Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online communicatieplan Sportvereniging Leones uit Beneden-Leeuwen (30 juni 2011)

2,410 views

Published on

Presentatie voor bestuur, kader en commissies van Sportvereniging Leones voor toelichting resultaten brainstormsessies en online enquête onder stakeholders. Vervolgt door de presentatie van opzet en invulling van Online Communicatieplan voor 2011-2014.

Published in: Sports, Business, Technology
 • Be the first to comment

Online communicatieplan Sportvereniging Leones uit Beneden-Leeuwen (30 juni 2011)

 1. 1. WELKOM OP DE BRAINSTORM ‘LEONES ONLINE 2011 - 2014’ NAMENS: RAYMOND VAN TOOR (MARKETING & COMMUNICATIE) (MARKETING & TOM VAN OIJEN (BESTUURSLID SECRETARIAAT & PR) @raymondvantoor @raymondvantoor @raymondvantoor30 juni 2011
 2. 2. Onderwerpen van de avond Welke uitdagingen spelen ? Verenigingsdoelstellingen die richting geven Op wie richten we ons ? Sterktes/zwaktes & Kansen/bedreigingen Welke middelen kunnen we inzetten ? Voorzet in te zetten middelen Evaluatie & brainstorm website Evaluatie & brainstorm clubblad Brainstorm social media Voorbeelden Inrichten communicatieteam Vragen, opmerkingen of andere wijze woorden ?
 3. 3. Welke uitdagingen spelen ?
 4. 4. Welke uitdagingen spelen ? Decentrale communicatie Beperkt bezoek en gebruik van de Leones website Weinig spontane aanlevering van content Niet gebruikersvriendelijke website Geen éénduidige Leones lay-out en richtlijnen Ervaren ‘afstand’ van leden met bestuur en kader Door economische omstandigheden kijken naar efficiëntere en effectievere manieren van communicatie
 5. 5. Wat is de centrale vraag ? “Hoe kan Leones online- en offline communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk inzetten om:  communicatie te centraliseren  meer gebruik te maken van de verenigingswebsite  de betrokkenheid van leden (> 18jr) te verhogen  meer direct en interactief met deze doelgroep in gesprek te gaan  kosten te besparen en inkomsten te genereren?”  Tijdspad 01-09-2011 t/m 15-06-2014  To do’s voor 01-09-2011 t/m 15-06-2012
 6. 6. Verenigingsdoelstellingen
 7. 7. Verenigingsdoelstellingendie richting geven Gericht op doelgroep (18 jaar en ouder)  Bouwen van een community rond sv Leones met daarbinnen zowel voor de organisatie als de doelgroep een actieve rol  Relatiegerichte benadering  Betrokkenheid verhogen  Interne en externe communicatie en transparantie verbeteren Gericht op de Leones website  Centraal punt voor informatievoorziening  Alternatieve kanalen voor interactie Gericht op de Leones organisatie  Communicatieteam is volwaardig onderdeel van de vereniging  Vaststellen communicatieteam  Vastleggen éénduidige lay-out en richtlijnen  Bestuur en kader zijn betrokken en actief binnen de community Gericht op financiën  Inkomsten genereren  Kosten besparen
 8. 8. Centrale boodschap Leones is een vereniging van en voor leden, vrijwilligers, fans, sponsoren en alle andere betrokkenen die door (online) samenwerking bouwt aan een moderne, toekomstbestendige en zich continue ontwikkelende sportvereniging.
 9. 9. Op wie richten we ons?
