best for enlargement) – маскира “назъбените” пиксели чрез замъгляване • Bicubic Sharper ( best for reduction) – запазва възможно най-много детайли чрез изкуствено изостряне • Bicubic Automatic – Photoshop избира вместо нас
 18. 18. Завъртане на изображение • Image => Image Rotation => подменю с опции • Arbitrary командата – завъртаме под избран от нас ъгъл – Изисква resampling, поради което намалява качеството на изображението
 19. 19. Подравняване на изображение • Ruler Tool • Начертаваме хоризонтална линия • Избираме бутон Straighten Layer (“Изправи слоя”) в лентата с настройки • Променяме само слоя, с който работим • Документът остава с непроменен размер • Използва се често с командата Crop/Изрежи
 20. 20. Изрязване на изображение • Image => Crop (използва се с предварителна селекция) • За изрязване или преоразмеряване • Image => Trim… – Изрязва изображения на база на монохроматично оцветени части – Based On => Transparent pixels – Top Left Pixel Color – Bottom Right Pixel Color – Trim Away => посочваме страната за изрязване
 21. 21. Команда Canvas Size • Canvas Size => Размер на платното • Image => Canvas Size… • Current Size (настоящ размер) <=> New Size • Не използва resampling! Добавя или премахва пиксели • В полето Anchor избираме страна за оразмеряване на “платното” • Отметка Relative – с относителен или абсолютен размер работим • Canvas extension color – цвят на запълване на добавените пиксели
 22. 22. Инструмент Crop Tool • Crop = Изрежи • Появява се рамка около цялото изображение • Можем сами да начертаем рамка или трансформираме оригиналната рамка (чрез маркерите по края ѝ) • Enter / “Tick” => извършва изрязването • Esc / Cancel => отказва изрязването • Задържане на бутони Shift/Alt • Завъртане на изображението в рамката – изисква resampling
 23. 23. Настройки на Crop Tool • Лента с опции => Бутон за настройки • Use Classic Mode => преминаваме към стария режим на инструмента • Show Cropped Area • Enable Crop Shield => определя цвета на зоната, която изрязваме • Crop with Resizing = Изрежи и оразмери => изисква resampling • Unconstrained => въвеждаме ръчно широчина и височина • Size and resolution => въвеждаме размер и резолюция
 24. 24. Настройки на Crop Tool • View => падащо меню с помощни маркировки за изрязване – Правило на третините – Грид (Мрежа) – Диагонал – Триъгълник – Златно сечение – Златна спирала
 25. 25. Корекция на перспектива • Perspective Crop Tool • Начертаваме мрежа, като поставяме точки в 4-те ъгъла • Преместваме точките така, че перспективата да е правилна • Enter / “Tick”, за да потвърдим • Изисква resampling => нарушено качество
 26. 26. Въпроси?

×