Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unlimited access to data in
the Watersector

Digitale Delta

Slim integraal
Water Management
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Watermanagement in Nederland 1/2
Het water...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Watermanagement in Nederland 2/2
Meer dan ...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Digitale Delta
Een publiek private samenwe...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Onderzoeksvragen

1/2

1. Innoveren in het...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Onderzoeksvragen

2/2

3. Innoveren in de ...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

De Digitale Delta Use Cases
Definitie
•
•
...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Use case 1

Instrumentation for water leve...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Use case 2

Innovation Playground

Involve...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Use case 3

Plug & Play Sensors

Involved ...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Use case 4

Next Generation Hydrosoftware ...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Impact Digitale Delta
•
•
•
•

Ongelimitee...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Wat is het ?
Krachtenbundeling van bedrijv...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

14

Digitale Delta
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Realiseren 1e fase (2013-2014)

• Uitgangs...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Watersector “verbonden” met omgeving

16

...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

The Netherlands Case
(background & example...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Delta Works 1.0

• Brick & Mortar
• Binary...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Project examples

19

Digitale Delta
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

National Monitoring Network
Nation wide mo...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Smart Levees
The Netherlands:
•
Over 16.00...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Hydrocity
Urban water cycle not well under...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Dynamic Water Management
From Integrated W...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Crisis Buzz: citizens participation
•

Inv...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Digital Delta enables change…..
From this....
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Integrated operations refers to new ways o...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

2011: Feasibility study Digitale Delta
•
•...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

23 use cases proposed by companies and res...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

What’s keeping them ?
1. Too much time los...
Unlimited access to data in the Watersector
A top-sector partner initiative of

Thank You
The Digitale Delta partners
IBM
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitale delta NL sept 2013

815 views

Published on

Nederlandse presentatie over het onderzoeksprogramma Digitale Delta. De Digitale Delta is een topsector water programma.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale delta NL sept 2013

