Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema4. La protecció del medi ambient. 5è

1,550 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema4. La protecció del medi ambient. 5è

 1. 1. T4 la protecció del medi ambient. 5è
 2. 2. Els ecosistemesUn ecosistema és unconjunt format peréssers vius i el seumedi físic.Lecosistema més granque podem trobar ésel format per LaTerra i tots els éssersvius que hi habitem.
 3. 3. Els éssers vius de lecosistema Agrupacions déssersEspècies vius. Tots els membresPoblació duna espècie. Conjunt de lesComunitat poblacions dun ecosistema
 4. 4. El medi físic Medi Clima, relleu, terrestre tipus de sòl,...Factors que influeixenen el medi físic Medi Salinitat, aquàtic llum,corrents,...
 5. 5. La nutrició en els ecosistemes Sencarreguen de fabricar-se els aliments a partir deProductors la llum solar i de substàncies senzilles.
 6. 6. Els consumidorsConsumidorsprimaris, elsherbívors, salimentende plantes.
 7. 7. Els consumidorsEls consumidorssecundaris, sónanimals carnívorsque salimentendherbívors.
 8. 8. Els consumidorsEls consumidorsterciaris, sónanimals carnívorsque salimenten deconsumidorssecundaris.
 9. 9. Els consumidorsDepredadors, animalscarnívors que cacenaltres animals peralimentar-se.Carronyaires,salimenten danimalsmorts.Paràsits, treuen lalimentdaltres éssers tot i quèno els maten.
 10. 10. Els descomponedorsSón bacteris o fongsque descomponentotalment les restesdels éssers vius, tantvegetals com animals.Daquesta manera, lessals minerals quecontenen aquestesrestes tornen al sòl,que així es manté fèrtil.
 11. 11. Cadenes i xarxes alimentàriesCadena alimentària,és la relaciódalimentació entreles espècies dunecosistema.Xarxa alimentària,combinació dediverses cadenesalimentàries.
 12. 12. El medi ambientEl medi ambientdun ésser viu estàformat per tot allòque lafecta.
 13. 13. Els problemes del medi ambientLA CONTAMINACIÓ, consisteix a alliberar al medi qualsevolsubstància o objecte que pugui provocar-hi efectes negatius.LESCALFAMENT GLOBAL, provocat per la combustió que elséssers vius realitzem amb els vehicles, indústria,...alliberantdiòxid de carboni a latmosfera.LA DESFORESTACIÓ, pèrdua de la vegetació de boscos iselves, talant arbres per aconseguir espai per conreus,carreteres,...LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT, és la pèrdua despèciesdéssers vius que hi ha en un ecosistema.
 14. 14. Coneixement del medi Raúl Castillo

×