 10. 10. Alle doelgroepen van Leones Leden: actief voetballend  Kabouters (jongens en meisjes, < 6jr)  Pupillen (jongens en meisjes, 6-12jr)  Junioren (jongens en meisjes, 12-18jr)  Senioren (heren en dames, >18jr)  35/45+ (heren, >35jr en >45jr) (oud) Leden: niet voetballend Ouders Vrijwilligers Sponsoren Fans Overige betrokkenen
 11. 11. Online aanwezigheid doelgroepen
 12. 12. Gebruik Hyves & Facebook Hyves gebruikers (in NL) Facebook gebruikers (in NL)30,00% 35,00%25,00% 30,00%20,00% 25,00%15,00% 20,00%10,00% 15,00%5,00% 10,00%0,00% 5,00% 0-17 jaar 18-24 25-34 34-54 55+ jaar jaar jaar jaar 0,00% 13-15 16-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 51% van de Hyves gebruikers 77% van de Facebook gebruikers tussen < 24 jaar. tussen 18-44 jaar.
 13. 13. Keuze online doelgroep Website + nieuwsbrief  Alle doelgroepen Leones Andere online kanalen  Gericht op doelgroep Leones 18-44 jaar  Met name online aanwezig op Facebook  Letten op verschillen in online aanwezigheid:  Alleen kijken  Kijken en profiel hebben  Kijken, profiel en reageren  Kijken, profiel, reageren en verspreiden
 14. 14. Sterktes/zwaktes & Kansen, bedreigingen
 15. 15. SWOTSterktes Zwaktes① Betrokkenheid doelgroep bij Leones ① "Papier" cultuur② Steun bestuur internetmarketingplan ② Imago buiten Beneden Leeuwen③ Online aanwezigheid doelgroep ③ Gebruiksgemak huidige CMS④ Naamsbekendheid ④ Beperkte mogelijkheden fotos en videos⑤ Inzet vrijwilligers huidig communicatieteam ⑤ Gebruiksvriendelijkheid huidige website ⑥ Ontbreken e-mail managementpakket ⑦ Beperkte aanlevering contentKansen Bedreigingen① Sterke toename internet als informatiebron ① In te schatten kennis② Sterke toename gebruik social media ② In te schatten tijd③ Opkomst mobiel internet ③ Vergrijzing④ Leden en fans willen meer betrokken worden ④ Individualisering⑤ Internetoperaties andere verenigingen ⑤ Behouden jonge ouders ⑥ Behouden 45 plussers ⑦ Betrekken ouders bij activiteiten
 16. 16. Welke middelen kunnen we inzetten?
 17. 17. Vooraf……………  Is de vereniging er klaar voor ?  Is voldoende kennis aanwezig ?  Hebben we er tijd voor ?  Wie gaan Leones online vertegenwoordigen ?
 18. 18. Welke middelen kunnen we inzetten?
 19. 19. Opzet in te zetten middelen Website  www.sv-leones.nl Hoge positie halen bij Google (SEO)  Aanpassen website lay-out en content E-mailmarketing  Digitale nieuwsbrief (?) Social Media Marketing:  Interactie | dialoog via Facebook  Delen van foto’s en video’s via YouTube en Flickr  Actueel nieuws via Twitter Inkomsten genereren  Banners van sponsoren op website | nieuwsbrief
 20. 20. Keuze online middelen Leones op andere websites  Link van website op Facebook, Twitter en andere sites Mobiel internet  Mobiele variant van de Leones website Benodigde systemen  Content Management Systeem (CMS)  E-mailmanagement software (?) Meten of we succesvol zijn  Webanalytics (Google Analytics)  Online enquête  Bezoekers feedback
 21. 21. Evaluatie & brainstorm website
 22. 22. Inzet website
 23. 23. Inzet website
 24. 24. Cijfers huidige website Periode 05/2010 - 06/2011 (excl. 03/04/05-2011) Totale aantal bezoeken: 53.990  49,96% direct verkeer (www.sv-leones.nl)  10,11% verwijzend verkeer (geen social media)  39,93% zoekmachine (vooral Google) De belangrijkste bestemmingspagina’s (bounce)  www.sv-leones.nl/ 91% (36%)  www.sv-leones.nl/Teams.aspx 1,7% (33%) Meest bezochte pagina’s (totaal 219.258) (bounce)  www.sv-leones.nl/ 35% (36%)  www.sv-leones.nl/Teams.aspx 19% (33%)  www.sv-leones.nl/Actueel/Nieuws.aspx 3% (24%)