 1. 1. Unlimited access to data in the Watersector Digitale Delta Slim integraal Water Management
 2. 2. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Watermanagement in Nederland 1/2 Het watersysteem is prima beheerd, maar staat onder druk door: – Vaker extreem weer (veel regen in korte tijd, storm en langere droogte periodes in de zomer) – Andere maatschappelijke functies leggen beslag op watersysteem (industrie, transport, natuur en verstedelijking) Het watersysteem is complex en sterk verweven met andere maatschappelijke functies, hoogwater en droogte hebben impact op: • Scheepvaart transport • Zoutindringing en grondwater. • Koelwater energiecentrales • Water productie voor industrie, landbouw en drinkwater. • Verkeer en vervoer • Gebouwen en stabiliteit (grond)waterstanden Huidige kosten 7 miljard/jaar, in 2020 8-9 miljard/jaar 2 Digitale Delta
 3. 3. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Watermanagement in Nederland 2/2 Meer dan 100 watermanagementprojecten: •Ieder project richt zich op een specifiek onderdeel van het watersysteem. •Data en ICT behoefte wordt per project geregeld Haalbaarheidsstudie onder specialisten en onderzoekers: •30-60% van het budget wordt besteed aan zoeken, beschikbaar krijgen, valideren en ICT gereedschap. of Veel dubbel werk, weinig hergebruikt. •Data is niet beschikbaar in bruikbaar formaat/standaard. Slim integraal watermanagement: •Domein overstijgende optimalisatie (b.v. overstromingsrisico, droogte, assetmanagement, incidentorgan isatie) •Combinatie, analyse en ruimtelijk inzicht van wateraspecten in andere domeinen (b.v. energie, logistiek, verkeer) •Combinatie van verschillende databronnen (b.v satelliet, meetnetten, sociale media) 3 Digitale Delta
 4. 4. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Digitale Delta Een publiek private samenwerking van: • Rijkswaterstaat • Hoogheemraadschap van Delfland • TU-Delft • Deltares • IBM Scope & looptijd: • Fase 1: 12 maanden onderzoek, €5.5M budget • Startdatum 19 juni 2013 • Publieke partners leveren de watermanagement uitdagingen (operationeel en strategisch), toegang tot data voor onderzoekers en martkpartijen. • 6 use cases gericht op het aantonen van de levensvatbaarheid van het concept en het beantwoorden van de onderzoeksvragen. • IBM levert een Digitale Delta test- en validatie omgeving om hergebruik van data en ICT functionaliteit te demonsteren. 4 Digitale Delta
 5. 5. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Onderzoeksvragen 1/2 1. Innoveren in het watermanagement • Hoe kan door slimmer combineren van data uit verschillende bronnen en domeinen het operationeel waterbeheer efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en schaalbaarheid regionaal-landelijk-internationaal worden gestimuleerd? • Hoe kunnen de verschillende assets in beheer bij de waterbeheerder zoals dijken, sluizen, etc. kosteneffectiever worden beheerd, gebruik makend van data uit verschillende bronnen en domeinen, zodat de Life Cycle Cost van deze assets dalen? • Hoe kan door betere presentatie van gecombineerde data de kwaliteit van de operationele besluitvorming verbeterd worden? 2. Innoveren binnen de Nederlandse en Europese wet: • Op welke wijze geeft de Digitale Delta invulling aan het Open Data beleid van de Nederlandse overheid en de EU? • Tot welke verdienmodellen kan de Digitale Delta leiden en hoe sluiten deze aan bij de publieke belangen? 5 Digitale Delta
 6. 6. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Onderzoeksvragen 2/2 3. Innoveren in de ICT • Welke standaarden en architecturen zijn relevant en hoe zullen ze moeten evolueren? • Onderzoek wat nodig is om in de operationele fase een schaalbare oplossing te realiseren, met name gericht op weinig/veel gebruikers en op kleine/grote datapakketten? • Welk ambitieniveau is haalbaar voor de gewenste functionaliteit? • In welke mate zijn semantische modellen en ontologiën voor de water sector relevant voor het behalen van de programma doelstellingen? 4. Innovatie in governance van ontwikkeling en beheer: • Hoe kan gezamenlijk focus worden bepaald en behouden bij de ontwikkeling in de precompetitieve fase, hoe ziet de governance van de beheerorganisatie er uit en welke kostenmodel past daarbij? • Wat is nodig is om het levensvatbare concept productierijp te maken? • Welke ICT functionaliteit en standaarden zijn bij de start en de operationele fase nodig? 6 Digitale Delta
 7. 7. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of De Digitale Delta Use Cases Definitie • • • • • Impact op een aspect van het het waterbeheer (operationeel, strategisch, onderzoek) Behoefte aan data, gereedschap, algoritmen, modellen en diensten van andere stakeholders in de waterketen. Vergroot de kans op hergebruik van data of functionaliteit door specialisten, onderzoekers of ontwikkelaars. Iedere partner levert minstens 1 Use Cases De Use Cases vormen onderdeel van een grotere ontwikkeling, project of programma 5 “start” Use Cases • Rijkswaterstaat: • Delfland: • University of Delft: • Deltares: • IBM: 7 IWP Proeftuin Delfland Plug & Play sensoren (Climate KIC) Next Generation Hydro Software Waterkwaliteit Digitale Delta
 8. 8. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Use case 1 Instrumentation for water level regulated systems (IWP-2) Involved organizations Rijkswaterstaat (owner) Local water authorities Waternet, Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden, Rijnland Description Rijkswaterstaat and the 25 local water authorities are amongst others responsible for managing the water levels. The instrumentation for managing local and national water levels will be modernized coming years. Current Situation The water balance is currently optimized within the districts of the local water authorities and more or less independent on a national level by Rijkswaterstaat. Relevant information is being shared by often by phone or email. Intervention by any stakeholder impacts the operations of the others who respond reactively. Goal Rijkswaterstaat and participating local water authorities will start sharing relevant information centrally via the Digital Delta infrastructure and make this real-time available to others. Contribution to Digital Delta objectives • • • • Improve cross district optimization of managing the water balance (optimize the discharge of too much water but also improve the containment of water during anticipated dry periods and prevent damage to agriculture due to salt intrusion from sea) Share data and facilitating new science and development of new solutions Standardization of integration of data sources so follow-on data sets can be easily connected Facilitates additional use cases like Discharge Advice Sluices Ijmuiden, Open Data Open Polder, Drainage Advice for preventing Salt Intrusion “40% energy saving in water discharge” 8 Digitale Delta
