Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#Zelfroosteren, met Bluefield Planning

512 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

#Zelfroosteren, met Bluefield Planning

  1. 1. Implementatie Methodiek Zelfroosteren
  2. 2. Drie vragen• Wat ?• Waarom ?• Hoe ?
  3. 3. Zelfroosteren: Wat?• Dé definitie van zelfroosteren bestaat niet. Bluefield Planning hanteert met opzet een heel ruime variant;• Bij zelfroosteren bepaalt het team of de afdeling alles, zowel qua inhoud (wat doen we) als qua tijd (wanneer doen we het), zolang het binnen de doelstellingen van de organisatie gebeurt.‘• De ‘arena’ van planning van mens en werk is groot. Té groot voor echte specialisatie en daarmee echte expertise• Focus maakt scherper.• Bluefield Planning richt zich op zelfroosteren.
  4. 4. Zelfroosteren: Waarom?Ervaren: concrete en meetbare opbrengst:• Maximaliseren inspraak medewerkers• Rust in (aanpak van) de roosters• Samen antwoord bieden op individuele roosterwensen• Verbeteren balans werk / privé• Productiviteitsverbetering• Positionering van aantrekkelijk werkgeverschap• Vergroten wervingskracht• Vergroten medewerkertevredenheid• Daling verzuim• Versterken samenwerking, communicatie en collegialiteit• Goed werkGEVERschap, maar ook goed werkNEMERschap
  5. 5. Zelfroosteren: Hoe? 1/3Fase 1 Het vooronderzoek ...• Inventarisatie• Kansen en bedreigingen• Huidige werkwijze rond plannen• Spelregels en randvoorwaarden• Vraag en draagvlak
  6. 6. Zelfroosteren: Hoe 2/3Fase 2 DOEN! In kleine opzet  de pilot• Literatuur• Werkgroep & Teamselectie• Spelregels definieren en evalueren• Communiceren met HR, OR• Realisatie ten opzichte van 0-meting• Conclusies en aanbevelingen• Besluiten over fase 3
  7. 7. Zelfroosteren: Hoe? 3/3Fase 3 Doorvoeren en ‘uitrollen’• Projectaanpak uitrol• Werkgroepen selecteren• Uitgangspunten pilot inzetten• Kortcyclisch evalueren• 0-meting en veranderingen meten
  8. 8. TenslotteMeer weten? Bel of mailBluefield PlanningRaymond van HensbergenAtoomweg 350 │ 3542 AB Utrecht │T 088 707 2300│ F 088 707 2350 |Postbus 40244 | 3504 AA Utrecht |E r.vanhensbergen@bluefieldpartners.nl │ www.bluefieldplanning.nl

×