 25. 25. Cijfers huidige website Periode 05/2010 - 06/2011 (excl. 03/04/05-2011) Gemiddelde bezoektijd is 2,45 minuten 72% is terugkerend bezoek, 28% nieuw bezoek 57% bekijkt maximaal 2 pagina’s 52% is maximaal 30 seconden op de website
 26. 26. Online enquête website en clubblad
 27. 27. Website vragen enquête 1. Wat zijn je belangrijkste redenen om op de Leones website te kijken?  je kunt meerdere redenen invullen 2. Kun je aangeven wat je op de Leones website makkelijk en minder makkelijk kunt vinden?  je kunt per vakje meerdere onderwerpen invullen 3. Welke informatie of onderwerpen zou jij graag op de Leones website toegevoegd willen zien?  je kunt meerdere onderwerpen invullen 4. Wat zou jij veranderen aan de Leones website?  je kunt meerdere onderwerpen invullen
 28. 28. Website vragen enquête - uitslag 1. Wat zijn je belangrijkste redenen om op de Leones website te kijken? Top 5:  Uitslagen | programma | afgelastingen  Nieuws van en over de vereniging  Verslagen en foto’s  Teaminformatie  Evenementen en activiteiten 4. Wat zou jij veranderen aan de Leones website? Top 5:  Duidelijkere indeling | navigatie (nu te vaak klikken)  Verbeteren snelheid weergave pagina’s en lay-out  Rustiger homepagina | weglaten ‘rollend’ nieuws  Makkelijker & door meer mensen (redactie?) content plaatsen  Toevoegen interviews | polls | foto’s
 29. 29. Evaluatie & brainstorm clubblad
 30. 30. Website vragen clubblad 5. Wat zijn je belangrijkste redenen om het Leones clubblad te lezen?  je kunt meerdere redenen invullen 6. Welke onderwerpen in het Leones clubblad vind je leuk en welke minder leuk?  je kunt per vakje meerdere onderwerpen invullen 7. Over welke nieuwe onderwerpen zou jij graag in het Leones clubblad willen lezen?  je kunt meerdere onderwerpen invullen 8. Wat zou jij veranderen aan het clubblad van Leones?  je kunt meerdere onderwerpen invullen 9. Heb je andere tips, ideeën of manieren waarop Leones de communicatie kan verbeteren of moderniseren?
 31. 31. Website vragen clubblad - uitslag 5. Wat zijn je belangrijkste redenen om het Leones clubblad te lezen?  Achtergrondinformatie | interviews | anders dan op website  Verslagen van evenementen | activiteiten | gebeurtenissen  Diversiteit aan artikelen | niet alleen over voetbal  Tastbaar  Papier leest makkelijk dan beeldscherm 8. Wat zou jij veranderen aan het clubblad van Leones?  1ste editie seizoen overzicht teams met jaaragenda  Meer kleurenfoto’s  Laatste editie seizoen alle kampioensteams plaatsen  Niet teveel veranderen  Prijsvraag | puzzel | luchtiger maken
 32. 32. Digitale nieuwsbrief ? Wat is jullie idee hierover? Voordelen:  Tijd en kostenbesparing  Meer frequent en sneller nieuws brengen  Persoonlijker te maken  Meer bezoekers naar Leones website trekken  Redactioneel interessant voor sponsoren  Meetbaar: verstuurd, aangekomen, gelezen, links geopend, meest gelezen artikelen, etc.)  Voldoening als je weet dat alle inspanningen beloond en artikelen gelezen worden! To do:  Opbouwen e-mail database
 33. 33. Brainstorm social media
