Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

теория на дизайна 3

1,440 views

Published on

Възприемане на пространство.
Възприятие на движение.
Възприемане на постоянство

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

теория на дизайна 3

  1. 1. TЕОРИЯ НА ДИЗАЙНА В Ъ З П Р И Е М А Н Е Н А П Р О С Т Р А Н С Т В О . В Ъ З П Р И Я Т И Е Н А Д В И Ж Е Н И Е . В Ъ З П Р И Е М А Н Е Н А П О С Т О Я Н С Т В О .
  2. 2. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО
  3. 3. ВЪЗПРИЯТИЕ НА ДВИЖЕНИЕД В И Ж Е Н И Е Т О Е Ж И В О Т . И С Ъ Щ О Т А К А Е М Н О Г О В А Ж Е Н С И Г Н А Л , Ч Е Н Е Щ О С Е Е П Р О М Е Н И Л О В З А О Б И К А Л Я Щ А С Р Е Д А . П О Н Я К О Г А Д В И Ж Е Н И Е Т О О З Н А Ч А В А М Н О Г О П О В Е Ч Е О Т К О Л К О Т О О Б Е К Т А , К О Й Т О Г О Е П Р О И З В Е Л .
  4. 4. ИЛЮЗИЯ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО Д А Й Т Е П Р И М Е Р И .
  5. 5. СТЕРЕОТИПИ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО З А Д А В И Д И Т Е Н Е Щ О , П Ъ Р В О Т Р Я Б В А Д А В Я Р В А М Е В Н Е Г О
  6. 6. ХОРАТА СА МНОГО СКЛОННИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ, КОГАТО НЯКОЙ СЕ ОПИТА ДА РАЗЧУПИ ШАБЛОНИТЕ ИМ, КОИТО НАЛАГАТ НА ОБЕКТИТЕ НА ВЪЗПРИЯТИЕ. Как са създадени нашите стереотипи? На първо място това е нашия собствен опит въз основа, на които се образуват концепции или теми, които организират и обяснят новата информация.
  7. 7. КЛИКНИ МЕ! ДВИЖЕНИЕ В АНИМАЦИЯТА И КОМИКС. http://design.tutsplus.com/tutorials/cartoon-fundamentals-how-to-create-movement-and-action-- vector-19904 http://www.howcast.com/videos/501646-how-to-show-movement-in-a-drawing-drawing-tips/

×