 9. 9. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Use case 2 Innovation Playground Involved organizations Local Water Authority Delfland (owner) Various SMBs Description In the Innovation Playground the local Water Authority Delfland (district of the cities of Delft, the Hague and partly Rotterdam) will provide its challenges and make its (operational) data available for scientists and SMBs to develop multiple use cases Current Situation Vendors and scientists do not have easy access to data from the water authority, access is on a project basis and collection and integration often done in a non repeatable vendor independent way. Delfland would like to benefit from new solutions and approaches to become an early adopter but after they are proven in an operational environment. Goal Provide access to (operational) data through Digital Delta infrastructure and become the test site for innovative water solutions. Contribution to Digital Delta objectives • • • • Access to data for scientists and SMBs to develop new science and solutions Make data available for everybody creating a level playing field and reducing duplication of effort Improve decision making for operational water management Access to the data will fuel various use cases in the district “co-operation makes the difference” 9 Digitale Delta
 10. 10. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Use case 3 Plug & Play Sensors Involved organizations University of Delft (owner) & students Description The University of Delft developed rain sensors based on sound analytics: the acoustic disdrometer. These are low in price and can be deployed in large quantities. Other university teams focus on other sensor types like temperature, wind, radiation and humidity. Current Situation Deployment and setup of sensors and connections requires technical IT skills and availability of hardware (PC or edge servers) and can easily take months and a substantial portion of the available budgets before teams can focus on the science. Other science departments would like to reuse the available data Goal Development of a generic mechanism to connect disdrometers and other sensor types based on technology like motes and the Rijkswaterstaat Smart Sensor Kit Contribution to Digital Delta objectives • • • would drastically reduce cost and development time for new science projects requiring sensor data Sensor data becomes broadly available for improving models and decision making Provides the basis for status based maintenance use cases like drainage of tunnels and roads and the city water system. For these type of use cases sensor data needs to be integrated with weather forecasts, maintenance data and topography. These higher level use cases have the potential to drastically improve aspects of the water system. “TU Delft has the best monitored university campus in the world” 10 Digitale Delta
 11. 11. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Use case 4 Next Generation Hydrosoftware (NGHS) Involved organizations Deltares (owner) Description NGHS facilitates the numerical modeling of rivers, seas and deltas at arbitrary locations on earth. A numerical model needs to be fed with input (bathymetry, rainfall runoff, water levels) that is derived from data sets like elevation, land use maps, meteo, water level and discharge data). Current Situation NGHS supports preparing model input from raw data, but not the complex task of searching, finding and using relevant data. This complexity arises from the huge amount of available data, the variety in storage formats, and the some times limited accessibility. Goal The Digital Delta will solve this problem by realizing and maintaining a catalogue for frequently used data, converting data formats to a standardized form if necessary, and providing en public and/or authorized data access. The modeler therefore can create a model more efficient, and can add it relative simple to an operational environment (e.g. a FEWS-based forecasting system) because the data needed for the predictions will be available in a standardized way. Contribution to Digital Delta objectives • • Would reduce cost and development time for local (and international) model development Enable monitoring of the complete information supply chain improving the quality of information for operational systems and the decision making based on those systems “relevant input and output(model) data can be found, used and value added by everyone” 11 Digitale Delta
 12. 12. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Impact Digitale Delta • • • • Ongelimiteerde toegang tot data Onbeperkte uitwisselbaarheid Koppelbare en schaalbare datasystemen Enkelvoudige ontwikkel- en beheerkosten. • Versnellen waardeketen, time to market • Export product, vanuit NL-thuismarkt 12 Digitale Delta
 13. 13. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Wat is het ? Krachtenbundeling van bedrijven, kennisinstituten en publieke organisaties gericht op de professionele water- en klimaatmarkt Delen van data, infra en ICT-ontwikkelkracht Innovatie- en economische impuls Verdienmodellen Betere oplossingen, versnelling in uitvoering Waterkennis “mengt” met andere kennis, natuurlijke processen Burgers zijn “sensoren” MKB: toegang tot de wereldmarkt 13 Waterbeheer: Regionaal én Nationaal gekoppeld Digitale Delta
 14. 14. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of 14 Digitale Delta
 15. 15. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Realiseren 1e fase (2013-2014) • Uitgangspunten en standaarden • Verschillende architecturen • Inrichten van een “test en validatie” platform:  Gericht op onderzoeksvragen  Met 6 Use Cases het concept aantonen en de watersector overtuigen  Specificaties voor operationele fase helder 15 Digitale Delta
 16. 16. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Watersector “verbonden” met omgeving 16 Digitale Delta
 17. 17. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of The Netherlands Case (background & examples) The Netherlands 17 Digitale Delta 1953