 34. 34. Social media ? Wat is jullie idee hierover? Start:  Beginnen met Facebook en Twitter, zie voorzet ?  Content en onderwerpen, zie voorzet ?  Oppassen bij deelname privé of uit naam van Leones  Interne afspraken maken  Wellicht behoefte aan aanvullende presentatie over gebruik en mogelijkheden social media ?
 35. 35. Voorbeelden
 36. 36. Voorzet aanpassing website Onderzoek onder website bezoekers  Resultaten online enquête  Resultaten brainstormsessie Mogelijkheden vanuit webteam  Resultaten brainstormsessie Design  Standaarden en basisregels volgens Jakob Nielsen  Tips uit ‘Verleiden op Internet’ van Aart Jan van Erkel  Resultaten Google Analytics meenemen  Banners sponsoren  Website van Quick ‘20 als voorbeeld Narrowcasting  TV- scherm in de kantine (actueel nieuws & sponsoren)
 37. 37. Inzet website
 38. 38. Voorzet digitale nieuwsbrief Onderzoek onder lezers clubblad  Resultaten online enquête  Resultaten brainstormsessie Mogelijkheden vanuit nieuwsbriefteam  Resultaten brainstormsessie Design  Gepersonaliseerd  Onderwerpen: voor elke doelgroep, verdiepend, wat wil de doelgroep lezen?  Inleidende tekst, link naar website voor gehele verhaal  Nieuwsbrieven van Quick ‘20 | Sport Knowhow XL als voorbeeld  Banners sponsoren
 39. 39. Inzet digitale nieuwsbrief
 40. 40. Inzet digitale nieuwsbrief
 41. 41. Voorzet Facebook Fan Page Onderwerpen  Let op gekozen doelgroep  Actuele informatie van en over Leones en voetbal in het algemeen wat 18-44 jarigen boeit en bindt  Vragen stellen | dialoog aangaan  Prijsvraag | stellingen | poll  Evenementen aankondigen  Exclusiviteit bieden (korting, voorinschrijving evenement, etc.)  Inleidende teksten over nieuws Leones, vervolg op website te lezen
 42. 42. Inzet social media marketing
 43. 43. Voorzet Twitter Onderwerpen  Let op gekozen doelgroep  Algemeen en actueel nieuws Leones  Nieuws en standen Leones 1  Aankondiging digitale nieuwsbrief  Nieuws uit digitale nieuwsbrief  Nieuws over evenementen  Inleidende tekst, vervolg op website  Laatste tweets op TV scherm kantine  #svleones  bit.ly om te meten wat resultaten zijn  Uitleg op de website over aanmaken Twitter account
 44. 44. Inzet social media marketing
 45. 45. Voorzet mobiel internet Mobiele versie van de website  Mogelijke onderwerpen fase 1:  Algemeen nieuws  Nieuws Leones 1  Nieuws senioren  Nieuws junioren  Nieuws pupillen  Nieuws dames  Mobiele website Quick’20 als voorbeeld
 46. 46. Voorzet QR codes Toepassing  Promoten Leones op papieren media  Extra ‘buzz’ rond evenementen & activiteiten  Actie samen met lokale ondernemers | sponsoren  Etc.
 47. 47. Voorzet crossmedia Onderlinge online media  Linken van website, digitale nieuwsbrief, Facebook en Twitter via bookmarks Online- en offline media  Link via regionale- en lokale krant  Link via één of meer reclameborden  Link via interne en externe evenementen  Link via visitekaartjes  Etc.
 48. 48. Inrichten communicatieteam Centraal communicatieteam, o.a. bestaande uit:  het Webteam  het Nieuwsbriefteam  het Social Media team  Samen vaststellen wie, wat, waar, wanneer en hoe doet  Ook éénduidige Leones lay-out en richtlijnen Bij inzet van welk social medium ook: andere afdelingen, commissies, leden, vrijwilligers betrekken ->>>>> de nadruk ligt op ‘SOCIAL’ ;-)
 49. 49. Wat zijn we vergeten ? Namens Tom & Raymond: Erg bedankt voor jullie komst en jullie (interactieve) bijdrage !!

×