Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Corporate Branding Compact

914 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentatie Corporate Branding Compact

 1. 1. GODDING C G CO & > C O R P O R A T E R P O R A TN I A T E I C O M MC A TIIC >>T I E > > C O CC M M U E C A T M> N I U N E > O POR COM E U 1 Werken aan een eigen gezicht 2
 2. 2. drs. Raymond Godding Conceptmaker, tekstschrijver, communicatie-adviseur ‣Kernactiviteit: corporate communicatie en corporate story ‣Kernkwaliteit: etaleren van eigenheid ‣Drijfveer: waardengedreven communiceren ‣Model: Spiral Dynamics 3 Aanpak ‣ verbindende waarden bepalen (in dialoog) ‣ bouwstenen voor het verhaal verzamelen ‣ corporate story creëren ‣ huisstijl ontwikkelen ‣ communicatiemiddelen ontwikkelen ‣ implementatie en borging dmv Visievertolker concept Resultaat: uitstraling en kernboodschap sluiten aan op gewenste identiteit van de organisatie: zo binnen, zo buiten 4
 3. 3. Stelling Kwaliteit van feitelijk geleverde diensten + beleving = duurzaam succes 5 Het begint met een vraag Welke identiteit wensen we vorm te geven, vanuit welke kernwaarden en ambities? Welke beelden leven er bij de externe stakeholders over de scholen? Hoe creëren we een eigen verhaal, een eigen gezicht en hoe dragen we dat uit? Hoe zetten we een dialoog in gang met de verschillende stakeholders? Hoe creëren we positieve energie die mensen in beweging brengt? 6
 4. 4. Reputatie pijlers Producten Sociale Financiele Werk- Visie Diensten rol performance omgeving Leiderschap Emotie 7 De voordelen van een sterk imago ‣ Groter onderscheidend vermogen ‣ Verbeterde concurrentiepositie ‣ Meer zichtbaarheid bij doelgroepen ‣ Kwalitatief betere respons op vacatures ‣ Meer motivatie, minder verloop, betere prestaties 8
 5. 5. Corporate identity De persoonlijkheid of eigenheid van de organisatie, zoals die tot uitdrukking komt in gedrag, communicatie en symboliek 9 Welke persoonlijkheid draag je uit? 1
 6. 6. Is wat je ziet ook wat je bent? ‣ Vaardigheden, houding, gedrag ‣ Omgangsvormen ‣ Aantrekken, boeien, binden ‣ De naam en het logo van je organisatie ‣ De uitstraling van je corporate website ‣ De vorm en stijl van je jaarverslag ‣ De manier waarop je correspondeert 1 Verbindende waarden inventariseren Waarde groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 totaal Aanpassen groen 0 Ambitieus oranje 0 Analyse geel 0 Argumenten geel 0 Avontuur geel 0 Begrip groen 0 Bescheiden blauw 0 Betrokken groen 0 Betrouwbaarheid blauw 0 Bevoegdheden blauw 0 Bezieling geel 0 Bureaucratisch blauw 0 Carriere oranje 0 Communicatie groen 0 Competitie oranje 0 Complexiteit turqoise 0 Conceptualisering geel 0 Controle blauw 0 Creativiteit geel 0 Cyclus van leven en dood paars 0 Daadkracht rood 0 De eigen groep helpen paars 0 De traditie voortzetten paars 0 De wedstrijd winnen oranje 0 Dialoog geel 0 Dingen verbinden paars 0 Discipline blauw 0 Doelbewust oranje 0 Dominant rood 0 Doorzien geel 0 Duidelijkheid blauw 0 Ecologisch turqoise 0 Eigenbelang oranje 0 Eigenzinnig rood 0 Emotie groen 0 1
 7. 7. waardenprofiel volgens Spiral Dynamics 100% 30% 75% 25% 50% 19% 25% 13% 14% 0% 0% verhouding Paars Rood Blauw Oranje Groen Geel Turqoise 1 Omstandigheden Waardensysteem Wat mensen drijft Focus Waarden Vervulling van primaire Overleving Instinctief handelen Individu staat Overleven in levensbehoeften staat voorop het hier en nu centraal Aanpassing aan de groep Geborgenheid Hechten Collectief Veiligheid, traditie, is noodzakelijk om er deel staat voorop senioriteit, deel van uit te kunnen maken uitmaken van, volgzaam Onbeschermd, niet afge- Energie & macht Een plaats veroveren Individu staat Autonomie, moed, grensd territorium zonder en verdedigen voorop onafhankelijkheid, regels status, rivaliteit, intimidatie Geordende stabiele Orde Geloven en zoeken Collectief Duidelijkheid, omgeving, beheerst en naar de waarheid staat voorop één beste manier, bestuurd door regels loyaliteit, waarheid, plicht, schuld De omgeving is vol alter- Succes Presteren om de Individu staat Resultaat, beloning, natieven voor vooruitgang beste te zijn voorop imago, strategie, en succes productiviteit, creativiteit Een omgeving waar ruimte Gemeenschapszin Samen beschikbare Collectief Goede persoonlijke is voor anderen om te middelen delen staat voorop relaties, teamwork, grote verschillen tegen te gelijkheid, conflict gaan vermijden Risico van onbeheers- Synergie Doorzien, niet Individu staat Effectiviteit, lange baarheid van complexe dogmatisch voorop termijn, visie, systemen flexibiliteit, openheid De mensheid ervaart de Holistische Verbinden met het Collectief Inspiratie, volgende consequenties van zijn integriteit gehele leefsysteem staat voorop generaties, wijs- acties in het ecosysteem heid, wereldorde 1
 8. 8. Welke kernwaarde laat je zien? 1 Wat roep je op? 1
 9. 9. Creatie formuleren van gezamenlijke kernopdracht, metafooren slogan verzamelen van bouwstenen voor het verhaal ontwikkelen van corporate story ontwikkeling van nieuwe naam en logo creatieve ideeën, teksten, fotografie, video, huisstijlontwikkeling, grafisch ontwerp (multimediale) producties, waaronder drukwerk, websites en animaties. 1 Het verhaal van Bertolli di Luca 1
 10. 10. Het verhaal van de Rabobank 1 Het verhaal van uw organisatie ‣ ontstaat in dialoog met een ontwikkelteam ‣ verbindt waarden, missie en visie ‣ laat de persoonlijkheid zien ‣ geeft richting ‣ zorgt voor herkenning ‣ toont een optimistische kijk op de toekomst ‣ vormt vertrekpunt voor organisatie-ontwikkeling 2
 11. 11. Visievertolker® Verandering draait om u u g borging en o plev er in u e implementati nie uwe huisst ijl productie nieu we naam creatie cor porate stor y a d vie s 2 Uw rendement Kern en koers van de organisatie zijn bekend bij stakeholders Interne samenhang, verbondenheid en trots van medewerkers Positieve beleving en aantrekkingskracht bij externe stakeholders 2
 12. 12. Voorbeelden van corporate identity De kracht van verbinding 2 GODDING C G CO & > C O R P O R A T E R P O R A TN I A T E I C O M MC A TIIC >>T I E > > C O CC M M U E C A T M> N I U N E > O POR COM E U 2

×