 18. 18. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Delta Works 1.0 • Brick & Mortar • Binary • Single Purpose 18 Digitale Delta
 19. 19. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Project examples 19 Digitale Delta
 20. 20. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of National Monitoring Network Nation wide monitoring stations: Surface water (450) Ground water (350) Soil quality (40) Air quality (60) Monitoring of hundreds of variables e.g. temperature, quality, levels, salinity, wave heights, speed, direction, pressure, clouds Tens of thousands data points / day Developments: Integration of separate sensor networks and standardization Government Open Data Policy In the process of becoming smart... 20 Digitale Delta
 21. 21. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Smart Levees The Netherlands: • Over 16.000 km of levees protect the Dutch economy and international business • Levee inspection mandated every 5 years by law (~200M euro) • Levee maintenance is expensive (550M euro/year) • Climate change results in more extreme weather (dry/wet) Smart Levees: • Satellite observation enables monitoring of large stretches • Pin points areas requiring more detailed analysis • Geobeads: geotechnical sensor strings enabling real-time continuous infrastructure monitoring • Real-time levee integrity modelling takes geobeads data as input • Up to 48 hours advanced warning of levee instability Lower inspection & maintenance costs, higher safety 21 Digitale Delta
 22. 22. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Hydrocity Urban water cycle not well understood: • Expensive catchment basins not working properly • Sewer overflow, tunnel and city flooding Project focus: • Radar data enrichment • Calibration with rain and storage sensor networks in the cities • High resolutin spatial rain fall distribution per km2 • Satellite observation and automatic detection of change in city surface use • End to end integration of precipitation, infiltration, runoff, and storage data Better use of existing storage capacity, substantial cost savings, less city flooding 22 Digitale Delta
 23. 23. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Dynamic Water Management From Integrated Water Management 1.0 to 2.0: • National (or mega city) water system is an interconnected system of systems • Optimalisation of water distribution needed depending on social and economic needs • Current single purpose, binary system is energy inefficient and room for faster and more accurate decision making Needs: • Multipurpose constructions and ‘taps’: pumping stations, sluices, locks, dams • Multi dimension optimized control systems able to process large amounts of data from heterogeneous sensors and equipment • Collaboration between national, regional and local water managers 23 Digitale Delta
 24. 24. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Crisis Buzz: citizens participation • Involving citizens in crisis response: – Today citizens use social media like Twitter, Youtube, Flickr & Facebook massively – Unvalidated observations of crimes, accidents and disasters are often posted on the web within minutes after they occured – Ministry of Infrastructure is responsible for supplying validated information to crisis response services and citizens • Project focus: – Citizen as participating stakeholder and ‘sensor’ – Automatic datamining of social media streams for type of crisis and location – After validation by Ministry information supplied back to citizens and crisis response teams From hours to minutes of validated information provisioning 24 Digitale Delta
 25. 25. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Digital Delta enables change….. From this... ...to this While saving costs and driving innovation 25 Digitale Delta
 26. 26. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Integrated operations refers to new ways of performing primary processes facilitated by information and communication technology. Integrated Operations is reforming various industries through multi discipline collaboration with production in focus. 26 Digitale Delta
 27. 27. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of 2011: Feasibility study Digitale Delta • • • 4 months study 90 people from 60 organizations interviewed X-sector: – Smarter Cities – Food/agriculture – Water utilities – Maritime/logistics – Investors Research question: How can Information Technology help address the water challenges of Delta areas worldwide and strenghten research and business activities? 27 Digitale Delta
 28. 28. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of 23 use cases proposed by companies and researchers We believe we can predict when tunnels will flood and improve the maintenance schedule Sewers have enough capacity if we can predict where blockages will occur postponing complete overhaul We can save 700k on the annual energy bill of 1 installation by discharging water at sea at the right moment Underground storage basins are often placed in the wrong location, data analysis can tell where they should be We can analyse which ground bodies like levees or buildings are subsiding using satellite data Leveraging cross regional data can greatly improve the water forecasting and control Airborne geophysics can provide the data for sustainable ground water management in coastal zones much faster We can monitor the depths of rivers continuously using commercial shipping data saving costs 28 Digitale Delta
 29. 29. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of What’s keeping them ? 1. Too much time lost on non-core activities – 30 - 60% time or resources lost on searching, collecting, getting access to, validating data – Setup and maintenance of the IT environment – Long time to market 2. Unaware of existing tools & solutions – Broad duplication of data, tool development 3. Unable to compare data – Lack of standards 4. Large number of research and business development opportunities – If the barriers and costs to engage would be lower Inefficient and expensive 29 Digitale Delta
 30. 30. Unlimited access to data in the Watersector A top-sector partner initiative of Thank You The Digitale Delta partners IBM Deltares TU-Delft Hoogheemraadschap van Delfland Rijkswaterstaat Djeevan Schiferly Arthur Baart Nick vd Giesen Joost de Haan Marcel Kotte Program Director 30 Digitale Delta Raymond Feron raymond.feron@rws.nl +31 6 51450634

×